Danh sách công việc cần làm khi quyết toán thuế

11 38 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:39

DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ A 4567890-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHI CƠ QUAN THUẾ VỀ THANH KIỂM TRA: I KIỂM TRA CÁC BÁO CÁO: Về báo cáo thuế: Kiểm tra lại xem báo cáo thuế đúng, chuẩn chưa? Nếu chưa làm báo cáo điều chỉnh, bổ sung Khi Thuế định & công bố tra, kiểm tra trụ sở NNT coi số phận an Vậy soát xét lại báo cáo thuế lần 1.1 Với thuế GTGT : Sắp xếp 12 tháng/năm & đối chiếu sổ 1331 năm với số liệu tờ khai thuế Chênh lệch đâu lập file word giải trình sẵn Lúc Thuế xuống làm việc biết mà giải trình, luống cuống, lo sợ quên Sếp lại gõ đầu cho Kiểm tra hóa đơn 20 triệu có đầy đủ điều kiện để đc khấu trừ thuế GTGT chưa? Như UNC chuyển khoản? Biên Bản đối chiếu, bù trừ công nợ? Hợp Đồng Kinh Tế/Mua Bán- quy định rõ điều khoản trả chậm.(Làm file mềm excel kiểm tra.) Ví dụ: Có file mềm theo dõi TT qua NH, có file excel kết xuất từ HTKK & trộn 12 tháng với nhau, sau đặt mã cho nhà cung cấp cho mã NCC file theo dõi TT qua NH & mã NCC file khai thuế vừa kết xuất trùng nhau, dùng subtotal & Vlookup để làm cho nhanh 1.2 Với tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN: Kiểm tra Doanh Thu/Chi Phí Tờ Khai Thuế ổn với sổ sách chưa? CHênh lệch LN kế toán với LN Thuế đâu phải tự giải trình sẵn file word Có thời gian sốt xét lại khoản chi phí, tự khoanh vùng xem chi phí có khả bị loại, rủi ro lớn (là khoản chi phí khơngtheo Luật Thuế, không chấp nhận theo Luật Thuế ) 1.3 Với tờ khai QT Thuế TNCN: DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ Kiểm tra xem số liệu bảng lương khớp với số liệu TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)? Danh sách, tên tuổi khớp bảng lương với tên tuổi tờ khai QT Thuế TNCN chưa? Quan trọng : Kiểm tra hợp đồng lao động xem đầy đủ chưa? Và khoản thu nhập + phụ cấp bảng lương quy định cụ thể HDLD chưa? Nếu chưa phải làm phụ lục HDLD đưa hết vào HDLD khoản lương, thưởng & phụ cấp rõ ràng Lương đ/tháng? phụ cấp A bn đ/tháng? phụ cấp b đồng/tháng phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp Hoặc khoản phụ cấp phải quy định thỏa ước LD, QĐ HDQT, HĐTV / Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN, khoản khoán chi cho NLĐ 1.4 Với Thuế GTGT NK (nếu có): Kiểm tra hồ sơ NK, Tờ Khai Hải Quan, Lệnh Chuyển Tiền & Chứng từ nộp thuế GTGT NK, kê khai thuế GTGT = Biên Lai, Chứng từ nộp thuế GTGT NK (KHÔNG khai = TKHQ, khai TK HQ làm thay bC Thuế nộp lại trước Thuế xuống lv) Về sổ sách kế toán : Lấy bảng cân đối phát sinh tài khoản năm vào kiểm tra sổ sách xem in đủ sổ sách theo BCDPSTK chưa? Với sổ có chi tiết đối tượng phải in chi tiết, in sổ  Sổ chi tiết TK 112 : Nếu có nhiều TK ngân hàng mở nhiều NH khác  Sổ chi tiết TK 131 / 331 : Chi tiết đối tượng phải thu / phải trả  Sổ chi tiết 138 / 338 : Chi tiết đối tượng phải thu / phải trả khác (nếu có)  Sổ chi tiết 141 : Chi tiết đối tượng ứng cá nhân  Sổ chi tiết 154 : 1541/1542/1543 (nếu có)  Sổ chi tiết 333 : 33311 / 3334/3335/3338  DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 2.1 Kiểm tra kỹ khoản phải thu, phải trả sổ sách so với hóa đơn mua vào/bán Số dư cuối năm, làm biên xác nhận công nợ 2.2 Kiểm tra sổ 112 với số phụ ngân hàng, số dư cuối năm khớp với số dư cuối năm sổ phụ NH khơng? có thời gian đối chiếu tháng 2.3 Kiểm tra sổ quỹ Tiền Mặt, tránh tượng âm quỹ, phải có số dư cuối ngày sổ quỹ Nhiều DN cuối tháng dương quỹ tháng có ngày âm quỹ: Khơng có thu có chi ??? =>cần điều chỉnh lại làm giấy vay, mượn tiền bổ sung VLĐ DN (Cách khắc phục tránh âm quỹ-Thuế.) 2.4 Làm file mềm tự giải trình sẵn chênh lệch doanh thu - giá vốn, hóa đơn xuất Cái lỗ comment giải trình sẵn, chuẩn bị giấy tờ để giải trình lỗ 2.5 Đối chiếu sổ chi tiết 333 với chứng từ nộp thuế mà doanh nghiệp lưu giữ Tự làm file excel tổng hợp khoản thuế nộp theo chứng từ Bởi QT Thuế, BB làm việc CQ Thuế tổng hợp quan hệ Nghĩa Vụ NSNN Doanh Nghiệp BBQT (Thuế lấy theo số họ lưu hệ thống QLT, có sai lệch bạn y/c Thuế điều chỉnh với đk bạn phải xuất trình chứng từ nộp thuế đầy đủ DN lưu.) 2.6 Kiểm tra sổ sách khoản chi phí: TK đầu 6, đầu 2.7 Kiểm tra nhập xuất tồn kho, in chi tiết NXT mặt hàng & có số dư cuối ngày mặt hàng (giống in sổ quỹ) để CQ Thuế kiểm tra tượng âm kho.(Khơng có nhập kho, lại có xuất kho=>????) 2.8 Kiểm tra sổ giá thành (nếu có) & phải có sẵn bảng định mức đăng ký với CQ Thuế, không nộp bảng định mức tiêu hao NVL, CQ Thuế ấn định theo mức tiêu hao NN quy định 2.9 Nếu có phát sinh khoản vay ngân hàng/ vay cá nhân kiểm tra xếp đầy đủ KUNN lần theo phát sinh, kiểm tra khoản lãi vay Lập file excel tổng hợp DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ chi phí lãi vay ps tháng (cái lấy từ sổ 635, trừ TH chi phí lãi vay đủ đk vốn hóa khơng nằm 635 ) 2.10 Kiểm tra chi phí khấu hao tài sản / hồ sơ tài sản 2.11 Kiểm tra hóa đơn xem hợp pháp chưa?Hóa đơn đầu vào đảm bảo đủ thông tin bắt buộc phải có theo quy định TT 153/2010/TT-BTC chưa? Tra cứu xem hóa đơn đầu vào (nếu khơng có thời gian cố gắng tra cứu hóa đơn trị giá 20 triệu) bên bán làm thơng báo phát hành sd hóa đơn với CQ Thuế chưa? tình trạng NNT hoạt động hay tạm ngừng, bỏ trốn, khóa MST vào http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ http://gdt.gov.vn/ để tra cứu ! II THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Đây loại thuế mà quan thuế quan tâm nhất, kiểm tra nhiều kế toán phải vất vả cơng tác hạch tốn loại thuế Sau trình bày số vấn đề cần ý hạch toán doanh thu chi phí để tính lợi nhuận chịu thuế TNDN Doanh thu tính thuế 1.1 Vấn đề xuất hóa đơn Một số DN thương mại bán hàng tiêu dùng cho khách hàng nên thường khơng phải xuất hóa đơn GTGT, họ chủ động đầu xuất hóa đơn GTGT bán hàng để tránh phải nộp thuế nhiều Tuy nhiên DN lại thường có hai hệ thống tách biệt kế toán nội kế tốn thuế Kế tốn nội thường cập nhật thường xuyên theo yêu cầu báo cáo, kế toán thuế thường làm vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm , lúc bán hàng thực tế hàng khác, giá khác, lúc xuất hóa đơn cho khách theo yêu cầu mặt hàng khác, giá bán khác Ở xảy hai vấn đề: DANH SÁCH CÔNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TOÁN THUẾ  Trường hợp 1: Giá bán không đồng nhất, chênh lệch lớn mà kiểm sốt cập nhật hàng ngày, dẫn đến mặt hàng lúc bán với giá thấp lúc lại bán với giá gấp 5- gấp 10-> Cơ quan thuế đặt câu hỏi, khơng giải trình hợp lý bị áp mức giá bán cao cho mặt hàng xuất Để tránh vấn đề phải làm nào???  Trường hợp 2: Do không cập nhật nhập xuất tồn thường xuyên, bán mặt hàng viết hóa đơn mặt hàng nên khả xảy xuất hàng âm Điều buộc kế tốn phải cập nhật thường xuyên nhập xuất mặt hàng để tránh xảy tình trạng Trong trường hợp việc xuất kho xảy lâu phải làm cách nào??? 1.2 Doanh thu chưa thực Một số DN kinh doanh dịch vụ, khách hàng trả trước tiền phí dịch vụ u cầu xuất hóa đơn theo lần tốn tiền Kế tốn khơng phân biệt doanh thu chưa thực nên lần xuất hóa đơn ghi vào doanh thu Trong lúc chưa có chi phí thực dịch vụ dẫn đến LN doanh nghiệp lớn cách không thực tế - > số thuế TNDN phái nộp lớn 1.3 Hóa đơn xuất Một số DN có khách hàng bên nước tổ chức cá nhân khơng cần hóa đơn GTGT, nhiên khách hàng lại chuyển tiền qua tài khoản cơng ty, cơng việc cung cấp hàng hóa dịch vụ thực xong, hợp đồng lý nghĩa vụ hai bên kết thúc Tuy nhiên để lợi dụng nguồn thuế GTGT phải nộp DN hỗn lại việc xuất hóa đơn, chí khơng xuất hóa đơn Lúc quan thuế phát khoản này, đối chiếu với hợp đồng, lý hợp đồng -> Doanh thu tăng lên số thuế phải nộp tăng lên đồng thời 1.4 Xuất hóa đơn mặt hàng khơng có giấy phép kinh doanh Một số DN khơng có chức kinh doanh ngành nghề lại xuất hóa đơn cho ngành nghề đó, dẫn đến lúc kiểm tra ngồi việc bị phạt hành vấn đề kinh doanh DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ sai ngành nghề, bị quan thuế khơng chấp nhận chi phí đầu vào cho doanh thu mà coi khoản thu nhập khác đánh thuế tồn doanh thu khơng ngành nghề 1.5 Xuất hàng biếu tặng, tiêu dùng nội bộ… Một số DN xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện, tiêu dùng nội khơng xuất hóa đơn GTGT nên lúc toán thuế bị loại khoản khỏi chi phí đồng thời tăng doanh thu khoản tính thuế TNDN khoản doanh thu 1.6 Xuất mã hàng khác đầu vào đầu Một số doanh nghiệp mua hàng hóa theo hóa đơn GTGT ghi mặt hàng, thực chất mặt hàng có nhiều chủng loại, quy cách mặt hàng Khi DN xuất hóa đơn bán khách hàng lại yêu cầu xuất chủng loại quy cách mặt hàng theo số lượng tương ứng Lúc có khác tên hàng mua vào bán khơng chứng minh hàng hóa bán chi tiết từ hàng hóa mua vào không- chấp nhận đầu vào phải nộp thuế TNDN doanh số bán Kế toán lúc nhận hóa đơn cần phải ý 1.7 Hàng ký gửi đại lý bán giá Một số DN nhận hàng ký gửi, đại lý bán giá doanh thu bán hàng khơng phải là số tiền bán hàng loại hàng hóa mà hoa hồng hưởng theo hợp đồng đại lý ký gửi( kế toán lúc bán hàng khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn cho mặt hàng nên xuất ra, việc xuất hóa đơn bên giao đại lý, ký gửi Do doanh thu bị tăng lên mà thực doanh nghiệp không hưởng doanh thu 1.8 Hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh Một số doanh nghiệp tham gia hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh phân chia sản phẩm, đơn vị đứng bán hàng việc hợp tác kinh doanh này, lúc khách hàng u xuất hóa đơn lại xuất cho toàn giá trị hàng bán Do bị tính thừa doanh thu mà DN khơng phân chia, bị nộp thuế phần doanh thu khơng nhận DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 1.9 Điều chuyển tài sản, góp vốn vào cơng ty hạch tốn độc lập Theo quy đinh TT 153/2010/BTC từ 01/07/2013 áp dụng TT64/TT-BTC thay TT153: Thì việc điều chuyển tài sản, góp vốn tài sản vào cơng ty hạch tốn độc lập phải xuất hóa đơn GTGT Tuy nhiên khoản doanh thu doanh nghiệp lúc hạch toán cần ý Chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi phí đơi nằm danh mục khoản chi phí tính trừ xác định thuế TNDN, có hóa đơn tài đầy đủ, nhiên xét mặt hợp lý hợp lệ quan thuế khơng đáp ứng Do cần lưu ý lúc hạch toán trường hợp chi phí sau 2.1 Chi phí hàng hủy bị hư hỏng, hết hạn sử dụng:  Hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng, bị hư hỏng thay đổi q trình sinh hóa tự nhiên không bồi thường nằm định mức doanh nghiệp xây dựng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế  Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng, bị hư hỏng thay đổi trình sinh hóa tự nhiên vượt định mức doanh nghiệp xây dựng phận vượt định mức khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế 2.1.1 Các khoản chi khoán tiền mặt khơng có hóa đơn GTGT cơng tác phí ăn trưa, lương theo doanh số khơng theo quy định quy chế tài DN ban hành, bị áp mức tối thiểu theo quy định nhà nước Mức thấp so với chi phí thực tế DN chi Do cần phải kiểm tra để sửa đổi bổ sung quy chế trước tốn 2.1.2 Khoản chi phí khấu hao tài sản cố định xe ô tô từ chỗ trở xuống có giá trị từ 1,6 tỷ trở lên cần phải bổ sung ngành nghề vận tài, xuất vài hóa đơn vận tải để hợp lý hóa phần chi phí DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TOÁN THUẾ 2.1.3 TSCĐ mua sắm cần phải hợp lý hóa sử dụng cho phận sử dụng để cho tài sản tham gia vào trình sản xuất kinh doanh DN, khơng bị loại trừ 2.1.4 Chi phí khấu hao TSCĐ áp dụng phương pháp phải áp dụng thống từ tất kỳ kinh doanh, không thay đổi chừng cảm thấy việc tiêu hao chi phí TSCĐ cho kỳ q lớn mà khơng có hồ sơ tài liệu chứng minh Nếu muốn thay đổi cần phải làm thủ tục thay đổi gửi quan thuế 2.1.5 NVL vượt mức định mức đăng ký với quan thuế: Cần phải xây dựng định mức lớn mức tiêu hao NVL thực tế từ 10-15% để tránh bị vượt mức Trường hợp qua thời kỳ kế toán cần phải chỉnh lại cho mức tiêu hao thực tế nằm định mức đăng ký Ngồi cần phải tìm hiểu thêm định mức ngành, vùng để xây dựng mức hợp lý Ví dụ mức tiêu thụ xăng cho đơn vị vận tải 2.1.6 NVL tiêu hao không công kỹ thuật bị loại Ví dụ doanh nghiệp vận tải có xe chạy dầu lại lấy hóa đơn xăng, thuế kiểm tra từ hồ sơ kỹ thuật xe loại trừ hóa đơn xăng 2.1.7 Các chi phí 200.000đ nhiều cho mặt hàng không nằm quy định lập bảng kê bán lẻ 2.1.8 Tiền thù lao HĐQT cho thành viên HĐQT cần phải ,có biên họp Hội đồng cổ đơng trí cử thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành DN thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT nên cộng gộp vào lương để hợp lý hóa 2.1.9 Chi phí điện nước văn phòng mượn(khơng phải văn phòng th) khơng mang tên cơng ty Do cần hợp lý hóa cách thuê VP với mức giá thấp có đóng thuế chi phí điện nước lớn DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 2.1.10 Chi phí sửa chữa TSCĐ th, chi phí để có TSCĐ không thuộc TSCĐ (bằng sáng chế tài liệu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ .) cần phân bổ năm phân bố vượt năm phần vượt bị loại trừ vào năm từ năm thứ tư trở 2.1.11 Các khoản tiền vay đối tượng cá nhân vượt 150% mức lãi suất NHNN quy định bị loại, cần phải hợp lý hóa cách tăng gốc vay lên để giảm mức lãi suất xuống 2.1.12 Do chi chiết khấu nằm loại chi phí bị khống chế 10%cho nên lúc xuất hóa đơn tính ln giá có chiết khấu hàng bán để tránh lên chi phí 2.1.13.Các loại chi phí bị khống chế 10% lúc thực nên biến tướng thành loại chi phí tương tự không bị khống chế như: khảo sát thăm dò, trưng bày sản phẩm, tổ chức hội chợ 2.1.14 Các khoản chi nhỏ cho việc đầu tư xây dựng thường đưa vào chi phí năm chưa hình thành tài sản, nhiên bị loại khỏi chi phí hợp lý Do cách ghi chép sổ sách cho khơng phí liên quan đến việc đầu tư xây dựng 2.1.15.Các hóa đơn giảm trừ doanh thu từ khách hàng phát hành giảm khối lượng cơng việc hồn thành, đại lý gửi hàng xuất cho phần chiết khấu kế toán cần để ý để ghi giảm chi phí tương ứng với phần hóa đơn điều chỉnh 2.1.16 Chi phí lương theo doanh thu phải có quy chế rõ ràng lần tính lương cần phải có bảng tính tốn kèm theo tương ứng với doanh thu ghi nhận kỳ số tiền nộp kỳ Tránh tình trạng lương tính theo doanh thu thực tế, doanh thu tính theo hóa đơn xuất ra, tiền thu có ngân hàng 2.1.17 Chi phí sửa chữa TSCĐ phải phù hợp với tài sản có, khơng có loại tài sản theo hóa đơn sửa chữa cần u cầu người xuất hóa đơn ghi linh động theo tài sản có Nếu người xuất hóa đơn khơng đồng ý xuất khơng nên đưa vào DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 2.1.18.Chi phí thu mua hàng hóa, chi phí liên quan đến việc mua TSCĐ cần phải tính vào tiền mua hàng, TSCĐ, khơng đưa vào chi phí kỳ Trường hợp khơng sửa số liệu cần phải điều chỉnh lại câu chữ, cách ghi chép cho chi phí kỳ khơng phí thu mua 2.1.19 Nếu khơng có hoạt động cơng đồn cấp khơng nên trích phần kinh phí cơng đồn cq thuế loại khoản 2.1.20 Cần phải cân đối số vốn đăng ký kinh doanh để cho cổ đơng có khả góp đủ vốn, khơng chi phí vay khơng tính phần tương đương vốn góp chưa đủ 2.1.21.Xác định hóa đơn bị khơng xin y loại ln khỏi chi phí tổng giá trị hóa đơn đó, trường hợp xin y đưa phần thuế GTGT hóa đơn vào chi phí 2.1.22 Trường hợp hóa đơn xuất trước ngày có hóa đơn đầu vào cần thu thập chứng từ bổ sung như: phiếu xuất kho bên bán, biên giao nhận hàng Tuy nhiên việc không tiếp diễn thường xuyên ngày cách thường khơng q ngày có khả giải trình với quan thuế 2.1.23 Trường hợp ký hợp đồng mua nguyên nhiên vật liệu mà đơn vị kho bãi chứa viết hóa đơn lần vào cuối tháng với giá trị lớn, lúc toán cần phải kèm theo chứng từ chi tiết bổ sung như: phiếu xuất kho bên bán lần đơn vị lấy hàng, bảng kê ngày nhận hàng có ký nhận bên bán xác nhận bên mua chi phí hợp lý 2.1.24 Chi phí dùng thử, khuyến mại, chiết khấu hàng bán, quà tặng khách hàng cần phải xây dựng chương trình có quy mơ, chặt chẽ, số lượng xuất cần phải phù hợp với chương trình xây dựng Các chi phí chi cho người chi nên để mức 10 triệu để tránh bị đánh thuế TNCN 10 DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 2.1.25 Nếu cấu lương vào chi phí cần cân nhắc mức thuế TNCN phải đóng so với mức thuế TNDN phải đóng mức lớn 2.1.26 Chi phí thưởng dịp lễ, tết theo doanh số , để đưa vào chi phí cần biến tướng sang loại chi phí khác hỗ trợ tăng thêm ăn trưa, lương kinh doanh năm 11 .. .DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ Kiểm tra xem số liệu bảng lương khớp với số liệu TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)? Danh sách, tên tuổi khớp... tiết 154 : 1541/1542/1543 (nếu có)  Sổ chi tiết 333 : 33311 / 3334/3335/3338  DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ 2.1 Kiểm tra kỹ khoản phải thu, phải trả sổ sách so với hóa đơn... xếp đầy đủ KUNN lần theo phát sinh, kiểm tra khoản lãi vay Lập file excel tổng hợp DANH SÁCH CƠNG VIỆC CẦN LÀM KHI QUYẾT TỐN THUẾ chi phí lãi vay ps tháng (cái lấy từ sổ 635, trừ TH chi phí lãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sách công việc cần làm khi quyết toán thuế, Danh sách công việc cần làm khi quyết toán thuế, I. KIỂM TRA CÁC BÁO CÁO:, II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay