TÌM HIỂU KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KIÊN GIANG

75 21 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP HỢP CHẤT CHITIN TỪ SINH KHỐI NẤM SỢI SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ CẨM NGÀNH: CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHĨA: 2007 – 2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 07/ 2011 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP HỢP CHẤT CHITIN TỪ SINH KHỐI NẤM SỢI Thực Nguyễn Thị Cẩm Luận văn đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Thanh Trúc Th.s Trương Phước Thiên Hồng Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i CẢM TẠ Con cảm ơn ba mẹ, em người thân tạo điều kiện thuận lợi động viên suốt trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa mơn Cơng Nghệ Sinh Học, Ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản thầy khoa Thủy Sản tận tình dạy dỗ - Ths Nguyễn Thị Thanh Trúc tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp trường - Ths Trương Phước Thiên Hồng ln bên cạnh, quan tâm, hướng dẫn tận tình suốt tiến trình tiến hành đề tài - Các anh, chị cán nhân viên viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Công Nghệ Môi Trường trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài - Các bạn lớp DH07CT chia sẻ, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài - Các bạn Nơng Học Cơng Nghệ Sinh làm phòng 202, 203 Sinh viên thực Nguyễn Thị Cẩm ii TÓM TẮT Nghiên cứu “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP HỢP CHẤT CHITIN TỪ NẤM SỢI” Đề tài thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Và Công Nghệ Môi Trường trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tất thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại Được bố trí thí nghiệm nhằm đáp ứng mục tiêu đặt đề tài sau: Thí nghiệm 1: Xác định mơi trường tăng sinh thích hợp cho chủng nấm sợi Aspergillus niger, Mucor sp., Trichoderma sp Penicillum sp Tất môi trường tăng sinh sử dụng thí nghiệm Kết chọn mơi trường tăng sinh số thích hợp cho chủng nấm Aspergillus niger, Mucor sp., Trichoderma sp., riêng chủng nấm Penicillum sp lại thích hợp với mơi trường tăng sinh thứ lượng sinh khối khô thu chủng nấm 18,2 g/l, 1,4 g/l, 6,3 g/l 2,2 g/l Thí nghiệm 2: Tìm chủng nấm sợi hàm lượng chitin cao Sau trình khảo sát bốn chủng nấm sợi Aspergillus niger, Mucor sp., Trichoderma sp Penicillum sp Sau chọn chủng Trichoderma sp chủng hàm lượng chitin vách tế bào nhiều chiếm 23,8% trọng lượng khô so với chủng lại Aspergillus niger 7,14%, Mucor sp 21,4%, Penicillum sp 18,2% Thí nghiệm 3: Được thực nhằm tìm điều kiện tối ưu cho trình tổng hợp sinh khối tế bào hợp chất chitin chủng Trichoderma sp yếu tố chọn lựa để tiến hành khảo sát là: thời gian nuôi cấy nấm, thời gian lắc tăng sinh pH môi trường tăng sinh Sau q trình khảo sát chúng tơi nhận thấy chủng Trichoderma sp tạo sinh khối tế bào cao sau 96 nuôi cấy hàm lượng chitin tổng hợp cao sinh khối lại 72 nuôi cấy, riêng thời gian lắc tăng sinh đạt tối ưu lượng thời gian 72 pH mơi trường tăng sinh thích hợp 4,5 Khi kết hợp điều kiện thí nghiệm hàm lượng sinh khối khơ đạt 8,4 g/l iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Danh sách đồ thị x Danh sách biểu đồ x Chương 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Chitin 2.1.1 Sự tồn chitin tự nhiên 2.1.2 Cấu trúc hóa học tính chất lý hóa chitin 2.1.2.1 Cấu trúc hóa học chitin 2.1.2.2 Tính chất lý hóa chitin 2.2 Chitosan 2.2.1 Cấu trúc hóa học tính chất lý hóa chitosan 2.2.1.1 Cấu trúc hóa học 2.3 Nấm sợi 2.3.1 Hình thái kích thước iv 2.3.2 Cấu tạo tế bào 2.3.3 Sinh sản 2.3.4 Ý nghĩa thực tiễn nấm sợi 2.4 Nấm Trichoderma sp 2.4.1 Đặc điểm hình thái (Gary J Samuels, 2004) 2.4.2 Đặc điểm sinh lý, sinh học, sinh hóa 11 2.4.3 Cấu tạo tế bào Trichoderma 12 2.5 Aspergillus niger 12 2.6 Mucor sp 12 2.7 Penicillum sp 13 2.8 Tình hình nghiên cứu sản xuất ứng dụng chitin-chitosan thực tế giới Việt Nam 14 2.9 Một số quy trình sản xuất chitin – chitosan giới Việt Nam 17 2.9.1 Trên giới 17 2.9.2 Ở Việt Nam 20 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian, địa điểm, vật liệu nghiên cứu 24 3.1.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.1.2 Vật liệu, dụng cụ, hóa chất nghiên cứu 24 3.1.2.1 Nguồn nấm 24 3.1.2.2 Thiết bị dụng cụ 24 3.1.2.3 Hóa chất 24 3.1.2.4 Môi trường 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 v 3.2.1 Phương pháp cấy truyền chủng nấm 26 3.2.2 Phương pháp lắc lên men 26 3.2.3 Phương pháp thu nhận sinh khối nấm sợi tách chiết chitin 26 3.2.4 Bố trí thí nghiệm 27 3.2.4.1 Khảo sát lựa chọn môi trường tăng sinh 27 3.2.4.2 Khảo sát lựa chọn chủng nấm 27 3.2.4.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp sinh khối tế bào hợp chất chitin chủng Trichoderma sp 27 3.2.4.3.1 Khảo sát khả ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến tổng hợp sinh khối hợp chất chitin 27 3.2.4.3.2 Khảo sát thời gian lên men 28 3.2.4.3 3.Khảo sát ảnh hưởng pH đến trình thu nhận sinh khối 28 3.2.5 Hiệu suất thu hồi sản phẩm 28 3.2.6 Phương pháp bố trí xử lý số liệu thí nghiệm 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Khảo sát phát triển hệ sợi bào tử chủng nấm sợi môi trường thạch PGA 30 4.2 Khảo sát lựa chọn môi trường tăng sinh 32 4.3 Khảo sát lựa chọn chủng nấm sợi khả tổng hợp sinh khối tế bào hợp chất chitin cao 35 4.4 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp sinh khối tế bào hợp chất chitin chủng Trichoderma sp 37 4.4.1 Khảo sát khả ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến tổng hợp sinh khối hợp chất chitin 37 4.4.2 Khảo sát thời gian lên men 40 4.4.3 Khảo sát ảnh hưởng pH đến trình thu nhận sinh khối 41 vi 4.5 Hiệu suất thu hồi sản phẩm 42 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Tài liệu tiếng Việt 45 Tài liệu tiếng Anh 46 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.6.1 Khuẩn ty Trichoderma sp (vùng màu trắng) phát triển môi trường agar sau 2-3 ngày nuôi cấy (A) tự nhiên (B) ( vùng màu xanh) 10 Hình 2.6.2 Hình dạng sợi nấm cuống bào tử Trichoderma sp 10 Hình 4.1.: Hình thái đại thể vi thể chủng nấm thạch PGA 31 Hình 4.4.1: Hình dạng chủng nấm Trichoderma sp theo thời gian ni cấy 48 Hình 4.4.2 Hình sinh khối tế bào lắc tăng sinh chủng nấm Trichoderma sp 48 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Hàm lượng chitin Bảng 4.1 Sự phát triển hệ sợi bào tử chủng nấm môi trường thạch PGA 30 Bảng 4.2 Hiệu suất tổng hợp sinh khối tế bào chủng nấm sợi 35 Bảng 4.3.Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến hiệu suất tổng hợp sinh khối hàm lượng chitin chủng nấm sợi Trichoderma sp 37 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thời gian lắc tăng sinh đến việc tổng hợp sinh khối tế bào chủng nấm Trichoderma sp 40 Bảng 4.5 Ảnh hưởng pH đến trình tổng hợp sinh khối tế bào chủng nấm Trichoderma sp 41 Bảng 4.6 Hiệu suất thu hồi chitin chủng nấm Trichoderma sp 43 ix Khảo sát pH môi trường tăng sinh pH 4,5 Hàm lượng sinh khối khô (g/l) 0,9 0,7 0,6 4,8 4,5 8,7 7,6 2,5 2 2,8 1,8 2,3 2,5 1,6 1,9 2,3 Số lần lặp lại 50 Trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn 0.7 0.1528 0.0882 5.1 0.794 0.458 8,4 0,737 0,426 2,4 0,404 0,233 2,2 0,361 0,2 1,9 0,351 0,203 Khảo sát pH ảnh hưởng đến việc tổng hợp hợp chất chitin pH 4.5 Số lần lặp lại Hàm lượng chitin (g/l) 0,17 0,14 1,44 1,15 1,08 2,16 2,09 1,82 0,6 0,48 0,67 0,43 0,55 0,6 0,38 0,46 0,55 Trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn 0,176 0,0404 0,0233 1,223 0,191 0,11 2,023 0,18 0,104 0,583 0,0961 0,0555 0,527 0,0874 0,0504 0,463 0,085 0,0491 0,22 51 Khảo sát thời gian nuôi cấy hưởng đến việc tổng hợp sinh khối tế bào Thời gian (giờ) 48 72 96 120 144 Hàm lượng sinh khối khô (g/l) 0,1 0,05 0,02 0,5 0,8 0,6 7,4 8,3 6,5 6,7 1,5 2 2,7 Số lần lặp lại 52 Trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn 0,0404 0,0233 0,6 0,1528 0,0882 7,9 0,458 0,265 6,7 0,252 0,145 0,603 0,348 Khảo sát thời gian nuôi cấy hưởng đến việc tổng hợp hợp chất chitin Thời gian (giờ) 48 72 96 120 144 Số lần lặp lại Hàm lượng chitin (g/l) 0,12 0,19 0,14 1,8 1,92 1,99 1,56 1,68 1,6 0,36 0,48 0,65 Trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn 0 53 0 0,15 0,036 0,0208 1,9 0,096 0,0555 1,6 0,0611 0,0353 0,49 0,1457 0,0841 Kết xử lý thống kê Khảo sát thời gian lắc tăng sinh Descriptive Statistics: SL Variable SL NT N N* Mean 0.000000 Variable SL NT Q1 0.000000 SE Mean 0.000000 Median 0.000000 StDev 0.000000 Q3 0.000000 Variance 0.000000 CoefVar * Minimum 0.000000 Maximum 0.000000 Descriptive Statistics: SL1 Variable SL1 NT1 48 N N* Variable SL1 NT1 48 Median 6.300 Mean 6.300 Q3 6.700 SE Mean 0.231 StDev 0.400 Variance 0.160 CoefVar 6.35 Minimum 5.900 Q1 5.900 StDev 0.764 Variance 0.583 CoefVar 9.75 Minimum 7.000 Q1 7.000 StDev 0.586 Variance 0.343 CoefVar 11.20 Minimum 4.800 Q1 4.800 Maximum 6.700 Descriptive Statistics: SL2 Variable SL2 NT2 72 N N* Variable SL2 NT2 72 Median 8.000 Mean 7.833 Q3 8.500 SE Mean 0.441 Maximum 8.500 Descriptive Statistics: SL3 Variable SL3 NT3 96 N N* Variable SL3 NT3 96 Median 5.000 Mean 5.233 Q3 5.900 SE Mean 0.338 Maximum 5.900 One-way ANOVA: SL4 versus NT4 Source NT4 Error Total DF 11 S = 0.5212 SS 104.016 2.173 106.189 Level 48 72 96 N 3 3 MS 34.672 0.272 R-Sq = 97.95% Mean 0.0000 6.3000 7.8333 5.2333 StDev 0.0000 0.4000 0.7638 0.5859 F 127.63 P 0.000 R-Sq(adj) = 97.19% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) (-* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.0 2.5 5.0 7.5 Pooled StDev = 0.5212 54 Grouping Information Using Tukey Method NT4 72 48 96 N 3 3 Mean 7.8333 6.3000 5.2333 0.0000 Grouping A B B C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT4 Individual confidence level = 98.74% NT4 = NT4 48 72 96 subtracted from: Lower 4.9368 6.4701 3.8701 Center 6.3000 7.8333 5.2333 Upper 7.6632 9.1965 6.5965 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 3.5 0.0 3.5 7.0 NT4 = 48 subtracted from: NT4 72 96 Lower 0.1701 -2.4299 Center 1.5333 -1.0667 Upper 2.8965 0.2965 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 3.5 0.0 3.5 7.0 NT4 = 72 subtracted from: NT4 96 Lower -3.9632 Center -2.6000 Upper -1.2368 -+ -+ -+ -+ -( -* ) -+ -+ -+ -+ 3.5 0.0 3.5 7.0 Khảo sát pH Descriptive Statistics: SL Variable SL NT N N* Variable SL NT Q1 0.6000 Mean 0.7333 Median 0.7000 SE Mean 0.0882 StDev 0.1528 Q3 0.9000 Maximum 0.9000 Variance 0.0233 CoefVar 20.83 Minimum 0.6000 Descriptive Statistics: SL1 Variable SL1 NT1 N N* Variable SL1 NT1 Median 4.800 Mean 5.100 Q3 6.000 SE Mean 0.458 StDev 0.794 Maximum 6.000 55 Variance 0.630 CoefVar 15.56 Minimum 4.500 Q1 4.500 Descriptive Statistics: SL2 Variable SL2 NT2 4.5 N N* Variable SL2 NT2 4.5 Median 8.700 Mean 8.433 Q3 9.000 SE Mean 0.426 StDev 0.737 Variance 0.543 CoefVar 8.74 Minimum 7.600 Q1 7.600 StDev 0.404 Variance 0.163 CoefVar 16.61 Minimum 2.000 Q1 2.000 StDev 0.361 Variance 0.130 CoefVar 16.39 Minimum 1.800 Q1 1.800 StDev 0.351 Variance 0.123 CoefVar 18.16 Minimum 1.600 Q1 1.600 Maximum 9.000 Descriptive Statistics: SL3 Variable SL3 NT3 N N* Variable SL3 NT3 Median 2.500 Mean 2.433 Q3 2.800 SE Mean 0.233 Maximum 2.800 Descriptive Statistics: SL4 Variable SL4 NT4 N N* Variable SL4 NT4 Median 2.300 Mean 2.200 Q3 2.500 SE Mean 0.208 Maximum 2.500 Descriptive Statistics: SL5 Variable SL5 NT5 N N* Variable SL5 NT5 Median 1.900 Mean 1.933 Q3 2.300 SE Mean 0.203 Maximum 2.300 One-way ANOVA: SL6 versus NT6 Source NT6 Error Total DF 12 17 S = 0.5185 SS 119.489 3.227 122.716 Level 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 N 3 3 3 MS 23.898 0.269 R-Sq = 97.37% Mean 0.7333 5.1000 8.4333 2.4333 2.2000 1.9333 StDev 0.1528 0.7937 0.7371 0.4041 0.3606 0.3512 F 88.88 P 0.000 R-Sq(adj) = 96.28% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) (-* ) ( *-) ( *-) ( *-) ( *-) + -+ -+ -+ 0.0 2.5 5.0 7.5 Pooled StDev = 0.5185 Grouping Information Using Tukey Method 56 NT6 4.5 4.0 5.0 6.0 7.0 3.0 N 3 3 3 Mean 8.4333 5.1000 2.4333 2.2000 1.9333 0.7333 Grouping A B C C C D D Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT6 Individual confidence level = 99.43% NT6 = 3.0 subtracted from: NT6 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 Lower 2.9446 6.2779 0.2779 0.0446 -0.2221 Center 4.3667 7.7000 1.7000 1.4667 1.2000 Upper 5.7887 9.1221 3.1221 2.8887 2.6221 + -+ -+ -+ ( * ) (-* ) (-* ) ( * ) (-* ) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 NT6 = 4.0 subtracted from: NT6 4.5 5.0 6.0 7.0 Lower 1.9113 -4.0887 -4.3221 -4.5887 Center 3.3333 -2.6667 -2.9000 -3.1667 Upper 4.7554 -1.2446 -1.4779 -1.7446 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 NT6 = 4.5 subtracted from: NT6 5.0 6.0 7.0 Lower -7.4221 -7.6554 -7.9221 Center -6.0000 -6.2333 -6.5000 Upper -4.5779 -4.8113 -5.0779 + -+ -+ -+ ( * ) ( *-) ( * ) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 NT6 = 5.0 subtracted from: NT6 6.0 7.0 Lower -1.6554 -1.9221 Center -0.2333 -0.5000 Upper 1.1887 0.9221 + -+ -+ -+ ( *-) ( * ) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 NT6 = 6.0 subtracted from: NT6 7.0 Lower -1.6887 Center -0.2667 Upper 1.1554 + -+ -+ -+ (-* ) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 57 Khảo sát thời gian nuôi cấy ảnh hưởng đến sinh khối tế bào Descriptive Statistics: SL Variable SL NT 48 N N* Mean 0.0567 Variable SL NT 48 Q1 0.0200 StDev 0.0404 Q3 0.1000 Maximum 0.1000 Median 0.0500 SE Mean 0.0233 Variance 0.0016 CoefVar 71.32 Minimum 0.0200 Descriptive Statistics: SL1 Variable SL1 NT1 72 N N* Variable SL1 NT1 72 Q1 0.5000 Mean 0.6333 SE Mean 0.0882 StDev 0.1528 Q3 0.8000 Maximum 0.8000 Median 0.6000 Variance 0.0233 CoefVar 24.12 Minimum 0.5000 Descriptive Statistics: SL2 Variable SL2 NT2 96 N N* Variable SL2 NT2 96 Median 8.000 Mean 7.900 Q3 8.300 SE Mean 0.265 StDev 0.458 Variance 0.210 CoefVar 5.80 Minimum 7.400 Q1 7.400 StDev 0.252 Variance 0.063 CoefVar 3.74 Minimum 6.500 Q1 6.500 StDev 0.603 Variance 0.363 CoefVar 29.17 Minimum 1.500 Q1 1.500 Maximum 8.300 Descriptive Statistics: SL3 Variable SL3 NT3 120 N N* Variable SL3 NT3 120 Median 6.700 Mean 6.733 Q3 7.000 SE Mean 0.145 Maximum 7.000 Descriptive Statistics: SL4 Variable SL4 NT4 144 N N* Variable SL4 NT4 144 Median 2.000 Mean 2.067 Q3 2.700 SE Mean 0.348 Maximum 2.700 One-way ANOVA: SL5 versus NT5 Source NT5 Error Total DF 10 14 S = 0.3638 Level N SS 155.822 1.323 157.146 MS 38.956 0.132 R-Sq = 99.16% Mean StDev F 294.39 P 0.000 R-Sq(adj) = 98.82% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ - 58 48 72 96 120 144 3 3 0.0567 0.6333 7.9000 6.7333 2.0667 0.0404 0.1528 0.4583 0.2517 0.6028 (-*-) (-*) (-*) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ 0.0 2.5 5.0 7.5 Pooled StDev = 0.3638 Grouping Information Using Tukey Method NT5 96 120 144 72 48 N 3 3 Mean 7.9000 6.7333 2.0667 0.6333 0.0567 Grouping A B C D D Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT5 Individual confidence level = 99.18% NT5 = NT5 72 96 120 144 48 subtracted from: NT5 = Lower -0.3999 6.8667 5.7001 1.0334 Upper 1.5533 8.8199 7.6533 2.9866 + -+ -+ -+ (-*-) (-*-) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 72 subtracted from: NT5 96 120 144 Lower 6.2901 5.1234 0.4567 NT5 = NT5 120 144 Center 0.5767 7.8433 6.6767 2.0100 Center 7.2667 6.1000 1.4333 Upper 8.2433 7.0766 2.4099 + -+ -+ -+ (-*) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 96 subtracted from: Lower -2.1433 -6.8099 Center -1.1667 -5.8333 Upper -0.1901 -4.8567 + -+ -+ -+ (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 NT5 = 120 subtracted from: NT5 144 Lower -5.6433 Center -4.6667 Upper -3.6901 + -+ -+ -+ (-*-) + -+ -+ -+ -5.0 0.0 5.0 10.0 59 Khảo sát thời gian nuôi cấy hưởng đến việc tổng hợp hợp chất chitin Descriptive Statistics: SL, NT1 Variable SL NT1 N 3 N* 0 Mean 0.000000 48.000 Variable SL NT1 Q1 0.000000 48.000 SE Mean 0.000000 0.000000 Median 0.000000 48.000 StDev 0.000000 0.000000 Q3 0.000000 48.000 Variance 0.000000 0.000000 CoefVar * 0.00 Minimum 0.000000 48.000 Maximum 0.000000 48.000 Descriptive Statistics: SL1, NT2 Variable SL1 NT2 N 3 N* 0 Mean 0.1500 72.000 Variable SL1 NT2 Median 0.1400 72.000 SE Mean 0.0208 0.000000 Q3 0.1900 72.000 StDev 0.0361 0.000000 Variance 0.0013 0.000000 CoefVar 24.04 0.00 Minimum 0.1200 72.000 Q1 0.1200 72.000 StDev 0.0961 0.000000 Variance 0.0092 0.000000 CoefVar 5.05 0.00 Minimum 1.8000 96.000 Q1 1.8000 96.000 StDev 0.0611 0.000000 Variance 0.0037 0.000000 CoefVar 3.79 0.00 Minimum 1.5600 120.00 Q1 1.5600 120.00 Maximum 0.1900 72.000 Descriptive Statistics: SL2, NT3 Variable SL2 NT3 N 3 N* 0 Mean 1.9033 96.000 Variable SL2 NT3 Median 1.9200 96.000 SE Mean 0.0555 0.000000 Q3 1.9900 96.000 Maximum 1.9900 96.000 Descriptive Statistics: SL3, NT4 Variable SL3 NT4 N 3 N* 0 Mean 1.6133 120.00 Variable SL3 NT4 Median 1.6000 120.00 SE Mean 0.0353 0.000000 Q3 1.6800 120.00 Maximum 1.6800 120.00 Descriptive Statistics: SL4 Variable SL4 NT5 144 N N* Variable SL4 NT5 144 Q1 0.3600 Mean 0.4967 Median 0.4800 SE Mean 0.0841 StDev 0.1457 Q3 0.6500 Maximum 0.6500 60 Variance 0.0212 CoefVar 29.34 Minimum 0.3600 One-way ANOVA: SL5 versus NT6 Source NT6 Error Total DF 10 14 SS 9.08409 0.07100 9.15509 S = 0.08426 Level 48 72 96 120 144 N 3 3 MS 2.27102 0.00710 F 319.86 R-Sq = 99.22% Mean 0.0000 0.1500 1.9033 1.6133 0.4967 P 0.000 R-Sq(adj) = 98.91% StDev 0.0000 0.0361 0.0961 0.0611 0.1457 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ (-*-) (-*) (-*-) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ 0.00 0.60 1.20 1.80 Pooled StDev = 0.0843 Grouping Information Using Tukey Method NT6 96 120 144 72 48 N 3 3 Mean 1.9033 1.6133 0.4967 0.1500 0.0000 Grouping A B C D D Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT6 Individual confidence level = 99.18% NT6 = NT6 72 96 120 144 48 subtracted from: NT6 = Lower -0.0762 1.6771 1.3871 0.2705 Upper 0.3762 2.1295 1.8395 0.7229 + -+ -+ -+ (-*-) (-*-) (*-) (-*-) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 72 subtracted from: NT6 96 120 144 Lower 1.5271 1.2371 0.1205 NT6 = NT6 120 Center 0.1500 1.9033 1.6133 0.4967 Center 1.7533 1.4633 0.3467 Upper 1.9795 1.6895 0.5729 + -+ -+ -+ (-*) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 96 subtracted from: Lower -0.5162 Center -0.2900 Upper -0.0638 + -+ -+ -+ (-*) 61 144 -1.6329 -1.4067 -1.1805 (-*-) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 NT6 = 120 subtracted from: NT6 144 Lower -1.3429 Center -1.1167 Upper -0.8905 + -+ -+ -+ (-*-) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 Khảo sát pH ảnh hưởng đến việc tổng hợp hợp chất chitin Descriptive Statistics: SL, NT Variable SL NT N 3 N* 0 Mean 0.1767 3.0000 Variable SL NT Median 0.1700 3.0000 SE Mean 0.0233 0.000000 Q3 0.2200 3.0000 StDev 0.0404 0.000000 Variance 0.0016 0.000000 CoefVar 22.88 0.00 Minimum 0.1400 3.0000 Q1 0.1400 3.0000 StDev 0.191 0.000000 Variance 0.036 0.000000 CoefVar 15.60 0.00 Minimum 1.080 4.0000 Q1 1.080 4.0000 Variance 0.032 CoefVar 8.87 Minimum 1.820 Q1 1.820 Maximum 0.2200 3.0000 Descriptive Statistics: SL1, NT1 Variable SL1 NT1 N 3 N* 0 Mean 1.223 4.0000 Variable SL1 NT1 Median 1.150 4.0000 SE Mean 0.110 0.000000 Q3 1.440 4.0000 Maximum 1.440 4.0000 Descriptive Statistics: SL2 Variable SL2 NT3 4.5 N N* Variable SL2 NT3 4.5 Median 2.090 Mean 2.023 Q3 2.160 SE Mean 0.104 StDev 0.180 Maximum 2.160 Descriptive Statistics: SL3 Variable SL3 NT3 N N* Variable SL3 NT3 Q1 0.4800 Mean 0.5833 Median 0.6000 SE Mean 0.0555 StDev 0.0961 Q3 0.6700 Maximum 0.6700 SE Mean 0.0504 StDev 0.0874 Q3 0.6000 Maximum 0.6000 Variance 0.0092 CoefVar 16.47 Minimum 0.4800 Variance 0.0076 CoefVar 16.59 Minimum 0.4300 Descriptive Statistics: SL4 Variable SL4 NT5 N N* Variable SL4 NT5 Q1 0.4300 Mean 0.5267 Median 0.5500 62 Descriptive Statistics: SL5, NT6 Variable SL5 NT6 NT5 6 N 3 N* 0 Mean 0.4633 7.0000 Variable SL5 NT6 NT5 6 Q1 0.3800 7.0000 SE Mean 0.0491 0.000000 Median 0.4600 7.0000 Q3 0.5500 7.0000 StDev 0.0850 0.000000 Variance 0.0072 0.000000 CoefVar 18.36 0.00 Minimum 0.3800 7.0000 Maximum 0.5500 7.0000 One-way ANOVA: SL6 versus NT7 Source NT7 Error Total DF 12 17 SS 6.8786 0.1888 7.0674 S = 0.1254 Level 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 N 3 3 3 MS 1.3757 0.0157 F 87.44 R-Sq = 97.33% Mean 0.1767 1.2233 2.0233 0.5833 0.5267 0.4633 P 0.000 R-Sq(adj) = 96.22% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) (-* ) ( *-) ( *-) ( *-) ( *-) + -+ -+ -+ 0.00 0.60 1.20 1.80 StDev 0.0404 0.1909 0.1795 0.0961 0.0874 0.0850 Pooled StDev = 0.1254 Grouping Information Using Tukey Method NT7 4.5 4.0 5.0 6.0 7.0 3.0 N 3 3 3 Mean 2.0233 1.2233 0.5833 0.5267 0.4633 0.1767 Grouping A B C C C D D Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT7 Individual confidence level = 99.43% NT7 = 3.0 subtracted from: NT7 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 Lower 0.7027 1.5027 0.0627 0.0060 -0.0573 Center 1.0467 1.8467 0.4067 0.3500 0.2867 Upper 1.3907 2.1907 0.7507 0.6940 0.6307 + -+ -+ -+ ( * ) (-* ) (-* ) ( * ) (-* ) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 63 NT7 = 4.0 subtracted from: NT7 4.5 5.0 6.0 7.0 Lower 0.4560 -0.9840 -1.0407 -1.1040 Center 0.8000 -0.6400 -0.6967 -0.7600 Upper 1.1440 -0.2960 -0.3527 -0.4160 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 NT7 = 4.5 subtracted from: NT7 5.0 6.0 7.0 Lower -1.7840 -1.8407 -1.9040 Center -1.4400 -1.4967 -1.5600 Upper -1.0960 -1.1527 -1.2160 + -+ -+ -+ ( * ) ( *-) ( * ) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 NT7 = 5.0 subtracted from: NT7 6.0 7.0 Lower -0.4007 -0.4640 Center -0.0567 -0.1200 Upper 0.2873 0.2240 + -+ -+ -+ ( *-) ( * ) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 NT7 = 6.0 subtracted from: NT7 7.0 Lower -0.4073 Center -0.0633 Upper 0.2807 + -+ -+ -+ (-* ) + -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 2.4 64 ... CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị Trang Đồ thị 4.1: Sự biến thi n hàm lượng sinh khối khô Trichoderma sp theo thời gian nuôi cấy 38 Đồ thị 4.2: Sự biến thi n hàm lượng chitin Trichoderma theo thời... nuôi cấy 38 Đồ thị 4.3: Sự biến thi n % hàm lượng chitin Trichoderma sp theo thời gian nuôi cấy 39 Đồ thị 4.4: Sự biến thi n hàm lượng sinh khối khô Trichoderma sp... môi trường kiềm, acid lỗng dung mơi hữu ete, rượu… Nhưng tan dung dịch đặc nóng muối thioxianat liti (LiSCN) thioxianat canxi (Ca(SCN) ) tạo thành dung dịch keo, tan hệ dimetylacetamid – LiCl 8%,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KIÊN GIANG, TÌM HIỂU KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay