KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHAI THÁC MỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN

69 37 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHAI THÁC MỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN Họ tên sinh viên: NGUYỄN DŨNG Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2007 – 2011 Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHAI THÁC MỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN Thực NGUYỄN DŨNG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ sư chế biến thủy sản Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 LỜI CẢM TẠ Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Chế biến thủy sản với đề tài “Khảo sát tình hình khai thác mực tỉnh Bình Thuận” hồn thành nhờ có lời dẫn tận tình, lời động viên giúp đỡ thầy cơ, gia đình, bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh truyền đạt hỗ trợ kiến thức cho tôi, để tơi hồn thành tốt chương trình đại học Tơi xin chân thành cảm ơn Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, người tận tình hướng dẫn tơi q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Thủy sản – trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ động viên tơi q trình học tập làm đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em Chi cục thủy sản tỉnh Bình Thuận tận tình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài tỉnh Bình Thuận Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè giúp đỡ trình học tập cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành luận văn Con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ba mẹ anh chị em gia đình động viên tạo điều kiện thuận cho suốt trình học tập ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát tình hình khai thác mực tỉnh Bình Thuận” thực từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 địa bàn tỉnh Bình Thuận Mục đích đánh giá kỹ thuật khai thác hiệu kinh tế ngành khai thác mực tỉnh Bình Thuận Chúng tơi tiến hành điều tra theo hướng:  Thu thập số liệu thứ cấp: tiến hành điều tra số liệu thứ cấp Chi Cục Thủy Sản, Chi cục thống kê tỉnh, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Bình Thuận Nội dung số liệu thứ cấp bao gồm: trạng khai thác thủy sản số liệu yếu tố thủy văn, điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận  Thu thập số liệu sơ cấp: tiến hành điều tra 200 hộ dân khai thác mực chọn trước dựa thông tin Chi cục thủy sản tỉnh Bình Thuận cung cấp mẫu điều tra thực cách ngẫu nhiên Tức xác định vùng điều tra chọn ngẫu nhiên vài hộ vùng để điều tra (Phường Bình Hưng – Thành Phố Phan Thiết, Mũi Né – Thành Phố Phan Thiết, Phước Thể – Huyện Tuy Phong, Cảng Lagi – Thị xã Lagi) Qua trình khảo sát tình hình khai thác mực tỉnh Bình Thuận, chúng tơi có nhận xét kết luận sau đây:  Số lượng tàu thuyền có cơng suất 90 CV chiếm đa số Trong 200 hộ ngư dân điều tra có 153 tàu chiếm 76,5% tổng số hộ ngư dân điều tra Qua cho thấy đa số tàu thuyền khai thác mực khai thác ven bờ  Khai thác mực tập trung vào bốn nghề là: nghề câu, nghề mành, nghề lưới kéo đơn, nghề lưới kéo đôi  Hiệu kinh tế, chi phí cho tháng biển chủ yếu chi phí biến đổi (chi phí nhiên liệu chi phí lương thực thực phẩm) Trong bốn nghề khai thác mực, nghề câu có hệ số sử dụng vốn cao nhất; nghề mành nghề lưới kéo đơn có hệ số sử dụng vốn thấp So với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng, hiệu kinh tế nghề khai thác mực cao Tuy nhiên, có số nghề khai thác hiệu (nghề mành nghề lưới kéo đơn) cần phải có biện pháp cải thiện hay chuyển đổi sang ngành nghề có hiệu kinh tế iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý – địa hình 2.1.2 Địa hình 2.2 Khí hậu 2.2.1 Nhiệt độ khơng khí 2.2.2 Gió 2.2.2.1 Mùa hướng gió 2.2.2.2 Tốc độ gió 2.2.3 Mưa 2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.3.1 Dân số 2.3.2 Sự phân bố dân cư 2.3.3 Thành phần lao động 2.3.4 Hoạt động sản xuất 2.3.4.1 Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 2.3.4.2 Dịch vụ du lịch iv 2.3.4.3 Nông nghiệp 2.4 Một số loài mực Việt Nam 2.4.1 Mực nang 2.4.2 Mực ống 10 2.5 Nghề khai thác mực 12 2.5.1 Nghề câu mực 12 2.5.2 Nghề mành 13 2.5.3 Nghề lưới kéo 18 2.6 Tuyến khai thác thủy sản 27 2.7 Phân vùng khai thác thuỷ sản 29 Chương PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 31 3.1 Thời gian – địa điểm thực đề tài 31 3.2 Phương pháp 31 3.2.1 Đối tượng phương pháp điều tra 31 3.2.1.1 Thu thập số liệu sơ cấp 31 3.2.1.2 Thu thập số liệu thứ cấp 31 3.2.2 Nội dung điều tra 31 3.2.2.1 Yếu tố kỹ thuật 31 3.2.2.2 Yếu tố kinh tế 31 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Hiện trạng khai thác thủy sản tỉnh Bình Thuận 33 4.1.1 Năng lực tàu thuyền khai thác 33 4.1.2 Cơ cấu nghề nghiệp ngư cụ khai thác 34 4.1.3 Nguồn lao động chất lượng lao động khai thác 35 4.1.4 Thu nhập đời sống ngư dân 35 4.1.5 Sản lượng khai thác 37 4.1.6 Cơ sở hạ tầng phục vụ nghề khai thác thủy sản 37 4.2 Ngư trường 38 4.3 Mùa vụ 38 4.4 Phương pháp bảo quản 38 v 4.4.1 Sơ chế 38 4.4.2 Bảo quản 38 4.5 Hiệu kinh tế 40 4.5.1 Phân tích đánh giá hiệu khai thác mực 40 4.5.1.1 Chi phí cố định 40 4.5.1.2 Chi phí biến đổi: chi phí thực tế tháng biển ngư dân 40 4.5.1.3 Kết – hiệu khai thác mực 41 4.5.2 So sánh hiệu kinh tế nghề khai thác mực 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DT : Doanh thu CP : Chi phí CPSX : Chi phí sản xuất TN : Thu nhập LN : Lợi nhuận vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Biến động tàu thuyền khai thác công suất giai đoạn 2001-2010 33 Bảng 4.2 Cơ cấu nghề khai thác thủy sản phân theo nhóm cơng suất 35 Bảng 4.3 Lợi nhuận thu nhập trung bình đội tàu khai thác tháng (1.000 đồng).36 Bảng 4.4 Tỷ lệ nước đá mực (nước đá/mực) 39 Bảng 4.5 Chi phí tháng biển 40 Bảng 4.6 Đánh giá hiệu kinh tế 41 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế ao nuôi tôm thẻ chân trắng (2,5 – tháng) 42 Bảng 4.8 So sánh hiệu kinh tế nghề khai thác mực 42 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ tỉnh Bình Thuận Hình 2.2 Mực nang Hình 2.3 Mực ống 10 Hình 2.4 Cấu tạo lưỡi câu 12 Hình 2.5 Các dạng đốc câu 13 Hình 2.6 Cấu tạo mành chụp 14 Hình 2.7 Cách lắp đặt dàn đèn 15 Hình 2.8 Bố trí boang tàu 15 Hình 2.9 Bố trí lao động tàu 16 Hình 2.10 Cấu tạo lưới kéo 19 Hình 2.11 Áo lưới 19 Hình 2.12 Các dạng cánh 20 Hình 2.13 Các dạng đụt 21 Hình 2.14 Các dạng phao 22 Hình 2.15 Sơ đồ bố trí thiết bị lưới kéo mạn 23 Hình 2.16 Quy trình kỹ thuật thao tác thả lưới kéo 24 Hình 2.17 Quy trình kỹ thuật thao tác thu lưới kéo 26 Hình 2.18 Sơ đồ bố trí trang thiết bị tàu lưới kéo đuôi 27 Hình 2.19 Bản đồ phân tuyến vùng biển Việt Nam 28 Hình 2.20 Bản đồ vùng biển tỉnh Bình Thuận 29 ix Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình khảo sát tình hình khai thác mực tỉnh Bình Thuận, chúng tơi có nhận xét kết luận sau đây:  Số lượng tàu thuyền có cơng suất 90 CV chiếm đa số Trong 200 hộ ngư dân điều tra có 153 tàu chiếm 76,5% tổng số hộ ngư dân điều tra Qua cho thấy đa số tàu thuyền khai thác mực khai thác ven bờ  Khai thác mực tập trung vào bốn nghề là: nghề câu, nghề mành, nghề lưới kéo đơn, nghề lưới kéo đôi  Hiệu kinh tế, chi phí cho tháng biển chủ yếu chi phí biến đổi (chi phí nhiên liệu chi phí lương thục thực phẩm) Trong bốn nghề khai thác mực, nghề câu có hệ số sử dụng vốn cao nhất; nghề mành nghề lưới kéo đơn có hệ số sử dụng vốn thấp So với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng, hiệu kinh tế nghề khai thác mực cao Tuy nhiên, có số nghề khai thác hiệu (nghề mành nghề lưới kéo đơn) cần phải có biện pháp cải thiện hay chuyển đổi sang ngành nghề có hiệu kinh tế 45 5.2 Kiến nghị Chúng xin đưa số kiến nghị sau  Khảo sát thành phần loài mực, khảo sát sâu ngư trường số yếu tố bao gồm trữ lượng, vị trí, thành phần lồi ngư trường vùng xa bờ  Đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng phục vụ nghề khai thác mực cải tiến kỹ thuật khai thác, nâng cao công suất vươn tới khai thác xa bờ  Các quan chức phải sớm đưa biện pháp xử lý tình trạng lạm thác ven bờ  Các cấp quyền tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển nghề khai mực (hỗ trợ vốn, hướng dẫn ngư trường khai thác, phát triển sở hạ tầng phục vụ tiêu thụ sản phẩm) 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Thái Ngọc Điệp, 1999 Điều tra tình hình khai thác thủy sản sử dụng giống cá mú tỉnh Bình Thuận LVTN Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Thái Thị Sinh, 2010 Tìm hiểu trạng nuôi tôm thẻ chân trắng “Penaeus vannamei” thâm canh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An LVTN Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tín, 2007 Điều tra tình hình suất thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2000 – 2006 LVTN Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Thắng, 2010 Bách khoa thủy sản Các trang web Trường Đai Học Cần Thơ www.lrc.ctu.edu.vn Cổng thơng tin điện tử tỉnh Bình Thuận www.binhthuan.gov.vn Sở Thủy Sản www.fistenet.gov.vn Connexions www.cnx.org Luật gia phạm www.luatgiapham.com Biển đảo Việt Nam www.biendao.org Cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản www.cucktbvnlts.gov.vn www.lib.hunre.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu điều tra Tên chủ tàu Số đăng ký tàu……………………………Côngsuất Nghề khai thác Thời gian vấn Điểm lên cá Số nhân công Ngư trường Mùa vụ đánh bắt Độ sâu đánh bắt (m) 10 Thời gian chuyến biển 11 Phương pháp bảo quản 12 Chi phí chuyến biển Mục Số lượng Giá Thành tiền Dầu Nhớt Đá Mồi Lương thực tu bổ Tổng 13 Loại ngư cụ 14 Loại thủy sản khai thác 15 Hiệu kinh tế Tên Sản lượng Giá Thành tiền Tổng Ý kiến ngư dân: .…… ,ngày……tháng năm 2011 Phụ lục Bảng xử lý thống kê Nghề: nghề câu nghề mành nghề lưới kéo đơn nghề lưới kéo đôi One-way ANOVA: Sản lượng/ tháng versus Nghề Source DF SS MS F P 1196087562 398695854 41,40 0,000 Error 196 1887347835 9629326 Total 199 3083435397 Nghề S = 3103 R-Sq = 38,79% R-Sq(adj) = 37,85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 60 397 226 (-* ) 29 463 293 ( -* ) 85 2190 1120 26 8128 8430 (-* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 3000 6000 9000 Pooled StDev = 3103 Grouping Information Using Tukey Method Nghề N Mean Grouping 26 8128 A 85 2190 29 463 C 60 397 C B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper + -+ -+ -+ - -1750 66 1882 ( -* -) 439 1793 3148 5845 7731 9617 ( *-) ( * -) + -+ -+ -+ -10000 -5000 5000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper 1727 3455 5496 7665 9834 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ -10000 -5000 5000 Nghề = subtracted from: Nghề Center Upper 4138 5938 7737 Lower + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -10000 -5000 5000 One-way ANOVA: Chi phí/tháng versus Nghề Source DF SS MS F P 48427525833 16142508611 50,88 0,000 Error 196 62188153670 317286498 Total 199 1,10616E+11 Nghề S = 17813 R-Sq = 43,78% R-Sq(adj) = 42,92% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 60 19364 12267 ( * ) 29 22658 6595 85 35598 9974 26 68950 41826 ( -* -) (-* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -16000 32000 48000 64000 Pooled StDev = 17813 Grouping Information Using Tukey Method Nghề N Mean Grouping 26 68950 85 35598 29 22658 C 60 19364 C A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -7132 3294 13719 8461 16234 24007 38762 49586 60410 + -+ -+ -+ ( * -) (-* ) ( -* ) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper 3026 12940 22854 33842 46292 58743 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper 23021 33352 43684 + -+ -+ -+ ( * -) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 One-way ANOVA: Doanh thu/tháng versus Nghề Source DF SS MS F P 1,49129E+11 49709667682 40,59 0,000 Error 196 2,40066E+11 1224828022 Total 199 3,89195E+11 Nghề S = 34998 R-Sq = 38,32% R-Sq(adj) = 37,37% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 60 36886 16824 29 30535 13876 85 48672 19774 26 120255 86054 + -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) (-* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 30000 60000 90000 120000 Pooled StDev = 34998 Grouping Information Using Tukey Method Nghề N Mean Grouping 26 120255 85 48672 B 60 36886 B 29 30535 B A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -26835 -6351 14134 -3486 11787 27059 62103 83369 104635 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -60000 60000 120000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -1341 18137 37615 65257 89720 114182 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -60000 60000 120000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper 51284 71582 91881 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -60000 60000 120000 One-way ANOVA: Lợi nhuận/tháng versus Nghề Source DF SS MS F P 32615415812 10871805271 20,92 0,000 Error 196 1,01866E+11 519722608 Total 199 1,34481E+11 Nghề S = 22797 R-Sq = 24,25% R-Sq(adj) = 23,09% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 60 17606 13100 29 8526 11477 85 13927 14690 26 51304 52886 ( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 15000 30000 45000 Pooled StDev = 22797 Grouping Information Using Tukey Method Nghề N Mean 26 51304 Grouping 60 17606 B 85 13927 B 29 8526 B A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -22424 -9080 4263 -13628 -3680 6269 19845 33698 47550 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -7288 5400 18089 26843 42778 58713 + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper 24155 37377 50600 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -60000 -30000 30000 One-way ANOVA: Hiệu sử dụng vốn versus Nghề Source DF SS MS F P 31,452 10,484 15,58 0,000 Error 196 131,851 0,673 Total 199 163,303 Nghề S = 0,8202 R-Sq = 19,26% R-Sq(adj) = 18,02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 60 2,2842 1,2741 29 1,3714 0,5410 85 1,3986 0,4236 26 1,7731 0,7158 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -1,20 1,60 2,00 2,40 Pooled StDev = 0,8202 Grouping Information Using Tukey Method N Mean 60 2,2842 26 1,7731 B 85 1,3986 B 29 1,3714 B Nghề Grouping A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -1,3929 -0,9128 -0,4327 ( -* -) -1,2435 -0,8856 -0,5277 ( -* -) -1,0095 -0,5111 -0,0127 -+ -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -+ 1,20 -0,60 0,00 0,60 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -0,4293 0,0272 0,4837 -0,1716 0,4017 0,9750 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 1,20 -0,60 0,00 0,60 Nghề = subtracted from: Nghề Center Upper -0,1012 0,3745 0,8502 Lower -+ -+ -+ -+ -( -* -) -+ -+ -+ -+ 1,20 -0,60 0,00 0,60 One-way ANOVA: Thu nhập/tháng versus Nghề Source DF Nghề SS MS F P 5,68 0,001 195695508 65231836 Error 196 2250336244 11481307 Total 199 2446031751 S = 3388 R-Sq = 8,00% R-Sq(adj) = 6,59% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 60 3900 3702 + -+ -+ -+ ( -* -) 29 1283 1787 85 2832 2957 26 4567 4972 ( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 1500 3000 4500 Pooled StDev = 3388 Grouping Information Using Tukey Method Nghề N Mean Grouping 26 4567 A 60 3900 A 85 2832 A B 29 1283 B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghề Individual confidence level = 98,96% Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -4601 -2617 -634 -2547 -1069 410 -1392 667 2726 -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -3000 3000 6000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -337 1549 3435 916 3284 5653 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -3000 3000 6000 Nghề = subtracted from: Nghề Lower Center Upper -230 1735 3701 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -3000 3000 6000 ... thống kê tỉnh, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Bình Thuận Nội dung số liệu thứ cấp bao gồm: trạng khai thác thủy sản số liệu yếu tố thủy văn, điều kiện tự nhiên... 3.2.1.1 Thu thập số liệu sơ cấp 31 3.2.1.2 Thu thập số liệu thứ cấp 31 3.2.2 Nội dung điều tra 31 3.2.2.1 Yếu tố kỹ thuật 31 3.2.2.2 Yếu tố kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHAI THÁC MỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHAI THÁC MỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay