NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

72 30 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Sinh viên thực hiện: NGHIÊM HÀ NGUYỄN KHOA Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Tác giả NGHIÊM HÀ NGUYỄN KHOA Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NHƯ TRÍ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài, nhận giúp đỡ nhiều từ người Sau đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Bố mẹ anh hai nuôi dưỡng, dạy dỗ, động viên sát cánh bên tơi suốt q trình học tập thực đề tài, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt đề tài Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TPHCM Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm TPHCM Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Như Trí tận tình hướng dẫn giảng dạy suốt thời gian thực đề tài Anh Minh AnhTrưởng phòng thí nghiệm cơng ty Novus, chị Thảo, Thành, Thủy, Tun nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi việc chế biến thức ăn cho thí nghiệm Chị Truyện Nhã Định Huệ - Quản lý phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản tận tình giúp đỡ hướng dẫn chúng tơi thời gian thực thí nghiệm Các bạn Trọng Hiếu, Kiệt, Thanh Tùng, Sơn Tùng, Ngọc Anh, Tuyến lớp DH07NY; bạn Diễm My lớp DH07CT; bạn Lây, Khang, Nghĩa, Hiếu lớp DH07NT; em Sang, Thái, Thơng, Thuật Trại thực nghiệm giúp đỡ tận tình thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ bạn để luận văn hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng vitamin C lên tăng trưởng khả đề kháng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)” tiến hành từ ngày 12/02/2011 đến ngày 08/07/2011 trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Phòng Thí Nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với mục đích đánh giá ảnh hưởng vitamin C lên tăng trọng, tỷ lệ sống, hiệu sử dụng thức ăn khả đề kháng bệnh gan thận mủ tra Đề tài gồm thí nghiệm: - Thí nghiệm tiến hành với nghiệm thức với khác việc bổ sung thêm vitamin C: Nghiệm thức (đối chứng) không bổ sung vitamin C; nghiệm thức 2, 3, 4, 5, bổ sung 20, 40, 80, 160, 320 mg vitamin C/kg thức ăn tra thí nghiệm có trọng lượng trung bình khoảng – g/con Sau tuần ni thí nghiệm với thức ăn thí nghiệm kết cho thấy tăng trọng, tỷ lệ sống, lượng ăn tuyệt đối, hệ số chuyển đổi thức ăn hiệu sử dụng protein thí nghiệm có sai khác; nhiên sai khác khơng có ý nghĩa phương diện thống kê (P > 0,05) - Chúng tiếp tục sử dụng số từ thí nghiệm để thực thí nghiệm Chúng tiến hành gây cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri phương pháp ngâm, nồng độ cảm nhiễm: 2,84 x 107 CFU/mL Căn kết theo dõi q trình thực thí nghiệm 2, chúng tơi thấy tỷ lệ sống sau cảm nhiễm có xu hướng tỷ lệ thuận với nồng độ vitamin C cung cấp Tuy nhiên tỷ lệ chết tích lũy tỷ lệ sống thí nghiệm nghiệm thức khơng có sai khác có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Như vậy, việc bổ sung vitamin C vào thức ăn thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu sử dụng thức ăn khả đề kháng tra vi khuẩn Edwardsiella ictaluri iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách biểu đồ x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số đặc điểm sinh học tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Đặc điểm sinh thái 2.1.4.1 Độ mặn 2.1.4.2 pH 2.1.4.3 Oxy hòa tan 2.1.4.4 Nhiệt độ 2.1.5 Đặc điểm sinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Vitamin thức ăn thủy sản 2.3 Phân loại, chức nhu cầu vitamin 2.4 Vitamin C nhu cầu vitamin C thức ăn thủy sản 10 2.4.1 Giới thiệu 10 iv 2.4.2 Một số thí nghiệm đánh giá vai trò vitamin C hệ miễn dịch 12 2.5 Sử dụng vitamin thức ăn thủy sản 14 2.6 Sơ lược bệnh gan thận mủ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 16 2.6.1 Lịch sử bệnh 16 2.6.2 Phân bố lây truyền bệnh 16 2.6.3 Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 17 2.6.3.1 Giới thiệu sơ lược Edwardsiella ictaluri 17 2.6.3.2 Dịch tễ bệnh 18 2.6.3.3 Dấu hiệu bệnh lý 18 2.7 Một số thí nghiệm gây cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri 19 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Vật liệu 20 3.2.1 Đối tượng 20 3.2.2 Dụng cụ hóa chất 20 3.2.3 Nguồn nước 21 3.2.4 Thức ăn 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng vitamin C lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tra 23 3.3.1.1 Hệ thống giai thí nghiệm 23 3.3.1.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 3.3.1.3 Các tiêu môi trường theo dõi 24 3.3.1.4 Phương pháp thu thập số liệu 24 3.3.1.5 Các tiêu theo dõi 24 3.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng vitamin C lên khả đề kháng tra vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 25 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.3.2.2 Phương pháp theo dõi thí nghiệm 26 3.3.2.3 Phương pháp gây bệnh thực nghiệm 26 3.3.2.4 Phương pháp làm huyền phù vi khuẩn xác định mật độ vi khuẩn gây v bệnh 27 3.3.2.5 Phương pháp phân lập định danh vi khuẩn 28 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng vitamin C lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tra 33 4.1.1 Một số thông số môi trường ao ni thí nghiệm 33 4.1.1.1 Nhiệt độ 34 4.1.1.2 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 34 4.1.1.3 pH 35 4.1.1.4 Ammonia (NH ) 36 4.1.1.5 Nitrite (NO -) 36 4.1.2 Kết kiểm tra tiêu dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 37 4.1.3 Ảnh hưởng vitamin C lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỷ lệ sống tra thí nghiệm 38 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng vitamin C lên khả đề kháng tra vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 41 4.2.1 Các tiêu mơi trường q trình thí nghiệm 41 4.2.2 Kết thí nghiệm 41 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHIA: Brain Heart Infusion Agar BHIB: Brain Heart Infusion Broth IU: International Unit CFU: Colony Forming Unit DO: Dissolved Oxygen pH: Potential of Hydrogen NH : Ammonia OD: Optical Density IDS 14 GNR: Indentification System with 14 biochemical reactions for Indentification of non fastidious Gram Negative Rods ONPG: Ortho-Nitrophenyl-β-galactosidase PAD: Phenyl Alanin Deaminase VP: Voges-Poskauer LDC: Lysine decarboxylase SR: Survival rate FCR: Feed Conversion Ratio WG: Weight gain PER: Protein Efficiency Ratio SGR: Specific Growth Rate NTTS: Nuôi trồng thủy sản SD: Standard deviation vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên Bảng 2.2: Danh sách vitamin chức (Guillaume ctv., 1999) Bảng 2.3: Nhu cầu vitamin cho tăng trưởng số loài (mg/kg thức ăn) Bảng 2.4: Nhu cầu vitamin số lồi tơm điều kiện phòng thí nghiệm 11 mức vitamin đề nghị thức ăn (mg/kg) 10 Bảng 2.5: Tỉ lệ chết da trơn Mỹ với liều lượng bổ sung vitamin C khác vào thức ăn 13 Bảng 2.6: Thành phần số premix vitamin sử dụng cho thủy sản (mg/kg thức ăn) 15 Bảng 3.1: Công thức thức ăn nghiệm thức 22 Bảng 3.2: Số thứ tự đĩa giấy sinh hóa giếng 30 Bảng 3.3: Thuốc thử kết phản ứng sinh hóa giếng 31 Bảng 4.1: Các thông số môi trường theo dõi suốt thí nghiệm 33 Bảng 4.2: Tăng trưởng thí nghiệm 38 Bảng 4.3: Tỷ lệ sống nghiệm thức sau thí nghiệm 39 Bảng 4.4: Lượng ăn tuyệt đối, FCR, PER nghiệm thức sau thí nghiệm 40 Bảng 4.5: Nồng độ vi khuẩn gây bệnh thí nghiệm 41 Bảng 4.6: Tỷ lệ sống nghiệm thức thời gian tiến hành thí nghiệm 42 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Hình dạng bên tra Hình 3.1: Máy đo DO 21 Hình 3.2: Bút đo pH 21 Hình 3.3: Thức ăn thí nghiệm 22 Hình 3.4: Bố trí thí nghiệm 24 Hình 3.5: Bố trí thí nghiệm 26 Hình 3.6: Ngâm gây bệnh thực nghiệm 26 Hình 3.7: Bảng ghi kết quả của bộ định danh IDS 14 GNR 32 Hình 4.1: Bệnh tích bên bên bệnh 43 Hình 4.2: Kết định danh định danh Nam Khoa IDS 14 GNR 44 ix kháng bệnh tra (Pangasianodon hypopthalmus) Luận văn tốt nghiệp Kỹ thủy sản, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 52 trang 13 Nguyễn Văn Tư, 2007 Bài giảng Sinh lý giáp xác Khoa thủy sản, trường Đại học Nông Lâm TPHCM 14 Phạm Văn Khánh, 2005 Đặc điểm sinh học tra ba sa Trung tâm tin học Thủy sản trường ĐH Cần Thơ 15 Phan Thị Mỹ Hạnh, 2004 Nghiên cứu số ảnh hưởng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra (Pangasius hypophthalmus) Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận văn tốt nghiệp Kỹ thủy sản Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Từ Thanh Dung, N.T.N.Ngọc, N.Q.Thịnh, D.T.M.Thy, Crumlish M Ferguson H.W., 2003 Xác định vi khuẩn gây bệnh đốm trắng gan Tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh đồng sông Cửu Long Trường Đại Học Cần Thơ 17 Trần Hồng Cẩm, 2007 Ảnh hưởng mannan oligosacharide lên tăng trưởng đề kháng bệnh tra (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) Luận văn tốt nghiệp Kỹ thủy sản Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Truyện Nhã Định Huệ, 2010 Đánh giá độc lực chủng Edwardsiella ictaluri nhược độc Luận văn tốt nghiệp Kỹ thủy sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu nước Conklin D.E., 1997 Vitamins In Crustacean Nutrition Advances in World Aquaculture Volume 6, 587 pages, pp 123 – 149 Guillaume J., Kaushik S., Bergot P and Metailler R., 1999 Nutrition et alimentation des poissons et crustacés INRA – IFREMER Halver J.E & Hardy R.W., 2002 Fish nutrition Third edition Academic Press, California, USA, 824 pages Hardie L.J., Fletcher T.C and Secombes C.J., 1990 The effect of dietary vitamin C on the immune response of the Atlantic salmon (Salmo salar L.) Department of Zoology, University of Aberdeen, Tillydrone Avenue, Aberdeen AB9 2TN, UK, pp 201 – 214 Ibiyo L.M.O., Atteh J.O., Omotosho J.S and Madu C.T., 2007 Vitamin C Requirements of Heterobranchus longifilis Fingerlings In African Journal of Biotechnology National Institute for Freshwater Fisheries Research, Nigeria Volume 6, issue 13, pp 1559 – 1567 47 Kanazawa A and Teshima S., 1981 Essential amino acids of the prawn Bull, Jpn, Soc, Sci, Fish 47, pp 1357 – 1377 Mahajan C.L and Agrawal N.K., 1979 Nutritional Requirement of Ascorbic Acid by Indian Major Carp, Cirrhina mrigala, during early growth Fish Biology Laboratory, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur-302004 India Volume 19, issue 1, pp 37 – 48 Metwally M.A.A and Fouad I.M., 2009 Effects of L-Ascorbic Acid on Sperm Viability in Male Grass Carp (Ctenopharyngodon idellus) Department of Reproductive Physiology, Central Laboratory for Aquaculture Research, Agriculture Research Centers, Egypt, pp 132 – 136 Murai T and Andrews J.W Pantothenic Acid Requirements of Channel Catfish Fingerlings University of Georgia, Agricultural Experiment Station, P.O Box 13687, Savannah, Georgia 31406, pp 1140 – 1142 10 National Research Council (NRC), 1993 Nutrient requirements of Warmwater Fishes and Shellfishes National Academy Press, Washington DC, 106 pages 11 Soliman A.K., Jauncey K and Roberts R.J., 1994 Water-soluble vitamin requirements of tilapia: Ascorbic acid (vitamin C) requirement of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) Volume 25, issue 3, pp 269 – 278 12 Verlhac V and Gabaudan J The Effect of Vitamin C on Fish Health Centre for Research in Animal nutrition, Société Chimique Roche, BP 170, 68305 SaintLouis Cedex, France 33 pages 13 Xiao L.D., Mai K.S., Ai Q.H., Xu W., Wang X.J., Zhang W.B and Liufu Z.G Dietary Ascorbic Acid Requirement of Cobia, Rachycentron canadum Linneaus In Aquaculture Nutrition Volume 16, issue 6, pp 582 – 589 14 Xie Z and Niu C., 2005 Dietary ascorbic acid requirement of juvenile ayu (Plecoglossus altivelis) Ministry of Education Key Laboratory of Biodiversity Science and Ecological Engineering, College of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing, China, pp 151 – 156 Tài liệu Internet www.sciencedirect.com www.fistenet.gov.vn 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng theo dõi tiêu mơi trường nước thí nghiệm DO Date 21 April, 2011 22 April, 2011 23 April, 2011 24 April, 2011 25 April, 2011 26 April, 2011 27 April, 2011 28 April, 2011 29 April, 2011 30 April, 2011 01 May, 2011 02 May, 2011 03 May, 2011 04 May, 2011 05 May, 2011 06 May, 2011 07 May, 2011 08 May, 2011 09 May, 2011 10 May, 2011 11 May, 2011 12 May, 2011 13 May, 2011 14 May, 2011 15 May, 2011 16 May, 2011 17 May, 2011 18 May, 2011 19 May, 2011 20 May, 2011 21 May, 2011 22 May, 2011 23 May, 2011 24 May, 2011 25 May, 2011 Sáng (S) Chiều (C) 4.7 5.1 5.5 6.1 6.2 5.8 6.2 6.6 6.4 7.1 6.5 5.1 5.5 5.3 5.4 5.6 5.5 5.4 5.2 5.3 5.4 5.2 5.2 5.3 5.7 5.7 5.6 5.1 5.0 5.1 5.6 5.3 5.2 6.1 5.6 Nhiệt độ pH 8.6 9.6 10.2 10.1 10.0 8.8 10.2 10.3 10.3 10.8 9.7 7.1 6.3 8.8 10.0 8.3 8.6 8.5 8.8 8.2 8.4 7.8 6.7 6.0 5.9 5.8 5.6 5.3 5.4 5.5 5.8 5.6 5.8 6.8 6.3 S C S C 7.1 7.0 7.2 7.3 7.2 7.0 7.4 7.1 7.4 7.4 7.6 7.0 7.4 7.3 7.2 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.3 7.3 7.2 7.1 7.3 7.0 7.2 7.3 7.1 7.2 7.2 7.1 8.3 8.4 8.6 8.8 8.8 8.0 8.6 8.7 8.0 8.8 7.9 8.3 8.5 8.6 8.2 8.2 8.3 7.8 8.3 7.9 8.2 8.3 8.6 7.6 7.8 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 8.0 8.1 8.1 8.0 8.1 28.3 27.8 28.6 28.9 28.2 28.1 28.2 29.0 28.3 29.2 28.6 28.1 29.2 28.3 28.9 28.7 28.1 28.3 28.6 28.2 28.4 28.1 28.6 27.3 29.1 29.1 28.7 28.6 28.3 28.9 28.3 29.1 28.6 29.1 29.6 32.1 31.7 32.2 32.1 32.5 32.5 32.5 32.7 31.8 33.3 32.3 32.1 32.1 33.1 32.9 33.1 33.3 33.5 33.2 32.6 32.3 32.4 32.8 31.8 31.4 32.3 32.6 31.7 31.8 32.3 32.6 33.1 32.1 31.9 30.3 NH NO 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.06 0.05 0.02 0.01 0.06 0.03 0.05 0.01 0.04 0.01 0.06 0.01 0.04 0.02 26 May, 2011 27 May, 2011 28 May, 2011 29 May, 2011 30 May, 2011 31 May, 2011 01 June, 2011 02 June, 2011 03 June, 2011 04 June, 2011 05 June, 2011 06 June, 2011 07 June, 2011 08 June, 2011 09 June, 2011 10 June, 2011 11 June, 2011 12 June, 2011 13 June, 2011 14 June, 2011 15 June, 2011 16 June, 2011 5.5 5.4 5.2 6.3 5.9 5.7 2.8 6.1 5.6 6.1 5.8 5.9 5.5 5.6 5.8 5.1 5.3 5.1 2.8 2.4 3.1 2.6 7.0 7.4 7.6 8.1 7.8 8.3 6.7 8.1 8.4 8.6 8.1 8.0 6.7 8.6 8.2 8.0 8.2 8.1 6.5 7.6 7.8 7.5 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.0 7.1 7.2 7.3 7.2 7.1 7.2 7.1 7.2 7.0 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.3 7.3 7.4 7.6 7.6 7.4 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 28.9 29.3 28.3 28.6 28.0 28.5 28.7 28.4 28.6 28.6 28.3 28.1 28.2 28.6 29.1 29.4 28.2 29.4 29.2 29.2 28.6 28.9 30.9 29.8 30.2 31.8 31.5 31.0 30.0 31.1 31.5 32.1 32.4 31.9 30.1 32.4 31.6 31.8 32.6 32.3 32.4 32.4 32.6 31.8 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 0.06 0.02 0.05 0.01 0.06 0.01 Phụ lục 2: Kết đo độ ẩm thức ăn thí nghiệm Nghiệm thức Trọng lượng đầu (g) Trọng lượng sau sấy (g) Độ ẩm (%) 5,00 4,82 3,67 5,00 4,81 4,00 5,00 4,77 4,70 5,00 4,81 3,90 5,00 4,75 5,13 5,00 4,76 4,73 Phụ lục 3: Bảng theo dõi trọng lượng, trung bình, FCR thí nghiệm Trọng Nghiệm Số lượng thức cá/giai (bố trí) (g) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 133 137.8 136.8 136.4 134 133 135 135 136 134 136 136.6 136 137 136 136 136.6 136.2 Trung bình (W1)(g) 8.9 9.2 9.1 9.1 8.9 8.9 9.0 9.0 9.1 8.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 Số cá/giai sau tuần (con) 15 15 15 13 15 15 15 15 14 15 15 15 15 14 15 15 14 15 Trọng lượng sau tuần (g) Trung bình (W2) (g) FCR giai 1134.0 1182.8 954.2 820.2 946.2 1123.2 976.0 1011.2 1102.2 890.4 911.2 950.4 933.4 1115.2 912.2 845.4 1024.6 883.2 75.6 78.9 63.6 63.1 63.1 74.9 65.1 67.4 78.7 59.4 60.7 63.4 62.2 79.7 60.8 56.4 73.2 58.9 2.09 1.96 1.97 2.05 1.97 2.01 2.11 2.44 1.62 2.20 2.25 2.20 2.24 1.61 2.24 2.22 1.85 2.42 Phụ lục 4: Bảng theo dõi lượng ăn tuyệt đối, PER, WG SGR Lượng ăn tuyệt đối (g/con/ngày) PER (%) WG (%) SGR (%/con/ngày) 2.5 2.4 1.9 1.7 1.9 2.4 2.1 2.5 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 1.9 2.1 1.9 2.0 2.2 2.00 2.09 1.64 1.62 1.63 1.98 1.68 1.75 2.09 1.51 1.55 1.63 1.60 2.12 1.55 1.42 1.92 1.49 752.6 758.3 597.5 593.8 606.1 744.5 623.0 649.0 768.3 564.5 570.0 595.8 586.3 772.2 570.7 521.6 703.6 548.5 3.83 3.84 3.47 3.46 3.49 3.81 3.53 3.60 3.86 3.38 3.40 3.46 3.44 3.87 3.40 3.26 3.72 3.34 Phụ lục 5: Kết tỷ lệ sống thí nghiệm Nghiệm thức Số bố trí giai (con) Số sau tuần thí nghiệm (con) Số chết (con) SR (%) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 14 15 15 15 15 14 15 15 14 15 0 0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 86.7 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0 93.3 100.0 Trung bình (%) 100.0 95.6 97.8 100.0 97.8 97.8 Phụ lục 6: Bảng theo dõi chết ngày thời gian tiến hành thí nghiệm Ngày Nghiệm thức 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 Lượng chết tích lũy (con) 14 11 12 11 8 12 11 10 12 11 Lượng chết tích lũy nghiệm thức (con) 33 31 27 28 26 24 Tỷ lệ chết (%) 57.1 100.0 78.6 92.3 73.3 57.1 57.1 50.0 85.7 50.0 78.6 71.4 57.1 42.9 85.7 78.6 42.9 50.0 Phụ lục 7: Kết phân tích hàm lượng vitamin C mẫu nguyên liệu thức ăn đối chứng Phụ lục 8: Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm Phụ lục 9: Xử lý thống kê kết thí nghiệm TRỌNG LƯỢNG TB W1 (BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM) Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 0.03833 0.00767 0.86 0.533 Error 12 0.10667 0.00889 Total 17 0.14500 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ NT1 9.0667 0.1528 ( -* ) NT2 8.9667 0.1155 ( -* -) NT3 9.0333 0.0577 ( -* -) NT4 9.0333 0.1155 ( -* -) NT5 9.1000 0.0000 ( -* -) NT6 9.1000 0.0000 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.0943 8.88 9.00 9.12 9.24 TRỌNG LƯỢNG TB W2 (SAU TUẦN THÍ NGHIỆM) Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 287.2 57.4 0.95 0.482 Error 12 722.9 60.2 Total 17 1010.2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ NT1 72.700 8.052 ( -* ) NT2 67.033 6.813 ( -* -) NT3 70.400 7.279 ( * -) NT4 61.167 2.040 ( -* -) NT5 67.567 10.531 ( -* ) NT6 62.833 9.064 ( -* -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 7.762 60 70 80 WG (%) Analysis of Variance Source DF SS Factor 36010 Error 12 87655 Total 17 123665 MS 7202 7305 F P 0.99 0.465 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+-NT1 702.80 91.24 ( -* ) NT2 648.13 83.68 ( * ) NT3 680.10 77.48 ( * ) NT4 576.77 16.71 ( * -) NT5 643.07 112.10 ( -* ) NT6 591.23 98.24 ( * ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 85.47 500 600 700 800 SGR Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 0.2124 0.0425 1.05 0.432 Error 12 0.4847 0.0404 Total 17 0.6970 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+-NT1 3.7133 0.2108 ( * -) NT2 3.5867 0.1940 ( -* ) NT3 3.6633 0.1739 ( * -) NT4 3.4133 0.0416 ( * -) NT5 3.5700 0.2606 ( -* -) NT6 3.4400 0.2458 ( * -) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 0.2010 3.25 3.50 3.75 4.00 SR Analysis of Variance Source DF SS Factor 41.9 Error 12 207.7 Total 17 249.6 MS F P 8.4 0.48 0.782 17.3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -NT1 100.00 0.00 ( -* -) NT2 95.57 7.68 ( -* ) NT3 97.77 3.87 ( * -) NT4 100.00 0.00 ( -* -) NT5 97.77 3.87 ( * -) NT6 97.77 3.87 ( * -) + -+ -+ -Pooled StDev = 4.16 95.0 100.0 105.0 LƯỢNG ĂN TUYỆT ĐỐI Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 0.1561 0.0312 0.51 0.763 Error 12 0.7333 0.0611 Total 17 0.8894 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ NT1 2.2667 0.3215 ( * -) NT2 2.0000 0.3606 ( -* -) NT3 2.1667 0.3055 ( * -) NT4 2.0667 0.0577 ( * -) NT5 2.0333 0.1155 ( -* ) NT6 2.0333 0.1528 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2472 1.75 2.00 2.25 2.50 FCR Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 0.1168 0.0234 0.36 0.869 Error 12 0.7877 0.0656 Total 17 0.9045 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ NT1 2.0067 0.0723 ( * ) NT2 2.0100 0.0400 ( -* ) NT3 2.0567 0.4126 ( * ) NT4 2.2167 0.0289 ( * ) NT5 2.0300 0.3637 ( * ) NT6 2.1633 0.2892 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2562 1.75 2.00 2.25 2.50 PER Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 0.2618 0.0524 0.97 0.473 Error 12 0.6470 0.0539 Total 17 0.9088 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -NT1 1.9100 0.2381 ( -* ) NT2 1.7433 0.2050 ( -* -) NT3 1.8400 0.2193 ( * -) NT4 1.5633 0.0611 ( -* -) NT5 1.7567 0.3156 ( -* ) NT6 1.6100 0.2707 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.2322 1.50 1.80 2.10 TỶ LỆ SỐNG CỦA SAU KHI GÂY NHIỄM VỚI Edwardsiella ictaluri Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 949 190 0.52 0.755 Error 12 4363 364 Total 17 5312 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -NT1 21.43 21.45 ( -* -) NT2 25.77 17.62 ( -* -) NT3 35.73 18.90 ( -* -) NT4 33.33 14.88 ( -* -) NT5 38.10 21.80 ( -* -) NT6 42.83 18.90 ( -* -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 19.07 20 40 60 TỶ LỆ CHẾT TÍCH LŨY SAU KHI GÂY NHIỄM VỚI Edwardsiella ictaluri Analysis of Variance Source DF SS MS F P Factor 949 190 0.52 0.755 Error 12 4363 364 Total 17 5312 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+-NT1 78.57 21.45 ( -* -) NT2 74.23 17.62 ( -* -) NT3 64.27 18.90 ( -* -) NT4 66.67 14.88 ( -* -) NT5 61.90 21.80 ( -* -) NT6 57.17 18.90 ( -* -) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 19.07 40 60 80 100 ... tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)” tiến hành từ ngày 12/02/2011 đến ngày 08/07/2011 trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Phòng Thí Nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, trường Đại... độ tăng trưởng tương đối nhanh Cá nuôi ao năm đạt - 1,5 kg/con, năm sau cá tăng trọng nhanh tùy vào môi trường sống cung cấp thức ăn loại thức ăn có hàm lượng đạm cao hay thấp (www.fistenet.gov.vn)... hợp hay tổng hợp không đủ cho nhu cầu Chất hữu amino acid hay acid béo thiết yếu, chúng giữ vai trò quan trọng dinh dưỡng thiếu hụt lâu dài dưỡng chất dẫn đến xuất triệu chứng bệnh (Lê Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878), NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay