KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHIẾT TÁCH CHLOROPHYLL CỦA DUNG MÔI LÊN RONG MỨT KHÔ (Porphyra sp.)

88 27 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA THỦY SẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHIẾT TÁCH CHLOROPHYLL CỦA DUNG MÔI LÊN RONG MỨT KHÔ (Porphyra sp.) Họ tên sinh viên: LÊ PHẠM CÔNG HOANG Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 7/2011 KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHIẾT TÁCH CHLOROPHYLL CỦA DUNG MÔI LÊN RONG MỨT KHÔ (Porphyra sp.) Thực LÊ PHẠM CÔNG HOANG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THÙY LINH Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Thế năm học đại học trôi qua Tôi phải chia tay trường thân yêu, nơi cho biết kỷ niệm vui, buồn bạn bè, thầy cô; Cho kiến thức quý giá để bước vào đời Đây khoảng thời gian khó khăn, tơi phải hồn thành khóa luận tốt nghiệp, công việc đầy thử thách thú vị Nếu giúp đỡ nhiều người tơi khó hồn thành tốt khóa luận Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM quý thầy cô Khoa Thủy Sản tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, truyền đạt kiến thức quý báu bước vào đời Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Thùy Linh giành nhiều tâm huyết giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Đồng thời cảm ơn anh, chị bảo trình học tâp, cảm ơn bạn lớp hết quãng đời sinh viên đầy thách thức thú vị Nếu có hội, tơi mong muốn cậu sinh viên năm ngày Cuối cùng, xin gửi lời thân thương trìu mến đến bố, mẹ tơi người nông dân nắng hai sương vất vả cho tơi ăn học nên người Tơi hồn thành luận văn với lòng hăng say nghiên cứu, nhiệt tình với kiến thức mà tơi có Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót mong q thầy bạn đóng góp thêm ii TĨM TẮT Trong năm gần ngày có nhiều nghiên cứu, báo cáo tác dụng chlorophyll sức khỏe phương pháp chiết tách chlorophyll từ loại thực vật khác Chúng tiến hành thực đề tài “Khảo sát hiệu chiết tách chlorophyll dung môi lên rong mứt khô (Porphyra sp.)” thời gian 01/03/2011 – 15/06/2011, phòng thí nghiệm 305, 307 khoa Thủy Sản trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trong đề tài chúng tơi có đưa vài phương pháp để xác định hàm lượng chlorophyll, phương pháp mang lại kết tốt là: phương pháp quang phổ kế Thí nghiệm so sánh khả chiết tách số dung môi khác như: acetone, methanol, ethanol Một số yếu tố kiểm tra, phân tích để đem lại hiệu chiết tách cao như: thời gian, nhiệt độ, điều kiện môi trường, tác dụng MgCO bổ sung vào trình chiết tách, phương pháp phá vách tế bào, điều kiện ủ… Qua kết nghiên cứu cho thấy: Acetone dung dịch thích hợp để chiết tách chlorophyll từ rong Porphyra sp so với hai dung dịch khác methanol ethanol Rong biển ủ với acetone nồng độ 80% vòng 24 giờ, 40C, với điều kiện ánh sáng mờ cho hiệu chiết tách chlorophyll tốt 28,9 µg / l Khi bổ sung MgCO vào trình chiết tách với lượng 500 mg, kết lượng chlorophyll thu tăng lên đáng kể 37 µg / l iii MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Chlorophyll .3 2.1.1 Giới thiệu chlorophyll .3 2.1.2 Cấu tạo hóa học .3 2.1.3 Vị trí chức chlorophyll 2.1.3.1 Vị trí chlorophyll lục lạp 2.1.3.2 Chức a Chức kiến tạo máu .8 b Khả chống ung thư 2.2 Rong biển 10 2.2.1 Giới thiệu rong biển 10 2.2.2 Tỷ lệ chlorophyll số loại rong biển .11 2.2.2.1 Rong mơ (Sargassum polycystum) 11 2.2.2.2 Rong sụn (Kappaphycus alvarezii) 12 2.2.2.3 Rong mứt (Porphyra sp.) 12 2.2.2.4 Rong câu (Gracilaria) .12 2.3 Rong mứt (Porphyra sp.) .12 2.3.1 Phân loại 13 2.3.2 Hình thái cấu tạo 13 2.3.3 Phân bố 14 iv 2.4 Một số loại rong thường gặp nước ta có chứa nhiều chlorophyll .14 2.4.1 Ngành tảo lục .14 2.4.1.1 Rong cải biển (Ulva Lactuca) 15 2.4.1.2 Rong bún (Enteromorpha Flexuosa) 15 2.5 Một số phương pháp ly trích chlorophyll 16 2.5.1 Phương pháp Rhena Schumann, Norbert Haubner, Steffi Klausch, Ulf Karsten 16 2.5.2 Phương pháp R Ronen and Margalith Galun 16 2.5.3 Phương pháp Keiji Iriyama 17 2.6 Phương pháp đo độ hấp thu 17 2.6.1 Phương pháp quang phổ kế 17 2.6.1.1 Phương pháp Daniel I Arnon, 1948 .18 2.6.1.2 Phương pháp Porra, 2002 19 2.6.1.3 Phương pháp chuẩn độ .19 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm .21 3.1.1 Thời gian 21 3.1.2 Địa điểm 21 3.2 Vật liệu khảo sát .21 3.2.1 Nguyên liệu 21 3.2.2 Thiết bị .21 3.2.3 Dụng cụ 21 3.3 Hóa chất sử dụng 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Công đoạn chuẩn bị .22 3.4.2 Bố trí thí nghiệm 22 3.4.2.1 Thí nghiệm khảo sát nồng độ dung mơi thích hợp chiết tách chlorophyll 23 3.4.2.2 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên trình chiết tách chlorophyll 25 v 3.4.2.3 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng thời gian ủ lên trình chiết tách chlorophyll 25 3.4.2.4 Thí nghiệm bổ sung CaCO .26 3.4.3 Phương pháp tính tốn 26 3.4.3.1 Xác định độ hấp thu cực đại .26 3.4.3.2 Phương pháp xác định nồng độ chlorophyll 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Thí nghiệm khảo sát nồng độ dung mơi sử dụng trình chiết tách chlorophyll 28 4.2 Thí nghiệm khảo sát ảnh huởng nhiệt độ lên trình chiết tách chlorophyll 36 4.3 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng thời gian ủ lên trình chiết tách chlorophyll 38 4.4 Thí nghiệm bổ sung MgCO 41 4.5 Quy trình chiết tách chlorophyll từ rong porphyra sp 45 4.5.1 Nguyên liệu 45 4.5.2 Nghiền, ủ rong .46 4.5.3 Ly tâm đo độ hấp thu 47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC .52 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATP Adenosine triphosphate ADP Adenosine diphosphate NADPH Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate PSI Hệ thống quang hợp I PSII Hệ thống quang hợp II DMF Dimethylformamide DMSO Dimethyl sulfoxide Chl a Chlorophyll a Chl b Chlorophyll b Chl a + b Chlorophyll a + b mg/l Milligrams per litre g/l A gram per liter or litre µg / l Micrograms per litre TNHH Trách nhiệm hữu hạn µ Micrometer vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hệ số hấp thụ riêng ε chlorophyll số dung môi 18 Bảng 4.1 Hàm lượng ( µg / l ) chlorophyll thu nồng độ khác dung môi acetone 28 Bảng 4.2 Hàm lượng chlorophyll a, b thu ly trích acetone 29 Bảng 4.3 Hàm lượng ( µg / l ) chlorophyll thu nồng độ khác dung môi methanol 31 Bảng 4.4 Hàm lượng chlorophyll a, b thu chiết tách methanol 31 Bảng 4.5 Hàm lượng ( µg / l ) chlorophyll thu nồng độ khác dung môi ethanol 33 Bảng 4.6 Hàm lượng chlorophyll a, b thu chiết tách ethanol .33 Bảng 4.7 Hàm lượng chlorophyll thu nồng độ khác dung môi acetone, methanol, ethanol 35 Bảng 4.8 So sánh hàm lượng chlorophyll cao dung môi 36 Bảng 4.9 Ảnh hưởng thời gian 58 21,02 21,83 21,16 21,57 20,72 21,56 20,98 21,09 61 Phụ lục Ảnh hưởng nhiệt độ lên trình chiết tách chlorophyll Bảng 4.1 Hàm lượng chlorophyll ( µg / l ) 40C 40C, 24 h ACETONE 80% MẪU M1 TB M2 TB M3 TB SỐ LẦN LẶP LẠI L1 L2 L3 26,0 28,4 30,3 27,8 27,9 30,6 27,6 28,5 30,0 27,1 28,3 30,3 27,0 30,1 26,8 27,4 30,1 29,3 31,2 30,0 30,8 28,5 30,1 29,0 28,1 29,9 27,6 28,9 29,7 29,2 28,5 30,7 28,6 28,5 30,1 28,5 62 ... Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 0,7 20,511 0,215 ( * ) 0,8 21,867 0,606 0,9 23,833 0,274 ( *-) (-* ) + -+ -+ -+21,0 22,0 23,0 24,0 Pooled StDev =... on Pooled StDev 70 Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 0,7 23,767 1,975 ( * -) 0,8 28,933 1,056 0,9 27,578 0,377 ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 24,0 26,0 28,0 30,0 Pooled StDev... Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 0,7 21,301 0,462 ( -* -) 0,8 24,224 0,756 0,9 21,677 0,499 ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -21,0 22,0 23,0 24,0 Pooled StDev
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHIẾT TÁCH CHLOROPHYLL CỦA DUNG MÔI LÊN RONG MỨT KHÔ (Porphyra sp.), KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHIẾT TÁCH CHLOROPHYLL CỦA DUNG MÔI LÊN RONG MỨT KHÔ (Porphyra sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay