Tiểu luận môn phân tích chính sách kinh tế xã hội mới nhất

16 114 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:32

Ngày nay, nguồn nhân lực được xem là một trong các yếu tố cốt lõi tạo dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và đánh giá nhân viên có thể coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình quản lý nhân viên để có thể xét duyệt sự hoàn thành nhiệm vụ, mức độ phù hợp với công việc, với công ty của một nhân viên theo định kỳ, từ đó đưa ra chế độ thưởng, phạt hợp lý. Đây là công việc vô cùng cần thiết, không thể thiếu để các nhà quản lý có thể nâng cao hiệu quả làm việc, động viên nhân viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những thiếu sót.Tuy nhiên, đánh giá nhân viên không phải là điều dễ dàng. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần đưa ra những tiêu chuẩn chung và tổ chức đánh giá nhân viên định kỳ, áp dụng cho các cấp bậc nhân viên khác nhau, để có cách đánh giá khách quan nhất. Tại các cơ quan, doanh nghiệp việc xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức đánh giá nhân viên là công tác quan trọng của phòng nhân sự để tham mưu, giúp cho lãnh đạo công ty có cái nhìn công bằng và toàn diện hơn về thành tích của từng phòng ban trong công ty. Trên cơ sở lý luận được truyền thụ, hướng dẫn nghiên cứu tại lớp và để hiểu rõ được vấn đề, nhóm chúng em xin được trình bày về “Đánh giá công tác xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức đánh giá nhân viên phòng nhân sự của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà năm 2017”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ========o0o======== CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI  Giảng viên: PGS.TS Phan Văn Hòa Chuyên đề: Nghiên cứu sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu Học viên : Trương Thị Thu Quỳnh Lớp : K18C1 - QLKT UD Quảng Trị MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Tính cấp thiết sách nghiên cứu I.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 I.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu I.4 Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .2 II.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sách nghiên cứu II.1.1 Đầu vào đầu để xây dựng nhà máy lọc dầu II.1.2 Các địa điểm lựa chọn để xây dựng nhà máy lọc dầu II.2 Nội dung sách nghiên cứu .3 II.3 Tình hình địa bàn nghiên cứu II.4 Tình hình thực thi, kết hiệu đạt sách nghiên cứu II.4.1 Tình hình thực thi II.4.2 Kết hoạt động nhà máy lọc dầu Dung Quất II.4.3 Hiệu đạt việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất 10 II.5 Hạn chế việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất 11 II.6 Đề xuất giải pháp khắc phục .11 III KẾT LUẬN 13 I ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Tính cấp thiết sách nghiên cứu Nhu cầu tiêu thụ lượng ngày tăng cao, công suất nhà máy có khơng đáp ứng đủ nên giới quay lại chu kỳ xây dựng nâng cấp nhà máy lọc dầu có Lợi nhuận nhà máy lọc dầu xác định từ xưa tới tồn cầu khơng cao so với lãi suất số ngành công nghiệp khác Tuy nhiên, sản phẩm tổ hợp lọc hóa dầu mà cụ thể loại nhiên liệu lại có ảnh hưởng to lớn tồn diện đến kinh tế nước thời đại ngày Trên sở đó, Việt nam cho xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất với chủ đầu tư Tập đồn dầu khí Việt Nam - PetroVietnam phê duyệt vào vận hành thương mại vào tháng 02/2009, dự án trọng điểm Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu thị trường nội địa Thực tế qua năm vào hoạt động theo báo cáo tài PetroVietnam (PVN) gửi lên phủ năm 2015 cho thấy giai đoạn từ 2010 – 2014, khơng có ưu đãi lớn nhà nước thuế nhập khẩu, dự án phải lỗ hàng tỷ USD, nhiên đến năm 2015, doanh nghiệp báo lãi 6.000 tỷ đồng, song số phần nhiều đến từ việc nhận ưu đãi thuế Qua thực tế hoạt động nhà máy lọc dầu Dung Quất chuyên đề cá nhân em “nghiên cứu sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu quả” vấn đề cấp thiết quan tâm I.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang I.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nhà máy lọc dầu Quang Quất thuộc Tỉnh Quảng Ngãi I.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, thống kê phân tích liệu - Phương pháp phân tích sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Phương pháp đánh giá sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất: tiêu chí đề xuất để đánh giá đề án: Tính thích hợp, tính tác động, tính hợp pháp, tính khả thi - Phương pháp phân tích giải pháp để nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hiệu II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU II.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sách nghiên cứu II.1.1 Đầu vào đầu để xây dựng nhà máy lọc dầu • Đầu vào bao gồm: Lao động; dầu thơ; vốn nước; vốn nước ngồi; thời tiết, khí hậu; đất đai; mơi trường kinh doanh • Đầu ra: Tiêu thị xăng máy bay, ơtơ, máy móc, cơng nghiệp phụ trợ (xà phòng), nhựa đường II.1.2 Các địa điểm lựa chọn để xây dựng nhà máy lọc dầu 05 địa điểm lựa chọn để đặt nhà máy hóa dầu • Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) • Vân Phong (Khánh Hòa) • Ba Ngòi (Quảng Bình) • Nghi Sơn (Thanh Hóa) Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang • Dung Quất (Quảng Ngãi) Trong địa điểm lựa chọn xếp theo thứ tự, Long Sơn đứng đầu, vịnh Văn Phong, Ba Ngòi Nghi Sơn cuối Dung Quất Bỡi lẽ, Dung Quất đầu vào đầu cần thiết khơng phải vị trí đắc địa để xây dựng nhà máy so với địa điểm lại lựa chọn xem xét để xây dựng nhà máy II.2 Nội dung sách nghiên cứu * Xây dựng nhà máy lọc dầu Long Sơn: Xây dựng nhà máy Long Sơn thuận lợi lẽ Long Sơn gần với thành phố Vũng Tàu, có sở hạ tầng phát triển, có hệ thống dịch vụ tốt Đặt nhà máy đây, vốn đầu tư thấp, thời gian thi công nhanh đặc biệt đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt cho đội ngũ chuyên gia Tuy nhiên, đặt nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn cần cân nhắc hai vấn đề: • Hình thành Khu công nghiệp dầu bao gồm: Nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu hình thành cụm cơng trình liên quan Trong lúc đó, có chủ trương phát triển Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu nối liền với Khu cơng nghiệp Đồng Nai, hình thành khu khí điện đạm Phú Mỹ Như vậy, lại hình thành nên cụm cơng nghiệp Long Sơn tập trung lớn công trình trọng điểm quốc gia vào khu vực, bình diện vĩ mơ, điều khơng hợp lý • Tại Long Sơn khơng có cảng nước sâu, để triển khai xây dựng cơng trình trọng điểm quốc gia phải làm km cầu cạn đến cảng nước sâu phía bãi Trước Vũng Tàu Tuy khơng phải lý chính, song phải tính tốn trước để chừng, q trình vận chuyển dầu, có cố rò rỉ đe dọa trực tiếp hoạt động khu du lịch Vũng Tàu Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang * Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu vịnh Vân Phong: - Đặt nhà máy vịnh Vân Phong thuận lợi, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận thấy tiềm du lịch lớn vịnh (du lịch sinh thái) nên định không nên đặt sở công nghiệp * Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Ba Ngòi: Ba Ngòi khơng thể đặt nhà máy thời điểm có nhiều lý chưa thể thu xếp * Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn: - Đặt nhà máy Nghi Sơn, đường vận chuyển dầu đến sản phẩm hóa dầu nơi xa hơn, không kinh tế * Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất: Dung Quất lựa chọn cuối cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chọn dung quất với lý sau:  Đảm bảo an ninh lượng cho nước  Tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi khu vực miền trung  Có cảng nước sâu, gần sân bay Chu Lai, nằm khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, vùng lãnh thổ đặc biệt quan trọng đất nước  Tạo công ăn việc làm cho lao động tỉnh miền trung, góp phần giảm tải lượng dân nhập cư vào thành phố lớn để tìm kiếm việc làm  Tạo công ăn việc làm cho lao động tỉnh miền trung, góp phần giảm tải lượng dân nhập cư vào thành phố lớn để tìm kiếm việc làm II.3 Tình hình địa bàn nghiên cứu Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang Xây dựng nhà máy Khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa bàn xã Bình Thuận Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ta cần xem xét điều kiện tự nhiên, giao thông điều kiện kinh tế: - Điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ngãi: • Địa hình tương đối phức tạp • Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên nhiệt độ cao biến động • Các nhóm đất là: Cồn cát, đất cát ven biển, đất mặn, đất phù sa, đất giây, đất xám, đất đỏ vàng, đất đen, đất nứt nẻ, đất xói mòn trơ trọi đá - Giao thơng: • Là đầu mối giao thơng quan trọng xun suốt địa bàn tỉnh, có Quốc lộ 1A đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh • Phía Bắc tỉnh, huyện Bình Sơn có sân bay Chu Lai cảng nước sâu Dung Quất • Bờ biển dài 144 km, Quảng Ngãi có nhiều cửa biển, cảng biển nhỏ Sa Kỳ, Sa Cần, Bình Châu, Mỹ Á,… có tiềm giao thơng đường thủy, thương mại du lịch - Kinh tế: • Chủ yếu dựa vào đánh bắt cá • Khơng có khu du lịch, bãi tắm, nhà máy • Tỷ lệ đói nghèo mức cao • Tổng thu ngân sách đạt gần 550 tỷ đồng Hàng năm phủ phải rót cho tỉnh từ 40 – 60% ngân sách Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất có ưu khó khăn sau: - Ưu thế: • Có cảng nước sâu bên ngồi để dẫn dầu thơ vào • Có cảng vịnh để làm cảng phân phối Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang • Gần quốc lộ 1A đường sắt thống nhất, tiếp sân bay Chu Lai Cơng trình thủy lợi Thạch Nham cung cấp đủ nước • Nằm khu vực Nam Trung Tây nguyên, vùng lãnh thổ đặc biệt quan trọng đất nước - Khó khăn: Phía Bắc tiêu thụ đến 80% lượng xăng dầu nhập khẩu, miền Trung chiếm 20% Như vậy, xăng dầu lọc từ Dung Quất, chở tiêu thụ phía Nam xa, phía Bắc chẳng gần Hơn nữa, đặt Dung Quất, tốn thêm hàng trăm triệu USD để xây dựng sở hạ tầng Nhưng chưa phải hết Vào năm từ 1994 đến 2000, giá dầu giới giảm mạnh nên có nhiều ý kiến cho tính bỏ hàng tỉ USD để xây dựng nhà máy lọc dầu khơng mang dầu “th’ lọc Trước ý kiến đó, Chính phủ - mà đứng đầu Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiên giữ vững quan điểm, là: Phải xây dựng NMLD Dung Quất, trước hết để đảm bảo an ninh lượng cho đất nước thứ tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi khu vực miền Trung Tiềm tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng ngãi khơng có gì, ngồi việc biển đánh cá Đất đai nghèo nàn, chật hẹp; tỉnh khơng có khu du lịch, bãi tắm; khơng có nhà máy; tỉ lệ đói nghèo ln mức cao Hàng năm, Chính phủ phải rót cho tỉnh từ 40 đến 60% ngân sách II.4 Tình hình thực thi, kết hiệu đạt sách nghiên cứu II.4.1 Tình hình thực thi Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất phê duyệt vào vận hành thương mại vào tháng 02/2009 Theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 17/8/2009 (sau hồn thành cơng tác xây dựng chạy thử nhà máy) phê duyệt tổng mức đầu tư 3,053 tỷ USD Với công suất chế biến 6,5 triệu dầu thơ/năm, tương đương 148.000 Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang thùng/ngày Sau hoàn thành nâng cấp mở rộng: 8,5 triệu dầu thô/năm, tương đương 192.000 thùng/ngày, với cấu sản phẩm sau: Tên sản phẩm Propylene Khí hóa lỏng (LPG) Xăng RON 92 Xăng RON A95 Dầu hỏa/nhiên liệu bay Jet A1 Dầu Diesel ôtô Dầu nhiên liệu (FO) Polypropylene Nghìn tấn/năm 135 - 150 400 - 420 1.000 – 1.200 1.100 – 1.300 200 - 300 2.400 – 2.600 100 - 130 135 - 150 Nhà máy lọc dầu số Dung Quất loại nhà máy “độc vô nhị" giới Bên cạnh việc áp dụng công nghệ lọc hóa dầu tiên tiến giới nhà máy sử dụng triệt để tất sản phẩm phụ dầu mỏ Các Nhà máy lọc dầu Dung Quất giới thường có từ đến phân xưởng cơng nghệ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có lên đến 14 phân xưởng Có thể nói dầu thơ đưa vào nhà máy Dung Quất, có gần sản phẩm xuất xưởng Hầu khơng có thứ bỏ Để cho nhà máy hoạt động thật ổn định lưới điện quốc gia miền Trung chưa ổn định phải xây dựng thêm nhà máy điện 100MW NMLD có 600 loại máy công cụ khác nhau, suốt rẻo miền Trung, khơng có nhà máy khí đủ sức sửa chữa thiết bị, phải đầu tư trung tâm khí Phải làm đê chắn sóng lớn châu Á với chiều dài 1.600m, cao mặt biển 11m, chiều rộng thân đê khoảng 11 mét Để làm đê này, phải dùng 1,3 triệu m3 đá, phủ bên 21.000 cấu kiện bêtơng với nhiều kích cỡ khác Con đê khơng bảo vệ an tồn cho khu cảng xuất sản phẩm mà chắn sóng cho toàn vịnh Dung Quất, đảm bảo an toàn cho khu cảng tổng hợp, cảng Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang chuyên dụng, cảng công vụ Con đê nằm khu vực địa chất phức tạp để xử lý túi bùn biển, phải tốn thêm gần 40 triệu USD Phải xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu thô sản phẩm dài gần 10km (trên giới chưa có nhà máy lọc dầu lại có hệ thống đường ống dẫn - xuất dài này) Do đường ống dài nên tốn lượng vận hành; phải xây thêm bể chứa trung gian; công tác bảo vệ phải đầu tư đặc biệt Phải làm hệ thống đường sá sở hạ tầng cho khu vực rộng lớn II.4.2 Kết hoạt động nhà máy lọc dầu Dung Quất Tập đồn dầu khí Việt nam công bố lợi nhuận trước thuế hàng năm teo biểu đồ sau: PVN công bố lợi nhuận trước thuế hàng năm song thực chất khoản lợi nhuận khơng ngân sách đầy đủ mà mang tính hạch toán sổ sách kế toán Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào vận hành từ năm giá dầu giới cao, cộng với hàng loạt ưu đãi mà thua lỗ giá giới giảm sâu, chế ưu đãi Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang tồn bị thị trường (ở lộ trình thực FTA) “vơ hiệu hóa”, việc thua lỗ thực tế lộ rõ Ngay thời điểm giá bán tốt, Dung Quất dự án không đánh giá cao hiệu kinh tế Với 13 năm đầu tư, bị chậm đưa vào sử dụng năm so với tính tốn ban đầu, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khơng xác biến động thị trường khiến xa tính tốn ban đầu Một báo cáo gửi lên Chính phủ năm 2015 PVN cho thấy, giai đoạn từ 2010 - 2014, khơng có ưu đãi lớn nhà nước ưu đãi thuế nhập khẩu, dự án phải lỗ hàng tỷ USD Dự án không tạo gánh nặng tài hàng nghìn tỷ đồng ngân sách từ chế ưu đãi, mà dự kiến tới mang thêm khoản nợ lên tới 1,26 tỷ USD để nâng cấp nhà máy theo lộ trình Năm 2010, Cơng ty lỗ gần 3.200 tỷ đồng, năm 2011 lỗ gần 4.800 tỷ đồng Năm 2012, năm 2013 lỗ 6.400 6.000 tỷ đồng; năm 2014 lỗ 7.136 tỷ đồng Lũy kế từ vào vận hành thương mại, đơn vị lỗ khoảng 27.600 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,2 tỷ USD) Tuy nhiên, nhờ có ưu đãi giữ lại thuế nhập khẩu, tính hết hết 2014, đơn vị lỗ 1.048 tỷ đồng Năm 2015, doanh nghiệp báo lãi 6.000 tỷ đồng, song số phần nhiều đến từ việc nhận ưu đãi thuế Giữa năm 2015, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thông qua với vốn đầu tư 1,82 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2021, nâng công suất chế biến dầu thô từ 6,5 triệu tấn/năm lên 8,5 triệu tấn/năm, sản xuất xăng dầu đạt chuẩn Euro Theo đó, tổng vốn đầu tư cho nhà máy tăng từ tỷ USD lên tới gần tỷ USD Tổng mức đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa từ năm 2014 với số 1,82 tỷ USD Trong vốn chủ sở hữu chiếm 30%, vốn vay tối thiểu chiếm 70%, tức phải vay thêm khoảng 1,26 tỷ USD Vốn chủ sở hữu Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) cấp Vốn vay từ nguồn tín dụng xuất khẩu, vay thương mại từ ngân hàng nước II.4.3 Hiệu đạt việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất Nếu tính hiệu tổng hợp nhà máy lọc dầu Dung Quất lại “có lãi” Bây giờ, đến Quảng Ngãi dễ dàng nhận thấy phát triển mạnh mẽ kinh tế tỉnh trước coi khó khăn nước Vậy mà từ năm 2004 trở lại đây, tăng trưởng GDP Quảng Ngãi ln mức 11% năm ngối, Quảng Ngãi hiên ngang gia nhập câu lạc “1.000 tỉ” Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ tạo phát triển đồng toàn tỉnh Việc xây dựng NMLD Dung Quất tiền đề thúc đẩy nhà đầu tư nước nước tiếp tục đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất lĩnh vực cơng nghiệp hóa chất, cơng nghiệp khí, đóng sửa tàu biển, luyện cán thép, vận tải, điện tử Thu hút dự án lớn đến với Quảng Ngãi, tác động tích cực việc hình thành trung tâm cơng nghiệp nặng Việt Nam Khu Kinh tế Dung Quất Hiện Khu Kinh tế Dung Quất thu hút 128 dự án đầu tư với tổng vốn gần 182.000 tỉ đồng, có 80 dự án vào hoạt động với tổng vốn thực tỉ USD, tạo việc làm cho 20.000 lao động Có kết đó, nhờ phần lớn từ nhà máy lọc dầu Dung Quất Việc xây dựng NMLD Dung Quất định sáng suốt có tầm nhìn xa Chính phủ - tạo động lực phát triển kinh tế cho Quảng Ngãi loạt tỉnh miền Trung Đó điều mà khơng phải nhiều người nhận ra, xét khía cạnh kinh tế đơn Hiệu tổng hợp từ NMLD số Dung Quất minh chứng cho đường lối xây dựng kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang 10 II.5 Hạn chế việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất Với lợi ưu đãi Nhà Nước cho nhà máy phân tích hiệu hoạt động qua năm nhà máy lọc dầu đặt Dung Quất cho thấy nhìn góc độ việc xây dựng nhà máy Dung Quất khơng có lợi ích chung mặt kinh tế ngồi việc mang lại lợi ích cho Tỉnh Quảng Ngãi đề cập Tại thời điểm cách năm (10-2010), toán, Quốc hội Chính phủ nợ lại người dân câu hỏi hiệu dự án thời điểm thời gian vào vận hành ngắn, vài tháng Sau chừng năm, với nhiều chế ưu đãi bao tiêu sản phẩm cho nhà máy nguy nhà máy tạm dừng hoạt động lý thua lỗ xảy II.6 Đề xuất giải pháp khắc phục Chính phủ tập trung thực sách sau để nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hiệu quả: - Ban hành chế ưu đãi bổ sung cho dự án mở rộng, nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất đặc biệt chế ưu đãi thuế sản phẩm xăng dầu nhà máy để đảm bảo bình đẳng kinh doanh doanh nghiệp hài hòa với lợi ích đất nước; Điều chỉnh chế sách cho BSR tạo cạnh tranh bình đẳng với hàng nhập - Để đảm bảo hiệu kinh doanh tập trung cao độ vào cơng tác tối ưu hóa chi phí sản xuất, cắt giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, tối ưu hóa q trình sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí bảo dưỡng, lưu kho, giảm thiểu lượng hàng, nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng, tồn kho; nâng cao nguồn nhân lực; tiếp tục triển khai kế hoạch cổ phần hóa Cơng ty BSR… - Cơng bố dự án quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể, quy hoạch sản phẩm cách chi tiết để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang 11 - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư q trình tìm kiếm thơng tin, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư, hỗ trợ tối đa tạo nguồn lao động, giải khó khăn, vướng mắc q trình đầu tư, xây dựng - Ban hành chế độ sách, ưu đãi tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc nhà máy Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang 12 III KẾT LUẬN Nhà máy lọc dầu Dung Quất kể từ vào vận hành thương mại (2-2009) đến tròn năm, dự án lọc hóa dầu Việt Nam - bị đặt câu hỏi: Hiệu kinh tế dự án nào? Bởi suốt thời gian qua, việc giải ưu đãi ln mang tính sống cho dự án Qua việc nghiên cứu phân tích chuyên đề “nghiên cứu sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu quả” cá nhân em lợi ích việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất mang tầm chiến lược lâu dài Nhà Nước, hướng Nhà nước có cơng cụ sách phù hợp đưa nhà máy hoạt động hiệu Tuy nhiên nhận thức, trình độ cá nhân nhiều hạn chế làm cho chuyên đề có nhiều thiếu sót Vậy kính mong quan tâm, giúp đỡ đóng góp ý kiến thầy giáo để chun đề hồn chỉnh hơn, đạt mục đích, ý nghĩa Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang 13 ... thống kê phân tích liệu - Phương pháp phân tích sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Phương pháp đánh giá sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất: tiêu chí đề xuất để đánh giá đề án: Tính... Dung Quất chuyên đề cá nhân em “nghiên cứu sách xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu quả” vấn đề cấp thiết quan tâm I.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá sách xây... hướng xã hội chủ nghĩa Phân tích sách kinh tế xã hội PGS.TS Phan văn Hòa Trang 10 II.5 Hạn chế việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất Với lợi ưu đãi Nhà Nước cho nhà máy phân tích hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn phân tích chính sách kinh tế xã hội mới nhất, Tiểu luận môn phân tích chính sách kinh tế xã hội mới nhất, II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay