PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM TÔM SÚ, CÁ RÔ PHI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 2010

83 30 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM TÔM SÚ, PHI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Họ tên sinh viên: HUỲNH VĂN DƯ Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 7/2011 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM TÔM SÚ, PHI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Tác giả HUỲNH VĂN DƯ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Trong q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp, nhận quan tâm, động viên, giúp đỡ quý thầy cô, cha mẹ, người thân, bạn bè từ quan tổ chức Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, cha mẹ nguồn động viên, điểm tựa vững hỗ trợ tạo cho tơi nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành nhiệm vụ suốt trình học tập Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Đức dành nhiều thời gian hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi giai đoạn học trường đặc biệt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn q thầy Phòng Đào Tạo, khoa Thủy Sản, Phòng Cơng Tác Sinh Viên, Văn Phòng Đồn Trường – Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian theo học trường Xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị làm việc Sở NN &PTNT tỉnh Bến Tre, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, văn phòng Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam, BQL chợ Bình Điền TP.HCM nhiệt tình giúp đỡ cho tơi q trình thực đề tài Dù cố gắng hạn chế mặt thời gian mặt kiến thức nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tơi xin đón nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! ii TĨM TẮT Đề tài “phân tích mối quan hệ giá khác hai sản phẩm tôm phi giai đoạn 2007 – 2011” thực từ tháng đến tháng năm 2011 với nguồn số liệu thu thập từ văn phòng Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam, Sở NN &PTNT tỉnh Bến Tre, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp BQL chợ Bình Điền TP.HCM Trước tiên, chúng tơi tập trung vào tìm hiểu thay đổi loại giá tôm phi qua năm 2007 - 2010 Sau đó, đề tài sử dụng mơ hình hồi quy đa biến với mục đích chủ yếu để phân tích tương tác giá hai mặt hàng tôm phi tác động khủng hoảng kinh tế giới năm 2008 – 2009 Bên cạnh đó, đề tài tìm hiểu ảnh hưởng giá loại sản phẩm thủy sản khác lên thị phần hai loại sản phẩm tôm phi thị trường Mỹ giai đoạn 2007 - 2010 Kết trình thực khóa luận tóm tắt sau: Phần lớn giá tơm phi có tương tác với theo chiều hướng tỷ lệ thuận Trong đó, mức độ tương tác giá tơm sú mức trung bình, ngược lại mức độ tương tác giá phi cao Ngoài ra, cấu loại sản phẩm thủy sản chủ yếu xuất từ Việt Nam vào thị trường Mỹ, thị phần tôm cao phần lớn bị ảnh hưởng mức độ trung bình có thay đổi giá loại sản phẩm khảo sát hay mức chi tiêu chung người tiêu dùng Mỹ Ngược lại, phi chiếm thị phần thấp nên giá loại sản phẩm khảo sát mức chi tiêu chung người tiêu dùng Mỹ không làm ảnh hưởng đến thị phần sản phẩm iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng viết tắt ký hiệu vi Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ, sơ đồ hình ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm giá cả: 2.1.2 Khái niệm thị trường 2.1.3 Các hình thức xuất 2.2 Tổng quan ngành thủy sản 2.2.1 Tình hình thủy sản giới 2.2.2 Tình hình thủy sản Việt Nam 10 2.3 Tổng quan ngành sản xuất tôm phi 16 2.3.1 Ngành sản xuất tôm 16 2.3.2 Ngành sản xuất phi 18 2.4 Giới thiệu thị trường thủy sản VN 19 2.4.1 Thị trường thủy sản nội địa 19 2.4.2 Thị trường thủy sản xuất 20 2.5 Sự tác động cung cầu đến giá sản phẩm thủy sản 28 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Cơ sở lý luận 31 3.1.1 Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 iv 3.2.1 Mô tả số liệu 32 3.2.2 Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 32 3.3 Thời gian phương pháp nghiên cứu 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Sự thay đổi giá tôm sú, phi thị trường từ năm 2007 đến năm 2010 35 4.2 Sự tương tác giá thị trường khác tác dụng khủng hoảng năm 2008 - 2009 mặt hàng tôm sú, phi 38 4.3 Thị phần tôm, phi cấu loại sản phẩm thủy sản nhập từ Việt Nam 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết kuận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 53 v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VN Việt Nam XK Xuất NK Nhập XNK Xuất nhập XKTS Xuât thủy sản WTO World Trade Organization (Tổ chức Thương Mại Thế Giới) FAO Food anh Agriculture Organization (Tổ chức Lương Nông Thế Giới) VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Hiệp Hội Chế Biến VÀ Xuất Khẩu Việt Nam) EU European Union (Khối liên minh quốc gia Châu Âu) ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á) USD United States dollar BQL Ban Quản Lý VNĐ Việt Nam Đồng GTGT Giá trị gia tăng ATVSTP An tồn vệ sinh thực phẩm NN & PTNT Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long TMTS Thương mại thủy sản MPC Minhphu company (Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) HVG Công ty cổ phần Hùng Vương VHC Vinhhoan company (công ty cổ phần Vĩnh Hoàn) vi PF Giá ao nuôi Pw Giá bán buôn PR Giá bán lẻ PE Giá xuất Rt Thị phần Yt Mức chi tiêu chung vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu doanh nghiệp thủy sản VN năm 2009 13 Bảng 2.2: Xuất thủy sản VN sang thị trường EU năm 2010 21 Bảng 4.1: Bảng phân tích mối quan hệ giá tôm sú tác dụng khủng hoảng 39 Bảng 4.2: Bảng phân tích mối quan hệ giá phi tác dụng khủng hoảng 42 Bảng 4.3: Bảng phân tích mối quan hệ chi tiêu người tiêu dùng Mỹ sản phẩm tôm phi VN với sản phẩm thủy sản khác tác dụng khủng hoảng 46 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH Bản đồ 2.1: Mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người năm 2006 Biểu đồ 2.1: Sản lượng thủy sản giới qua năm 2000 - 2010 Biểu đồ 2.2: Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2000 - 2010 11 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn cung nguyên liệu theo khu vực Việt Nam năm 2008 12 Biểu đồ 2.4: Quy mô xuất thủy sản Việt Nam năm 2007 - 2010 14 Biểu đồ 2.5: Xuất thủy sản Việt Nam năm 2000 - 2010 14 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu thị trường xuất Việt Nam năm 2010 15 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất tháng1/1 đến 15/12/2010 16 Biểu đồ 2.8: Sản lượng diện tích ni tơm năm 2000 - 2010 16 Biểu đồ 2.9: Sản lượng kim ngạch xuất tôm VN giai đoạn 2000 - 2010 17 Biểu đồ 2.10: Cơ cấu xuất tôm Việt Nam từ ngày 1/1 đến 15/122010 17 Biểu đồ 2.11: Cơ cấu nhập phi Mỹ.2007 - 2010 18 Biểu đồ 2.12: Xuất phi VN vào thị trường Mỹ giai đoạn 2007 - 2010 19 Biểu đồ 2.13 : Tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản VN 19 Biểu đồ 2.14: Tình hình nhập thủy sản VN vào EU 21 Biểu đồ 2.15: Xuất thủy sản VN sang Mỹ giai đoạn 2000-2010 24 Biểu đồ 2.16: Xuất thủy sản VN sang Nhật giai đoạn 2000 – 2010 25 Biểu đồ 4.1: Giá tôm sú VN theo tháng từ năm 2007 đến năm 2010 35 Biểu đồ 4.2: Giá phi VN theo tháng từ năm 20072010 37 Hình 2.1: Sự dịch chuyển đường cầu 28 Hình 2.2: Sự dịch chuyển đường cung 29 Hình 2.3: Sự hình thành giá cân thị trường 29 Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ nhóm chủ thể thị trường thủy sản Sơ đồ 3.1: Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 32 ix Phụ lục 7: Xuất phi vào thị trường Mỹ 2007 Tháng 2008 2009 2010 Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị (kg) (USD) (kg) (USD) (kg) (USD) (kg) (USD) 22083 48803,43 19652 47164,8 72301 240039,32 7706 21037,38 2586 5120,28 11342 25519,5 21144 51591,36 20446 55204,2 4816 10113,6 17554 49151,2 3517 9706,92 14818 43120,38 5931 14827,5 8031 29714,7 23628 68284,92 45,026 125622,54 3792 7963,2 17145 38747,7 17248 52606,4 53894 169766,1 600 2400 39799 61688,45 28199 105746,25 22956 62440,32 2434 6085 35185 66851,5 34496 130394,88 42308 127770,16 3646 8130,58 34733 88916,48 18253 49648,16 15313 48695,34 31421 74467,77 4701 12927,75 4477 11684,97 14124 38982.24 10 82470 202876,2 33999 87717,42 10430 24510,5 47441 147067,1 11 17750 47925 20339 51050,89 6710 15634,3 19521 50949,81 12 21333 44585,97 29330 72445,1 47891 125953,33 33362 103755,82 (Nguồn: Nguồn: NOAA FISHERIES, 2011) 59 Phụ lục 8: Xuất nhuyễn thể vào thị trường Mỹ 2007 Tháng 2008 2009 2010 Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) (USD) 321,211 1027875,.2 444,790 1347714 282,642 1243624,8 238,212 764660,52 222,043 612838,68 301,114 867208,3 158,009 602014,29 182,158 628445,1 285,185 732925,45 166,752 495253,,4 253,844 847838,96 186,273 696661,02 419,205 1442065,2 386,108 1173768 258,259 924567,22 295,125 920790 285,862 634613,64 296,403 1114475 285,272 935692,16 409,571 1314722,91 243,414 701032,32 433,161 1355794 447,836 1607731,24 369,173 1303180,69 170,357 485517,45 545,513 1685635 350,795 1287417,65 177,913 642265,93 436,183 1295463,51 546,706 1656519 195,174 683109 342,087 1234934,07 380,923 971353,65 533,867 1735068 221,565 691282,8 275,464 1052272,48 10 405,588 1107255,24 366,791 1250757 424,334 1362112,14 341,641 1110333,25 11 330,158 855109,22 383,082 1087953 388,543 1181170,72 267,318 892842,12 12 315,184 967614,88 372,826 1230326 301,699 1007674,66 272,538 1027468,26 (Nguồn: Nguồn: NOAA FISHERIES, 2011) 60 Phụ lục 9: Xuất ngừ vào thị trường Mỹ 2007 2008 2009 2010 Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) Giá trị (USD) 3821,674 10586037 4528,989 14175736 2885,475 11311062 3943,393 14629988,03 1173,561 5445323,04 1212,880 5227513 729,774 4648660,38 1705,943 7693802,93 1345,504 5704936,96 1471,132 7826422 1367,789 7276637,48 2714,006 10530343,28 1521,394 6389854,8 1094,439 5143863 1496,564 8575311,72 2428,716 10103458.56 1466,627 5235858,39 1214,007 4576806 1800,502 7832183,7 2136,399 9271971,66 1696,736 5718000,32 1195,010 4445437 1833,562 6655830,06 2270,530 8582603,4 1817,494 6234004,42 1532,035 5607248 1937,443 6257940,89 2147,060 9597358,2 1175,203 3396336,67 1577,773 6184870 1192,148 4303654,28 1689,856 6827018,24 1157,261 3772670,86 1188,684 4719075 946,411 3359759,05 1066,299 5022268,29 10 1032,635 3552264,4 1128,183 4557859 1084,999 4188096,14 1065,025 4686110 11 976,162 3377520,52 855,651 4064342 1161,661 4727960,27 1115,478 4261125,96 12 726,256 2897761,44 1,168,831 4488311 866,407 3994136,27 1250,328 5301390,72 Tháng (Nguồn: Nguồn: NOAA FISHERIES, 2011) 61 Phụ lục 10: Xuất tra vào thị trường Mỹ 2007 Tháng 2008 2009 2010 Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) (USD) (tấn) (USD) 1785,546 5660180,82 1818,041 5290499 2580,245 8153574,2 3432,479 10640684,9 1032,105 3385304,4 1647,731 5091489 1730,073 5380527,03 2963,135 8859773,65 935,618 3078183,22 1664,848 5144380 2536,735 7559470,3 2613,048 7995926,88 1259,275 4193385,75 1946,321 6072522 2505,447 7541395,47 3039,144 9117432 1084,893 3536751,18 2498,115 7844081 3625,140 11201682,6 3516,875 10902312,5 1159,325 3709840 2879,690 9186211 3446,187 10993336,5 4036,284 12351029,04 1401,536 4625068,8 2266,397 7388454 2967,189 9465332,91 4001,648 11884894,56 2496,703 8039383,66 1916,126 6054958 3985,437 12952670,3 3920,290 11996087,4 1731,796 5437839,44 1857,832 5926484 3672,803 11752969,6 4636,820 14049564,6 10 1388,770 4388513,2 2376,375 7723219 4321,298 13698514,7 6164,628 18740469,12 11 1599,065 4893138,9 1655,501 5380378 4177,858 13160252,7 4451,524 14022300,6 12 1545,301 4728621,06 1760,583 5897953 3178,622 9853728,2 6379,607 20542334,54 (Nguồn: Nguồn: NOAA FISHERIES, 2011) 62 Phụ lục 11: kết chạy mơ hình hồi quy giá tơm ao Multiple R R Square Observations 0,88373066 0,78097989 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 1,02793715 0,20558747 29,9526426 Residual 42 0,28827748 0,00686375 Total 47 1,31621466 7,8474E-13 Standard Lower Coefficients Error -0,8185092 0,69893689 lnpw 0,1835585 lnpr 0,8258695 lnpe 0,1212022 0,132119542 0,9173717 0,36418584 Z1i -0,0170908 0,049047254 Intercept Z2i 0,0448364 Lower 95% Upper 95% 95.0% Upper 95.0% -1,1710778 0,24816884 -2,2290211 0,59200218 -2,229021 0,59200218 0,20357003 0,9016971 0,37235978 -0,2272623 0,59437932 -0,227262 0,59437932 0,16068027 5,1398286 6,7532E-06 0,50160321 1,15013518 0,5016031 1,15013518 -0,1454257 0,38783078 -0,145427 0,38783078 -0,348450 0,72923721 -0,1160722 0,08189046 -0,116072 0,08189046 0,9772047 0,33406311 -0,0477513 0,137431498 0,04588259 t Stat P-value 63 -0,047758 0,137431498 Phu lục 12: kết chạy mơ hình hồi quy giá tôm bán buôn Multiple R R Square Observations 0,88659662 0,78605365 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 0,59697253 0,11939451 30,8621877 Residual 42 0,16248267 0,00386864 Total 47 0,75945512 4,8462E-13 Standard Coefficients Error t Stat P-value Intercept 1,13954378 0,50340274 2,26368187 0,0288206 0,12363573 2,15545163 0,1236353 2,15545163 lnpfarm 0,10345954 0,11473872 0,90169711 0,3723598 -0,1280925 0.33501167 -0,1280925 0,33501167 lnpr 0,36771224 0,14312847 2,5691077 0,0138388 0,07886747 0,65655711 0,0788677 0,65655711 lnpe 0,25948932 0,09182846 2,82580543 0,0071884 0,07417206 0,44480663 0,0741726 0,44480663 Z1i 0,09629841 0,03374936 2,85334308 0,0066885 0,02818955 0,1644077 0,0281895 0,16440737 0,044182686 0,034162345 1,293315363 0,20297042 -0,0247597 0,1131259 -0,0247597 0,11312509 Z2i 64 Lower 95% Upper 95% Lower95.0% Upper95.0% Phu lục 13: kết chạy mơ hình hồi quy giá tơm bán lẻ Multiple R R Square Observations 0,85828532 0,73665364 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 23,497161 3,4657E-11 0,45651206 0,0913029 Residual 42 0,16319845 0,0038858 Total 47 0,619710591 Standard Lower Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept 1,13427603 0,504927993 2,2464118 0,0299948 0,11529012 2,1532622 0,1152902 2,1532625 lnpfarm 0,46753777 0,090963682 5,1398287 6,7532E-06 0,28396568 0,6511090 0,2839652 0,6511090 lnpw 0,36933237 0,143759013 2,5691077 0,0138388 0,07921497 0,6594491 0,0792145 0,6594498 lnpe -0,0471435 0,100134755 -0,4708021 0,6402172 -0,2492234 0,1549369 -0,2492234 0,1549369 Z1i 0,01230961 0,7403997 -0,0621732 0,0867929 -0,0627367 0,0867928 Z2i -0,0388248 0,03690795 0,3335229 0,034394792 -1,1287988 0,26538911 65 -0,1082363 0,03058666 -0,1082330 0,03058666 Phu lục 14: kết chạy mơ hình hồi quy giá tôm xuất Multiple R R Square Observations 0,91774297 0,84225201 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 2,05820999 0,41164192 44,8495131 Residual 42 0,38548839 0,00917823 Total 47 2,44369828 8,8761E-16 Standard Coefficients Error t Stat P-value Lower Upper Lower 95% Upper 95% 95,0% 95,0% 2,2619619 0,02893556 0,18911613 3,3189578 0,1891163 3,3189578 Intercept 1,75403705 0,77544974 lnpfarm 0,16207386 0,176671929 0,9173717 0,3641854 -0,1944644 0,5186124 -0,1944644 0,5186124 lnpw 0,61563566 0,217862026 2,8258052 0,0071884 0,17597232 1,0552996 0,1759722 1,0552996 lnpr -0,1113573 0,236526553 -0,4708021 0,6402174 -0,5886872 0,3659723 -0,5886877 0,3659723 Z1i -0,2281895 0,044568705 -5,1199514 7,2565E-06 -0,3181328 -0,1382431 -0,3181328 -0,1382461 Z2i 0,18416173 0,045514932 4,0461821 0,0002181 0,09230882 0,27601457 0,09230887 0,27601454 66 Phu lục 15: kết chạy mơ hình hồi quy giá phi ao Multiple R R Square Observations 0,95601163 0,91395815 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 1,27031233 0,2540627 89,2269504 Residual 42 0,11958968 0,0028474 Total 47 1,38990201 2,9536E-21 Standard Coefficients Error Lower t Stat Intercept -0,3589666 lnpw 1,00818805 0,199687529 5,0488283 lnpr -0,0172185 0,228427428 -0,0753792 lnpe 0,05811913 Z1i Z2i P-value 0,59149687 -0,6068789 0,54719842 Lower 95% Upper 95% 95,0% Upper 95,0% -1,5526556 0,83472231 -1,5526551 0,83472231 9,0366E-06 0,60520231 1,41117379 0,6052021 1,41117379 0,9402706 -0,4782040 0,44376634 -0,478204 0,44376634 0,172716153 0,3365007 0,73816866 -0,2904361 0,40667447 -0,290435 0,40667447 0,01944886 0,031397224 0,6194433 0,53897004 -0,0439134 0,08281098 -0,043914 0,08281098 -0,0531258 0,038803709 -1,369216 -0,1314349 0,02518321 -0,131434 0,025183201 0,1782485 67 Phu lục 16: kết chạy mô hình hồi quy giá phi bán bn Multiple R R Square Observations 0,98449188 0,96922412 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 1,39946457 0,27989295 264,541016 Residual 42 0,04443731 0,00105802 Total 47 1,44390187 1,3498E-30 Standard Coefficients Error Lower Upper t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 95,0% 95,0% Intercept -0,1566681 0,36133142 -0,4335852 0,6668081 -0,8858648 0,5725286 -0,8858681 0,5725286 lnpf 0,37462424 0,074200244 5,0488283 9,0366E-06 0,22488211 0,5243667 0,2248821 0,5243667 lnpr 0,67422665 0,092563764 7,2839151 5,7228E-09 0,48742415 0,86102786 0,48742545 0,86102786 lnpe -0,0063977 0,105420666 -0,0606852 0,95189774 -0,2191449 0,20635004 -0,2191441 0,20635004 Z1i -0,0244146 0,018853507 -1,2949408 0,20241368 -0,0624622 0,01363371 -0,0624623 0,01363371 Z2i -0,0179465 0,02401671 -0,7472534 0,45907386 -0,0664142 0,03052111 -0,0664143 0,03052112 68 Phu lục 17: kết chạy mơ hình hồi quy giá phi bán lẻ Multiple R R Square Observations 0,97818741 0,95685051 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F F 186,27243 1,6009E-27 1,20992516 0,2419851 Residual 42 0,05456188 0,0012992 Total 47 1,26448704 Standard Coefficients Intercept Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower Upper 95,0% 95,0% 0,37247988 0,39714128 0,9379027 0,3536567 -0,4289838 1,1739439 -0,4289833 lnpf -0,00785597 0,104218234 -0,0753792 0,9402706 -0,2181766 0,2024641 -0,2181766 0,20246491 lnpw 0,82784111 0,113653306 7,2839151 5,72228E9 0,59847945 1,05720276 lnpe 0,088404401 0,116020323 0,76197341 0,45033384 -0,1457347 0,32254289 -0,1457340 0,32254289 Z1i -0,00124271 0,021303268 -0,0583349 0,95375895 -0,0442347 0,04174902 -0,0442347 0,04174902 Z2i 0,039030163 0,026102974 1,49523815 0,14232889 -0,0136471 0,09170808 -0,0136477 0,09170808 69 1,1739439 0,5984795 1,05720276 Phu lục 18: kết chạy mơ hình hồi quy giá phi xuất Multiple R R Square Observations 0,93444407 0,87318571 48 ANOVA Significance df Regression SS MS F 0,65546265 0,1310927 57,838625 Residual 42 0,09519394 0,0022662 Total 47 0,750656569 F 9,5448E-18 Standard Upper 95,0% 95,0% Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Intercept 3,11415246 0,223686426 13,921956 2,467E-17 2,66273508 3,565565 2,6627358 3,5655695 lnpf 0,04626316 0,13748283 0,3365002 0,7381686 -0,23118844 0,3237145 -0,2311884 0,3237145 lnpw -0,01370477 0,225832724 -0,0606853 0,9518974 -0,46945359 0,4420446 -0,4694539 0,4420446 lnpr 0,15423895 0,202420325 0,7619731 0,4503334 -0,25426184 0,5627394 -0,254264 0,5627394 Z1i -0,02653142 0,027840596 -0,9529765 0,3460547 Z2i 0,189675411 0,019886357 9,53796644 -0,08271602 0,02965317 4,576E-12 0,149543117 70 Upper 95% Lower -0,0827160 0,02965317 0,2298075 0,14954317 0,22980775 Phụ lục 19: kết chạy mơ hình hồi quy thị phần tôm VN Mỹ Multiple R R Square Observations 0,9004209068 0,810216666 48 ANOVA Significanc df Regression Residual Total SS 39 47 MS F 0,370832968 0,04635411 11,88429405 0,152117636 0,00390042 0,522950604 F 2,1835E-08 Standard Coefficients Intercept LnPT LnPTr LnPNg LnPNt LnPRp Ln(Y/P*) Z1i Z2i -3,9841818 0,02876649 0,77363369 0,10287537 -0,3672466 0,04266971 0,25511682 0,02341591 0,1254463 Error 0,95578560 0,112124961 0,385512754 0,072612891 0,091976175 0,057661671 0,045639666 0,047857798 0,026251545 t Stat P-value -4,1684886 0,2565568 2,0067654 2,4167647 -3,9928448 0,7400017 5,5898069 0,4892821 -4,7786285 0,00016491 0,79886944 0,05174277 0,16449061 0,00027978 0,46373076 1,92223E-06 0,62738256 2,51195E-05 71 Lower 95% Upper 95% Lower Upper 95,0% 95,0% -5,9174402 -2,0509222 -5,9174403 -2,0509222 -0,1980277 0,2555608 -0,1980277 0,2555608 -0,0061394 1,5534064 -0,0061394 1,5534064 -0,0439980 0,2497487 -0,0439982 0,2497487 -0,5532856 -0,1812072 -0,5532859 -0,1812072 -0,0739626 0,1593017 -0,0739620 0,1593017 0,16280195 0,3474318 0,1628015 0,3474318 -0,0733855 0,1202173 -0,0733851 0,1202173 -0,1785455 -0,0723476 -0,1785411 -0,0723476 Phụ lục 20: kết chạy mơ hình hồi quy thị phần phi VN Mỹ Multiple R R Square Observations 0,55259262 0,30535860 48 ANOVA Significance df SS MS F F 1,54057E-05 1,92571E-6 2,14300969 0,05449434 Residual 39 3,50454E-05 8,98601E-7 Total 47 5,04511E-05 Regression Standard Coefficients Intercept LnPT LnPTr LnPNg LnPNt LnPRp Ln(Y/P*) Z1i Z2i 0,011040271 -0,00023973 0,001296822 -0,00046127 0,001209641 0,001461343 -0,00072614 -0,00127505 -0,00038192 Error t Stat 0,010098647 1,0932423 0,001678055 -0,1428638 0,006179538 0,20985734 0,000932252 -0,4947949 0,001423476 0,8497793 0,000889057 1,64370095 0,000346458 -2,0959057 0,000750155 -1,6997211 0,000368364 -1,0368118 Lower Upper P-value Lower 95% Upper 95% 95,0% 95,0% 0,2809942 0,8871335 0,83487144 0,62352098 0,40063457 0,10827688 0,04262999 0,09714713 0,30620962 -0,0093861 -0,0036339 -0,0112024 -0,0023469 -0,0016696 -0,0003369 -0,0014269 -0,0027923 -0,0011270 0,03146673 0,0031545 0,01379618 0,00142434 0,00408883 0,00325963 -2,5365E-5 0,00024227 0,00036313 -0,009386 -0,003633 -0,0112024 -0,0023461 -0,0016691 -0,0003369 -0,0014269 -0,0027923 -0,0011270 0,03146673 0,00315444 0,01379618 0,00142434 0,00408883 0,00325963 -2,5369E-5 0,00024227 0,00036313 72 73 ... Organization (Tổ chức Lương Nông Thế Giới) VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Hiệp Hội Chế Biến VÀ Xuất Khẩu Việt Nam) EU European Union (Khối liên minh quốc gia Châu... lượng đánh bắt tăng 5%/năm sản lượng 10 nuôi trồng tăng 18%/năm Từ năm 2008, tốc độ tăng trưởng có khuynh hướng chậm lại ảnh hưởng từ lĩnh vực nuôi trồng Năm 2010, tổng sản lượng thủy sản đạt 4,24... với kỳ năm 2009, bao gồm 1,99 triệu khai thác (tăng 4,6%) 2,25 triệu nuôi trồng (tăng 4,8%) Theo khuynh hướng chung giới, hoạt động nuôi trồng ngày đóng góp nhiều vào nguồn cung nguyên liệu, ~ 53%
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM TÔM SÚ, CÁ RÔ PHI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 2010, PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM TÔM SÚ, CÁ RÔ PHI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 2010, 1 Một số khái niệm cơ bản, 2 Tổng quan về ngành thủy sản, Ngành sản xuất tôm sú ở Việt Nam đã xuất hiện từ rất sớm, với tốc độ tăng hàng năm cao và đã giữ một vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần lớn làm gia tăng thu nhập cho nền kinh tế quốc dân. Trong cơ cấu sản phẩm t..., 4 Giới thiệu về thị trường thủy sản VN, - Độ co giãn của cầu theo giá, Số liệu đã được thu thập theo từng tháng từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2010. Sản phẩm của cùng một đối tượng được lấy cùng cở và cùng loại với sản lượng được tính bằng kg, giá ở mô hình tìm mối liên hệ giữa giá ở các thị trường là VND/kg, giá ..., Sự thay đổi giá của tôm sú, cá rô phi trên các thị trường từ năm 2007 đến năm 2010, 2 Sự tương tác giữa các giá trên các thị trường khác nhau và tác dụng của cuộc khủng hoảng năm 2008 - 2009 đối với từng mặt hàng tôm sú, cá rô phi, 3 Thị phần của tôm, cá rô phi trên thị trường Mỹ trong cơ cấu 5 loại sản phẩm thủy sản chính nhập khẩu từ Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay