PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ VỀ GIÁ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM CÁ TRA VÀ NGHÊU Họ

82 17 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ VỀ GIÁ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM CÁ TRA VÀ NGHÊU Họ tên sinh viên: ĐẶNG THỊ KHÁNH NGỌC Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2007-2011 Tháng 06/2011 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ VỀ GIÁ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM CÁ TRA VÀ NGHÊU Tác giả ĐẶNG THỊ KHÁNH NGỌC Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư Ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng 06/ 2011 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành đề tài hơm nay, tơi xin gửi lời tri ân đến tồn thể thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Cảm ơn thầy cô Khoa Thủy Sản truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu tạo cho điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu học tập Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Minh Đức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo thời gian qua Tôi xin chân thành cám ơn cô, chú, anh, chị Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy Sản Việt Nam (VASEP) TP HCM tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành tốt đề tài Cám ơn gia đình, người thân ln gắn bó, động viên giúp đỡ tơi tơi gặp khó khăn, vất vả Xin gởi lời tri ân tơi đến tất người! ii TĨM TẮT Đề tài “Phân tích mối quan hệ giá thị trường khác hai sản phẩm cá tra nghêu“ thực nhằm đánh giá chênh lệch giá hai sản phẩm thị trường khác nhau, qua nhằm đánh giá tầm quan trọng ngành thủy sản kinh tế quốc dân, đồng thời thấy nguyên nhân chênh lệch Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 7/2011 Ngày giá yếu tố quan trọng việc chọn lựa mua thực phẩm thủy sản người tiêu dùng, người có thu nhập thấp Ngược lại giá không trở ngại cho đối tượng tiêu dùng có thu nhập cao quan tâm đến vấn đề sức khỏe dịch bệnh gia súc gia cầm ngày gia tăng Do đó, giá mối quan tâm từ người tiêu dùng đến doanh nghiệp sản xuất xuất thủy sản Ngoài đề tài tiến hành nhằm đánh giá tương tác qua lại giá cá tra, giá nghêu thị trường trại nuôi, bán lẻ chợ, xuất vào Mỹ, xuất Việt Nam cạnh tranh giá loại thủy sản cá tra, nghêu, tôm cá điêu hồng thị trường Mỹ từ dự đốn chế vận động hình thành giá thủy sản thị trường khứ, tương lai iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt ký hiệu vii Danh sách biểu đồ viii Danh sách bảng .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Cấu trúc luận văn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các khái niệm giá 2.1.1 Theo góc độ kinh tế 2.1.2 Theo góc độ marketing 2.1.3 Tầm quan trọng giá 2.1.4 Các cách định giá 2.2 Khái niệm xuất 2.2.1 Các khái niệm xuất 2.2.2 Vai trò xuất 2.2.3 Động lực tăng trưởng xuất thủy sản 2.3 Khái niệm thị trường, đặc tính thị trường thủy sản 2.3.1 Khái niệm thị trường 2.3.2 Phân loại thị trường 2.3.3 Cơ cấu thị trường 2.3.4 Đặc điểm thị trường thủy sản 2.4 Tổng quan chung ngành thủy sản Việt Nam 10 2.4.1 Tình hình thủy sản Việt Nam 10 iv 2.4.2 Lợi để phát triển ngành thủy sản 12 2.4.3 Thách thức ngành thủy sản 13 2.5 Giới thiệu thị trường thủy sản Việt Nam 14 2.5.1 Đặc điểm thị trường nội địa yếu tố ảnh hưởng đến thị trường nội địa 14 2.5.2 Vai trò ngành thủy sản phát triển kinh tế Việt Nam 15 2.6 Những kiện, yếu tố tác động đến giá mặt hàng thủy sản Việt Nam năm gần 17 2.6.1 Tác động vụ kiện bán phá giá cá tra đến giá mặt hàng thủy sản 17 2.6.2 Tác động việc gia nhập WTO chứng MSC đến giá mặt hàng thủy sản 18 2.6.3 Tác động dịch bệnh gia súc, gia cầm đến giá mặt hàng thủy sản 20 2.6.4 Tác động yếu tố cung, cầu thị trường đến giá mặt hàng thủy sản 21 2.6.5 Tác động lạm phát, tỷ giá suy thoái kinh tế đến giá mặt hàng thủy sản 21 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Cơ sở lý luận 26 3.1.1 Các yếu tố giá tác động lên cầu sản phẩm 26 3.1.2 Các yếu tố giá tác động lên cung sản phẩm 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phạm vi nghiên cứu 27 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.2.3 Phương pháp mô tả số liệu 27 3.2.4 Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Giá cá tra giá nghêu thị trường khác 29 4.1.1 Giá cá tra thị trường khác 29 4.1.2 Giá nghêu thị trường khác 31 4.2 Sự tương tác giá cá tra giá nghêu trại nuôi với giá thị trường khác 32 4.2.1 Sự tương tác qua lại giá cá tra trại nuôi so với thị trường khác 33 v 4.2.1.1 Sự tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra trại nuôi 34 4.2.1.2 Sự tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra bán lẻ chợ.34 4.2.1.3 Sự tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra xuất vào Mỹ 35 4.2.1.4 Sự tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra xuất Việt Nam 36 4.2.2 Sự tương tác qua lại giá nghêu trại nuôi so với thị trường khác 40 4.2.2.1 Sự tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu trại nuôi 40 4.2.2.2 Sự tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu bán lẻ chợ.41 4.2.2.3 Sự tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu xuất vào Mỹ 42 4.2.2.4 Sự tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu xuất Việt Nam 43 4.3 Tác động giá loại thủy sản cá tra, nghêu, tôm, cá điêu hồng thị phần cá tra nghêu thị trường Mỹ 46 4.3.1 Mô tả thị phần giá loại sản phẩm cá tra, nghêu, tôm cá rô phi thị trường Mỹ 47 4.3.2 Tác động giá sản phẩm thủy sản Việt Nam cá tra thị trường Mỹ 47 4.3.3 Tác động giá sản phẩm thủy sản Việt Nam nghêu thị trường Mỹ 48 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.1.1 Đối với cá tra 50 5.1.2 Đối với nghêu 50 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 55 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations): Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc WTO (World Trade Organization): Tổ chức Thương mại Thế Giới DOC (United States Deparment of Commerce): Bộ Thương mại Mỹ VASEP: Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy Sản Việt Nam EU (Eropean Union): Liên minh Châu Âu GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội MSC (Marine Stewardship Council – MSC): Hội đồng bảo tồn biển quốc tế Sở NN&PTNT: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn VND: Việt Nam đồng vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1: Giá cá tra tháng giai đoạn 2007-2010 29 Biểu đồ 4.2: Giá nghêu tháng giai đoạn 2007-2010 31 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Tác động qua lại Ln giá cá tra trại nuôi so giá thị trường khác33 Bảng 4.2: Mơ hình tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra trại nuôi 34 Bảng 4.3: Mơ hình tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra bán lẻ chợ 35 Bảng 4.4: Mơ hình tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra xuất vào Mỹ 36 Bảng 4.5: Mơ hình tương tác giá cá tra thị trường khác với giá cá tra xuất Việt Nam 36 Bảng 4.6: Tác động qua lại dLn giá cá tra trại nuôi so với giá thị trường khác 38 Bảng 4.7: Mơ hình tương tác giá cá tra trại nuôi giá thị trường khác 39 Bảng 4.8: Mơ hình tương tác giá cá tra bán lẻ chợ giá thị trường khác 39 Bảng 4.9: Tác động qua lại Ln giá nghêu trại nuôi so với giá thị trường khác 40 Bảng 4.10: Mơ hình tương tác giá nghêu thị trường khácvới giá nghêu trại nuôi 41 Bảng 4.11: Mơ hình tương tác giá nghêu chợ thị trường khác với giá nghêu bán lẻ chợ 42 Bảng 4.12: Mơ hình tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu xuất vào Mỹ 42 Bảng 4.13: Mơ hình tương tác giá nghêu thị trường khác với giá nghêu xuất Việt Nam 43 Bảng 4.14: Tác động qua lại dLn giá nghêu trại nuôi so với giá thị trường khác 44 ix 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 14,88 15 15,05 15,1 14,95 15,6 16,2 16,5 16,64 16,4 16,04 16,03 16,05 16 16,48 18,08 20,4 23 16 15,6 16,5 17 16,25 16,25 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 39,72 39,59 41,25 39,39 43,64 40,41 41,41 37,51 39,38 42,67 38,08 43,32 40,20 41,42 43,97 48,22 52,07 58,08 55,60 57,06 56,51 56,00 56,18 56,77 56,80 55,39 57,14 56,42 58,10 57,56 56,18 58,20 58,48 58,74 60,85 62,42 P chợ (1000 P xk Mỹ VND/kg) (1000 VND/kg) 18,25 44,03 17,5 35,26 17,25 44,21 17,5 49,25 15 46,60 15,25 30,70 13,6 49,17 12 47,53 10,5 33,52 10,75 37,89 10,75 41,92 11 36,25 10,5 41,57 P xk VN (1000 VND/kg) 29,15 27,54 28,47 24,37 24,37 28,37 26,22 30,29 31,10 32,33 33,20 30,02 29,63 Giá nghêu giai đoạn 2007-2010 Tháng 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 P trại (1000 VND/kg) 14 13,5 10,5 14,76 10 9,12 9 8,02 9,72 9 56 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 10 16 16 12 11 12,78 17,01 19,77 20 8,5 20 21,11 20,5 20 18,5 17 32,15 21,1 21,01 22,7 21,4 18 18 19 20,5 25 31,27 25,01 32,41 28,15 28,35 30,09 31 11,67 10,8 11 15 14,5 17,5 16,8 17,25 14,75 16,8 17,5 20,5 19,5 19 19,25 20 20 20 20 19,5 18,4 19 20,5 20 20 22 23 23 31 31 31 32 32 32 32 36,97 29,09 34,45 36,98 42,64 42,66 44,27 41,04 35,09 43,58 37,67 57,19 44,03 51,75 48,30 47,02 49,98 46,20 48,21 50,04 42,40 50,44 45,35 47,84 48,77 47,39 49,39 49,36 55,91 53,89 49,80 52,10 52,66 50,98 58,37 57 29,26 32,91 31,02 30,09 27,07 33,87 34,36 34,21 26,72 25,49 20,57 26,74 31,09 34,77 36,60 33,06 36,41 40,07 36,79 40,55 37,09 37,40 38,59 40,31 38,81 39,75 36,85 48,03 50,06 51,14 48,26 47,45 50,73 53,82 65,05 Phụ lục BẢNG GIÁ TÍNH THỊ PHẦN TIÊU DÙNG CỦA CÁ TRA, NGHÊU ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CÁ TRA, NGHÊU, TÔM VÀ CÁ RÔ PHI TRÊN THỊ TRƯỜNG MỸ Tháng R-tra R-nghêu lnP1 lnP2 lnP3 lnP4 ln (Y/P*) 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 0,91246 0,94455 0,89254 0,89082 0,9305 0,90949 0,80516 0,83093 0,77192 0,78879 0,94747 0,85922 0,83961 0,92731 0,97533 0,93608 0,95703 0,92253 0,93306 0,8543 0,83061 0,8728 0,86375 0,89454 0,903 0,92546 0,95176 0,96397 0,96694 0,02118 0,01363 0,06209 0,03935 0,01273 0,02878 0,01026 0,02424 0,03297 0,05342 0,01537 0,02359 0,04979 0,02537 0,00938 0,02991 0,01385 0,01459 0,03394 0,03937 0,02736 0,01743 0,0304 0,01902 0,01322 0,01571 0,01976 0,02659 0,02516 3,90684 3,93198 3,94189 3,94801 3,93329 3,94326 3,96888 3,94264 3,91423 3,92367 3,88074 3,90218 3,82922 3,88786 3,88074 3,90475 3,91192 3,95096 3,99235 3,94959 3,95262 3,97969 3,9931 4,02464 3,99663 3,97069 3,93583 3,96727 3,98881 3,78477 3,56281 3,78898 3,89691 3,84161 3,42423 3,89533 3,86127 3,51213 3,63463 3,73575 3,59045 3,72728 3,61017 3,37042 3,5394 3,61029 3,75279 3,75337 3,7904 3,71446 3,55802 3,77451 3,62878 4,04639 3,78495 3,94649 3,87739 3,85055 4,73542 4,82265 4,82846 5,2388 4,85627 4,7282 4,68189 4,71237 4,66178 4,66288 4,68995 4,61958 4,55645 4,60264 4,4962 4,6758 4,56503 4,55163 4,64561 4,6224 4,57293 4,71019 4,65884 4,6831 4,74051 4,70976 4,85019 4,87261 4,88978 3,53962 3,422 3,48664 3,65842 3,49049 4,14946 3,68198 3,57083 3,63235 3,66333 3,75389 3,49717 3,63294 3,5665 3,78137 4,07528 3,58294 3,22388 3,44643 3,73485 3,80215 3,74446 3,73329 3,72082 4,04138 3,72991 3,85606 3,91945 3,97161 14,38445 13,85838 13,80918 14,06373 13,90876 13,93081 14,18838 14,79076 14,50182 14,25721 15,25277 14,16598 14,44516 14,34695 14,347 14,53496 14,76122 14,90053 14,67432 14,53835 14,53003 14,72964 14,40521 14,44121 14,8072 14,4064 14,75971 14,74549 15,12739 58 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 0,94483 0,9104 0,95923 0,95107 0,92929 0,92487 0,89424 0,95034 0,9635 0,96232 0,92248 0,91972 0,91086 0,92599 0,92183 0,87482 0,92467 0,93451 0,94386 0,03394 0,03072 0,01378 0,0154 0,03366 0,04461 0,03365 0,02127 0,01781 0,0233 0,04502 0,03724 0,0212 0,01613 0,0276 0,01893 0,02966 0,02397 0,01177 4,01425 4,01812 4,04417 4,03436 4,02528 4,0285 4,03892 4,03954 4,01442 4,04546 4,03278 4,06215 4,05278 4,02861 4,06391 4,06867 4,07316 4,10834 4,13385 3,9117 3,83304 3,87547 3,91274 3,74718 3,92084 3,81434 3,86795 3,88704 3,85833 3,8997 3,89917 4,02383 3,98701 3,90795 3,95315 3,96379 3,93138 4,06682 59 5,00707 4,86035 4,81952 4,83344 4,80585 4,83716 4,60007 4,56571 4,85222 5,00916 4,75722 4,97196 4,85558 4,84681 4,85368 4,8749 4,88725 4,86466 4,82628 4,17477 4,18734 3,86397 3,82895 3,72572 3,72563 3,87334 3,90792 3,90994 4,00414 3,9599 4,07913 3,93183 4,04283 4,10132 3,97482 4,09099 3,92256 4,09783 15,09594 14,95643 15,21854 15,12812 15,32003 15,29219 15,04259 15,07062 14,92568 14,76619 14,99206 15,1274 15,23208 15,22973 15,22859 15,39097 15,66744 15,33093 15,68625 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG DATA ANALYSIS MS_EXCEL Sự tương tác giá cá tra với giá bán thị trường khác 1.1 Sự tương tác giá cá tra trại nuôi với giá bán thị trường khác SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,897028 R Square 0,80466 Adjusted R 0,776754 Square Standard 0,052044 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP chợ lnP xk Mỹ lnP xk VN lnP trại (t-1) lnP trại (t-6) SS Significance F 0,390501 0,0781 28,83487 1,74E-11 35 0,094799 0,002709 40 0,4853 Coefficients Standard Error 0,263048 0,673941 0,426441 0,137602 -0,23231 0,238135 0,369023 0,112774 0,414082 0,179183 -0,10316 0,122336 MS F t Stat P-value 0,390313 3,099086 -0,97554 3,272242 2,310944 -0,84325 0,69867 0,003817 0,335987 0,002404 0,026847 0,404817 SUMMARY OUTPUT 60 Lower 95% -1,10512 0,147094 -0,71575 0,14008 0,050321 -0,35151 Upper Lower 95% 95,0% 1,631221 -1,1051 0,705787 0,14709 0,25113 -0,7157 0,597966 0,1400 0,777843 0,05032 0,145196 -0,3515 Regression Statistics Multiple R 0,960525 R Square 0,922609 Adjusted R 0,911553 Square Standard 0,040181 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP xk Mỹ lnp xk VN lnP trại lnP chợ (t-1) lnP chợ (t-6) SS Significance F 0,673669 0,134734 83,44963 1,94E-18 35 0,056509 0,001615 40 0,730178 Coefficients Standard Error -0,31671 0,545306 0,184431 0,197769 -0,16718 0,094583 0,333477 0,106853 0,722748 0,117712 0,023466 0,119238 MS F t Stat P-value -0,5808 0,932555 -1,7676 3,120903 6,139958 0,196799 0,565096 0,357438 0,085846 0,003603 5,05E-07 0,845124 Lower 95% -1,42374 -0,21706 -0,3592 0,116554 0,48378 -0,2186 Upper Lower 95% 95,0% 0,790316 -1,42374 0,585923 -0,21706 0,024829 -0,3592 0,5504 0,116554 0,961717 0,48378 0,265531 -0,2186 1.2 Sự tương tác giá cá tra bán lẻ chợ với giá bán thị trường khác 61 1.3 Sự tương tác giá cá tra xuất vào Mỹ với giá bán thị trường khác SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,939892 R Square 0,883398 Adjusted R 0,86674 Square Standard 0,024934 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP xk VN lnP trại lnP chợ lnP xk Mỹ (t-1) lnP xk Mỹ (t-6) SS Significance F 0,164857 0,032971 53,03323 2,38E-15 35 0,02176 0,000622 40 0,186617 Coefficients Standard Error 0,969718 0,383247 0,079681 0,057791 -0,0396 0,073834 0,208037 0,065348 0,680039 0,105867 MS F t Stat P-value 2,530271 0,01605 1,378789 0,176709 -0,5364 0,595078 3,183541 0,00305 6,423524 2,15E-07 -0,11368 0,108577 -1,04697 62 0,30229 Lower 95% Upper 95% 1,74775 0,197002 0,110287 0,3407 0,89496 Lower 95,0% 0,191686 -0,03764 -0,1895 0,075374 0,465118 -0,3341 0,106746 -0,3341 0,191686 -0,03764 -0,1895 0,075374 0,465118 1.4 Sự tương tác giá cá tra xuất Việt Nam với giá bán thị trường khác SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,788257 R Square 0,62135 Adjusted R 0,567257 Square Standard 0,066525 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP trại lnP chợ lnP xk Mỹ lnP xk VN (t-1) lnP xk VN (t-6) SS Significance F 0,254176 0,050835 11,48671 1,31E-06 35 0,154895 0,004426 40 0,40907 Coefficients Standard Error -0,15288 0,943784 0,574629 0,179832 -0,353 0,178429 0,488703 0,294957 0,390154 0,1462 MS F t Stat P-value -0,16198 3,195368 -1,97836 1,656864 2,668641 0,872249 0,002955 0,055802 0,106486 0,011464 -0,03169 0,133415 -0,23754 0,813623 63 Lower 95% -2,06886 0,209551 -0,71523 -0,11009 0,093353 Upper 95% 1,763104 0,939707 0,009234 1,087497 0,686956 Lower 95,0% -2,06886 0,209551 -0,71523 -0,11009 0,093353 -0,30254 0,239156 -0,30254 Sự tương tác giá nghêu trại nuôi với giá bán thị trường khác 2.1 Sự tương tác giá nghêu trại nuôi với giá bán thị trường khác SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,858643 R Square 0,737268 Adjusted R 0,699735 Square Standard 0,241885 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP chợ SS 35 40 MS F Significance F 5,74644 1,149288 19,64317 2,76E-09 2,04779 0,058508 7,79423 Coefficients Standard t Stat P-value Lower 95% Upper Error 95% -0,48064 1,343365 -0,35779 0,722651 -3,20782 2,246536 0,643637 0,450924 1,427374 0,162334 -0,27179 1,559062 lnP xk Mỹ -0,2677 0,464179 -0,57673 0,567816 lnP xk VN 0,534721 0,275771 1,939004 0,060597 -0,02512 1,094565 lnP trại (t-1) 0,364631 0,444717 0,819916 0,417813 -0,53819 1,267455 lnP trại (t-6) -0,18245 0,252041 -0,72391 0,473934 -0,69413 0,329217 64 -1,21004 0,67463 Lower 95,0% 3,20782 0,27179 1,21004 0,02512 0,53819 0,69413 2.2 Sự tương tác giá nghêu bán lẻ chợ với giá bán thị trường khác SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,926903 R Square 0,859149 Adjusted R 0,839028 Square Standard 0,139416 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP xk Mỹ lnP xk VN lnP trại lnP chợ (t-1) lnP chợ (t-6) SS Significance F 4,149551 0,82991 42,69807 6,25E-14 35 0,680285 0,019437 40 4,829837 Coefficients Standard Error -3,54907 0,826776 1,036382 0,207266 -0,08239 0,241334 0,275835 0,093778 0,204309 0,257149 0,37379 0,165186 MS F t Stat P-value -4,29267 5,00024 -0,34141 2,941359 0,794517 2,262836 0,000133 1,6E-05 0,734837 0,005761 0,432249 0,029956 65 Lower 95% -5,22752 0,615609 -0,57233 0,085455 -0,31773 0,038444 Upper 95% -1,87063 1,457155 0,407541 0,466215 0,72635 0,709136 Lower 95,0% -5,22752 0,615609 -0,57233 0,085455 -0,31773 0,038444 2.3 Sự tương tác giá nghêu xuất vào Mỹ với giá bán thị trường khác, SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,821105 R Square 0,674213 Adjusted R 0,627672 Square Standard 0,096625 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP xk VN lnP trại lnP chợ lnP xk Mỹ (t-1) lnP xk Mỹ (t-6) SS Significance F 0,67625 0,13525 14,48645 1,05E-07 35 0,326771 0,009336 40 1,003021 Coefficients Standard Error 2,343685 0,527371 0,04591 0,115655 -0,05749 0,067486 0,390807 0,095815 -0,00603 0,14342 MS F t Stat P-value 4,444093 0,396956 -0,85186 4,078764 -0,04203 8,49E-05 0,69381 0,400084 0,000248 0,966717 0,091592 0,117679 0,778326 0,441607 66 Lower 95% 1,273065 -0,18888 -0,19449 0,196292 -0,29719 Upper 95% 3,414304 0,280702 0,079516 0,585322 0,285131 Lower 95,0% 1,273065 -0,18888 -0,19449 0,196292 -0,29719 -0,14731 0,330493 -0,14731 2.4 Sự tương tác giá nghêu xuất Việt Nam với giá bán thị trường khác, SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,919175 R Square 0,844883 Adjusted R 0,822724 Square Standard 0,097485 Error Observations 41 ANOVA df Regression Residual Total Intercept lnP trại lnP chợ lnP xk Mỹ lnP xk VN (t-1) lnP xk VN (t-6) SS Significance F 1,811665 0,362333 38,12725 3,3E-13 35 0,332614 0,009503 40 2,144279 Coefficients Standard Error -1,44332 0,671308 -0,05266 0,072687 -0,04029 0,117996 0,463354 0,172843 0,805489 0,119903 MS F t Stat P-value -2,15001 -0,72453 -0,34141 2,680784 6,717862 0,038545 0,473556 0,734837 0,011125 8,86E-08 0,18997 0,119424 1,590723 0,120665 67 Lower 95% -2,80615 -0,20023 -0,27983 0,112465 0,562074 Upper 95% -0,08049 0,094899 0,19926 0,814243 1,048904 Lower 95,0% -2,80615 -0,20023 -0,27983 0,112465 0,562074 -0,05247 0,432413 -0,05247 Sự cạnh tranh giá loại thủy sản cá tra, nghêu, tôm, cá điêu hồng thị trường Mỹ 3.1 Sự cạnh tranh giá cá tra sản phẩm thủy sản thị trường Mỹ SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,44681 R Square 0,199639 Adjusted R 0,102034 Square Standard 0,046121 Error Observations 47 ANOVA df Regression Residual Total Intercept SS MS F Significance F 0,021754 0,004351 2,045377 0,092281 41 0,087212 0,002127 46 0,108966 Coefficients Standard t Stat P-value Lower 95% Upper Error 95% 0,085973 0,481277 0,178636 0,859103 -0,88599 1,057932 3,906841 -0,02277 0,173081 -0,13156 0,895975 -0,37232 0,326774 3,784771 -0,06988 0,065515 -1,06665 0,292371 -0,20219 0,062428 4,735417 0,109537 0,06196 1,767864 0,084525 -0,01559 0,234669 3,539622 0,007052 0,039381 0,179062 0,858771 -0,07248 0,086584 14,38445 0,042748 0,022708 1,882517 0,066876 -0,00311 0,088608 68 Lower 95,0% 0,88599 0,37232 0,20219 0,01559 0,07248 0,00311 3.2 Sự cạnh tranh giá nghêu sản phẩm thủy sản thị trường Mỹ SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,229653 R Square 0,05274 Adjusted R -0,06278 Square Standard 0,012353 Error Observations 47 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 3,906841 3,784771 SS MS 0,000348 6,97E-05 41 0,006257 0,000153 46 0,006605 F Significance F 0,45655 0,806082 Coefficients Standard t Stat P-value Lower 95% Upper Error 95% 0,096772 0,128908 0,750708 0,457116 -0,16356 0,357106 -0,02446 0,046359 -0,52769 0,600555 0,00273 0,017548 0,155551 -0,11809 0,06916 0,87715 -0,03271 0,038168 4,735417 0,013303 0,016596 0,801615 0,427397 -0,02021 0,046819 3,539622 0,001894 0,010548 0,179556 0,858386 -0,01941 0,023196 14,38445 -0,00367 0,006082 -0,60264 0,550068 -0,01595 0,008618 69 Lower 95,0% 0,16356 0,11809 0,03271 0,02021 0,01941 0,01595 70 ... ngành thủy sản Việt Nam tình trạng quy hoạch nhỏ lẻ, tự phát, thi u tính chiến lược dẫn đến “khủng hoảng” nguyên liệu lúc thừa lúc thi u thi u tính cạnh tranh thị trường Việc gia nhập WTO mang lại... vấn đề tổng quát để thực đề tài như: cần thi t đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Chương II: Tổng quan tài liệu Trình bày khái niệm giới thi u vấn đề có liên quan mà đề tài sử dụng... động sản xuất nước Ngoài ra, xuất có tác động tích cực việc đổi trang thi t bị công nghệ sản xuất, giải công ăn việc làm, cải thi n đời sống nhân dân Nên nói sở cho việc mở rộng mối quan hệ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ VỀ GIÁ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM CÁ TRA VÀ NGHÊU Họ, PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ VỀ GIÁ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU CỦA HAI SẢN PHẨM CÁ TRA VÀ NGHÊU Họ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay