XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) CÓ BIỂU HIỆN ĐEN THÂN

56 37 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN ĐỒNG (Anabas testudineus)BIỂU HIỆN ĐEN THÂN Họ tên sinh viên: BÙI THỊ KIM CƯƠNG Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN ĐỒNG (Anabas testudineus) BIỂU HIỆN ĐEN THÂN Tác giả BÙI THỊ KIM CƯƠNG Khóa luận đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tất quý thầy khoa Thủy Sản tận tâm giảng dạy suốt thời gian học tập trường Xin cảm ơn đến hộ nuôi đồng An Giang nơi cung cấp mẫu bệnh để tơi thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cám ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hữu Thịnh tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách hồn chỉnh Và xin cảm ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều thuận lợi cho học tập để kết ngày hôm Đồng thời xin gởi lời cảm ơn đến anh, chị bạn làm đề tài phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản thuộc khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian làm khóa luận Trong thời gian làm đề tài khơng tránh khỏi thiếu xót, tơi mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến quý thầy bạn để đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định số mầm bệnh đồng (Anabas testudineus) biểu đen thân” tiến hành phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, khoa Thủy Sản, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Thời gian từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 Chúng tiến hành đợt thu mẫu ao nuôi thâm canh An Giang Mỗi đợt thu 20 biểu đen thân kiểm tra tiêu pH, DO, nhiệt độ, NH nước ao Kết kiểm tra chất lượng nước cho thấy tiêu pH, DO, nhiệt độ NH giới hạn không ảnh hưởng đến sức khỏe nuôi Tiến hành kiểm tra biểu bên ngoài, bên trong, cấy phân lập vi khuẩn kiểm tra tra ký sinh trùng thu mẫu, kết thu sau: + Bên ngồi biểu thân màu đen Bên gan sưng to, nhạt màu, gờ không đồng nhất, thận sưng, lách sưng mềm nhũn + Phân lập định danh vi khuẩn thường xuyên diện gan, thận lách gồm Aromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri, Streptococcus agalactiae + biểu đen thân nhiễm ký sinh trùng Trypanosoma sp (Chùy trùng) máu với tỷ lệ cảm nhiễm 100% cường độ cảm nhiễm trung bình 1103 trùng/lamelle Bên cạnh nhiễm ký sinh trùng khác Trichodina (trùng bánh xe), Apiosoma (trùng loa kèn), Myxobolus (thích bào tử trùng), Capillaria (giun tròn) Tuy nhiên tỷ lệ cảm nhiễm cường độ cảm nhiễm ký sinh trùng không đáng kể Kết nghiên cứu cho thấy Trypanosoma sp (chùy trùng) tác nhân quan trọng gây biểu đen thân thu mẫu iii MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số đặc điểm sinh học đồng .3 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Tập tính sống 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Một số bệnh thường gặp đồng 2.2.1 Bệnh nấm nhớt 2.2.2 Bệnh lở loét 2.2.3 Bệnh ký sinh trùng 2.2.4 Bệnh xuất huyết 2.2.5 Bệnh sình bụng Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU iv 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 3.2 Vật liệu, trang thiết bị hóa chất 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2.2 Dụng cụ 3.2.3 Hóa chất mơi trường .9 3.3 Phương pháp nghiên cứu 10 3.3.1 Phương pháp đo tiêu môi trường 10 3.3.2 Phương pháp kiểm tra ký sinh trùng 10 3.3.3 Phương pháp cấy phân lập vi khuẩn 11 3.3.4 Phương pháp cấy .12 3.3.5 Phương pháp nhuộm gram mẫu mô chấm 12 3.3.6 Phương pháp nhuộm mẫu máu 13 3.3.7 Phương pháp định danh .14 3.3.7.1 Phương pháp nhuộm Gram 14 3.3.7.2 Thử nghiệm khả di động vi khuẩn cách xem trực tiếp kính hiển vi 14 3.3.7.3 Thử nghiệm Catalase .14 3.3.7.4 Thử nghiệm Oxidase .15 3.3.8 Phương pháp định danh test API 20E .15 3.3.9 Phương pháp định danh test API 20 Strep 17 3.3.10 Phương pháp tính cường độ cảm nhiễm trung bình 17 3.3.11 Phương pháp tính tỷ lệ cảm nhiễm 18 3.3.12 Phương pháp xử lí số liệu 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Các tiêu chất lượng nước ao nuôi .19 4.2 Triệu chứng bệnh tích .19 4.3 Kết kiểm tra kí sinh trùng .24 4.4 Kết phân lập định danh vi khuẩn .27 4.4.1 Kết nhuộm gram hình dạng vi khuẩn .27 4.4.2 Về hình dạng màu sắc khuẩn lạc 29 4.4.3 Kết định danh vi khuẩn 30 v Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADH: Arginine AMY: Amygladin ARA: Arabinose BHIA: Brain Heart Infusion Agar CĐCN: Cường độ cảm nhiễm CIT: Sodium citrate ESC: Esculin GEL: Gelatin GLU: Gluco H S: Sodium thiosulphat IND: Indol INO: Inositol KST: Ký sinh trùng MAN: Manitol McC: MacCONKEY MEL: Melibiose MOB: Motillity ODC: Ornithin ONPG: Ortho - nitrophenyl O – F: Oxidation- fermentation medium OX: Oxidase RHA: Rhamnose R – S: Rimler – Shortts SAC: Sucro SOR: Sorbitol TDA: Tryptophan URE: Ure VP: Sodium pyruvate vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Cách đọc kết test định danh API 20E 16 Bảng 4.1: Các tiêu môi trường 19 Bảng 4.2: Tỷ lệ phần trăm biểu bên ngồi bị đen thân 20 Bảng 4.3: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác gan bị đen thân 21 Bảng 4.4: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác thận bị đen thân 22 Bảng 4.5: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác lách bị đen thân 23 Bảng 4.6: TLCN CĐCN loại ký sinh trùng bị đen thân .24 Bảng 4.7: Kết nhuộm gram hình dạng vi khuẩn 28 Bảng 4.8: Kết phản ứng sinh hóa Edwardsiella ictaluri phân lập 31 Bảng 4.9: Kết phản ứng sinh hóa Aeromonas hydrophila phân lập .32 Bảng 4.10: Đặc điểm sinh hóa chủng Streptococcus agalactiae phân lập .33 Bảng 4.11: Tỷ lệ loại vi khuẩn định danh 34 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ phần trăm biểu bên ngồi bị đen thân 20 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác gan bị đen thân 22 Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác thận bị đen thân 23 Biểu đồ 4.4: Tỷ lệ phần trăm bệnh tích khác lách bị đen thân 23 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ cảm nhiễm loại ký sinh trùng bị đen thân 25 Biểu đồ 4.6: Kết nhuộm gram chủng vi khuẩn thu 28 Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ loại vi khuẩn định danh 35 ix Bảng 4.8: Kết phản ứng sinh hóa Edwardsiella ictaluri phân lập Test sinh hóa ONPG ADH LDC Kết + Test sinh hóa VP GEL GLU Kết + ODC - MAN - CIT H2S URE TDA IND - INO SOR RHA SAC MEL + Test sinh hóa AMY/ARA TSI OX Giảm Nitrate/N GLU MOB McC OF-F OF-O Kết -/+ K/A +/+ + + + + Việc gây nhiễm Edwardsielle ictaluri phòng thí nghiệm tiến hành nhiều nghiên cứu trước Theo Lê Văn Thống, 2008 tiến hành gây cảm nhiễm Edwardsiella ictaluri phương pháp tiêm với liều 2,31 x 106 CFU/ml kết cho thấy tỷ lệ chết 48,33% chết đặc trưng đốm hoại tử trắng gan, thận lách thí nghiệm Tuy nhiên, nghiên cứu chúng tơi bệnh tích bên đặc trưng bị đen thân gan sưng to nhạt màu, thận sưng lách sưng nhũn Edwardsiella ictaluri thu từ đốm hoại tử gan, thận lách thấy Edwarsiella ictaluri khơng tác nhân gây tượng đen thân rô, đồng thời cho thấy Edwarsiella ictaluri gây bệnh Còn nhóm khuẩn lạc màu vàng, nhẵn, lồi, phát triển nhanh sau 1824h, cấy môi trường RS (là mơi trường chọn lọc cho vi khuẩn thuộc nhóm Aeromonas sp.) chúng phát triển cho khuẩn lạc màu vàng Chúng tiến hành định danh chủng số 40 chủng thuộc nhóm test định danh API 20E thực phản ứng thử ESC kết cho thấy chủng vi khuẩn thu Aeromonas hydrophyla với mã định danh 726712567 Các phản ứng sinh hóa chủng vi khuẩn thu được thể thông qua bảng 4.9 31 Bảng 4.9: Kết phản ứng sinh hóa Aeromonas hydrophila phân lập Test sinh hóa ONPG ADH Kết + + Test sinh hóa VP GEL Kết + + Test sinh hóa AMY ARA Kết + - LDC + GLU + OX + ODC - MAN + CIT H2S URE TDA IND + + INO SOR RHA SAC MEL + - Giảm Nitrate/N GLU MOB McC OF-F/ OF-O ESC +/+ + + +/+ + 40 chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila thu từ 40 bệnh đen thân Tuy nhiên kết luận Aeromonas hydrophila tác nhân gây bệnh đen thân Aeromonas hydrophila biết đến mầm bệnh hội Thuật ngữ “mầm bệnh hội” ngụ ý Aeromonas hydrophila ln ln khả gây bệnh hội Mặt khác Aeromonas hydrophila vi khuẩn phổ biến ao hồ nước ngọt, đặc biệt diện nồng độ cao chất hữu (Kaper ctv, 1981) Ngồi ra, vi khuẩn bình thường đường tiêu hóa (Trust ctv 1974) Theo Eisa cộng tác viên (1994), diện Aeromonas hydrophila đường ruột phi nuôi tự nhiên 10% 2,5% Hình 4.11: Kết định danh Aeromonas hydrophila phân lập từ bị đen thân 32 + Đối với 11 chủng vi khuẩn thuộc nhóm Steptococcus sp thu tiến hành định danh chủng test định danh API 20Strep công ty BioMérieus Kết cho thấy chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae Hình 4.12: Kết định danh Streptococcus agalactiae phân lập từ bị đen thân Các phản ứng sinh hóa của chủng Streptococcus agalactiae thu từ biểu đen thân thể thông qua bảng 4.11 Bảng 4.10: Đặc điểm sinh hóa chủng Streptococcus agalactiae thu Test sinh hóa Kết Test sinh hóa Kết Test sinh hóa Kết VP + PAL + LAC + HIP + LAP + TRE - ESC + ADH + INU + PYRA - RIB + RAF +/- αGAL + ARA - AMD + βGUR - MAN - GLYG + βGAL - SOR - OX/ Catalase +/- Bệnh Streptococcus gây trở thành bệnh quan trọng kể từ lần báo cáo kỷ trước Ngày nay, nhiều động vật cạn bao gồm người thủy sản báo cáo nhiễm Streptococcus sp (Hernandez ctv., 2009; Evans ctv, 2002) Trong Streptococcus agalactiae tác nhân gây viêm phổi viêm màng não trẻ sinh theo (Brimil ctv, 2006), gây viêm vú bò (Brochet ctv, 2006) gây bệnh (Toranzo ctv, 2005) 33 Từ lần báo cáo vào kỷ trước, Streptococcus agalactiae ngày phát gây bệnh cho cá, đặc biệt nước (Plumb, 1999; PrettoGiordano ctv, 2010) Những năm gần nhiều đợt dịch bệnh nhiễm Streptococcus agalactiae ghi nhận nhiều trang trại nuôi phi đặc biệt trang trại châu Á (Musa ctv, 2009; Suanyuk ctv, 2005) Theo Eldar ctv (1995) dấu hiệu lâm sàng như: cong thân, mắt xuất huyết, lồi mờ đục; trướng bụng, dày ruột trống rỗng tích dịch vàng dấu hiệu lâm sàng bất thường loài bị nhiễm bệnh Streptococcus sp Tuy nhiên, dấu hiệu không dấu hiệu đặc trưng biểu đen thân đợt thu mẫu chúng tôi, nửa tỷ lệ phần trăm chủng Streptoccocus chiếm 17,5% chúng khơng thể tác nhân gây bệnh đen thân đồng Tỷ lệ phần trăm loại vi khuẩn khác phát đen thân thể thông qua bảng 4.11 Bảng 4.11: Tỷ lệ loại vi khuẩn định danh Loại vi khuẩn Số lượng Phần trăm (%) Aeromonas hydrophila 40 63,5 Edwardsiella ictaluri 12 19 Streptococcus agalactiae 11 17,5 Tổng số 63 100 Tỷ lệ vi khuẩn (%) 70 63,5 60 50 40 30 19 20 17,5 10 A.hydrophila E.ictaluri Loại vi khuẩn 34 S.agalactiae Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ loại vi khuẩn định danh Trong loại vi khuẩn định danh Aeromonas hydrophila chiếm tỷ lệ cao 63,5%, Edwardsiella ictaluri 19% cuối Streptococcus agalactiae 17,5% Đây loại vi khuẩn chủ yếu gây bệnh nước Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra, Streptococcus agalactiae gây bệnh lồi mắt phi, Aeromonas hydrophila vi khuẩn hội, chúng phổ biến ao hồ nước ngọt, đặc biệt diện nồng độ cao chất hữu (Kaper ctv, 1981) Do việc Aeromonas hydrophila xuất đen thân với tỷ lệ cao hoàn toàn hợp lý Ngoài tài liệu nghiên cứu tượng đen thân ít, chúng tơi kiểm tra số lượng mẫu tương đối nơi An Giang nên chưa đưa kết luận vi khuẩn tượng đen thân 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Sau trình nghiên cứu đề tài, chúng tơi số kết luận đề nghị sau đây: 5.1 Kết luận Các biểu bệnh đặc trưng đen thân gan sưng to gờ khơng đồng nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn Tỷ lệ cảm nhiễm Trypanosoma sp 100%, cường độ cảm nhiễm trung bình 1103,23 trùng/ lamell diện A hydrophila, E ictaluri, Streptococcus agalactiae biểu đen thân 5.2 Đề nghị Cần tiến hành thu mẫu nhiều địa điểm khác thực số lượng mẫu nhiều để so sánh Nghiên cứu vai trò gây bệnh Trypanosoma sp Gây cảm nhiễm ngược Trypanosoma sp phòng thí nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh Nghiên cứu thêm loài vi khuẩn đề cập loài vi khuẩn khác với tác nhân khác ký sinh trùng vi khuẩn tượng đen thân 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Từ Thanh Dung, Phạm Thanh Hương, 2009 Điểm bệnh học tra (Pangasianodon hypothalmus) Tạp chí hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc Dung T.T., Crumlish M., Ferguson H.W., Ngọc N.T.N, Thịnh N.Q Thy D.T.M, 2003 Xác định vi khuẩn gây bệnh đốm trắng gan tra (Pangasius hypophthalmus) nuôi thâm canh đồng sông Cửu Long Tuyển tập nghề sông cửu long 411 – 415 Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa, 2005 Giáo trình bệnh học thủy sản, Đại Học Cần Thơ, 338 trang Đỗ Thị Hòa- Bùi Quang Tề- Nguyễn Hữu Dũng- Nguyễn Thị Muội, 2004 Bệnh Học Thủy Sản Nhà xuất Nông Nghiệp TP.Hồ Chí Minh, 411 trang Bùi Quang Tề, 2001 Kí sinh trùng số loài nước Đồng Bằng Sơng Cửu Long biện pháp phòng trị chúng Luận văn tiến sĩ, 164 trang Nguyễn Hữu Thịnh- Lưu Thị Thanh Trúc, 2009 Thực hành chuẩn đoán bệnh động vật thủy sản, 82 trang Bùi Quang Tề, 2006, Bệnh kí sinh trùng động vật thủy sản Nhà xuất nông nghiệp 2006 Trương Thủ Khoa Trần Thị Thu Hương, 1993 Định loại loài nước ĐBSCL Việt Nam Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Cần Thơ Lê Nguyễn Kim Ngân, 2009 Nghiên Cứu tác Dụng Của Chất Dẫn Dụ FL20 Lên Sự Tăng Trưởng Và Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Của Đồng (Anabas testudineus Bloch, 1792) Luận văn tốt nghiệp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồng Minh Thắng, 2008 Khảo Sát Tình Hình Bệnh Vàng Da Trên Tra (Pangasianidon hypophthalmus) Và Sự Biến Đổi Số Lượng Hồng Cầu, Bạch Cầu Bệnh ao nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận văn tốt nghiệp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Văn Thống, 2008 Đánh giá khả nhiễm E.ictaluri số loài nước tra, đồng, điêu hồng, trê, lăng nha chép Luận văn tốt nghiệp Kỹ nuôi trồng thủy sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Công Tráng, 2006 Phân Lập Và Định Danh Vi Khuẩn Trên Ếch Thái Lan (Rana Tigerina) Bệnh Luận văn tốt nghiệp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng Anh: Lom.J, 1979 Biology of trypanosomes and trypanoplasms of fish In Lumsden, W H R., Evans, D A (eds.) Biology of the Kinetoplastida, Vo1.2 Academic Press, London, p 269-337 Khan.R A, 1985 Pathogenesis of Trypanosoma murmanensis in manne fish of the northwestern Atlanhc following experimental transmission Can J Zool 63 21412144 Woo.P.T.K, 1987 Cryptobia and Cryptobiosis in fish Advances in Parasitology 26: 199 – 237 Kaper J.B , Lockman H., Colwell R.R and Joseph S.W., 1981 Aeromonas hydrophila – ecology and toxigenicity of isolates from an estuary Journal of Applied Bacteriology 50, 359–377 Trust T J., Bull L.M., Currie B.R and Buckley J.T., 1974 Obligate anaerobic bacteria in the gastrointestinal microflora of the grass carp (Ctenopharyngodon idella), goldfish (Carassius auratus), and rainbow trout (Salmo gairdneri) Journal of the Fisheries Research Board of Canada 36: 1174 - 1179 Evans, J., P.Klesius, P Gilbert, C Shoemaker and M Al-Sarawi et al., 2002 Characterization of B-haemolytic group B Streptococcus agalactiae in cultured seabream, Sparus auratus L and wild mullet, Liza klunzingeri (Day) in Kuwait J Fish Dis., 25: 505-513 Hernandez, E., J Figueroa and C Iregui, 2009 Streptococcosis on a red tilapia, Oreochromis sp., farm: A case study J Fish Dis., 32: 247-252 Brimil, N., E Barthell, U Heindrichs, M Kuhn, R Lutticken and B Spellerberg, 2006 Epidemiology of Streptococcus agalactiae colonization in Germany Int J Med Microbiol., 296: 39-44 Toranzo, A.E., B Magarinos and J.L Romalde, 2005 A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems Aquaculture, 246: 37-61 Plumb, J.A., 1999 Health Maintenance and Principal Microbial Diseases of Cultured Fishes Iowa State University Press, Ames Pretto-Giordano, L.G., E.E Muller, J.C de Freitas and V.G da Silva, 2010 Evaluation on the Pathogenesis of Streptococcus agalactiae in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Brazilian Arch Biol Technol., 53: 87-92 38 Musa, N., L.S Wei, N Musa, R.H Hamdan and L.K Leong et al., 2009 Short communication: Streptococcosis in red tilapia (Oreochromis niloticus) commercial farm in Malaysia Aquac Res., 40: 630-632 Suanyuk, N., H Kanghear, R Khongpradit and K Supamattaya, 2005 Streptococcus agalactiae infection in tilapia (Oreochromis niloticus) Songklanakarin J Sci Technol., 27: 307-319 Eldar, A., Y Bejerano, A Livoff, A Horovitcz and H Bercovier, 1995 Experimental Streptococcal meningo-encephalitis in cultured fish Vet Microbiol., 43: 33-40 Tài liệu từ internet: http://www.clovegarden.com/ingred/sf_climbz.html http://uv-vietnam.com.vn/NewsDetail.aspx?newsId=427 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/mot-so-benh-thuong-gap-o-ca-ro-dong.154900.html http://www.agroviet.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=13673 http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_r%C3%B4_%C4%91%E1%BB%93ng http://mekongfish.blogspot.com/2010/09/ky-thuat-san-xuat-giong-va-nuoi-caro_08.html http://www.giongkiengiang.com/Noidungchitiet.aspx?newid=264 http://sonongnghiep.haugiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=115&NDID=332 39 PHỤ LỤC 1: BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI VÀ BỆNH TÍCH BÊN TRONG CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Số thứ tự Biểu bên ngồi Bệnh tích bên Đen thân, vết loét Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn Đen thân Gan đốm hoại tử, thận sưng hoại tử, lách sưng hoại tử Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn, tích dịch xoang bụng Đen thân, xuất huyết Gan đốm hoại tử, thận sưng hoại tử, lách sưng hoại tử, tích dịch xoang bụng Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận xuất huyết, lách teo nhỏ, xuất huyết xoang bụng Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận xuất huyết, lách sưng nhũn Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách teo, tích dịch xoang bụng 10 Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận xuất huyết, lách sưng nhũn 11 Đen thân, xuất huyết Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn 12 Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn 13 Đen thân Gan đốm hoại tử sưng to, thận lách đốm hoại tử, tích dịch xoang bụng 14 Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn 15 Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn, xuất huyết xoang bụng 16 Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn 17 Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn 18 Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận xuất huyết, lách sưng nhũn, tích dịch xoang bụng 19 Đen thân Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng nhũn 20 Đen thân Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng nhũn PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA KÝ SINH TRÙNG CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Số thứ Dịch mật, dày, Nhớt da Nhớt mang tự ruột (giun/cá) (trùng/lamelle) (trùng/cung mang) Trùng loa kèn (15) Thích bào tử trùng (7) Máu Số lượng (Trypanosoma/lamelle) Trypanosoma sp 1116 Trypanosoma sp 993 Trypanosoma sp 1026 Trypanosoma sp 1035 Trypanosoma sp 1349 Trypanosoma sp 1256 Trypanosoma sp 946 Trypanosoma sp 1220 Trypanosoma sp 1209 Trypanosoma sp 917 11 Trypanosoma sp 1126 12 Trypanosoma sp 798 13 Trypanosoma sp 1067 Trypanosoma sp 886 Trypanosoma sp 1426 Trypanosoma sp 1178 Trypanosoma sp 923 Trypanosoma sp 1137 Trypanosoma sp 1573 Trypanosoma sp 1093 Giun tròn (2) Trùng bánh xe (28) Trùng loa kèn (3) Thích bào tử trùng (5) 10 14 Trùng bánh xe (17) Giun tròn (1) Giun tròn (3) Trùng loa kèn (4) 15 Thích bào tử trùng (4) 16 17 18 Giun tròn (3) Trùng loa kèn (9) 19 20 Trùng bánh xe (25) PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Vi khuẩn Số thứ tự Gram dương Gram âm Streptococcus Aeromonas Aeromonas, Edward Streptococcus Aeromonas Aeromonas Aeromonas, Edward Aeromonas Streptococcus Aeromonas Aeromonas Streptococcus Aeromonas 10 Aeromonas 11 Aeromonas 12 Streptococcus Aeromonas 13 Aeromonas, Edward 14 Aeromonas 15 Aeromonas 16 Streptococcus Aeromonas 17 Aeromonas 18 Aeromonas 19 Aeromonas, Edward 20 Aeromonas, Edward PHỤ LỤC 4: BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI VÀ BỆNH TÍCH BÊN TRONG CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Số thứ tự Biểu bên Bệnh tích bên Đen thân gan sưng xuất huyết, thận sưng xuất huyết, lách sưng nhũn Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn, tích dịch xoang bụng Đen thân, xuất huyết Gan sưng xuất huyết, thận xuất huyết, lách sưng nhũn, xuất huyết xoang bụng Đen thân Gan sưng đốm hoại tử, thận đốm hoại tử,lách đốm hoại tử Đen thân, vết loét Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn, tích dịch xoang bụng Đen thân Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng sẫm màu nhũn Đen thân Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng sẫm màu nhũn Đen thân, xuất huyết Gan sưng xuất huyết, thận sưng xuất huyết, lách sưng nhũn, xuất huyết xoang bụng Đen thân Gan đốm hoại tử, thận xuất huyết, lách teo, xuất huyết xoang bụng 10 Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn, tích dịch xoang bụng 11 Đen thân Gan sưng to nhạt màu, thận sưng, lách nhũn 12 Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách teo 13 Đen thân, xuất huyết Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng sẫm màu nhũn 14 Đen thân Gan đốm hoại tử, thận hoại tử, lách sưng hoại tử 15 Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách teo, 16 Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận sưng, lách sưng nhũn, xuất huyết xoang bụng 17 Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn 18 Đen thân Gan sưng nhạt màu, thận xuất huyết, lách teo 19 Đen thân Gan sưng xuất huyết, thận sưng, lách sưng nhũn 20 Đen thân Gan đốm hoại tử, thận đốm hoại tử, lách sưng sẫm màu nhũn, tích dịch xoang bụng PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA KÍ SINH TRÙNG CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Số thứ tự Biểu bên Đen thân Đen thân Đen thân, xuất huyết Đen thân Đen thân, vết loét Đen thân Dịch mật, dày, Nhớt da Nhớt mang ruột (giun/cá) (trùng/lamelle) (trùng/cung mang) trùng loa kèn (10) Máu Số lượng (Trypnosaoma/lamelle) Trypanosoma sp 1245 Trùng bánh xe (8) Trypanosoma sp 987 Thích bào tử trùng (5) Trypanosoma sp 1320 Trypanosoma sp 1056 Trypanosoma sp 807 Trypanosoma sp 1126 Đen thân Trypanosoma sp 1203 Đen thân, xuất huyết Trypanosoma sp 910 Đen thân Trypanosoma sp 1057 10 Đen thân Trypanosoma sp 1178 11 Đen thân Trypanosoma sp 1067 12 Đen thân Trypanosoma sp 879 13 Đen thân, xuất huyết Trypanosoma sp 1450 14 Đen thân Trypanosoma sp 973 15 Đen thân Trypanosoma sp 1024 16 Đen thân Trypanosoma sp 1057 17 Đen thân Trypanosoma sp 1269 18 Đen thân Trypanosoma sp 961 19 Đen thân Trypanosoma sp 1252 20 Đen thân Trypanosoma sp 1034 giun tròn (3) trùng loa kèn (6) giun tròn (3) trùng loa kèn (5) Trùng bánh xe (20) Thích bào tử trùng (4) Trùng bánh xe (5) trùng loa kèn (1) Thích bào tử trùng (9) giun tròn (4) Trùng bánh xe (4) giun tròn (2) trùng loa kèn (4) PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN CỦA ĐEN THÂN THU MẪU LẦN THỨ Số thứ tự Vi khuẩn cấy phân lập Gram dương Gram âm Aeromonas Streptococcus Aeromonas Aeromonas Aeromonas, Edward Streptococcus Aeromonas Aeromonas, Edward Aeromonas, Edward Aeromonas Streptococcus Aeromonas,Edward 10 Aeromonas 11 Aeromonas 12 Steptococcus Aeromonas 13 Aeromonas, Edward 14 Aeromonas, Edward 15 Streptococcus Aeromonas 16 Aetomonas 17 Aeromonas 18 Aeromonas 19 Aeromonas 20 Aeromonas, Edward ... máu ♦ Phương pháp lấy máu cá: Dùng kim tiêm cc tiêm vào động mạch đuôi, hướng kim nghiêng so với cá 300 Khi kim tiêm chạm phải xương sống cá dừng lại, đưa mũi kim lệch phía bụng cá, rút nhẹ pittông... GEL: Gelatin GLU: Gluco H S: Sodium thiosulphat IND: Indol INO: Inositol KST: Ký sinh trùng MAN: Manitol McC: MacCONKEY MEL: Melibiose MOB: Motillity ODC: Ornithin ONPG: Ortho - nitrophenyl O –... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU iv 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 3.2 Vật liệu, trang thi t bị hóa chất 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2.2 Dụng cụ 3.2.3 Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) CÓ BIỂU HIỆN ĐEN THÂN, XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) CÓ BIỂU HIỆN ĐEN THÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay