phân tích công việc, thuận lợi và khó khănquản trị nhân sự (1)

18 19 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:23

phân tích công việc là một hoạt động cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực, tuy nhiên lại chưa được thực hiện tốt trong nhiều tổ chức. Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động này và thông qua đó đánh giá thực tế công tác này tại tổ chức của anhchị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LỚPQUẢN TRỊ KINH DOANH OD30 BÀI TẬP NHĨMMƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Giảng viên: ThS Nguyễn Ngọc Dương ThS Vi Tiến Cường NHÓM 1: Đặng Văn Tuyến Lê Hoàng Thiện Phan Thị Lệ Quyên Nguyễn Thị Quỳnh Dương Trà My Nguyễn Hoàng Nguyên Trần Minh Lạc Lý Thọ Huy Phan Cao Huy 10 Nguyễn Vinh Hiển 11 Hồng Thanh Vũ ĐỀ TÀI: Phân tích cơng việc hoạt động công tác quản trị nguồn nhân lực, nhiên lại chưa thực tốt nhiều tổ chức Hãy nêu thuận lợi khó khăn thực hoạt động thơng qua đánh giá thực tế cơng tác tổ chức anh/chị VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Dọc suốt chiều dài lịch sử, người luôn nhân tố then chốt quan trọng trinh phát triển xã hội Đặc biệt bối cảnh ngày xã hội phát triển với công nghệ kỹ thuật tiên tiến nguồn lực người yếu tố quan trọng trung tâm định ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế Trong thời đại tầm quan trọng người tổ chức người, tổ chức thừa nhận Điều khẳng định qua công tác quản lý nhân lực ngày đặc biệt quan tâm, coi trọng Con người yếu tố mang tính định, có tính sáng tạo,Tổ chức hình thành nên người, vận hành người, nguồn nhân lực quản lý nguồn lực khác tổ chức, người yếu tố định tồn lên, thành bại tổ chức Vì mà cơng tác quản trị nhân lực vàđang vấn đề cấp bách mà doanh nghiệp quan tâm Mục tiêu mà tổ chức đề cho đội ngũ lao động phải phù hợp với khả năng, số lượng, chất lượng quản lý cách hợp lý hiệu để phát huy tốt tiềm năng, lợi nguồn nhân lực Trong nội dung quản trị nguồn nhân lực Phân Tích Cơng Việc cơng cụ quan trọng Phân tích cơng việc giúp cho tổ chức có hướng giải đắn vấn đề liên quan đến quản trị nhân lực : thiết kế công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực, đánh giá thực công việc, định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trả công lao động, Đối với nước phát triển giới, quản lý nhân hoạt động biết đến từ lâu đóng vai trò quan trọng tổ chức, họ ý thức tác dụng to lớn phân tích cơng việc áp dụng phổ biến gần trăm năm qua Tuy nhiên Việt Nam phân tích cơng việc cơng việc mẻ, doanh nghiệp Việt Nam chưa thực chưa thực đầy đủ cơng tác phân tích cơng việc dẫn đến hoạt động quản ký nhân chưa nhận thức đánh giá đắn, tổ chức chưa hiểu rõ chất vai trò phân tích cơng việc quản lý nhân ví dụ : người lao động thường khơng nắm rõ phải làm cơng việc gì, phải có trách nhiệm quyền hạn ? Liệu có khả đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cơng việc cơng việc có phù hợp với hay khơng ? Ngồi việc trả lương hay tuyển dụng khơng nằm ngồi phạm vi phân tích cơng việc,… Cho nên phân tích cơng việc (PTCV) khơng thể thiếu tổ chức Có thể nói vấn đề then chốt, kim nam soi đường cho hoạt động khác doanh nghiệp Phân Tích cơng Việc tác động có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề khác hoạt động quản trị nhân lực Chính điều nhóm lớp Quản Trị Kinh Doanh OD30 định chọn đề tài số 2: “Phân tích cơng việc hoạt động công tác quản trị nguồn nhân lực, nhiên lại chưa thực tốt nhiều tổ chức Hãy nêu thuận lợi khó khăn thực hoạt động thơng qua đánh giá thực tế cơng tác tổ chức anh/chị” để nghiên cứu thảo luận NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING MỤC LỤC Chương 1: số khái niệm nội dung phân tích cơng việc Chương 2: Những thuận lợi khó khăn thực phân tích cơng việc tổ chức A Chương 3:Đánh giá thực tế cơng tác Phân Tích Cơng Việc cơng ty Akzo Nobel Coatings Việt Nam I KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG VỀ PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC Phân tích cơng việc công việc cần phải biết nhà quản trị nhân Phân tích cơng việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp Một nhà quản trị tuyển chọn nhân viên, đặt người vào việc phân tích cơng việc Mục đích chủ yếu phân tích cơng việc hướng dẫn giải thích cách thức xác định cách chi tiết chức nhiệm vụ chủ yếu công việc cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí người để thực công việc tốt + Khái niệm: - Phân tích cơng việc cơng việc, thủ tục xác định quyền hạn, trách nhiệm, kỹ theo yêu cầu công việc làm sở xác định cho việc quản trị nhân nhằm thực cơng việc cách tốt - Phân tích công việc cung cấp thông tin yêu cầu, đặc điểm công việc, làm sở cho việc xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc - Bảng mô tả công việc văn liệt kê quyền hạn trách nhiệm thực công việc, mối quan hệ báo cáo thực công việc, điều kiện làm việc, trách nhiệm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt q trình thực cơng việc - Bảng tiêu chuẩn cơng việc văn tóm tắt yêu cầu phẩm chất cá nhân, nét tiêu biểu đặc điểm trình độ học vấn, lực, nguyện vọng, sở thích người thực công việc -Bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc sử dụng làm thông tin sở cho việc tuyển lựa, chọn lọc đào tạo nhân viên, đánh giá việc thực công việc trả cơng lao động + lợi ích Phân Tích Cơng Việc Định hướng cho q trình tuyển dụng hồn thiện việc bố trí nhân viên Lên kế hoạch bổ nhiệm thuyên chuyển công tác cho nhân viên Xây dựng hệ thống đánh giá công việc, xếp hạng cơng việc hệ thống tiền lương Hồn thiện biện pháp cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe khả làm việc lâu dài cho nhân NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING viên Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên lập kế hoạch cho chương trình đào tạo Phân tích cơng việc thực trường hợp sau đây: Khi tổ chức thành lập Khi có cơng việc Khi công việc thay đổi kết áp dụng KH – KT + Nội dung phân tích cơng việc 1.Các thơng tin phân tích cơng việc Để hiểu cách đầy đủ, chi tiết công việc ta cần thu thập thông tin sau: - Các thông tin nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn người lao động q trình thực cơng việc - Các thơng tin điều kiện lao động như: Các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, phương tiện hỗ trợ q trình thực cơng việc Điều kiện môi trường như: nơi làm việc, chế độ thời gian làm việc, an toàn lao động… - Các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn thực công việc - Các thông tin yêu cầu công việc người thực công việc Các phương pháp thu thập thơng tin phân tích cơng việc 2.1.Quan sát Người nghiên cứu theo dõi trực tiếp trình làm việc người nhóm người thực công việc ghi lại đầy đủ thông tin: nhiệm vụ thực hiện, hành vi diễn ra, hao phí thời gian, kết theo trình, theo trình tự thực người lao động vào phiếu thiết kế sẵn Phương pháp áp dụng với công nhân sản xuất trực tiếp nơi làm việc cụ thể Thông tin thu từ phương pháp chi tiết gắn liền với thực tế Tuy nhiên, phương pháp tốn nhiều thời gian chi phí, thơng tin bị ảnh hưởng yếu tố chủ quan người quan sát người bị quan sát 2.2.Ghi chép kiện quan trọng Người nghiên cứu ghi lại hành vi thực công việc người lao động đạt hiệu hành vi thực công việc người lao động khơng đạt, thơng qua đưa tiêu chuẩn để thực công việc Hành vi thực công việc người lao động khác khác phong phú Do phương pháp thích hợp cho mơ tả cơng việc xây dựng tiêu chuẩn thực công việc Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi tốn nhiều thời gian chi phí để quan sát, khó khái qt hành vi người lao động có hiệu trung bình 2.3.Phỏng vấn Người nghiên cứu trực tiếp hỏi người lao động nhằm mô tả rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cơng việc kết kèm theo, lấy làm sở để phân tích Phương pháp chủ yếu áp dụng phận quản lý, công việc khơng thể định lượng Phương pháp có ưu điểm thông tin đa dạng chi tiết gắn với kiện thực tế tốn chi phí thời gian, thơng tin ảnh hưởng yếu tố chủ quan người vấn 2.4.Bảng hỏi (phiếu điều tra) NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Bảng hỏi bảng có câu hỏi thông tin liên quan đến công việc người thực cơng việc Mỗi câu hỏi có phương án trả lời người hỏi có nhiệm vụ trả lời câu hỏi phiếu Phương pháp cho phép tiết kiệm thời gian, thơng tin thường xác, phạm vi nghiên cứu rộng Tuy nhiên phương pháp tốn chi phí thời gian việc thiết kế bảng hỏi, thơng tin sai lệch 2.5.Nhật ký công việc Người lao động tự ghi chép lại hành vi thực cơng việc vào sổ nhật ký Phương pháp thường áp dụng cho cơng việc có chu trình làm việc ngắn, trạng thái làm việc ổn định thay đổi Thông tin từ phương pháp thường chi tiết theo kiện thực tế, Phương pháp tốn chi phí Tuy nhiên, thơng tin thường khơng xác, khơng liên tục qn 2.6 Hội thảo chuyên gia Thông tin thu thập thông qua họp bàn, thảo luận công việc, người tham gia phải người am hiểu công việc Phương pháp cho phép ta bổ sung thông tin mà phương pháp thu thập được, lại tốn nhiều thời gian chi phí cao + Các kết phân tích cơng việc Bản mơ tả cơng việc Bản mô tả công việc văn viết giải thích nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc vấn đề có liên quan đến công việc cụ thể Một mô tả công việc thường bao gồm phần sau: Phần xác định công việc - bao gồm thông tin chủ yếu sau: - Tên công việc chức danh công việc - Phòng, ban phận làm việc - Mã số công việc - Ngạch lương - Nơi thực công việc - Người lãnh đạo trực tiếp - Số người quyền Phần tóm tắt cơng việc: phần tóm tắt cơng việc, mơ tả tính chất, chức hoạt động công việc giúp phân biệt công việc với công việc khác Sau liệt kê chi tiết nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn quan hệ người thực công việc Phần điều kiện làm việc: phần rõ điều kiện môi trường vật chất như: máy móc thiết bị, phương tiện hỗ trợ, thời gian làm việc, an toàn vệ sinh lao động, rủi ro công việc, … Bản yêu cầu công việc người thực Là liệt kê đòi hỏi cơng việc người thực kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần phải có; trình độ giáo dục đào tạo cần thiết; đặc trưng tinh thần thể lực; yêu cầu cụ thể khác Bản yêu cầu người thực nên ý u cầu mức trung bình, khơng nên đặt mức cao cho người thực hiện, đặc biệt yêu cầu đào tạo Bản tiêu chuẩn thực cơng việc NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Bản tiêu chuẩn thực công việc hệ thống tiêu/tiêu chí phản ánh yêu cầu số lượng chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quy định mô tả công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc xây dựng theo bước: - Xác định nhiệm vụ quan trọng đo lường vị trí cơng việc - Xác định tiêu chuẩn kết công việc mức độ thực công việc mà cá nhân có khả đào tạo đầy đủ đạt thực vị trí cơng việc + Các phương pháp phân tích cơng việc 1.Phân tích cơng việc sở việc đánh giá thực chức Phương pháp dựa ba yếu tố chủ yếu là: liệu, người vật dụng Mỗi loại yếu tố liệu, nhân viên phải thực chức trình thực cơng việc 2.Phương pháp bảng câu hỏi phân tích chức vụ Phương pháp nhằm mục đích thu thập thông tin định lượng, đánh giá mức độ trách nhiệm, nhiệm vụ công việc khác Người phân tích cơng việc phải xác định vấn đề có vai trò cơng việc có phạm vi, mức độ áp dụng theo cách phân loại Tất công việc đánh giá điểm sở xác định xem công việc đánh theo nhóm: Ra định, giao dịch trách nhiệm xã hội; thực cơng việc mang tính chất ngành nghề đòi hỏi kỹ cao; Cơng việc đòi hỏi cố gắng thể lực; Cơng việc đòi hỏi phải điều khiển máy móc thiết bị; Xử lý thông tin Sử dụng kết bảng đánh giá câu hỏi phân tích chức vụ, để so sánh cơng việc với công việc khác làm sở trả lương cho nhân viên 3.Phương pháp phân tích cơng việc theo chức vụ kỹ thuật Áp dụng để phân tích công việc công nhân thực nhằm xác định cấp bậc hay mực độ phức tạp công việc Bao gồm bước: Bước 1: Xác định chức chủ yếu thực công việc thông thường phân loại Bước 2: Tính điểm chức năng: So sánh chức sở yêu cầu, đặc điểm thực công việc, từ việc xác định quan hệ tỷ lệ chức Chức thực công việc đánh giá quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng cao so với tất chức khác thực công việc Mỗi chức lại chia thành bốn mức độ phức tạp, ứng với mức độ phức tạp người ta cho điểm tối thiểu đến tối đa Bước3: Xác định số điểm công việc: Số điểm mối cơng việc tính số điểm cho tất chức công việc Bước 4: Chuyển từ điểm sang bậc: Căn vào tổng số điểm mối công việc để chuyển từ điểm sang bậc Mỗi cơng việc có mức độ phức tạp tầm quan trọng khác xếp vào cấp bậc kỹ thuật định, công việc phức tạp, tinh thần trách nhiệm cao cấp bậc kỹ thuật cao - Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nhà nước thống quản lý phạm vi toàn quốc Các doanh nghiệp khơng có quyền ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING - Số lượng cấp bậc công việc nghề tương ứng với số bậc lương cơng nhân nghề - Khoảng cách điểm bậc công việc nghề xác định tương ứng với hệ số lương công nhân nghề + Q trình phân tích cơng việc Bước 1: Xác định cơng việc cần phân tích Trong bước ta cần phải ý lựa chọn cơng việc tiêu biểu điển hình để phân tích Trước tiên tổ chức cần phải xác định nhu cầu mục đích phân tích cơng việc Sau đó, vào nhu cầu mục đích phân tích cơng việc tổ chức mà cán phân tích cơng việc lựa chọn cơng việc cần phân tích Bước 2: Lựa chọn thiết kế phương pháp thu thập thơng tin Căn vào mục đích điều kiện tổ chức mà lựa chọn hay vài phương pháp thu thập thơng tin thích hợp thiết kế công cụ thu thập thông tin theo phương pháp Bước 3: Tiến hành thu thập thông tin Khi tiến hành thu thập thông tin, Doanh nghiệp cần ý thông tin cần phải thu thập cách đầy đủ xác kết phân tích cơng việc sở cho hoạt động quản lý nhân khác Bước 4: Xử lý thông tin xây dựng văn cho công việc Thông tin sau thu thập tiến hành xử lý viết thành văn bản: mô tả công việc, yêu cầu công việc người thực hiện, tiêu chuẩn thực công việc Các văn sau xây dựng, cán phân tích cần đưa cho phận để lấy ý kiến đóng góp người lao động người lãnh đạo phận có liên quan, sau sửa lại sở ý kiến đóng góp Làm văn tương đối hoàn thiện trình duyệt thảo sửa lại lãnh đạo cấp cao Các văn hoàn thiện thành nhiều bản, gửi đến phận có liên quan lưu giữ phòng nhân để sử dụng làm cơng cụ cho hoạt động nhân tổ chức + Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích cơng việc 1.Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phòng ban, phận doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ định biên lao động phận Trong phân tích công việc lại dựa vào chức nhiệm vụ phòng ban, phậnvà định biên lao động phận xác định từ trước để xây dựng mô tả nhiệm vụ chức công việc phận Vậy nên cấu tổ chức hợp lý cung cấp tảng vững cho việc Phân tích cơng việc 2.Quan điểm người lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp Quan điểm người lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến cơng tác quản lý nói chung cơng tác quản trị nhân lực nói riêng doanh nghiệp Là hoạt động quản trị nhân lực nên phân tích cơng việc khơng tránh khỏi ảnh hưởng quan điểm người lãnh đạo doanh nghiệp Theo đó, tuỳ theo NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING quan điểm nhận thức người lãnh đạo mà hoạt động phân tích công việc trọng hay không 3.Người quản lý trực tiếp người lao động doanh nghiệp Người quản lý trực tiếp có nhiệm vụ phối hợp với người phân tích cơng việc tạo điều kiện cung cấp cho họ thông tin cần thiết cơng việc phận quản lý tham gia viết văn cho công việc Họ người trực tiếp giúp đỡ cho người quản lý nhân việc lập kế hoạch, xây dựng, tổ chức thực theo dõi kiểm tra trình phân tích cơng việc Họ người áp dụng kết phân tích cơng việc vào công việc quản lý Người lao động người trực tiếp tham gia sản xuất Những thông tin chủ yếu thu thập thông qua người lao động làm cơng việc Vì vậy, người lao động doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng hoạt động phân tích cơng việc họ cung cấp cho ta thơng tin xác đầy đủ công việc Công việc cụ thể Trách Nhiệm Nhiệm vụ Kế hoach hóa nguồn nhân lực Định Hướng Mô tả công việc Đánh giá thực cơng việc Phân tích cơng việc Mơ tả tiêu chuẩn công việc Đào tạo phát triển Thù lao lao động Kiến Thức Kỹ Năng Khã Quan hệ lao động NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Sơ đồ phân tích cơng việc 4.Khả trình độ cán phân tích cơng việc Người lao động cung cấp cho thơng tin đầy đủ xác công việc, không xử lý xử lý khơng tốt kết khơng tốt Do để thu thập xử lý thơng tin, cần phải có người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết phân tích cơng việc để đưa kết cuối phân tích cơng việc làm sở cho hoạt động khác quản trị nhân + Vai trò phân tích cơng việc hoạt động quản trị nhân lực khác doanh nghiệp 1.Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Kế hoạch hoá nguồn nhân lực trình đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc tổ chức xây dựng kế hoạch lao động để đáp ứng nhu cầu Và nhu cầu nhân lực dự đốn thơng qua kết phân tích cơng việc Dựa vào cơng việc phân tích, doanh nghiệp dự đoán cách khoa học số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cần thiết, kết hợp với mục tiêu chiến lược phát triển doanh nghiệp mà đưa kế hoạch nhân lực cho Doanh nghiệp 2.Tuyển mộ, tuyển chọn Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lự lượng lao động bên tổ chức Thông qua yêu cầu người thực cơng việc trình độ, khả năng, kinh nghiêm mà Doanh nghiệp đưa thông tin tuyển mộ phù hợp nhằm tuyển mộ đối tượng để tiết kiệm thời gian Tuyển chọn q trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu công việc, để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt số người thu hút từ trình tuyển mộ Cơ sở tuyển chọn yêu cầu công việc đưa mô tả công việc yêu cầu người thực công việc Căn vào mà doanh nghiệp xác định điều kiện mà người dự tuyển cần có để làm cơng việc cần tuyển, từ xác định tiêu chuẩn để đánh giá tìm người phù hợp với cơng việc cần tuyển lao động doanh nghiệp 3.Bố trí nhân lực Bố trí nhân lực tổng hợp hoạt động bao gồm định hướng, bố trí lại cho người lao động thơi việc Thơng qua kết phân tích cơng việc, người quản lý hiểu u cầu lực, trình độ, chun mơn người lao động, qua doanh nghiệp xếp người lao động vào vị trí cơng việc phù hợp, giúp họ phát huy tối đa lực 4.Đánh giá thực cơng việc NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Đánh giá thực công việc đánh giá có hệ thống thức tình hình thực cơng việc người lao động quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá với người lao động Để đánh giá thực cơng việc người lao động cách xác cần phải có hệ thống đánh giá thực công việc đầy đủ công với tiêu chuẩn khách quan để so sánh với thực tế thực công việc người lao động Bản tiêu chuẩn thực công việc cung cấp cho người quản lý tiêu chuẩn khách quan để đánh giá thực công việc người lao động cách cơng xác 5.Thù lao lao động Thù lao lao động tất khoản mà người lao động nhận thông qua mối quan hệ thuê mướn họ với tổ chức Bản mô tả công việc cho người quản lý thấy mức độ phức tạp công việc tầm quan trọng cơng việc doanh nghiệp Đó sở để xác định mức lương cho công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc cho người quản lý thấy mức độ hồn thành cơng việc người, từ xác định tiền thưởng hay tăng lương cho người lao động 6.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Kết phân tích cơng việc cung cấp thơng tin liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc yêu cầu công việc người thực cơng việc Đó thơng tin mà q trình đào tạo cần có 7.Quan hệ lao động, vệ sinh an toàn lao động Kết phân tích cơng việc cung cấp thông tin nhiệm vụ, quyền hạn, chức người lao động sử dụng làm xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn người lao động có tranh chấp, khiếu nại kỷ luật lao động Điều giúp giải tốt quan hệ lao động quan hệ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ bên tham gia vào trình lao động Phân tích cơng việc cho ta thơng tin điều kiện môi trường làm việc, giúp ta biết chỗ nguy hiểm có biện pháp đề phòng, loại trừ giảm bớt nguy tai nạn bệnh nghề nghiệp xảy cho người thực cơng việc Khơng cung cấp thong tin để thực cơng tác quản lý vệ sinh an tồn lao động cách khoa học hiệu II THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Thuận lợi Sự cạnh tranh doanh nghiệp điều tất yếu kinh tế thị trường Đặc biệt, với xu hướng quốc tế hoá, cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.Đây hội thuận lợi cho doanh nghiệp thực chương trình Phân Tích Cơng Việc, công cụ Quản Trị Nhân Lực, giúp họ giữ vững vị cạnh tranh Một doanh nghiệp có cơng nghệ đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng vững chãi thiếu lực lượng lao động doanh nghiệp khơng NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 10 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING thể tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Có thể nói yếu tố tạo nên khác biệt doanh nghiệp Nhân tố người cốt lõi, động lực phát triển Chính người với chất thuộc tính họ thực tạo nên giá trị, hình ảnh, văn hố doanh nghiệp, hay nói cách khác khác biệt doanh nghiệp Nhìn nhận từ góc độ trả lời câu hỏi tiến hành thực Phân Tích Cơng Việc: + Người lao động thực tác nghiệp gì? + Khi cơng việc hồn tất? + Cơng việc thực đâu? + Cơng nhân viên làm cơng việc nào? + Tại phải thực công việc đó? + Để thực cơng việc cần phải hội đủ tiêu chuẩn, trình độ nào? Có thể thấy rằng, hầu hết doanh nghiệp hội đủ điều kiện để tiến hành Phân Tích Cơng Việc cho Đó là: a) Yếu tố người: PTCV dựa nguồn nhân lực ln sẵn có doanh nghiệp, khơng phải tìm kiếm đâu xa Hơn nữa, nguồn nhân lực Việt Nam dồi dào, đa phần lao động trẻ, động, sáng tạo, có tham vọng tiếp thu nhanh tri thức b) Phương pháp thực hiện: Các phương pháp dùng để Phân Tích Cơng Việc đơn giản, dễ thực có tảng từ lâu nước công nghiệp giới c) Yếu tố thời gian: PTCV thực trường hợp sau đây: + Khi tổ chức doanh nghiệp thành lập chương trình PTCV tiến hành lần đầu tiên; + Khi doanh nghiệp cần có thêm số cơng việc mới; + Khi công việc phải thay đổi đổi cơng nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật, đổi phương pháp, thủ tục thay đổi, cải tổ hệ thống Như vậy, không xét quy mô, doanh nghiệp từ thành lập phải bỏ khoản chi phí để tuyển dụng, đào tạo nhân lực vấn đề thực Phân Tích Cơng Việc điều đương nhiên Bên cạnh thuận lợi vừa nêu, nhiều tổ chức chưa thực tốt Phân Tích Cơng Việc có hạn chế định mặt chủ quan khách quan Khó Khăn - Do quốc gia, vùng miền có nét văn hóa tập tính riêng, đồng thời có điều kiện vật chất sở hạ tầng trình độ khác điều ảnh hưởng lớn đên việc xây dựng bảng tiêu chuẩn cơng việc - Việc phân tích cơng việc bắt buộc phải thực cách có hệ thống yêu cầu sử dụng số kỹ để thực hiện; điều gây khó khăn nhiều cho NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 11 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING tổ chức, doanh nghiệp có hạn chế nhân lực làm cơng tác phân tích cơng việc Cơng việc đòi hỏi phải có người có hiểu biết quản trị nhân lực học có số kỹ cần thiết để thực phân tích cơng việc - Việc nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, phẩm chất, kỹ người lao động đòi hỏi phải có thời gian tiếp xúc q trình thử thách tiêu chuẩn khác để đối chiếu, điều gây khó khăn cho người làm cơng tác phân tích có nhiều yếu tố tác động, đặc biệt yếu tố khơng thường ổn định theo thời gian - Chương trình phân tích cơng việc thành cơng hay khơng, phụ thuộc lớn vào quan điểm, nhận thức, trình độ, lực, thái độ, hành vi bên liên quan: lãnh đạo, người quản lý trực tiếp, cán nhân sự, người tực cơng việc Đây điểm khó khăn quản trị nguồn nhân lực, nút thắt khó tháo gỡ đa số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chưa đánh giá cao vai trò người a)Lãnh đạo: Quan điểm lãnh đạo tác động lơn đến hoạt động phân tích cơng việc, tất hoạt động quản lý nói chung hoạt động quản lý nhân lực nói riêng chịu chi phối triết lý quản trị từ lãnh đạo cấp cao Triết lý quản lý coi kim nam cho hoạt động doanh nghiệp, phân tích cơng việc bị chi phối triết lý quản lý ấy.Trên thực tế, tâm lý chung doanh nghiệp nguồn nhân lực phải thuê với chi phí thấp phải giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tổ chức Nhiều lãnh đạo khơng hiểu rõ tầm quan trọng phân tích cơng việc chưa quan tâm mức tới chương trình phân tích cơng việc Do vậy, phân tích cơng việc tiến hành cách thống nhất, hiệu không cao b)Người quản lý trực tiếp: Sự ảnh hưởng người quản lý trực tiếp thể phương diện: + Kênh cung cấp thông tin phân tích cơng việc + Kênh thẩm định độ xác thông tin người thực công việc cung cấp + Người áp dụng văn kết phân tích cơng việc vào troong cơng tác quản lý Thực tế, nhiều cán quản lý trực tiếp cho phân tích cơng việc cơng việc thời gian cơng việc ln thay đổi, có phân tích xong cơng việc cơng việc dó đổi khác c) Cán nhân sự: Cán nhân người lập kế hoạch phân tích cơng việc, xây dựng chương trình phân tích cơng việc, đồng thời kết hợp phòng, ban chuyên mơn doanh nghiệp để cụ thể hóa, phổ biến nội dung văn kết phân tích cơng việc, đưa văn vào sử dụng theo dõi kiểm tra NHÓM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 12 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Một chương trình phân tích cơng việc khơng thể thành cơng thiếu cán nhân có lực, kiến thức chun mơn phân tích cơng việc Rất nhiều cán chưa trang bị đủ chuyên môn lĩnh vực Dù có đạo, họ không thực quan tâm làm qua loa, tính hình thức chương trình phân tích cơng việc, dẫn đến kết không tốt d)Người thực công việc: Người thực công việc người trực tiếp cung cấp thông tin công việc hạ làm để xây dựng văn phân tích công việc Trên thực tế, nhiều người e ngải phân tích cơng việc nhằm mục đích đánh giá xem xét người lao động thực cộng việc hay khơng? Người lao động dược sử dụng hết thời gian lao động chưa? Thái độ làm việc họ? Từ đó, ảnh hưởng đến đánh giá thực công việc vấn đề lương, thưởng họ Vì số trường hợp họ có thái độ bất hợp tác với cán phân tích, thái độ thể việc cung cấp sai thông tin công việc, họ thường có tâm lý thổi phồng, cho cơng việc có vai trò quan trọng doanh nghiệp III Đánh giá thực tế PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam Tóm lược Cơng ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam (ANC): Công ty ANC thành lập từ năm 2003, trụ sở Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in ma tít Cơng ty cấp Chứng ISO 9001:2000 vào năm 2007, OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004 vào năm 2006 Sơ đồ tổ chức công ty ANC Giám đốGiám đốc supply chain Giám đốc Giám đốc supply chain Tổng Giám đốc chăm sóc khách hàngGiám đốc tài Giám đốc mua hàng Giám đốc supply chain Giám đốc chăm sóc khách hàng Giám đốc mua hàng Trưởng phòng Trưởng phòng Trưởng phòng Trưởng phòng bảo trì sản xuất Giám đốc tài QA&QC Sale & marketing chăm sóc khách hàng Nhân viên kế toán Nhân viên Nhân viên Nhân viên giám đốc mua hàng trưởng chăm sóc nhân sự, xuất nhập khách hàng ân , LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊkhẩu, bảng lương NHÓM NGUỒN LỰC kho,NHÂN Nhân viên Nhân viên kế tuyển QT304 dụng kế hoạch sale, Page 13 tốn cơng nợ, tiếp nhận Nhân viên marketing toán VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Nhân viên bảo trì Phân xưởng sản xuất Quan điểm lãnh đạo: TGĐ công ty ANC thực cam kết xây dựng áp dụng ISO, đồng thời thông qua mục tiêu chung từ tổng công ty nên TGĐ nhận thức đắn tầm quan trọng hoạt động Phân Tích Cơng Việc, đạo cán cấp thực nghiêm túc chương trình Phân Tích Cơng Việc Ban Giám đốc nhận thức vai trò hoạt động quản trị nhân lực nói chung hoạt động Phân Tích Cơng Việc nói riêng, tạo điều kiện để Phòng Nhân tiến hành thực hoạt động Phân Tích Cơng Việc tất phòng, ban tổ chức quy định hệ thống quản lý ISO 9001:2000 Tuy nhiên, Ban Giám đốc không thường xuyên kiểm tra hoạt động này, dẫn đến không kịp thời cập nhật đạo cấp có đổi từ mơi trường bên ngồi Do vậy, kết thực Phân Tích Cơng Việc cơng ty nhiều thiếu sót Các chứng nhận ISO cơng ty NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 14 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Bảng Mơ tả cơng việc cơng ty ACN NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 15 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Cán Nhân sự: Đây lực lượng nhiệt tình cơng tác, Cán nhân hiểu rõ trách nhiệm việc thực Phân Tích Cơng Việc Họ nhận thức rõ mục đích, vai trò quan trọng hoạt động nên tiến hành chương trình Phân Tích cơng Việc cho tất chức danh tồn cơng ty Thực tế, không trang bị kiến thức đầy đủ chun mơn Phân Tích Cơng Việc dẫn đến việc xây dựng chương trình đơn giản, nội dung văn Phân Tích Cơng Việc sơ sài Người thực công việc: Lực lượng trực tiếp cung cấp thông tin cơng việc thân phòng, ban cơng ty ACN nói chung, đặc biệt đội ngũ lao động phận sản xuất chưa nắm Phân Tích Cơng Việc hoạt động gì? Họ tỏ thái độ thiếu hợp tác cung cấp sai lệch thơng tin Quy trình phân tích cơng việc công ty Akzo Nobel Coatings Việt Nam Bước 1: Lựa chọn cơng việc cần phân tích Hầu hết cơng việc tồn hệ thống áp dụng ISO lựa chọn để phân tích Điều cho thấy nhận thức ban lãnh đạo hoạt động Phân Tích Cơng NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 16 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING Việc hoàn tồn đắn thơng qua tạo hiệu công việc kinh doanh Bước 2: Lựa chọn phương pháp thu thập thơng tin Phòng Nhân đưa mẫu phiếu mô tả nhiệm vụ quy định hệ thống quản lý ISO 9001:2000 đến người quản lý phận trưởng phòng sản xuất Những người điền thông tin cần thiết cơng việc vào mẫu phiếu đưa sẵn Như vậy, công ty sử dụng phương pháp câu hỏi để thu thập thông tin Với phương pháp này, có câu trả lời thiếu trung thực khơng xác Mặt khác mẫu phiếu mô tả nhiệm vụ mà công ty thiết kế, hồn tồn dạng câu hỏi mở, với mục đích liệt kê Như vậy, phương pháp mà công ty sử dụng không đa dạng, làm ảnh hưởng đến thông tin thu thập không đầy đủ, chi tiết Bước 3: Tiến hành thu thập thông tin Các thông tin mơ tả cơng việc Phòng Nhân xây dựng chủ yếu thông tin về: trách nhiệm, quyền hạn, báo cáo, thay vắng mặt, yêu cầu lực, quan hệ công tác Lượng thông tin đơn giản khơng linh hoạt Có nhiều thông tin chi tiết cần thu thập mà công ty bỏ qua như: thông tin điều kiện làm việc, nhận diện công việc, tiêu chuẩn để thực công việc,… Bước 4: Xử lý thông tin thu thập Cán Nhân tập hợp tất phiếu mô tả công việc điền nội dung từ phòng, ban để gửi phận chức giám đốc Nhân tiến hành xem xét phê duyệt phiếu đó, sau chuyển tới cán Nhân xây dựng thành văn mơ tả nhiệm vụ vị trí, trình lên Giám đốc xác nhận phê duyệt Mỗi phiếu lập thành bản, lưu trữ Phòng Nhân lưu trữ tập hồ sơ ISO phòng, ban liên quan Trên thực tế hoạt động Phân Tích Cơng Việc công ty Akzo Nobel Coatings Việt Nam, nhận thấy Ban lãnh đạo cán Nhân nhận thức vai trò, ý nghĩa chương trình Phân Tích Cơng Việc Quy trình Phân Tích Cơng Việc công ty đơn giản, ngắn gọn, tiết kiệm chi phí thời gian, sức người Phân Tích Cơng Việc + Phân Tích Cơng Việc cơng ty tồn nhiều hạn chế từ quan điểm, thái độ, nhận thức người cách tiếp cận thu thập xử lý thông tin, dẫn đến kết nội dung văn Phân Tích Cơng Việc chưa lột tả hết tính chất khả thực công việc cùa công nhân viên công ty, đơi chứa thơng tin sai lệch Do đó, ứng dụng văn vào hoạt động quản lý khác chưa phát huy hết mặt tích cực + Ban lãnh đạo quan tâm đến hoạt động Phân Tích Cơng Việc, khơng thường xuyên kiểm tra; lực chuyên môn cán Nhân Phân Tích Cơng Việc hạn chế Các mục đích, ý nghĩa Phân Tích Cơng Việc khơng phổ biến đến NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 17 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI-HỆ ĐÀO TẠO E-LEARNING quản lý trực tiếp người thực công việc, làm ảnh hưởng đến thống bên việc cung cấp thông tin cơng việc cần phân tích KẾT LUẬN CHUNG: Phân Tích Cơng Việc có ý nghĩa quan trọng, cung cấp cho nhà quản trị tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm cơng việc đó, mối tương quan cơng việc với cơng việc khác kỹ cần thiết điều kiện làm việc Các yếu tố liên quan đến cơng việc thu thập, phân tích ghi chép lại hữu thực tế, khơng phải mơ hồ, đại khái Phân Tích Cơng Việc mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích tiêu tốn doanh nghiệp khoản chi phí định (gồm chi phí tài chính, nhân lực, thời gian).Bên cạnh đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có lực lượng am hiểu để thực hiệu Do doanh nghiệp tiến hành PHân Tích Cơng Việc cần cân nhắc thật kỹ lưỡng chi phí chương trình Phân Tích Cơng Việc lợi ích mà chương trình mang lại có lẽ mà rât nhiều doanh nghiệp chưa thực quan tâm nhiều tới Phân Tích Cơng Việc Nhưng với lợi ích, giá trị PTCV mang lại doanh nghiệp dù quy mô nào, cần mạnh dạn thực PTCV để giữ vững vị cạnh tranh thị trường NHĨM LỚP OD30 – BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QT304 Page 18 ... hàng Nhân viên kế toán Nhân viên Nhân viên Nhân viên giám đốc mua hàng trưởng chăm sóc nhân sự, xuất nhập khách hàng ân , LỚP OD30 – BÀI TẬP NHÓM MƠN QUẢN TRỊkhẩu, bảng lương NHĨM NGUỒN LỰC kho,NHÂN... khác quản trị nhân + Vai trò phân tích cơng việc hoạt động quản trị nhân lực khác doanh nghiệp 1.Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Kế hoạch hố nguồn nhân lực q trình đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân. .. đến vấn đề khác hoạt động quản trị nhân lực Chính điều nhóm lớp Quản Trị Kinh Doanh OD30 định chọn đề tài số 2: “Phân tích cơng việc hoạt động công tác quản trị nguồn nhân lực, nhiên lại chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích công việc, thuận lợi và khó khănquản trị nhân sự (1), phân tích công việc, thuận lợi và khó khănquản trị nhân sự (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay