Quy trình nhập khẩu một lô hàng

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 07:40

Quy trình nhập Bước 1: Ký hợp đồng ngoại thương Bước đàm phán , ký kết hợp đồng mua hàng đối tác nước Theo , hai bên thỏa thuận điều kiện liên quan,trong có số điều khoản sau :      Tên hàng Quy cách hàng hóa Số lượng/trọng lượng hàng Giá Cách đóng gói Và số điều khoản quan trọng sau:     Điều kiện giao hàng Thời hạn giao hàng Thanh toán : thời hạn, phương thức tốn Chứng từ hàng hóa kèm theo Bước Vận chuyển hàng quốc tế Bước này, hai bên thu xếp vận chuyển hàng theo điều kiện thỏa thuận Trách nhiệm bên đến đâu theo quy định hợp đồng Thông thường, công ty nhập với giá FOB, đồng nghĩa với việc công ty làm thủ tục hải quan cho hàng,mua bảo hiểm cho hàng, vận tải chuyển hàng kho Mà trách nhiệm nhà xuất chấm dứt hàng xếp lên lan can tàu Bước Mua bảo hiểm (nếu có) Thơng thường, cơng ty nhập với giá FOB, có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa nhập Tuy nhiên, tùy theo điều kiện, giá trị hàng mà cơng ty xem xét có mua bảo hiểm hay khơng Cụ thể, hàng có giá trị lớn cơng ty mua bảo hiểm cho hàng đó, ngược lại, hàng có giá trị thấp , công ty xem xét vấn đề mua bảo hiểm Bước Làm thủ tục hải quan cho hàng nhập Để làm thủ tục hải quan cho hàng, công ty cần chuẩn bị số chứng từ cần thiết Thông thường sau gửi hàng lên tàu cảng nước ngoài, nhà xuất gửi cho nhà nhập chứng từ gốc Số lượng loại giấy tờ quy định rõ hợp đồng mua bán,và thường gồm chứng từ sau :      Bộ vận tải đơn (Bill of Lading) Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) Bản kê chi tiết hàng hóa (Packing List) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) Ngồi số chứng từ khác : Giấy chứng nhận chất lượng (CQ),đơn hiểm,… Bước Kiểm tra hàng hóa chuyển hàng kho Nghiệp vụ kiểm tra hàng nhập thực đồng thời với nghiệp vụ nhận hàng Đặc biệt có quy định việc kiểm định hàng cảng đến Nghiệp vụ phận giám định kỹ thuật công ty thực hiện, số trường hợp với số ngun liệu đặc biệt cơng ty phải mời quan chức giám định Sau kiểm tra hàng hóa, cơng ty chủ động bố trí phương tiện vận tải đưa hàng kho Bước Thanh toán Sau nhận hàng với số lượng, chất lượng, quy cách ký hợp đồng, cơng ty chấp nhận tốn cho nhà xuất Phương thức tốn mà cơng ty sử dụng phương thức T/T trả sau ( hàng có giá trị lớn) phương thức T/T trả trước (đối với hàng có giá trị nhỏ ) Bước Kiếu nại (nếu có) Khi nhận hàng hóa kiểm tra hàng hóa nhập đạt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng coi kết thúc việc tổ chức nhập hàng hóa Tuy nhiên, có hững phát sinh việc thiếu hàng, hàng bị hỏng, hay hàng hóa cẩn thay thời gian bảo hành việc khiếu nại diễn phát việc Nghiệp vụ khiếu nại thực sau:  Bước 1: Xác minh kiểm tra phát sinh hàng hóa  Bước 2: Lập thư khiếu nại củng cố chứng  Bước 3: Gửi thư khiếu nại chứng cho nhà cung cấp, thương thảo giải pháp xử lý khắc phục  Bước 4: Ký xác nhận thỏa ước, phụ lục hợp đồng giám sát giải pháp xử lý cố nhà cung cấp  Bước 5: Thanh tốn chi phí phát sinh lý hợp đồng Các chứng chứng minh phát sinh thiếu hụt, hỏng hóc hàng hóa… biên lập tiến hành nghiệp vụ nhận kiểm tra hàng hóa trình bày kèm theo ảnh, băng video sai sót hàng hóa ... gửi hàng lên tàu cảng nước ngoài, nhà xuất gửi cho nhà nhập chứng từ gốc Số lượng loại giấy tờ quy định rõ hợp đồng mua bán,và thường gồm chứng từ sau :      Bộ vận tải đơn (Bill of Lading)... chuyển hàng kho Nghiệp vụ kiểm tra hàng nhập thực đồng thời với nghiệp vụ nhận hàng Đặc biệt có quy định việc kiểm định hàng cảng đến Nghiệp vụ phận giám định kỹ thuật công ty thực hiện, số trường... bố trí phương tiện vận tải đưa hàng kho Bước Thanh tốn Sau nhận hàng với số lượng, chất lượng, quy cách ký hợp đồng, công ty chấp nhận toán cho nhà xuất Phương thức toán mà công ty sử dụng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình nhập khẩu một lô hàng, Quy trình nhập khẩu một lô hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay