Bài Thảo Luận Quản Trị Doanh Nghiệp

31 73 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 06:41

Bài thảo luận này bao gồm tất cả những câu hỏi lý thuyết, những bài tập tình huống, bài tập thực hành được giải một cách chi tiết nhất. Nó rất hữu ích cho những bạn đang cần tài liệu để học tập cũng như ôn thi môn này. KHOA KINH TẾ BÀI THẢO LUẬN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GVHD: MAI THỊ LỤA SVTH: NHÓM 4- LỚP ĐHKT4A1 Thành viên Nhóm Nguyễn Thị Hà (N T) 28-02-1992 Trần Thị Hương 04-02-1991 Đỗ Thị Mai 01-11-1992 Đỗ Thị Huyền 12-04-1992 Đinh Thị Hà My 10-08-1992 Trần Thị Thùy Lành 13-08-1991 Phùng Thị Linh 13-07-1992 Chương 1: Câu 1: so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Giống - Là loại hình doanh nghiệp thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn (hay số cổ phần) ḿnh góp vào doanh nghiệp (cơng ty cổ phần chịu trách nhiệm phạm vi số vốn loại cơng ty TNHH)    - Về sở hữu tài sản : Sở hữu công ty sở hữu chung theo phần, điều có nghĩa tài sản công ty thuộc sở hữu chung thành viên, thành viên có quyền sở hữu phần khối tài sản chung Phần sở hữu thành viên tương ứng với phần vốn mà họ đă góp vào cơng ty - Cả công ty TNHH công ty cổ phần chủ thể kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân:Cơng ty doanh nghiệp có tư cách pháp nhân vv có đầy đủ yếu tố mà pháp luật quy định pháp nhân cần phải có - Thành viên cơng ty cá nhân tổ chức - Đều chịu điều chỉnh luật doanh nghiệp - Đều có tư cách pháp nhân - Đều loại hình cơng ty đối vốn -Cơng ty TNHH hay Cơng ty CP chủ sở hữu có trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn góp cơng ty, Cơng ty TNHH phần vốn cam kết góp vào vốn điều lệ cơng ty, Cơng ty CP số cổ phần mua - Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật - Đều phát hành trái phiếu Khác Thành viên Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Lượng thành viên tối thiểu 3, không giới Lượng thành viên tối thiểu hạn số lượng thành viên tham gia.Có “nhiều Chỉ có loại thành viên lọai cổ đơng” xếp vào nhóm chính, cổ đơng phổ thơng cổ đơng ưu đãi Vốn chia thành nhiều phần bằngnhau gọi cổ Vốn phần.Cơng ty CP cổ đơng sáng lập đăngký mua Vốn khơng chia thành 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán nhiều phần bằngnhau.Vốn Điều và phải toán đủ số cổ phần đăngký mua thời lệ Công ty TNHH phải hạn chín mươi ngày(Điều 84.1, Luật Doanh nghịêp) đượcgóp đủ tất Phầnvốn lại (giữa vốn điều lệ Công tyCP vốn cổ đông sáng lập góp) phải phát hành hết vòng 3năm kể từ ngày cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh (Điều 84.4,Luật Doanh nghiệp) thành viên huy động Được phát hành cổ phiếu để huy độngvốn.Do Khơng phát hành cổ phiếu để huy khả tăng vốn cơng tyrất lớn độngvốn.Do khả tăng vốn công ty hạn chế vốn Chuyển nhượng vốn Được tự chuyển nhượng vốn theoquy đinh Quy định chặt chẽ hơn phải chào bán cho pháp luật thành viên công tytrước Trong thời  Khả năngchuyển nhượng vốn cổ đông gian 30 ngày thành viêntrong cơng ty dễdàng Họ bán cổ phiếu mìnhmột cách khơng mua mua khơng hết.lúc tự do, mua cổ phiếu trở thành cổ đông.Cổ chuyển nhượng cho ngườingồi cơng đơng sáng lập chịu hạn chế phảicùng nắm ty giữ 20% tổng sốcổ phần có quyền chào bán 3năm đầu (Điều 84.5, Luật Doanhnghiệp) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểuquyết khơng Việc chuyển nhượng phần vốn góp chuyển nhượngcổ phần ưu đãi biểu cho mìnhcho người ngồi cơng ty bị hạn chế gắt ngườikhác (Điều 81.3, Luật Doanh nghiệp) gao.Việc chuyển nhượng vốn thực hiệnkhi có đồng ý nhóm thành viên đại diệncho 3/4 số vốn điều lệ cơng ty Tổ chức quản lí Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm- Đại hội đồng cổ Cơ cấu tổ chức đơn giản gồm- Hội đồng đông.- Hội đồng quản trị.- Giám đốc tổng giám thành viên.- Chủ tịch hội đồng thành viên.- đốc.- Công ty cổ phần có 11 cổđơng phải có ban Giám đốc tổng giám đốc.- Công ty TNHH kiểm soátgồm từ đến thành viên 11 thành viên phải có ban kiểm sốt Hội đồng quản trị quan quản lýcủa Công ty CP Quyền thuộc Hội đồng thành viên: Hộiđồng định nhiềuvấn đề quan trọng hoạt động thành viên định số vấn đềquan trọng củaCông ty (Điều 108.2, Luật Doanhnghịêp): kế hoạch Công ty (Điều 47, Luật Doanhnghiệp), ví dụ: kinh doanh hàngnăm, giá chào bán cổ phần, bổ kế hoạch kinh doanh hàng năm,hợp đồng bán tài nhiệm/miễn nhiệm Giám đốc sản có giá trị từ 50% tổng giátrị tài sản Công ty v.v.Quyền thuộc Giám đốc (Điều 55): Giámđốc người điều hành công việc hàng ngàycủa Công ty, ký kết hợp đồng nhân danh Cơng ty  Câu 2: Trình bày ưu nhược điểm loại hình Cơng Ty TNHH, CTCP, CTHD, HTX, DN tư nhân Việc nghiên cứu tính chất quản lí loại hình DN có ý nghĩa  Cơng ty TNHH - Ưu điểm: * Có nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nên có nhiều vốn hơn,do có vị tài tạo khả tăng trưởng cho doanh nghiệp * Khả quản lý tồn diện có nhiều người để tham gia điều hành công việckinh doanh, thành viên vốn có trình độ kiến thức khác nhau, họ bổ sung chonhau kỹ quản trị * Trách nhiệm pháp lý hữu hạn Câu : Các loại hình doanh nghiệp khác quy định mang tính hình thức thể thức cách đặt tên viết tắt , nêu cách đặt tên viết tắt loại hình Doanh nghiệp? Trả lời:  Cách đặt tên Doanh nghiệp Việc đặt tên doanh nghiệp trước bắt đầu công việc kinh doanh quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới tồn phát triển doanh nghiệp Do đòi hỏi thương nhân bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn tên Doanh nghiệp cho phù hợp với lĩnh vực, quy mơ kinh doanh mình, đồng thời tn thủ tuyệt đổi quy định pháp luật đặt tên Doanh nghiệp Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 đăng ký doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2005: II Nội dung quy định đặt tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp 1.1 Tên doanh nghiệp phải viết chữ Bảng chữ tiếng Việt, kèm theo chữ F, J, Z, W, chữ số ký hiệu, phát âm bao gồm hai thành tố sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn viết tắt TNHH; công ty cổ phần, cụm từ cổ phần viết tắt CP; cơng ty hợp danh, cụm từ hợp danh viết tắt HD; doanh nghiệp tư nhân, cụm từ tư nhân viết tắt TN CHƯƠNG 2: Câu ( vở): so sánh loại hình sản xuất DN công nghiệp? Trả lời: Chỉ tiêu Loại hình sản xuất Loại hình sản xuất hàng loạt Loại hình sản xuất đơn Nơi làm việc Chỉ sản xuất loại sp hay tiến Chỉ sản xuất loại sp hay tiến Sản xuất nhiều loại sp hành bước công việc định hành bước công việc khác tiến hành nhiều bước cơng việc q trình gia cơng khối Nếu khối lượng loại chi tiết khác số lượng mối lượng sản xuất lại nhiều nhiều gọi sản xuất hàng loạt loại sp ít, chí 1sp lớn Số loại sp Ít Tương đối nhiều Nhiều Số lượng loại Nhiều Trung bình Ít Mức ổn định Rất ổn định Tương đối ổn định Khơng ổn định Sự lặp lại q trình sản xuất Liên tục Sau khoảng thời gian Không lặp lại Trình độ CM hóa Cao Khơng cao Thấp Trang thiết bị Chuyên dùng Kết hợp Vạn Trình độ LĐ Thấp Trung bình Cao Năng suất LĐ Cao Trung bình Thấp Giá thành sp Thấp Trung bình Cao Trung bình Thay đổi nhanh Trung bình Thấp Tính linh hoạt thay đổi Không linh hoạt nhiệm vụ sx Vốn đầu tư Cao Câu 3(trong vở): Vẽ sơ đồ tính chu kỳ gia cơng hàng loạt theo phương thức liên tục, song song, hỗn hợp Số lượng sản phẩm sản xuất 25, số lượng sản phẩm sản xuất loạt nhỏ Bước công việc Thời gian định mức Số chỗ làm việc 14 28 12 26 Bài làm : Ta có n = 25 , => n’ = a, Theo phương thức tuần tự: Tcntt Ti  14 28 12 26  = n.∑ = 25.∑  + + +  = 1325 Ci 2  1 b, Theo phương thức song song : Tcnss  Ti  Ti = n'.∑ + ( n − n').∑   Ci  Ci  max  14 28 12 26   28  = 5. + + +  + ( 25 − 5).  2  1   = 265 + 280 = 545 c, Theo phương thức hỗn hợp : Tcnhh  Ti  Ti = n.∑ − ( n − n').∑   Ci  Ci  ng  14 28 12 26   28 12 12  = 25. + + +  − ( 25 − 5). + +  2  1  1 = 1325 − 760 = 565 Sơ đồ : a, Phương thức liên tục STT 14 14 Ti Ci 350 350 12 Tổng 53 13 300 325 b, Phương thức song song Ti Ci STT 70 70 70 70 14 70 70 70 70 70 70 60 60 60 14 60 60 12 65 13 Tổng 53 65 65 65 65 b, Phương thức hỗn hợp STT 14 14 12 13 Tổng 53 Ti Ci 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 70 60 60 60 60 65 65 65 65 65 Câu 1( Trong sách) Tính thời gian cơng nghệ theo phương thức song song, tuần tự hỗn hợp việc chế tạo loại sản phẩm Biết đợt chế tạo bao gồm 100 chi tiết, chi tiết phải trải qua công đoạn với thời gian sau: Bước công việc Thời gian ( phút ) 10 Trả lời: Ta có: + Số lượng chi tiết cần sản xuất: n = 100 (chi tiết) + Tổng thời gian chế tạo chi tiết: 1) ∑t ( phút) ct = + + 10 + + 15 + 10 = 50 Thời gian công nghệ theo phương thức tuần tự: (phút) TcnTT = n × ∑ tct = 100 × 50 = 5000 15 10 2) Thời gian công nghệ theo phương thức song song: TcnSS = ∑ t ct + ( n − 1) × t dn = 50 + (100 (phút) − 1) × 15 = 1535 Trong đó: tdn thời gian bước công việc dài 3) Thời gian công nghệ theo phương thức hỗn hợp: TcnHH = ∑ tct + (n − 1) × (∑ t dh − ∑ t nh ) Trong đó: ∑ tdn tổng thời gian bước công việc dài ∑ tnh tổng thời gian bước công việc ngắn  TcnHH = 50 + (100 – 1) x ( 15 – ) = 1139 ( phút ) BÀI ( sách) - Phương thức phối hợp theo nguyên tắc tuần tự : Tcntt = n×∑tct = 480 x 142 = 68.160 (phút) Tổng thời gian dừng sản xuất là: x x 60 = 1.080 ( phút) => tổng quỹ thời gian cần để sản xuất theo phương thức tuần tự là: 68.160 + 1.080 = 69.240 (phút) - Phương thức phối hợp theo nguyên tắc hỗn hợp: Tcnhh=∑tct + (n-1) × (∑tdh-∑tnh) =142 +( 480 - 1) x ((18+16+15+14+13)-(14+13+12+12))=12.117 Tổng thời gian dừng sản xuất : x x 60 = 720 (phút) => tổng quỹ thời gian cần để sản xuất theo phương thức hỗn hợp là: 12.117 + 720 = 12.837 (phút) (phút)  Vậy chọn phương thức phối hợp theo nguyên tắc hỗn hợp : - Số ngày sản xuất sản phẩm : 12.837 : ( x x 60) = 13 (ngày) Vậy doanh nghiệp bắt đầu sản xuất từ ngày 7/4 Bài ( trongsách):  Phươngpháptuầntự :   = 30 = 2850( phút)  Phươngpháp song song : +( = = 1550( phút)  Phươngpháphỗnhợp : (min = 2850 – (30 ) = 1650( phút) ... nhập cá nhân cổ đông  Doanh nghiệp tư nhân Ưu điểm: Do chủ sở hữu doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động việc định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chế độ... độ rủi ro chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp ... bắt đầu công việc kinh doanh quan trọng, có ảnh hưởng khơng nhỏ tới tồn phát tri n doanh nghiệp Do đòi hỏi thương nhân bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn tên Doanh nghiệp cho phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Thảo Luận Quản Trị Doanh Nghiệp, Bài Thảo Luận Quản Trị Doanh Nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay