ĐỀ THI CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

15 55 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 01:52

Chương 1: Những khái niệm cơ bản1.Vai trò của tiếp thị là gì?•Tiếp thị là bộ phận rất quan trọng, đầu mối giao tế gữa cung và cầu, có các nhiệm vụ:Chào bán hàng.Nắm bắt thị hiếu của khách hàng đối với sản phầm công ty, xí nghiệp đang sản xuất.Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng, chất lượng và những nhu cầu khác.Kích thích tạo ra nhu cầu chính đáng mới, qua đó tạo thị trường mới.2.Nhiệm vụ của nghiên cứu phát triển là gì? Chế thử nhằm giải quyết mục đích gì?•Phát triển là một khâu rất quan trọng có sức mạnh khoa họccông nghệ đủ hoàn thành các công việc:Ngiên cứu cải tiến sản phẩm đang sản xuất.Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới do thị trướng yêu cầu.Nghiên cứu các công nghệ mới đang ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất của các xí nghiệp.Chế thử: bộ phận này mục đích kiểm nghiệm về mặt nguyên lý kết cấu và chất lượng làm việc của thiết bị. Từ thực tế làm việc của thiết bị chế thử chúng ta sẽ thay đổi về mặt nguyên lý, kết cấu, vật liệu, ...3.Việc chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất bao gồm những công việc nào?•Việc chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất bao gồm:Chuẩn bị về thết kế.Chuẩn bị về công nghệ. SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Chương 1: Những khái niệm Vai trò tiếp thị gì?  Tiếp thị phận quan trọng, đầu mối giao tế gữa cung cầu, nhiệm vụ: - Chào bán hàng - Nắm bắt thị hiếu khách hàng sản phầm công ty, xí nghiệp sản xuất - Dự báo nhu cầu phát triển số lượng, chất lượng nhu cầu khác - Kích thích tạo nhu cầu đáng mới, qua tạo thị trường Nhiệm vụ nghiên cứu phát triển gì? Chế thử nhằm giải mục đích gì?  Phát triển khâu quan trọng sức mạnh khoa học-cơng nghệ đủ hồn thành cơng việc: - Ngiên cứu cải tiến sản phẩm sản xuất - Nghiên cứu sản xuất sản phẩm thị trướng yêu cầu - Nghiên cứu công nghệ ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất xí nghiệp Chế thử: phận mục đích kiểm nghiệm mặt nguyên lý kết cấu chất lượng làm việc thiết bị Từ thực tế làm việc thiết bị chế thử thay đổi mặt nguyên lý, kết cấu, vật liệu, Việc chuẩn bị sản xuất tổ chức sản xuất bao gồm công việc nào?  Việc chuẩn bị sản xuất tổ chức sản xuất bao gồm: - Chuẩn bị thết kế - Chuẩn bị công nghệ Thế trình sản xuất q trình sản xuất nhà máy khí gì? Thế q trình cơng nghệ?  Q trình sản xuất người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến đổi thành sản phẩm phục vụ cho lợi ích người Q trình sản xuất nhà máy khí tập hợp hoạt động ích để biến ngun vật liệu hay bán thành phẩm thành sản phẩm Q trình cơng nghệ phần trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi hình dáng kích thước tính chất lý hóa thân chi tiết vị trí tương quan chi tiết sản phẩm Thế q trình cơng nghệ gia cơng cơ? Trình bày thành phần q trình cơng nghệ? Cho thí dụ  Q trình cơng nghệ gia cơng q trình cắt gọt phơi để làm thay đổi hình dáng kích thước Các thành phần q trình cơng nghệ: Q trình cơng nghệ gia cơng Q trình cơng nghệ nhiệt luyện Qua trình cơng nghệ lắp ráp Thế tổ chức sản xuất theo dây truyền tổ chức sản xuất không theo dây truyền?  Tổ chức sản xuất theo dây truyền ngun cơng hồn thành điểm định quan hệ với mặt thời gian không gian Phương pháp tổ chức theo dây chuyền luôn mang lại hiệu kinh tế cao Tổ chức sản xuất không theo dây truyền nguyên công đực tổ chức độc lập,không quan hệ thời gian thời gian với nguyên công khác Phương pháp phù hợp với sản xuất nhỏ, sủa chữa , chế tạo phụ tùng thay V V Trình bày đặc trưng dạng sản xuất?  Các yếu tố đặc trưng cho dạng sản xuất: - Sản lượng tính đơn vị sản phẩm trọng lượng - Tính ổn định số lượng chủng loại sản phẩm - Tính lặp lại trình sản xuất - Mức độ chuyên mơn hóa sản phẩm Chương 2: sở lý thuyết cắt gọt kim loại Hệ thống thiết bị dùng để hoàn thành nhiệm vụ cắt gọt gọi hệ thống công nghệ, bao gồm : Máy – Đồ gá – Dao – Chi tiết gia công Vậy nhiệm vụ phận gì?  Máy : nhiệm vụ cung cấp lương cần thiết cho q trình cắt gọt  Đồ gá : nhiệm vụ xác định giữ vị trí tương quan xác dao máy chi tiết gia cơng suốt q trình gia cơng  Dao : nhiệm vụ cắt bỏ lớp kim loại thừa khỏi chi tiết  Chi tiết gia công : đối tượng trình cắt gọt Để tạo hình bề mặt cắt gọt kim loại chuyển động chia thành chuyển động nào?  Các chuyển động cắt gọt kim loại :  Chuyển động cắt  Chuyển động chạy dao  Chuyển động phụ 10 Đặc trưng chuyển động cắt gồm đại lượng nào? Cách xác định vận tốc cho hai trường hợp: chuyển động quay tròn chuyển động tịnh tiến?  Đặc trưng chuyển động cắt gồm đại lượng: vận tốc cắt số vòng quay  Vận tốc cắt trường hợp chuyển đơng quay tròn: V=  Vận tốc cắt trường hợp chuyển đơng tịnh tiến : V= 11 Định nghĩa lượng chạy dao tiện; bào-xọc; phay? Đơn vị chúng? Thế chiều sâu cắt t?  Lượng chạy dao tiện khoảng dịch chuyển dao theo phương chuyển động chạy dao sau vòng quay chi tiết gia cơng: đơn vị: S(vòng/ phút)  Lượng chạy dao bào-xọc lượng dịch chuyển tương đối bàn máy mang chi tiết sau hành trình kép dao: đơn vị :Sk(mm/ htk)  Đối vơi phay trị số dịch chuyển tương đối bàn máy phút goi lượng chạy dao phút Đơn vị : Sph= S.n (mm/ph)  Chiều sâu cắt t khoảng cách bề mặt gia công bề mặt chưa gia công chiều sâu lớp kim loại bị cắt sau lần cắt 12 Trên dao tiện đầu thẳng gồm hai phần : phần làm việc trực tiếp làm nhiệm vụ cắt : phần thân dùng để gá dao vào bàn dao trục phần cắt dao gồm yếu tố nào? Vẽ hình minh họa - Các thành phần dao cắt :  Mặt trước (1)  Mặt sau (2)  Mặt sau phụ (3)  Mũi dao (4)  Lưỡi cắt (5)  Lưỡi cắt phụ (6) 13 Vẽ hình, trình bày thơng số hình học phần cắt dao tiện thiết kế trạng thái tĩnh 14 Trong góc sau :α, β, γ, δ, φ, φ1, ε góc góc phụ thuộc?  Các góc phụ thuộc : β, δ, ε 15 Trong q trình cắt góc độ dao thay đổi nguyên nhân nào? Khi gá hướng dao không đảm bảo vị trí tương quan với chi tiết góc nghiêng φ góc nghiêng phụ φ1 thay đổi nào? Vẽ hình minh họa  Trong trình cắt (trạng thái động), góc độ dao thay đổi nguyên nhân sau: Khi gá, hướng dao khơng đảm bảo vị trí tương quan với chi tiết mũi dao gá không ngang tâm máy Do ảnh hưởng chuyển động chạy dao Ngồi số ngun nhân khác : trị số góc nâng lưỡi cắt , tượng lẹo dao ảnh hưởng đến góc độ dao Trường hợp gá dao thiết kế, trục dao vng góc với trục chi tiết gia cơng φ1và φ khơng đổi Nếu trục dao gá khơng vng góc với trục chi tiết gia cơng mà xoay góc μ so với trục chi tiết φ φ1 biến đổi nhφ sau: - Gá nghiêng phải : (hình 2.13b) φ’ = φ+ μ φ’1= φ1- μ Trong đó: φ, φ1 :góc nghiêng chính, góc nghiêng phụ thiết kế; φ’, φ’: góc nghiêng chính, góc nghiêng phụ sau gá dao; 16 Khi tiện ngoài gá mũi dao cao tâm thấp tâm máy góc trước γ góc sau α thay đổi nào? Vẽ hình minh họa Khi tiện mũi dao gá cao đường tâm máy góc trước tăng góc sau giảm ngược lại Khi cao thân máy: γc = γ + μ αc= α – μ 17 Trình bày yêu cầu vật liệu làm dụng cụ cắt? Đọc giải thích kí hiệu : BK6, T5K10, TT7K12 Vật liệu làm dụng cụ cắt phải đạt yêu cầu sau: độ cứng, độ bền học, độ chịu nhiệt, độ mài mòn, tính cơng nghệ, tính kinh tế BK6: thép 6% Côban 94% Các-bit Vônfram T5K10: thép 5% Titan 10% Cơban 85% Các-bit Vơnfram TT7K12: thép 7% Các-bít Titan, 12% Côban 81% Các-bit Vônfram 18 Nghiên cứu dạng phoi mang ý nghĩa gì? Người ta chia phoi loại nào? Nghiên cứu dạng phoi ý nghĩa thực tế tùy loại gia cơng hình dạng hình hoc dao chế độ cắt ta thu hình dáng phoi cắt khác Do dựa vào phoi cắt ta co thể dánh giá dung cụ cắt , tiêu hao lượng, bề mặt gia công 19 20 21 22 23 loại phoi sau : Phoi xếp, Phoi vụn, Phoi dây Đặc trưng tượng co rút phoi gì? Hệ số co rút phoi chịu ảnh hưởng nhân tố nào? Đặc trưng tượng co rút phoi : K= L/Lf = af / a >1 Trong đó: K : hệ số co rút phoi L, Lf : chiều dài lớp cắt chiều dài phoi af, a : chiều dày phoi chiều dày lớp cắt Các nhân tố ảnh hưởng tới co rút phoi  Vật liệu gia công, vật liệu làm dao  Chế độ cắt  Thông số hình học dao  Dung dịch tưới nguội Giải thích mối quan hệ hệ số co rút phoi vận tốc cắt? Tăng từ V1 tới V2 ma sát tăng nên biến dạng tăng tốc độ thường dễ sinh lẹo dao làm góc trước tăng nên biến dạng giảm ảnh hưởng lẹo dao nhiều nên kết K giảm Tiếp tục tăng từ V2 tới V3 ma sát tăng lẹo dao giảm làm biến dạng tăng K tăng V tiếp tục tăng vượt q V3 khơng lẹo dao ma sát giảm nhanh mặt khác V cao tốc độ biến dạng giảm nên K giảm Vì lý mà phát sinh tượng cứng nguội bề mặt chi tiết sau gia cơng? Trình bày nhân tố ảnh hưởng tới cứng nguội tác dụng nó? Do nhiệt độ trước dao lam bề mặt chi tiết nóng chảy nguội nhanh nên sau gia công lớp mỏng bề mặt chi tiết thay đổi tính chất độ cứng tăng lên Những nhân tố ảnh hưởng tới cứng nguội:  Vật liệu gia cơng  Góc trước dao  Dung dịch tưới nguội Tác dụng cứng nguội: Tác dụng tốt: bảo vệ bề mặt tăng giới hạn bền mỏi Tác dụng xấu : bề mặt gia cơng vết nứt làm giảm giới hạn bền mỏi Gây khó khăn cho ngun cơng gia cơng tinh Gây cong vênh cho chi tiết yếu cứng vững Nguyên nhân dẫn đến lẹo dao nhân tố ảnh hưởng tới lẹo dao tác dụng chúng? Trong q trình cắt tượng chảy chậm phoi theo mặt trước dao lớp kim loại sát mặt trước chịu áp lực lớn nhiệt độ cao nên ma sát lớn làm tốc đọ dich chuyển chậm nội kim loại bé lực ma sát dao phôi lớp kim loai gần mặt trước tách khỏi phôi nằm lị mặt trước để hình thành leo dao Các nhân tố ảnh hưởng tới lẹo dao: Vận tốc cắt,chiều dày cắt,vật liệu gia cơng, góc trước Tác dung tốt: thay lưỡi cắt, bảo vệ lưỡi cắt khỏi mòn Tác dụng xấu : làm giảm độ xác, độ trơn nhẵn Nhiệt lượng sinh trình cắt kết yếu tố ? nhiệt sinh trình cắt truyền qua phận nào? Giải thích cắt với vận tốc cao nhiệt chủ yếu truyền qua phoi? Trong trình cắt cơng tiêu hoa đực chuyển hóa thành nhiệt.nhiệt sinh trình cắt truyền qua dao, chi tiết, phoi, khơng khí Vận tốc cắt lớn biến dạng ma sát chủ yếu nằm phoi thời gian dao tiếp xúc với chi tiết nên nhiệt độ truyền vào dao chi tiết giảm truyền vào phoi khơng khí tăng 24 Những nhân tố ảnh hưởng tới nhiệt cắt? Một dao hợp kim độ cứng bền nhiệt 800 oC làm việc vùng nhiệt 1500oC mà dao giữ độ cứng Tại sao? Những nhân tố ảnh hưởng tới nhiệt độ cắt: Chế độ cắt ; V : ảnh hưởng lớn đến chế độ cắt S : ảnh hưởng đến chế độ cắt T : ảnh hưởng tới chế độ cắt Thơng số hình học dao: γ tăng > K giảm> t giảm γ tăng nhiêt truyền nhiệt độ giảm (vì γ tăng nên β giảm tiết diện truyền nhiệt nhỏ) φ tăng, a tăng, K giảm, nhiệt độ giảm.nhưng φ tăng >ε giảm tiết diện truyền nhiệt giảm it Vât liệu gia cơng: dòn to giảm, dẻo to tăng Vât liệu làm dao: ma sát tăng to tăng, ma sát giảm to giảm tưới nguội to giảm Vận tố c cắt cao lượng nhiệt truyền qua dao nhiệt chưa kịp truyền vào dao dao tới chỗ khác 25 Nguyên nhân gây rung độn cưỡng tự rung? Nguyên nhân gây rung độn cưỡng  Do sư không cân máy – dao – chi tiết – đồ gá  Do hệ thống truyền độn máy va đập  Lương dư không  Dao chuyển động không cân Nguyên nhân gây tự rung  Do thay đổi ma sát mặt trước sau dao  Do thay đổi tính dẻo vật liệu gia công khiến lực cắt thay đổi  Do lẹo dao  Biến dạng đàn hồi dao- chi tiết 26 Các nhân tố ảnh hưởng đến rung động? Tốc độ cắt Chiều sâu cắt Thơng số hình học dao Vật liệu gia công Hệ thống công nghệ 27 Nguyên nhân gây mòn dao? Những yếu tố dao thường bị mòn? Khi cắt mặt trước dao tiếp xúc co chuyển động tương phoi mặt sau tiếp xúc chuyển đông tương bề mặt gia công mũi dao lưỡi dao tiếp xúc chuyển động tương mặt gia cơng nên q trình cắt dao vị mài mòn Mài mòn hoc Mài mòn nhiệt Mài mòn dính Mòn khếch tán 28 Thế tuổi bền dao nhân tố ảnh hưởng đến tuỏi bền dao? Tuổi bền dao thời gian làm việc hai lần mài dao Tuổi bền dao phụ thuộc vào nhân tố: vật liệu làm dao, vật liêu gia cơng, thơng số hình học chế độ cắt, dung dịch tưới nguội 29 Để nghiên cứu lực cắt tiện người ta chia lực cắt thành thành phần tên gọi thành phần ấy? Trình bày nhân tố ảnh hưởng tới lực cắt Để nghiên cứu lực cắt người ta phân lực cắt thành thành phần theo phương cần thiết phương trùng với phương chuyền đông tiện - Lực tiếp tuyến Pz - Lực hướng kính Py - Lực chạy dao Px Những nhân tố ảnh hưởng tới lực cắt: - Tính chất lý vật liệu - Chiều sâu cắt t lượng chạy dao s vân tốc v - Góc α góc γ - Vật liệu gia cơng - Mặt sau dao - Tưới nguội 30 Giải thích vận tốc cắt v tăng đến V 2( 15÷20 m/ph ) lực cắt giảm V tiếp tục tăng tới V3 ( 40÷50 m/ph)lực cắt tăng; V tiếp tục tăng lục cắt giảm V= 200m/ph lực cắt khơng đổi V=15÷25 m/ph lực cắt giảm lẹo dao tăng thoát phoi dễ lực cắt giảm V=40÷50 m/ph lực cắt tăng lẹo dao giảm phoi khó lực cắt tăng Tiếp tục tăng v lực cắt giảm lớp kim loại mỏng trước mặt dao bị chảy lỏng nên ma sát giảm thoát phoi dễ V=200 m/ph lớp kim loại bị nóng chảy nên lực cắt khơng đổi 31 Chọn góc độ dao hợp lý? Chọn góc trước γ: góc trước γ tăng biến dạng, ma sát giảm Nhung γ tăng lên nhiều β giảm làm dao yếu tuổi bền Chọn góc sau α : a giảm mặt sau tăng, dao chóng mòn lực cắt Py tăng Tốt cho gia cơng tinh Góc nghiêng nghiêng phụ φ,φ1: φ lớn rung động ít, φ1 nhỏ độ bóng tăng Góc nâng lưỡi cắt λ : ảnh hưởng đén phoi sức bền lưỡi Bán kính mũi dao r : bán kính mũi dao lớn độ bóng cao, truyền nhiệt tốt, tuổi bền tăng Nhưng r lớn gây rung động Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CƠNG 32 Vì người ta đưa nguyên công chuẩn bị phôi? Nội dung tổng quát việc chuẩn bị phơi ? ngun cơng chuẩn bị phơi ; - Chất lượng bề mặt phôi xấu - Sai lệch với yêu cầu chi tiết - Dễ bị cong vênh di chuyển phơi - Gặp nhiều khó khăn q trinh gá đặt cong vênh Nội dung chuẩn bị phôi: - Làm - Nắn thẳng - Gia công phá ( gia cơng bóc vỏ) - Cắt đứt phơi ( đầu rót ngót) - Gia cơng lỗ tâm 33 Lỗ tâm loại chuẩn sử dụng lâu dài nên yêu cầu kĩ thuật gia công cao, yêu cầu nào? Những yêu cầu gia công lỗ tâm: Lỗ tâm phải mặt tựa vững chi tiết diện tích tiếp xúc phải đủ , góc phải xác độ sâu lỗ tâm phải đảm bảo Lỗ tâm phải nhẵn bóng để chống mòn giảm bớt biên dạng tiếp xúc tăng cườn độ cứng vững Hai lỗ tâm phải nằm đường tâm 34 phương pháp gia cơng lỗ tâm? hai phương pháp: gia công máy thông thường máy tiện, máy khoan, sản xuất nhỏ lẻ Dùng máy chuyên dụng để khoan tâm đố với sản xuất hàng loạt 35 Trình bày khả cơng nghệ tiện? Phương pháp tiện thể: Gia cơng mặt trụ ngồi Gia cơng mặt đầu Gia cơng ren vít ngồi Gia cơng mặt định hình Gia cơng rãnh ngồi, cắt đứt Gia công rãnh lỗ Gia công mặt ngồi thể mở rộng gia cơng thêm đồ gá để giá cơng mặt nhiều cạnh tiện cam phay, mài 36 Trình bày khả cơng nghệ bào xọc Vì suất bào xọc thấp? Để dăng suất người ta thực nhu nào? Bào dùng để gia cơng mặt phẳng mặt định hình đường sinh thẳng rãnh hẹp dài Xọc chủ yếu gia công mặt lỗ Bào xọc suất thấp vì: Số lưỡi tham gia cắt gọt hành trình chạy dao khơng Vận tốc cắt thấp chyền động thẳng vận tốc vô lớn trọng lượng đầu bào lớn Để tăng nằng suất người ta thực : Các chi tiết hẹp nên gá nối tiếp thành hàng dọc theo phương chuyển động cắt Dùng nhiều dao cắt đầu dao 37 Trình bày khả cơng nghệ phay? Phay gia cơng mặt phẳng, rãnh then, mặt bậc, cắt đứt, gia cơng mặt tròn xoay, then hoa, cắt ren, bánh răng, mặt định hình phức tạp 38 Trình bày khả cơng nghệ khoan biện pháp khoan? Khoan dùng để gia cơng lỗ phơi đặc( chưa lỗ trước) Khoan đạt độ xác thấp: Kết cấu mũi khoan chua hoàn thiện Sai số chế tạo mũi sinh Độ cứng vững yếu lưỡi cắt ngang nên khoan mũi dễ bị lệch khỏi tâm quay Để khắc phục: Khoan để vật quay dao tịnh tiến Dùng bạc dẫn khoan Dùng lượng chạy dao nhỏ Định độ cứng vững cho dao trước định tâm mũi khoan sau Dùng đò gá Dùng đầu khoan nhieu trục đẻ gia công nhiều lỗ Dùng đầu khoan Rơvonve Cung cáp đay đủ dung dịch tưới nguội 39 Khi khoet chuyển động chuyển động cắt chuyển động chuyển động chạy dao? Trình bày khả công nghệ khoét? Khoet phương pháp gia công lỗ nhằm nâng cao độ xác lỗ sau khoan đúc sẵn 40 Trình bay kết cấu mũi doa giải thích số mũi doa phải chẵn bước không lưỡi cắt đối diện phải nằm đường thẳng qua tâm? Kết cấu doa giống mũi khoan nhiều lưỡi cắt khơng lưỡi cắt ngang Bước mũi doa không để vết cắt không trùng lên , nâng cao chất lượng tránh rung động.những đối diện phải nằm đường thẳng qua tâm để kiểm tra đường kính mũi doa điều làm số mũi doa phải chẵn 41 Trình bày khả cơng nghệ doa hạn chế doa? Doa phương pháp gia công bán tinh tinh lỗ khoet Doa thực hai cách cưỡng tùy động Phương pháp doa bị hạn chế trường hợp sau: Không nên doa lỗ lớn Không nên doa lỗ ngắn lỗ không thông, lỗ rãnh Khơng doa vật q cứng q mềm Chi phí cao 42 Trình bày khả cơng nghệ chốt nhược điểm phương pháp chốt? Chốt phương pháp gia công cắt gọt băng nhiều lưỡi lúc suất cao Phương pháp chốt nhược điểm sau: Dao chốt khó chế tạo đắt tiền Máy phải cơng st lớn Chỉ gia công lỗ suốt Không sửa sai lệch vị trí tương quan Khi chốt lỗ thành dày không đêu lỗ dễ bị biến dạng 43 Kết cấu dao chốt gồm phần? Trình bày khác dao cắt dao sửa ? phần định hướng phía trước phía sau dao chốt tác dụng gì? Kết cấu dao chốt gồm phân: đầu dao, cổ dao, định hướng trên, cắt, sữa đúng, định hướng sau Dao cắt cắt bố trí cao dần lên lượng gọi lượng nâng S d Dao sửa sai đường kính đường kính lỗ k lượng nâng Sd Phần định hướng trước sau giao giúp dao định hướng khơng nghiêng mà gẫy 44 Trình bày khả công nghệ mài phương pháp mài mặt trụ ngồi? Mài ngun gia cơng tinh mài tính chất tương tự giống phay khác kích thước số lưỡi cắt dao phay đá mài Khi mài mặt trụ ngồi thực hai phương pháp: Mài tâm: chi tiết gá vào hai lỗ tâm đầu cặp vào mâm cặp đầu chống tâm Mài mặt trụ đá thực chạy dao dọc theo S chạy dao ngang Vt để cắt hết lượng dư Mài không tâm sử dụng bề mặt gia công làm chuẩn định vị cho chi tiết gia công chi tiết gia công tụa vào đá dẫn đá mài kích thước đường kính gia cơng khoảng cách gữa hai mặt đá 45 Trình bày khả công nghệ mài nghiền, đặc điểm trình mài nhược điểm nó? Mài nghiền gia cơng mặt trụ trụ ngồi mặt phẳng mặt định hình Đặc điểm: tránh rung động độ bóng cao, vận tốc cắt khơng lớn Nhược điểm: khơng sửa sai lệch vị trí tương quan, khơng cắt lượng dư lớn 46 Mài khôn ứng dụng cho phương pháp gia công nào? Bản chất ưu nhược điểm ? Mài khơn chủ yếu dùng để gia công lỗ Bàn chất mài khôn tương tự mài nghiền dụng cụ đầu khôn thực chuyển động quay tròn tịnh tiến Ưu điểm: suất cao mài nghiền Lỗ mài đảm bảo độ tròn, khơng bị biến dạng trục đá, êm rung động Nhược điểm: không sửa sai lệch vị trí tương quan khơng gia cơng kim loại màu chủ yếu gia công lỗ 47 Cạo phương pháp gia cơng tay hay bán khí Hãy trình bày ưu nhược điểm phương pháp? Ưu điểm: đạt độ bóng cao, gia cơng lần cuối mặt phẳng kết cấu phức tạp, gia cơng tinh lần cuối mặt phẳng chi tiết lớn, sửa chi tiết máy chỗ lắp ráp, giữ lớp dầu đảm bảo bơi trơn tốt q trình làm việc, công việc chủ yếu phụ thuộc vào tay nghề công nhân, đạt yêu cầu điểm dính sơn phân bố Nhược điểm: tốn nhiều cơng sức, không cạo vật liệu cứng 48 Đặc điểm phương pháp gia công điện vật lý điện hóa gì? Chất lượng tính chất gia cơng khơng phụ thuộc vào tính chất lý vật liệu mà phụ thuộc vào thông số hệ nhiệt thể đạt độ xác trường hợp khơng thể đạt hoăc khó thực phừng pháp gia công cắt gọt thông thường Khơng cần dụng cụ gia cơng độ cứng cao vật liệu gia công Tiết kiệm nguyên liệu nâng cao hệ số sử dụng vật liệu 10 khả gia cơng phận nhỏ chi tiết lớn Dễ khí tự động hóa Chương 4: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY 49 Trình bày ảnh hưởng nhấp nhô bề mặt tới khả làm việc chi tiết máy? Ảnh hưởng nhấp nhơ bề mặt: Đối với tính chơng ăn mòn: ảnh hưởng đến ma sat mài mòn Đối với bền mỏi chi tiết: dễ tạo thành vết nứt nguồn gốc phá hoại chi tiết Đối với tính chống ăn mòn lớp bề mặt:chỗ lõm bề mặt nơi chứa axít, muối tap chất chúng ăn mòn kim loại làm nhấp nhơ cũ hình thành nhấp nhơ Đối với độ xác mối lắp ghép: nhấp nhơ cao độ bền mối lắp ghép giảm 50 Trình bày ảnh hưởng biến cứng tới khả nằn làm việc chi tiết máy? Đối với tính chốn ăn mòn: thường nâng cao tính chống ăn mòn, hạn chế biến dạng dẻo toàn phần chi tiết máy hạn chế tượng chảy tượng mài mòn kim loại Đối với độ bền mỏi: làm cho độ tế vi phá hoại chi tiết kho sinh bề mặt chi tiết co ứng suất nén Đối với tính chống ăn mòn : tạo nên không đồng tế vi kim loại đa tinh thể nên sinh số loại phân tử ăn mòn tác dụng nhiều bề mặt trượt 51 Các yêu tố mang tính in dập hình học dụng cụ cắt chế độ cắt tới nhấp nhô bề mặt? Khi bước tiến S1 làm dao tiện tiến từ vị trí sang vị trí để lại bề mặt gia cơng phần sót lại m làm thành phấp nhơ bề mặt phần sót lai phụ thuộc vào bước tiến S hình dáng hình học dao cắt Giảm bước tiến từ S 1-S2 chiều cao nhấp nhô giảm xuống thay đổi góc φ φ1khơng thay đổi chiều cao nhấp nhơ mà thay đổi hình dáng nhấp nhơ bán kính mũi dao tròn r hình dạng nhấp nhơ đáy lõm Nếu tăng lên r2 chiều cao nhấp nhơ giảm Chương 5: ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CƠNG 52 Tế độ xác gia cơng? Độ xác gia công chi tiết bao gồm yếu tố nào? Độ xác loạt chi tiết gia cơng gồm yếu tố ? Độ xác gia công chi tiết máy mức độ giống hình học tính chất vật lý bề mặt chi tiết máy gia công so với chi tiết máy lý tưởng vẽ thiết kế Mức độ giống cao độ xác cao Độ xác chi tiết gia cơng bao gồm: sai lệch kích thước, sai lệch bề mặt sai số tổng Độ xác loạt chi tiết gia công sai số tổng gồm sai số hệ thống sai ngẫu nhiên 53 Thế sai số hiệ thống sai số ngẫu nhiên nguyên nhân gây sai số ấy? Sai số hệ thống la sai số xuất chi tiết loạt giá trị khơng đổi theo quy luật định Sai số ngẫu nhiên sai số khác mà giá trị chúng xuất chi tiết không theo quy luật Nguyên nhân sai số hệ thống : Sai số lý thuyết phương pháp cắt 11 Sai số chế tạo máy dao cắt đồ gá dao cắt Nguyên nhân sai số hệ thống( theo thời gian): dụng cụ cắt bị mòn theo thời gian Biến dạng nhiệt máy dao đồ gá Nguyên nhân sinh sai số ngẫu nhiên: Độ cứng vật liệu gia công không Lương dư gia công không Do sai số gá đặt Do gá dao nhiều lần Mai dao nhiều lần Do thay đổi nhiều máy gia công loai chi tiết Dao động nhiêt chế độ cắt gọt 54 Thế độ cứng vững hệ thống cơng nghệ xác định nào? Thế độ mềm dẻo? Trong loại sai số: sai số chuyển vị hai mũi tâm sai số biến dạng chi tiết gia công sai số bến dạng dao ụ gá dao loại sai số vừa ảnh hưởng tới khích thước gia cơng vừa ảnh hưởng tới hình dáng chi tiết gia công? Độ cứng vững hệ thống công nghệ khả chống lại ngoại lức làm biến dạng Nó xác định tỉ số lực cắt chuyển vị dao so với chi tiết gia công theo hướng lực tác dụng Độ mềm dẻo khả biến dạng đàn hồi hệ thống công nghệ dứoi tác dụng ngoại lực Sai số biến dạng dao ụ gá khơng ảnh hưởng tới kích thước hình dáng 55 Nội dung, ưu nhược điểm phương pháp cắt thử kích thước riêng biệt? Ưu điểm: đạt độ xác nhở rà gá thể loại trừ ảnh hưởng dao mòn đến độ xác gia cơng Đối với phội khơng xác phân bố lượng dư đặn nhờ vào trình vạch dấu rà trực tiếp Khơng cần đến đồ gá phức tạp Nhược điểm: độ xác gia công bị hạn chế Người thợ phải ý cao độ nên dễ mệt dễ sinh phế phẩm Năng suất thấp phải cắt lại nhiều lần Trình độ tay nghề phải cao Giá thành gia cơng cao 56 Nội dung ưu khuyết điểm phương pháp tự động đạt kích thước máy cơng cụ điều chỉnh sẵn? Ưu điểm: Đảm bảo độ xác gia công giảm phế phẩm Chỉ cắt lần đạt kích thước yêu cầu Nâng cao hiệu kinh tế Hạn chế: phí tổn cơng thời gian cho việc điều chỉnh máy Phí tổn chế tạo phơi xác Nếu dụng cụ cắt q mau mòn kích thước điều chỉnh bị phá hoại nhanh chóng 57 Trình bày nội dung phương pháp thống kê kinh nghiệm? Đây phương pháp đơn giả vào độ xác bình quân kinh tế để đánh giá phương pháp thống kê bảng biểu sổ tay CNCTM 12 Độ xác bình qn kinh tế độ xác đạt cách kinh tế điều kiện sản xuất bình thường đặc điểm sau: Thiết bị gia cơng hồn chỉnh Trang bị công nghệ đạt yêu cầ chất lượng Chế độ cắt theo tiêu chuẩn định mức thời gian theo tiêu chuẩn 58 Trình bày nội dung ưu khuyết điểm phương pháp đồ thị? Mỗi chi tiết gia cơng đo kích thước đánh dấu lên đồ thị kích thước đạt độ xác nằm giới hạn đường kiểm tra xác định nhờ dung sai kích thước vẽ thiết kế Ưu điểm: phương pháp đơn giản cho phép xác định quy luật biến đổi kích thước theo thời gian xác định cách tương đối số lượng chi tiết gia công lần điều chỉnh Nhược điểm: phương pháp không phân biệt ảnh hưởng yếu tố khác tác động lúc tới chi tiết gia công Nếu chọn số chi tiết kiểm tra sai số việc đánh giá độ xác gia cơng Chương 6: CHUẨN VÀ CHUỖI KÍCH TƯỚC CƠNG NGHỆ 59 Định nghĩa phân loại chuẩn? Chuẩn tập hợp đường bề mặt điểm chi tiết mà ngừơi ta vào để xác định vị trí bề mặt đường điểm khác thân chi tiết chi tiết khác Phân loại: - chuẩn thiết kế - Chuẩn công nghệ  Chuẩn gia công o Chuẩn thô, o chuẩn tinh ( chuẩn chính, chuẩn phụ)  Chuẩn điều chỉnh  Chuẩn đo lường  Chuẩn lắp ráp 60 Sai số gá đặt gồm thành phần nào, cách xác định? Thế sai sỗ kẹp chặt ? sai số chuẩn? Chuỗi kích thước cơng nghệ bao gồm khâu nào? Sai số gá đăt gồm: sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số đồ gá Được xác định ; εgd = εc + εkc + εdg hay εgd = Sai số kẹp chặt lương chuyển vị chuẩn đo lường chiếu lên phương kích thước thực lực kẹp thay đổi gây Sai số chuẩn phát sinh định vị khơng trùng với gốc kích thước chi số lượng biến động gốc kích thước chiếu lên phương kích thước cần thực Chuỗi kích thươc gồm khâu:  Từ mặt gia công tới chuẩn điều chỉnh  Từ chuẩn điều chỉnh tới chuẩn định vị  Từ chuẩn định vị tới gốc kích thước  Từ gốc kích thước mặt gia cơng 13 61 Thế q trình định vị kẹp chặt? Nhiệm vụ chúng? Quá trình định vị xác định vị trí xác chi tiết tương đối so với máy dụng cụ cắt Quá trình kẹp chặt trình cố định vị trí chi tiết sau định vị để chống lại ngoại lực 62 Nội dung ưu khuyết điểm rà gá? Ngưởi công nhân dùng mắt kết hợp với dụng cụ khac đồng hồ so mũi rà bàn rà hệ thống kính quang học để xác định vị trí chi tết so với máy dụng cụ cắt Ưu điểm: đạt độ xác từ thấp đến cao thể vận dụng phơi xác Loại trừ ảnh hưởng dao Không cần nhữngđồ gá phức tạp Nhược điểm : tốn nhiều thời gian rà vạch dấu Đòi hỏi thợ tay nghề cao Đường vạch dấu chiều rộng nên theo đường vạch dấu gây sai số 63 Nguyên tắc điềm định vị chi tiết gì? Khi phát sinh sai số chuẩn? Để định vị hồn tồn phơi đồ gá cẩn phải tạo điểm tỳ bố trí mặt chuẩn phôi để khống chế bậc tự chuyển động Sai số chuẩn phát sinh định vị khơng trùng với gốc kích thước chi số lượng biến động gốc kích thước chiếu lên phương kích thước cần thực 64 Khi chọn chuẩn thô cần đảm bảo hai yêu cầu nào? Trình bày điểm cần tuân thủ chọn chuẩn thô? Hai yêu cầu chọn chuẩn thô: phân bố đủ lượng du cho bề mặt gia công Đảm bảo độ xác vị trí tương quan bề măt không gia công với bề măt gia công điểm cần tuân thủ chọn chuản thơ: Nếu chi tiết gia cơng bề mặt khơng gia cơng nên chọn bề mặt làm chuẩn thơ làm cho thay đổi vị trí tương quan bề mặt gia công bề mặt không gia công nhỏ Nếu số bề mặt khơng gia cơng nên chọn bề mặt khơng gia cơng u cầu xác vị trí tương quan cao bề mặt gia công làm chuẩn thô Nếu tất bề mặt phải gia cơng chọn mặt lượng dư yêu cầu nhỏ làm chuẩn thô Bề mặt làm chuẩn thô tương đối phẳng khơng mếp rèn dập, đầu rót, đầu ngót gồ gề Chuẩn thô nên dùng 1lần q trình cơng nghệ gia cơng 65 Mục đích chọn chuẩn cẩn đảm bảo hai yêu cầu nào? Trình bày điểm cần tuân thủ chọn chuẩn tinh? Mục đích chọn chuẩn cẩn đảm bảo hai yêu cầu sau:  Chất lượng chi tiết q trình gia cơng  Bảo đảm suất giảm giá thành điểm cần tuân thủ chọn chuẩn tinh 14 Cố gắng chọn chuẩn tinh chuẩn làm cho chi tiết gia cơng vị trí tương tự lúc làm việc Cố gắng chọn chuẩn tinh với gốc kích thước để sai số Chọn chuẩn tinh sai cho gia cơng khơng lực cắt lực kẹp mà chi tiết bị biến dạng nhiều lực kẹp phải gần bề mặt gia công đồng thời mặt định vị cần đủ diện tích Chọn chuẩn tinh cho kết cấu đồ gá đơn giản sử dụng tiên lợi Cố gắng chọn chuẩn tinh thống 15 ... thống thi t bị dùng để hoàn thành nhiệm vụ cắt gọt gọi hệ thống công nghệ, bao gồm : Máy – Đồ gá – Dao – Chi tiết gia công Vậy nhiệm vụ phận gì?  Máy : có nhiệm vụ cung cấp lương cần thi t cho... (4)  Lưỡi cắt (5)  Lưỡi cắt phụ (6) 13 Vẽ hình, trình bày thơng số hình học phần cắt dao tiện thi t kế trạng thái tĩnh 14 Trong góc sau :α, β, γ, δ, φ, φ1, ε góc góc phụ thuộc?  Các góc phụ... nhân khác : trị số góc nâng lưỡi cắt , tượng lẹo dao ảnh hưởng đến góc độ dao Trường hợp gá dao thi t kế, trục dao vuông góc với trục chi tiết gia cơng φ1và φ không đổi Nếu trục dao gá không vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY, ĐỀ THI CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay