CÂU CHUYỆN có THẬT PEPSI

1 42 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 23:18

Câu chuyện thật 100% xảy Washington (Mỹ) sau học tuyệt vời cho DN việc xử lý với khách hàng cho thông minh Chúng vào ăn nhà hàng sang trọng, người vui xuất phụ nữ chừng 50 tuổi, với thái độ tức giận nói với nhân viên quầy bar: "Này cô, thường uống Pepsi - Cola, mà hôm mua Pepsi uống chua thế, bán đồ giả cho hả?" nhân viên quầy bar bị chạm tự ái, song tự kiềm chế liền đáp lại: "Tại mồm bà chua có, bán giả cho bà, thật chuyện!" Thế bà khách đố Họ đơi co Sau bà khách tức giận khỏi cửa hàng với lời tuyên bố: "Tôi cạch đến chết không mua nước giải khát Pepsi - cola nữa, không đến nhà hàng nữa!" Bà khách đến xe người đàn ơng đứng tuổi lầu chạy xuống theo bà với thái độ người hối lỗi: "Xin lỗi bà, xin bà bớt nóng cử thiếu tơn trọng khách hàng nhân viên nữ vừa Tôi chủ nhà hàng, thành thật mong bà thứ lỗi Quả thật bà vị khách vị giác tuyệt vời! Hãng Pepsi chế biến nhiều loại nước giải khát mà nhà hàng chúng tơi nhận bán Nếu vừa bà uống phải lon Pepsi chua tơi xin bà bớt nóng, tơi mong muốn đền bà loại Pepsi - Cola khác ngon hơn!" Trước lời nói thành thật ơng chủ nhà hàng, bà khách nở nụ cười khoan dung Sau đó, ơng chủ lấy két Pepsi - Cola quầy bar đưa cho bà khách với câu nói: "Nhận xét bà nhận xét tuyệt diệu Xin cảm ơn bà giúp chúng tơi hãng Pepsi - cola thấy nhược điểm mình, xin tặng bà két Pepsi" Bà khách từ thái độ giận ban đầu chuyển sang thái độ hoà nhã vui vẻ rút tiền trả lại ông chủ nói: "Tơi lại uống Pepsi - Cola thường xun!" Câu chuyện sau gái bán bar bị thơi việc st làm khách hàng Mà xin tiết lộ chi tiết là: Pepsi - Cola mà bà khách uống với Pepsi - Cola sau một, khơng tốt hay khác Đó chẳng qua cảm giác bà khách Bài học kinh doanh: ………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU CHUYỆN có THẬT PEPSI, CÂU CHUYỆN có THẬT PEPSI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay