NỘI DUNG KHÓA học kinh doanh

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 23:16

KĨ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP Nội dung chương trình - Tố chất người bán hàng - Các yếu tố cấu thành lực - Hai câu hỏi marketing - Giá trị sản phẩm nằm đâu - Các câu hỏi liên quan tới bán hàng - Phân tích hành vi người tiêu dùng - Mơ hình hành vi người tiêu dùng - Khách hàng tổ chức - Khách hàng cá nhân - Kỹ giao tiếp bán hàng - Thảo lận nhóm - Chất lượng lời nói - Nghệ thuật lắng nghe - Kiểm sốt cảm xúc thân - Thực hành kỹ lắng nghe - Nghệ thuật đặt câu hỏi - Công cụ & quy trình bán hàng - Chu trình bán hàng - Bài tập - Tại ta lại thấy khó phải thực kết thúc bán hàng - Chăm sóc khách hàng - Khách hàng mong đợi - Tại khách hàng bỏ ta - Cái giá việc đánh khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KHÓA học kinh doanh, NỘI DUNG KHÓA học kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay