Tin học đại cương chương 3 hệ điều hành wins

39 43 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:15

Chương SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 3.1 Giới thiệu, thành phần thao tác môi trường Windows 3.1.1 Khởi động 3.1.1.1 Tổng quan Windows Windows hệ điều hành (HĐH) giao diện đồ hoạ, sản phẩm Microsoft Là HĐH mạnh, hỗ trợ cho thiết bị ngoại vi: Màn hình, máy in, ổ đĩa cứng, CD-ROM với kỹ thuật cắm chạy (plug and play) 3.1.1.2 Khởi động Windows Để khởi động Windows bạn việc ấn nút khởi động máy tính (Power), bật cơng tắc hình máy tính Khi HĐH Windows tự động chạy hình xuất biểu tượng chương trình tác vụ (Task bar) nằm phía hình 3.1.2 Sử dụng chuột (Use mouse) - -  Tác dụng chuột: Là thiết bị ngoại vi dùng để điều khiển nhanh trỏ Chọn công việc lệnh số phần mềm Khởi động số phần mềm ứng dụng  Các thao tác trỏ chuột:  Trỏ chuột (Point) Tác dụng: Đưa trỏ chuột tới vị trí, đối tượng cần thao tác Thao tác: Di chuyển chuột mặt phẳng, điều khiển trỏ chuột hình chuyển động theo quỹ đạo tương ứng gặp đối tượng dừng lại -  Nháy chuột (Click) Tác dụng: Chọn lệnh, biểu tượng chương trình cơng việc số phần mềm Thao tác: Trỏ chuột vào đối tượng, nhấp thả nhanh nút chuột lần  Nháy đúp (Double click): Tác dụng: Để khởi động chương trình ứng dụng ứng dụng ứng dụng khác Thao tác: Trỏ chuột vào đối tượng, nháy chuột hai lần liên tiếp thả chuột  Rê thả chuột (Drag and Drop) Tác dụng: Di chuyển đối tượng lựa chọn từ vị trí tới vị trí khác Thao tác: Chọn đối tượng, nhấn giữ nút trái chuột đồng thời rê chuột tới vị trí cần đặt đối tượng, sau thả chuột 3.1.3 Điều khiển cửa sổ 3.1.3.1 Mở cửa sổ (Open) Hầu hết cửa sổ biểu thị hình biểu tượng, nhấp đúp chuột để hiển thị nội dung cửa sổ mà biểu tượng biểu thị Để khảo sát cửa sổ ta chọn biểu tượng My Computer làm ví dụ  Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer Desktop  Trên hình xuất cửa sổ Mycomputer 3.1.3.2 Đóng cửa sổ làm việc (Close) Ta đóng cửa sổ hồn tất cơng việc Cách thực sau: Cách 1: Kích chuột vào nút đóng (Close) bên góc phía bên phải cửa sổ Cách 2: Kích chuột vào thực đơn File chọn Exit Cách 3: Ấn tổ hợp phím Alt + F4 3.1.3.3 Thu nhỏ cửa sổ (Minimize) Thu nhỏ cửa sổ thực chất tạm thời cất cửa sổ tác vụ chuyển quyền làm việc cho chương trình khác Mọi liệu công việc tiến hành cửa sổ ngun ln tư sẵn sàng chờ làm việc Để thu nhỏ cửa sổ nháy trái chuột vào nút Minimize tiêu đề cửa sổ cần thu nhỏ 3.1.3.4 Phóng to cửa sổ (Maximize) Ta phóng to cửa sổ để chống đầy hình dành chỗ tối đa cho cửa sổ để phù hợp với yêu cầu làm việc Để phóng to cửa sổ ta làm sau:  Nháy trái chuột vào nút Maximize tiêu đề cửa sổ, cửa sổ phóng to chống đầy hình nút Maximize chuyển thành nút Restore 3.1.4 Hộp thoại Windows Hộp thoại windows sử dụng đa số lệnh cần tham số để thực hiện, tham số đưa vào qua cửa sổ đặc biệt dùng cho mục đích Các cửa sổ gọi cửa sổ hộp thoại (hay gọi hộp thoại) Cửa sổ thường xuất nháy chuột lệnh có kèm theo dấu ba chấm ( ) bảng chọn Trên cửa sổ hộp thoại thường có đối tượng sau:  Các đánh dấu: Các đánh dấu có dạng hình ô vuông nhỏ thường nhóm thành nhóm Để chọn tuỳ chọn, ta nháy chuột ô vng tương ứng xuất dấu  Ngược lại nháy chuột trở lại ô vuông huỷ bỏ việc đánh dấu Các lựa chọn Các lựa chọn có dạng khun tròn đựoc gọi lựa chọn Chúng đánh dấu, loại bỏ việc đánh dấu cách nháy chuột vị trí Các để nhập thông tin Các ô để nhập thông tin có hai loại nhập thơng tin dạng số, nhập thông tin dạng chữ, lấy sẵn mặc định Để nhập thông tin ta dùng chuột kích vào mũi tên bên phải khung nhập thông tin, gõ trực tiếp thông tin vào  Các nút lệnh Trên cửa sổ hộp thoại có nút lệnh sau:  Nút OK để chấp nhận thay đổi đóng cửa sổ hộp thoại  Nút Cancel dùng để bỏ qua thay đổi đóng cửa sổ  Nút Browser để mở chiều sâu thư mục Ngồi số nút lệnh với chức khác 3.1.5 Thoát khỏi Windows tắt máy Khi kết thúc làm việc với Windows ta nên đóng tất cửa sổ dùng mở hình Sau nháy nút Start chọn Shut down hộp thoại hiển thị chọn cách sau: - Shut down: Tắt máy chờ đến xuất dòng chữ "Is't now safe to turn off your Computer" mầu vàng tắt cơng tắc điện máy tính cơng tắc hình - Restart: Khởi động lại máy tính nạp lại hệ điều hành - Restart in MS-DOS mode: Nạp lại cấu hình để chạy chế độ giao diện dòng lệnh DOS Sau lựa chọn: - OK: Để chọn tuỳ chọn - Cancel: Huỷ bỏ thao tác vừa chọn - Hepl: Tìm trợ giúp Máy tính tự động tắt HĐH ta tắt nguồn điện để đảm bảo an tồn điện cho máy tính 3.1.6 MENU START VÀ THANH TASKBAR 3.1.6.1 Bảng chọn dọc Start Bảng chọn dọc Start gồm:  Program: Hiển thị danh sáchcác chương trình chạy  Document: Hiển thị danh sách tài liệu mở trước  Settings: Thiết lập cấu hình hệ thống control panel, máy in  Find: Tìm kiếm tệp, thư mục  Run: Chạy chương trình  Hepl: Khởi động hệ thống trợ giúp  Shut down: Tắt máy, khởi động lại HĐH khỏi chương trình Windows Chú ý: Khi chọn mục có dấu mũi tên sinh bảng chọn cấp thứ hai 3.1.6.2 Khởi động chương trình ứng dụng Có nhiều cách để khởi động chương trình ứng dụng Cách 1: Ta dùng Start để khởi động chương trình chương trình soạn thảo văn Microsoft Word hay trò chơi (games) Solitaire Cách làm sau: Nháy chuột nút Start chọn Program vào bảng chọn dọc chứa chương trình cần chạy nháy vào mục chương trình cần khởi động Khi khởi động thường xuất cửa sổ, bên trái dòng cửa sổ biểu tượng chương trình ứng dụng Bên góc phải cửa sổ nút điều khiển, nút cực đại, nút cực tiểu, nút đóng cửa sổ Di chuyển cửa sổ ta trỏ chuột vào tiêu đề sau nhấn giữ đồng thời dùng rê chuột để di chuyển cửa sổ Khi làm việc với chương trình ứng dụng muốn chạy chương trình khác ta nháy vào nút Start để chạy chương trình khác Chương trình Windows cho phép chạy nhiều chương trình thực nhiều cơng việc lúc công cụ nên ta gọi Windows HĐH đa nhiệm Cách 2: Dùng Run để chạy chương trình ứng dụng hay mở tài liệu biết đường dẫn Cách thực sau: Nháy chuột Start chọn Run Xuất hộp thoại biết đường dẫn ta việc chọn OK khơng ta chọn Browser để tìm đến thư mục định chạy Cách 3: Khởi động chương trình ứng dụng trực tiếp từ biểu tượng Desktop cách nháy đúp chuột lên biểu tượng 3.1.6.3 Các thao tác Taskbar  Nháy nút phải chuột công việc xuất Shortcut menu gồm mục với chức sau:     Casscade: Các cửa sổ ứng dụng mở xếp lợp lên Tile horizontally: Các cửa sổ ứng dụng xếp cạnh nhautheo chiều ngang Tile vertically: Các cửa sổ ứng dụng xếp cạnh theo chiều đứng Minimize all windows: Cực tiểu hoá tất cửa sổ mở đưa công việc  Propertise: Định nghĩa thể công việc thay đổi thành phần menu Start Programs  Nháy chuột phải vào tên chương trình hiển thị cơng việc xuất menu với mục sau:  Restore: Kích hoạt ứng dụng  Move: Di chuyển cửa sổ  Minimize: Cực tiểu hoá cửa sổ  Maximize: Cực đại hố cửa sổ  Close Alt+F4: Đóng cửa sổ ứng dụng mở Tương tự kích chuột phải vào biểu tượng như:  Biểu tượng đồng hồ để xem  Biểu tượng volume để tăng, giảm âm lượng loa máy tính 3.2 Cài đặt hệ điều hành windows XP Hướng dẫn cài Windows XP Home đĩa CD-ROM Bạn cần điều kiện sau để có thẻ cài đặt Win XP home Một đĩa Windows XP Home CD Một máy tính có ổ CD-ROM Để bắt đầu cài đặt, bạn phải kiểm tra BIOS xem CD-ROM có phải thiết bị để khởi động không (first boot) Windows chuẩn bị cài đặt vào máy bạn Bạn nhấn "ENTER" dể bắt đầu trình cài đặt Nếu đồng ý với thông báo Windows bạn nhấn F8 để tiếp tục khơng đồng ý bạn nhấn "ESC" để thóat Nếu bạn khơng đồng ý, trình cài đặt kết thúc Bây bạn chọn nơi mà bạn muốn cài đặt Win XP Bạn nhấn "ENTER" để xác nhận phân vùng mà bạn muốn cài đặt Win Bây giò bạn cần phải định dạng (format) ổ cứng, NTFS khuyến khích sử dụng Bạn chọn FAT32 sau bạn nhấn ENTER Ổ cứng format 10 3.3 Giới thiệu số ứng dụng môi trường Windows Ứng dụng chống phân mảnh(disk defragmenter) Máy tính sau sử dụng thời gian, file H Đ H ứng dụng phân tán lộn xộn ổ cứng, làm đầu đọc phải dò tìm thời gian Ứng dụng chống phân mảnh (disk defragmenter) tích hợp sẵn widows xếp gọn gàng file, giúp máy tính làm việc hiệu hơn, thời gian chạy nhanh Cách dùng: Từ start/programs/accessories/system tools/disk defragmenter 25 Khi xuất cửa sổ disk defragmenter, chọn ổ, click vào nút defragment Ứng dụng dọn ổ đĩa(disk cleanup) Trong q trình sử dụng máy tính, H Đ H ứng dụng sinh phai rác làm đầy ổ cứng Muốn giải phóng khơng gian đĩa, giúp máy chạy nhanh hơn, dùng ứng dụng dọn ổ đĩa ( disk cleanup) , tích hợp sẵn H Đ H windows xp Cách dùng tương tự phần chống phân mảnh : start/programs/accessories/system tools/disk cleanup Sau click chuột vào 26 mục disk cleanup, cửa sổ select driver xuất hiện, ta chọn ổ, click ok, cửa sổ disk cleanup xuất Cửa sổ chọn thư mục xuất hiện, ta chọn click ok Sau click ok, cửa sổ xác nhận xuất hiện, tiếp tục dọn rác click yes, ngược lại click no Ứng dụng máy tính tay(calculator) Khi làm việc với máy tính đơi ta cần sử dụng đến máy tính tay( calculator) 27 Cách kích hoạt theo đường dẫn start/programs/accessaries/calculator Ứng dụng xem phim, nghe nhạc, làm phim Chúng ta xem phim, nghe nhạc ứng dụng media player theo đường dẫn start/programs/accessaries/entertainment/windows media player Khi kích hoạt ta có cửa sổ 28 Ứng dụng sửa chữa ảnh.(paint) Hình ảnh sửa tùy thích, ứng dụng paint giúp làm việc Kích hoạt paint theo đường dẫn start/programs/accessaries/paint, ta có cửa sổ vẽ sau Ứng dụng soạn thảo văn bản(wordpad) 29 Nếu khơng có hệ soạn thảo MS-WORD, dùng wordpad Độ tiện ích wordpad nghèo MS-WORD Kích hoạt cửa sổ soạn thảo wordpad theo đường dẫn: start/programs/accessaries/wordpad Sau kích hoạt ta có cửa sổ wordpad bên Các ứng dụng khác words, exel học kỹ phần tin học 3.4 Windows Explorer My computer 3.4.1 Khởi động Windows Explorer Windows explorer công cụ trợ giúp Windows 98 giúp ta biết tồn máy tính có gì, cho phép xem tồn nội dung máy tính hệ thống thứ bậc cấu trúc Có nhiều cách để khởi động Windows explorer: Cách 1: Kích đúp chuột vào biểu tượng Windows explorer Desktop Cách 2: Kích chuột vào Start, chọn program, chọn Windows explorer 30 Cửa sổ Windows explorer chia thành hai phần chính: Bên trái bên phải  Phần bên trái cửa sổ: Là thư mục liệt kê tài nguyên máy tính như: ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, CD-ROM, Control panel, máy in thùng rác Nếu ta kích chuột vào đối tượng nội dung bên đối tượng xuất phần bên phải cửa sổ mở thư mục  Phần bên phải cửa sổ: Liệt kê chi tiết phần bên đối tượng hộp sáng bên cửa sổ bên trái Các đối tượng bên phải cửa sổ explorer có cách thể sau:  List: Hiển thị biệu tượng dạng bình thường  Details: Hiển thị biệu tượng dạng chi tiết với đầy đủ thông số tên tệp, số byte, kiểu tệp, ngày tạo  Large icons: Hiện biểu tượng dạng to  Small icons: Hiện biểu tượng dạng nhỏ 31 3.4.2 Tạo thư mục (New folder) Trong cửa sổ bên trái explorer nháy vào tên thư mụccần tạo thư mục mới.Từ bảng cửa sổ explorer vào menu File chọn New chọn Folder hộp văn New folder phần bên phải cửa sổ explorer gõ vào tên thư mục mới, tên thư mục xuất thư mục bên trái hình 3.4.3 Lựa chọn tệp thư mục (Select file and folder) Có nhiều cách lựa chọn tệp thư mục:  Lựa chọn biểu tượng: Kích chuột vào biểu tượng tệp hay thư mục  Chọn nhiều đối tượng nằm nửa phải cửa sổ: Kích chuột vào biểu tượng đầu ấn giừ phím Shift đồng thời nháy vào đối tượng cuối  Chọn nhiều đối tượng nằm rời rạc nửa cửa sổ bên phải: Ấn giữ phím Ctrl đồng thời dùng chuột kích vào biểu tượng cần chọn 3.4.4 Xoá tệp thư mục (Delelte file and folder) Có hai cách thực việc xoá tệp thư mục: Cách 1: Lựa chọn tệp thư mục cần xố sau vào menu File chọn Delete Cách 2: Lựa chọn tệp thư mục cần xoá nháy phải chuột vào tệp, thư mục sau chọn Delete để dưa đối tượng vàothùng rác Cách 3: Lựa chọn tệp thư mục cần xố sau ấn phím Delete bàn phím để thực việc xố 3.4.5 Sao chép tệp hay thư mục vào đĩa mềm (Copy file and folder to floppy) Để chép (Copy) tệp hay thư mục vào đĩa mềm, cách thực sau:  Lựa chọn tệp hay thư mục cần chép đĩa mềm  Nháy chuột phải vào tệp hay thư mục vừa lựa chọn bảng chọn cửa sổ chọn vào mục Send To xuất bảng chọn ổ đĩa, kích chuột vào biểu tượng 3ẳ Floppy [A] việc chép máy tính thực cách tự động 32 Để huỷ bỏ việc chép văn đĩa mềm ta chọn Cancel Chú ý: Quản lý sử dụng Mycomputer giống windows explorer 3.5 control panel Kích hoạt hình control panel theo đường dẫn sau: start/settings/control panel 33  Thiết đặt hình (Display) Phần cho phép thiết lập lại thuộc tính phơng chữ, ảnh nền, hình ảnh tiết kiệm hình …Khi click đúp vào biểu tượng cửa sổ control panel, hình xuất cửa sổ display properties - Tab theme: Thiết lập hình theo chủ đề - Tab desktop: Thiết lập thuộc tính hình - Tab screen saver: Thiết lập thuộc tính tiết kiệm hình - Tab appearance: Thiết lập hình dạng, mầu, phông chữ cửa sổ - Tab settings: Thiết lập độ phân giải hình, chất lượng mầu sắc…  Thiết đặt bàn phím (Keyboard) 34 Phần cho phép thiết lập thuộc tính bàn phím độ trễ lập lại ký tự, tốc độ nhấp nháy trỏ…Khi click vào biểu tượng keyboard properties xuất hiện, tùy theo yêu cầu mà ta lựa chọn , cửa sổ  Thiết đặt chuột (Mouse) Mục cho phép chọn nút chuột ( trái , phải), hình dạng biểu tượng chuột…Khi click chuột vào biểu tượng sổ mouse properties xuất 35 control panel, cửa - Buttons : Cho phép chọn nút chuột trái, phải, tốc độ click đúp - Pointers: Chọn hình dạng chuột - Pointer options: Chọn hiệu ứng chuột …  Thiết đặt ngày tháng (Date/Time) Cho phép hiệu chỉnh thuộc tính thời gian Khi click vào biểu tượng control panel, sổ date and time properties xuất  Thiết đặt người dùng (Users) 36 Mục giúp tạo lập tài khoản mới, hay xóa tài khoản củ, thay đổi tài khoản cũ…Khi click chuột vào biểu tượng xuất ,và tùy thuộc nhu cầu ta lựa chọn thay đổi , sổ user accounts  Xem cấu hình hệ thống (System) Phần giúp xem cấu hình máy, phiên hệ điều hành, tên máy…Khi click chuột vào biểu tượng , cửa sổ system properties xuất Tùy theo yêu cầu, ta chọn tab sổ 37 Ví dụ: - Tab genaral: Cho biết tên OS, cấu hình máy, tên máy - Tab computer name: Cho phép tạo tài khoản người sử dụng cục bộ, hay đổi tên máy tính… 38 39 ... tạm thời cất cửa sổ tác vụ chuyển quyền làm việc cho chương trình khác Mọi liệu cơng việc tiến hành cửa sổ ngun tư sẵn sàng chờ làm việc Để thu nhỏ cửa sổ nháy trái chuột vào nút Minimize tiêu... trái chuột vào nút Maximize tiêu đề cửa sổ, cửa sổ phóng to chống đầy hình nút Maximize chuyển thành nút Restore 3.1.4 Hộp thoại Windows Hộp thoại windows sử dụng đa số lệnh cần tham số để thực... thoại thường có đối tượng sau:  Các ô đánh dấu: Các ô đánh dấu có dạng hình vng nhỏ thường nhóm thành nhóm Để chọn tuỳ chọn, ta nháy chuột vng tương ứng ô xuất dấu  Ngược lại nháy chuột trở lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học đại cương chương 3 hệ điều hành wins, Tin học đại cương chương 3 hệ điều hành wins

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay