Bài giảng PHP và MyQL chương 6

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:11

CHƯƠNG Giới thiệu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Joomla) Các chủ đề Mục tiêu 174 Giới thiệu tổng quan Joomla .175 Khái niệm thuật ngữ .176 Cài đặt Webserver Joomla 1.5.x 178 Quản lý thêm viết 182 Khai thác layout website Joomla 184 Một số phần mở rộng thông dụng 185 Cài đặt module có sẵn .187 Cài đặt phần mở rộng khơng có sẵn 188 Cài đặt template thiết kế sẵn .190 Mục tiêu Sau hoàn thành chương này, có thể:  Phân tích ý nghĩa lợi ích hệ quản trị nội dung (CMS) nói chung Joomla nói riêng  Biết cách cài đặt Joomla webserver  Biết cách quản lý viết khai thác layout Joomla  Cài đặt thành phần mở rộng Joomla 1.Giới thiệu tổng quan Joomla Joomla! hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (tiếng Anh: Open Source Content Management Systems) Joomla! viết ngôn ngữ PHP kết nối tới sở liệu MySQL , cho phép người sử dụng dễ dàng xuất nội dung lên Internet Intranet Joomla có đặc tính là: đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm Site hỗ trợ đa ngôn ngữ Joomla phát âm theo tiếng Swahili 'jumla' nghĩa "đồng tâm hiệp lực" Joomla! sử dụng khắp nơi giới, từ website cá nhân hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ ứng dụng Joomla dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý có độ tin cậy cao Joomla có mã nguồn mở việc sử dụng Joomla hồn tồn miễn phí cho tất người giới Lựa chọn phiên cài đặt Một thắc mắc thường gặp người làm quen với Joomla là: Đâu phiên Joomla Joomla 1.5.x ??? hay Joomla 1.0.x ??? Cái cung cấp nhiều tính hơn, ổn định hơn, hỗ trợ nhiều hơn, đẹp hơn, đáng dùng Hiện Joomla có dòng phiên chính: Joomla 1.0.x Joomla 1.5.x  Dòng phiên Joomla 1.0.x  Là phiên phát hành ổn định  Được sử dụng rộng rãi, có nhiều thành phần mở rộng (component, module, mambot)  Có thể sử dụng cho website  Joomla 1.0.0: Phiên phát hành (15-09-2005)  Joomla 1.0.15: Phiên phát hành (2009)  Dòng phiên Joomla 1.5.x  Phiên Joomla! 1.5 phiên cải tiến từ Joomla 1.0.x (phần mã viết lại hoàn toàn, nhiên giữ cách hành xử cũ) coi Mambo 4.6 Ban đầu gọi Joomla 1.1, sau nhận thấy cải tiến nhiều mặt kỹ thuật, tính nên nhóm phát triển định lấy tên Joomla 1.5  Có nhiều tính hay  Joomla 1.5 hỗ trợ đa ngôn ngữ Joomla 1.5 dùng charset mặc định UTF-8 (thay ISO-8859-1 Joomla 1.0.x) 2.Khái niệm thuật ngữ  Front-end : Là trang web mà người thấy truy cập vào website bạn Phần việc hiển thị nội dung trang web nơi người đăng ký thành viên tham gia quản lý, viết đăng web  Back-end : Là phần quản lý website dành cho Quản trị, chủ nhân website Phần cho phép cấu hình thơng số hoạt động, nội dung, hình thức quản lý thành phần, phận tích hợp thêm cho Joomla  Template (Temp) : Là kiểm mẫu, hình thức thiết kế để trình bày nội dung trang web vị trí định sẵn để tích hợp phận, thành phần trang web Joomla hỗ trợ việc cài đặt thay đổi template cho website cách dễ dàng  Module (Mod) : Là thành phần mở rộng Joomla! Đó đoạn mã nhỏ thường dùng để truy vấn thông tin từ sở liệu hiển thị kết tìm Nó nạp vào vị trí template (vị trí left, right, top, bottom vị trí người dùng định nghĩa); tất trang Website hay số trang ấn định Khả tương tác người sử dụng hệ thống thông qua module hạn chế (chúng ta thường nhận thông tin trả về) Module có tên bắt đầu mod_  Component (Com) : Là thành phần trang web, định đến chức năng, hình thức, nội dung trang web Component có tên bắt đầu com_  Plug-in : Là chức bổ sung thêm cho Com, plug-in can thiệp, bổ sung vào nội dung trang web Plug-in có tên bắt đầu plg_  Section : Là cấp quản lý nội dung lớn nhất, chứa Category Có thể tạo nhiều Section Section chứa nhiều Category  Category (Cat): Là cấp quản lý nội dung nhỏ Section, chứa viết (Content item) Có thể tạo nhiều Cat Cat chứa nhiều viết  Article (Content item) : Là phần nội dung, chứa hình ảnh, văn hiển thị trang web 3.Cài đặt Webserver Joomla 1.5.x 3.1 Cài đặt Webserver Chúng ta cài đặt sử dụng phần mềm Wamp làm webserver giống chương 3.2 Cài đặt Joomla 1.5.x Các bước chuẩn bị trước cài đặt : Giải nén copy toàn source Joomla vào thư mục www webserver Tạo sở liệu (Database) theo charset UTF-8 Bước 1: Chọn ngôn ngữ cài đặt Mở trình duyệt gõ vào địa Website http://localhost/joomla Màn hình cài đặt xuất bạn chọn ngơn ngữ hỗ trợ: Bước 2: Kiểm tra cấu hình hệ thống Để cài đặt sử dụng Joomla!, máy chủ phải đáp ứng số yêu cầu Joomla! kiểm tra giá trị Nếu chúng có màu xanh OK Còn giá trị kiểm tra có màu đỏ cần phải điều chỉnh Webserver lại cho phù hợp Tất nhiên, tiếp tục cài đặt số chức không hoạt động tốt Bước 3: Thông tin quyền Chúng ta nên dành chút thời gian để đọc thông tin Bước 4: Thiết lập thông số để kết nối tới Cơ sở liệu Ở bước thực phần chuẩn bị Điền thơng tin xác vào nội dung hình :  Hostname: Thường giá trị "localhost" (chỉ điền giá trị khác Database Server Web Server nằm nơi khác nhau, Hosting bạn cung cấp vậy)  User name: Tên tài khoản gắn với database chứa Joomla bạn (Ở lab sử dụng tài khoản có tên “root”)  Password: Mật tài khoản (Nếu dùng tài khoản root, bạn để trống này)  Database Name: Tên sở liệu chứa Joomla bạn Chú ý mục "Table Prefix", để tránh bị công "SQL Injection" nên thay tiền tố "jos_" chuỗi ký tự khác, chẳng hạn "czos_" Bước 5: Thiết lập thông số FTP - Nếu cài đặt LOCALHOST, cúng ta bỏ qua bước Bước 6: Thiết lập cấu hình site Joomla  Site name: tên site VD: Chayzo Group, Tuoi Tre Online, VnExpress, Hosting Việt Nam, ThanhNienOnline  Your Email: địa email VD: admin@yourdomain.com  Admin Password: Mật để quản trị Joomla Các thông số sau thay đổi dễ dàng nên không cần bận tâm Chỉ cần nhớ mật đủ  Install Defaul Sample Data: Cài đặt liệu mẫu Chúng ta nên nhấn nút để Joomla tạo mẫu cho trang web đơn giản Bước 7: Kết thúc Vì lý an tồn để hồn tất q trình cài đặt cần xóa thư mục có tên "installation" - Lưu ý: tài khoản truy nhập hệ thống là: admin; mật khẩu: mật mà gõ bước - Để xem Website chúng ta: Nhấn vào nút Site - Để quản trị Website: Nhấn vào nút Admin Đường dẫn có dạng sau: http://localhost/joomla/administrator/ 4.Quản lý thêm viết 4.1 Quản lý viết  Tạo Section  Vào menu “Content” → chọn Section Manager  Nhấn nút [New] để tạo Section → Nhấn nút [Save] để lưu lại  Tạo Category  Vào menu “Content” → chọn Category Manager  Nhấn nút [New] để tạo Category → Nhấn nút [Save] để lưu lại  Lưu ý : nhớ chọn Section chứa Category phù hợp  Di chuyển, copy hay nhiều Category từ Section sang Section khác  Vào menu “Content” → chọn Category Manager  Check vào Category muốn di chuyển hay copy  Nhấn nút [Move] để di chuyển nút [Copy] để copy  Chọn Section chứa Category → Nhấn nút [Save] để lưu lại  Tạo menu kết nối đến Section hay Category  Vào menu “Menus” → chọn Main menu  Nhấn nút [New] → Trong Internal link chọn Articles  Trong danh mục ta quan tâm đến : Article layout, Category list layout, Section layout  Article layout : Hiển thị viết đơn dạng chuẩn  Category list layout : Hiển thị danh sách viết Category cụ thể  Section layout : Hiển thị danh sách Category Section cụ thể  Đặt tên cho menu [Save] lại  Trình bày Frontpage 4.2 Thêm viết  Mở menu "Content" → chọn "Article Menager"  Nhấn nút [New] để tạo viết (Content Item)  Điền thông tin viết (Title: Tiêu đề viết, Alias: Bí danh dùng cho tính SEO/SEF )  Chọn Section Category phù hợp với nội dung viết  Nhấn nút [Save] để lưu lại Mở website để xem kết 5.Khai thác layout website Joomla Một tính quan trọng Joomla cho phép thay đổi vị trí module Mỗi template định nghĩa sẵn số vị trí định Template mặc định Joomla 1.5 có tất 10 vị trí (breadcrumb, debug, left, right, syndicate, top, user1, user2, user3 user4) Do bạn chuyển module tới vị trí (menu Extensions → Module Manager → Module XYZ → Position) Lưu ý: Một vị trí có nhiều module module lúc có nằm nhiều vị trí cách nhân (copy) chúng thành nhiều Vị trí module đặt template mặc định Joomla 1.5 sau: Để xem nhanh vị trí mà template bạn hỗ trợ cần thêm "?tp=1" vào phía sau địa Website 6 Một số phần mở rộng thông dụng 6.1 Components  Banner : Com Banner quản lý banner quảng cáo cách chuyên nghiệp, đếm số lần khách hàng click vào banner quảng cáo  Contacts : Com Contacts quản lý liên hệ thành viên, người quản trị Thông tin chi tiết liên hệ cho phép nhận đóng góp ý kiến hay yêu cầu khách hàng  News feeds : Com News feeds quản lý tin tức tóm tắt tự động trang tin khác  Polls : Com Polls quản lý nội dung đánh giá, khảo sát Tính phần trăm cụ thể thống kê chi tiết cho người quản lý  Search : Com Search quản lý từ khóa (keyworks) mà người duyệt web tìm kiếm trang web Cho biết thời gian, kết hiển thị gì…  Weblink : Com Weblink quản lý liên kết web, chia thành nhóm, lĩnh vực, dễ tạo liên kết 6.2 Modules  Lastest News (mod_latestnews): Module hiển thị tin  Popular News (mod_mostreads): Module hiển thị quan tâm nhiều  Related Items (mod_related_items): Module hiển thị viết liên quan  Random Image (mod_random_image): Module hiển thị ảnh ngẫu nhiên  Search Module (mod_search): Module công cụ tìm kiếm  Login Module (mod_login): Module hiển thị form đăng nhập hệ thống  Stats Module (mod_stats): Module hiển thị thông tin thống kê hệ thống  Menu Module (mod_mainmenu): Module hiển thị menu website  Banners Module (mod_banners): Moudule hiển thị banner quảng cáo Cài đặt module có sẵn Trong mã nguồn Joomla có tích hợp sẵn modules thơng dụng nhất, tối thiểu phải có cài đặt Website Joomla Việc cài đặt thêm thực theo bước sau : Bước Vào menu “Extentions” → chọn Module Manager click chọn nút [New] Bước Sau chọn [New], chuyển đến giao diện danh sách modules tích hợp sẵn Check vào modules click tiếp vào nút [Next] Bước Đặt tiêu đề (Title) cho module, chọn vị trí (Position), cấu hình thơng số phù hợp với mục đích trình bày → Chọn [Save] để lưu lại vào Front-end để kiểm tra Cài đặt phần mở rộng khơng có sẵn Joomla mã nguồn mở nên việc phát triển chức nhiều lập trình viên nghiêm cứu tạo modules, plugin, component hay Đa số chúng miễn phí, bạn vào website http://extensions.joomla.org/ để download Sau chọn lựa phần mở rộng xong download Việc cài đặt thực sau : Bước Vào menu “Extentions” → chọn Intall/Unintall Bước Chọn nút [Browse ] để đường dẫn đến file nén (.zip) phần mở rộng cần cài đặt, hình minh họa đây, cài đặt plugin có tên jhellosef.zip Bước Click vào nút [Upload File & Install] để tiến hành việc cài đặt Việc cài đặt module thành công xuất thông báo sau : Cài đặt template thiết kế sẵn Templates website Joomla giao diện chính, xuất Front-end Nó định cao đến tính thẫm mỹ website Việc cài đặt template đơn giản dễ dàng thay đổi Có nhiều website cho phép download miễn phí, số trang web tiêu biểu : http://www.siteground.com http://www.djoomla.com http://www.ty2u.com http://www.joomlart.com http://www.joomlashack.com http://www.mambohut.com http://www.joomladesigns.co.uk http://www.joomla-templates.com Bước Tiến hành cài đặt Mở menu “Extensions” → Install/Uninstall → Nhấn lên nút [Browse ], chọn template cần cài đặt (được đóng gói file zip hoặg gz) sau nhấn lên nút [Upload file & Install] Chờ Joomla thông báo việc cài đặt thành công nhấn vào Continue Bước Thiết lập template cài đặt thành template mặc định Mở menu Extensions → Template Manager, chọn template cài đặt nhấn vào nút [Default] ... nhanh vị trí mà template bạn hỗ trợ cần thêm "?tp=1" vào phía sau địa Website 6 Một số phần mở rộng thông dụng 6. 1 Components  Banner : Com Banner quản lý banner quảng cáo cách chuyên nghiệp,... chẳng hạn "czos_" Bước 5: Thiết lập thông số FTP - Nếu cài đặt LOCALHOST, cúng ta bỏ qua bước Bước 6: Thiết lập cấu hình site Joomla  Site name: tên site VD: Chayzo Group, Tuoi Tre Online, VnExpress,... phiên cải tiến từ Joomla 1.0.x (phần mã viết lại hoàn toàn, nhiên giữ cách hành xử cũ) coi Mambo 4 .6 Ban đầu gọi Joomla 1.1, sau nhận thấy cải tiến nhiều mặt kỹ thuật, tính nên nhóm phát triển định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PHP và MyQL chương 6 , Bài giảng PHP và MyQL chương 6 , Khái niệm và thuật ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay