Giáo trình mạng máy tính

156 33 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:04

Chơng Tổng quan mạng máy tính I Các khái niệm mạng máy tính Mạng máy tính hai nhiều máy tính đợc kết nối với để trao đổi thông tin dùng chung liệu hay tài nguyên Mạng máy tính hình thành từ nhu cầu chia sẻ dùng chung thông tin máy tính với Ưu điểm mạng máy tính: Giảm chi phí dùng chung tài nguyên mạng bao gồm thiết bị ngoại vi liệu Chuẩn hoá ứng dụng Thu thập liệu cách kịp thời Tăng thời gian làm việc Nhợc điểm: Dễ bị mát hay thất lạc thông tin truyền thiết lập chế độ bảo mật không tốt II Lịch sử phát triển mạng máy tính nói chung Vào năm 50 hệ máy tính đợc đa vào hoạt động thực tế với bóng đèn điện tử chúng có kích thớc cồng kềnh tốn nhiều lợng Hồi việc nhập liệu vào máy tính đợc thông qua bìa mà ngời viết chơng trình đục lỗ sẵn Mỗi bìa tơng đơng với dòng lệnh mà cột có chứa tất ký tự cần thiết mà ngời viết chơng trình phải đục lỗ vào ký tự lựa chọn Các bìa đợc đa vào "thiết bị" gọi thiết bị đọc bìa mà qua thông tin đợc đa vào máy tính (hay gọi trung tâm xử lý) sau tính toán kết đợc đa máy in Nh thiết bị đọc bìa máy in đợc thể nh thiết bị vào (I/O) ®èi víi m¸y tÝnh Sau mét thêi gian c¸c thÕ hệ máy đợc đa vào hoạt động máy tính trung tâm đợc nối với nhiều thiết bị vào (I/O) mà qua thực liên tục hết chơng trình đến chơng trình khác Cùng với phát triển ứng dụng máy tính phơng pháp nâng cao khả giao tiếp với máy tính trung tâm đợc đầu t nghiên cứu nhiều Vào năm 60 số nhà chế tạo máy tính nghiên cứu thành công thiết bị truy cËp tõ xa tíi m¸y tÝnh cđa hä Mét phơng pháp thâm nhập từ xa đợc thực việc cài đặt thiết bị đầu cuối vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối đợc liên kết với trung tâm việc sử dụng đờng dây điện thoại víi hai thiÕt bÞ xư lý tÝn hiƯu (thêng gäi Modem) gắn hai đầu tín hiệu đợc truyền thay trực tiếp thông qua dây điện tho¹i Hình 1.1 Mơ hình truyền liệu từ xa u tiờn Những dạng thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in, thiết bị xử lý tín hiệu, thiết bị cảm nhận Việc liên kết từ xa thực thông qua vùng khác dạng hệ thống mạng Trong lúc đa giới thiệu thiết bị đầu cuối từ xa, nhà khoa học triển khai loạt thiết bị điều khiển, thiết bị đầu cuối đặc biệt cho phép ngời sử dụng nâng cao đợc khả tơng tác với máy tính Một sản phẩm quan trọng hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 IBM Hệ thống bao gồm hình, hệ thống điều khiển, thiết bị truyền thông đợc liên kết với trung tâm tính toán Hệ thống 3270 đợc giới thiệu vào năm 1971 đợc sử dụng dùng để mở rộng khả tính toán trung tâm máy tính tới vùng xa Để làm giảm nhiệm vụ truyền thông máy tính trung tâm số lợng liên kết máy tính trung tâm với thiết bị đầu cuối, IBM công ty máy tính khác sản xuất số thiết bị sau: Thiết bị kiểm soát truyền thông: có nhiệm vụ nhận bit tín hiệu từ kênh truyền thông, gom chúng lại thành byte liệu chuyển nhóm byte tới máy tính trung tâm để xử lý, thiết bị thực công việc ngợc lại để chuyển tín hiệu trả lời máy tính trung tâm tới trạm xa Thiết bị cho phép giảm bớt đợc thời gian xử lý máy tính trung tâm xây dựng thiết bị logic đặc trng Thiết bị kiểm soát nhiều đầu cuối: cho phép lúc kiểm soát nhiều thiết bị đầu cuối Máy tính trung tâm cần liên kết với thiết bị nh phục vụ cho tất thiết bị đầu cuối đợc gắn với thiết bị kiểm soát Điều đặc biệt có ý nghĩa thiết bị kiểm soát nằm cách xa máy tính cần sử dụng đờng điện thoại phục vụ cho nhiều thiết bị đầu cuối Hỡnh 1.2 Mụ hỡnh trao i mng ca h thng 3270 Vào năm 1970, thiết bị đầu cuối sử dụng phơng pháp liên kết qua đờng cáp nằm khu vực đợc đời Với u điểm từ nâng cao tốc độ truyền liệu qua kết hợp đợc khả tính toán máy tính lại với Để thực việc nâng cao khả tính toán với nhiều máy tính nhà sản xuất bắt đầu xây dựng mạng phức tạp Vào năm 1980 hệ thống đờng truyền tốc độ cao đợc thiết lập Bắc Mỹ Châu Âu từ xuất nhà cung cấp dịnh vụ truyền thông với đờng truyền có tốc độ cao nhiều lần so với đờng dây điện thoại Với chi phí thuê bao chấp nhận đợc, ngời ta sử dụng đợc đờng truyền để liên kết máy tính lại với bắt đầu hình thành mạng cách rộng khắp nhà cung cấp dịch vụ xây dựng đờng truyền liệu liên kết thành phố khu vực với sau cung cấp dịch vụ truyền liệu cho ngời xây dựng mạng Ngời xây dựng mạng lúc không cần xây dựng lại đờng truyền mà cần sử dụng phần lực truyền thông nhà cung cấp Vào năm 1974 công ty IBM giới thiệu loạt thiết bị đầu cuối đợc chế tạo cho lĩnh vực ngân hàng thơng mại, thông qua dây cáp mạng thiết bị đầu cuối truy cập lúc vào máy tính dùng chung Với việc liên kết máy tính nằm khu vực nhỏ nh tòa nhà khu nhà tiền chi phí cho thiết bị phần mềm thấp Từ việc nghiên cứu khả sử dụng chung môi trờng truyền thông tài nguyên máy tính nhanh chóng đợc đầu t Vào năm 1977, công ty Datapoint Corporation bắt đầu bán hệ điều hành mạng "Attached Resource Computer Network" (hay gọi tắt Arcnet) thị trờng Mạng Arcnet cho phép liên kết máy tính trạm đầu cuối lại dây cáp mạng, qua trở thành hệ điều hành mạng cục Từ ®Õn ®· cã rÊt nhiỊu c«ng ty ®a sản phẩm mình, đặc biệt máy tính cá nhân đợc sử dụng cánh rộng rãi Khi số lợng máy vi tính văn phòng hay quan đợc tăng lên nhanh chóng việc kết nối chúng trở nên vô cần thiết mang lại nhiều hiệu cho ngời sử dụng Ngày với lợng lớn thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày cao Mạng máy tính trở nên quen thuộc chóng ta, mäi lÜnh vùc nh khoa häc, qu©n sự, quốc phòng, thơng mại, dịch vụ, giáo dục Hiện nhiều nơi mạng trở thành nhu cầu thiếu đợc Ngời ta thấy đợc việc kết nối máy tính thành mạng cho khả to lớn nh: Sử dụng chung tài nguyên: Những tài nguyên mạng (nh thiết bị, chơng trình, liệu) đợc trở thành tài nguyên chung thành viên mạng tiếp cận đợc mà không quan tâm tới tài nguyên đâu Tăng ®é tin cËy cđa hƯ thèng: Ngêi ta cã thĨ dễ dàng bảo trì máy móc lu trữ (backup) liệu chung có trục trặc hệ thống chúng đợc khôi phục nhanh chóng Trong trờng hợp có trục trặc trạm làm việc ngời ta sử dụng trạm khác thay Nâng cao chất lợng hiệu khai thác thông tin: Khi thông tin đợc sử dụng chung mang lại cho ngời sử dụng khả tổ chức lại công việc với thay đổi chất nh: Đáp ứng nhu cầu hệ thống ứng dụng kinh doanh đại Cung cấp thống liệu Tăng cờng lực xử lý nhờ kết hợp phận phân tán Tăng cờng truy nhập tới dịch vụ mạng khác đợc cung cấp giới Với nhu cầu đòi hỏi ngày cao xã hội nên vấn đề kỹ thuật mạng mối quan tâm hàng đầu nhà tin học Ví dụ nh làm để truy xuất thông tin cách nhanh chãng vµ tèi u nhÊt, viƯc xư lý thông tin mạng nhiều làm tắc nghẽn mạng gây thông tin cách đáng tiếc Hiện việc có đợc hệ thống mạng chạy thật tốt, thật an toàn với lợi ích kinh tế cao đợc quan tâm Một vấn đề đặt có nhiều giải pháp công nghệ, giải pháp có nhiều yếu tố cấu thành, yếu tố có nhiều cách lựa chọn Nh để đa giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp phải trải qua trình chọn lọc dựa u ®iĨm cđa tõng u tè, tõng chi tiÕt rÊt nhỏ Giai đoạn Để giải vấn đề phải dựa yêu cầu đoạn đặt Giai dựa công nghệ để giải Nhng công nghệ Giai đoạn Máy cao nhất1cha công nghệ tốt nhất, mà công nghệ tốt tính Máy công nghệ phù hợp trung Máy tính tâm tÝnh Bé tiỊn xư trung lý trung t©m t©m TE TE ThiÕt bÞ tËp trung ThiÕt bÞ tËp trung TE TE Thiết bị cuối Giai đoạn Máy tính trung Bộ tiền xử tâm lý -Quản lý truyền tin Nút - Quản lý mạng mạn - Đánh thức đờng dây, thu thập, thống kê chọn g đờng Mạng truyền tin Thiết bị tập trung TE Hình 1.3 Sự tiến hoá hệ thống mạng máy tính III Phân loại mạng máy tính Với kiểu mạng mainframe nhiều trạm đầu cuối, máy mainframe đóng vai trò điểm xử lý trung ơng, trạm đầu cuối cung cấp yêu cầu nhận lại thông tin qua xử lý, kiểu bố trí đợc gọi môi trờng mạng tập trung (centrialized network environment) Môi trờng mạng phân tán phân bố cân trách nhiệm công việc máy phục vụ (server) trung ơng máy trạm mạng mạnh mẽ mạng tập trung Môi trờng phản ¸nh khuynh híng tr¸nh xa c¸c mainframe vµ minicomputer vµ chuyển dịch theo hớng dùng máy tính cá nhân trơng mạng máy tính Có hai mô hình mạng phân tán: mô hình peer-to-peer (mạng nganh hàng) mô hình client-server (khách hàng/ngời phục vụ) +Mô hình Client-Server: không giống môi trờng mainframe xử lý tập trung client-server phân tán tài nguyên dịch vụ toàn mạng Netware intraNetware ví dụ mạng Client-server, có Server chuyên tráhc chạy phần mềm Server đặc biệt cung cấp dịch vụ cho máy khách Các máy khách trạm làm việc hay máy trạm, nơi ngời dùng chạy ứng dụng để xử lý liệu Các Server kho chứa thông tin cung cấp dịch vụ cho máy trạm Máy khách máy trạm đợc nối kết thông qua nhiều thiết bị cáp nối Server máy tính phức tạp mạnh mẽ hơn, chạy phần mềm phức tạp mạnh mẽ máy khách Một tính chất Server đợc tăng cờng khả lu trữ dự liệu cách mạnh mẽ Các Server lu trữ chơng trình ứng dụng, liệu, hệ điều hành mạng, th mục, tập tin, nhng tiện ích quản lý dành cho mạng Do có phần cứng mạnh phần mềm đợc chuyên biệt hoá, nên mạng Client-Server thông thờng có phí tổn để thực cao mạng peer-to-peer Những mối nối kết nút mạng đòi hỏi phải có thiết bị nối kết ngoại vi (router, hub, bridge) nối nhiều Hình 1.4 Mô hình mạng Client-Server +Trong mô hình mạng peer-to-peer, nút mạng có vai trò ngang Trong mô hình hày máy chủ trung ơng chuyên cung cấp dịch vụ xử lý cho nút mạng hay máy khách Mọi nút mạng thực chức nh máy khách mà nh Server mạng, có nghĩa việc liên lạc trực tiếp máy khách mạng diễn mà không cần có Server chuyên trách Mỗi nút mạng có thiết bị lu trữ riêng truy cập đến nút mạng khác Hình 1.5 Mô hình mạng peer-to-peer Nếu kết hợp mô hình mạng ta đợc mô hình mạng pha trộn hay mạng không đồng khả tích hợp Netware Đó mà Novell tích hợp máy tính cá nhân vừa nh Server vừa nh máy trạm vào NetWare Microsoft tích hợp khẳ chạy mạng peer-to-peer bên hệ điều hành đa nhiệm nh OS/2 phân biệt mạng peer-to-peer Client-Server trở nên mờ nhạt IV Các dịch vụ mạng máy tính File Print File server máy phục vụ tập tin Nó cung cấp khả truy nhập đến tài nguyên mạng nhng đảm bảo ngời sử dụng đợc kiểm soát đợc truy cập vào tài nguyên Các File server làm giảm chỗ thắt cổ chai lu thông liệu cách cho phép tác vụ xử lý đợc thực nút mạng mô hình ClientServer loại trừ d thừa cách cho phép máy tính riêng lẻ thực chức giống mà không cần đặt tài nguyên riêng lẻ nút Print Server mét m¸y phơc vơ in Ên cho phÐp nhiỊu ngời sử dụng mạng chia sẻ dùng chungcác máy in máy vẽ rải rác khắp nơi mạng nh thể ngời dùng đợc nối kết trực tiếp với thiết bị in ấn Các dịch vụ truyền thông Các dịch vụ truyền thông bao gồm Communication Server Fax Server đợc sử dụng phổ biến Communication Server máy phục vụ truyền thông thực nhóm kiểu Server khac xử lý hoạt động truyền thông dồng không đồng bao gồm Access Server (máy phục vụ truy cập dồm dial-in dial-out server), Bulletin Board Server (máy phục vụ bảng tin điện tử) Electronic Mail Server (máy phục vụ th điện tử) Máy phục vụ truyền thông cung cấp điểm truy cập trung ơng cho mối nối kết từ xa với mạng, quản lý mối nối kết nút mạng địa điểm xa muốn truy cập vào mạng Các Fax Server hay máy phục vụ Fax quản lý fax xa đến ngời dùng mạng cách lu trữ gửi chuyển tiếp fax thông qua hệ thống điện thoại thông qua thân mạng Các dịch vụ Internet WWW Đây dịch vụ phổ biến Internet, dịch vụ đa cách truy xuất tài liệu máy phục vụ dễ dàng qua giao tiếp đồ hoạ Các tài liệu liên kết với tạo nên kho tài liệu khổng lồ Để sử dụng dịch vụ cần có chơng trình hỗ trợ gọi WEB Browser Thông qua Internet Browser truy nhập thông tin Web Server Email Đây dịch vụ đợc sử dụng nhiều Internet, dịch vụ cho phép cá nhân trao đổi th với qua Internet Để sử dụng dịch vụ ngời sử dụng cần mở hộp th máy Internet Service Provider (ISP-Cung cấp dịch vơ Internet) Sau më hép th ngêi sư dơng đợc cấp địa E-mail mật để truy xuất hộp th Ngoài ra, máy Client cần có chơng trình Mail Client thích hợp để truyền nhận th từ hộp th máy Server Chơng trình quản lý hộp th gọi máy Server Mail Server FTP Đây dịch vụ truyền nhận tập tin Internet, thông qua dịch vụ Client download tập tin từ Server máy cục hay upload tập tin vào Server Dịch vụ thờng đợc sử dụng để chép phần mềm freeware, update cho driver, Gopher Gopher công cụ đợc sử dụng rộng rãi Internet, chơng trình dựa menu cho phép duyệt thông tin mà không cần biết tài liệu cụ thể đợc đặt đâu Nó cho phép tìm kiếm danh sách tài nguyên gửi trở lại tài liệu, hệ thống duyệt toàn diện đợc tích hợp nhằm cho phép truy cập dịch vụ khác nh FTP Telnet 10 th mục, thêm bớt device drive, tăng độ u tiên trình xử lý *) Server Operators Những thành viên nằm nhóm có tất quyền hạn cần thiết để quản lý server miền Có thể tạo ra, quản lý, bỏ bớt đối tợng máy in dùng chung server; tạo ra, quản lý xoá bỏ th mục mạng dùng chung server; lu dự phòng khôi phục lại tập tin server; định dạng đĩa cứng server; khoá chặt mở khoá server; mở khoá tập tin thay đổi giấc máy Ngoài thành viên nằm nhóm đăng nhập vào mạng từ server miền nh tắt server *) Backup Operators Các thành viên nằm nhóm có quyền lu dự phòng khôi phục tập tin, họ quyền truy cập tập tin *) Account Operators Các thành viên nằm nhóm có quyền tạo tài khoản ngời dùng nhóm dành cho miền sửa đổi xoá bỏ hầu hết tài khoản ngời dùng nhóm miền Thành viên Account Operators sửa đổi xoá bỏ nhãm sau: Administrators, Domain Admins, Account Operators, Backup Operators, Print Operators, Server Operator Ngoài thành viên nhóm sửa đổi xoá bỏ tài khoản ngời dùng quản trị viên Họ quản trị sách bảo mật, nhng bổ sung tài khoản máy vào miền, đăng nhập vào server tắt server *) Print Operators Thành viên nhóm tạo quản lý, xoá bỏ đối tợng máy in dïng chung dµnh cho mét server Windows 2000 Ngoµi họ đăng nhập tắt server *) Power users 142 Thành viên nhóm tạo tài khoản ngời dùng local group (nhóm cục bộ), quản lý danh sách thành viên nhóm users Power users Guest, nh quản trị tài khoản ngời dùng nhóm mà họ tạo *) users Thành viên nhóm chạy ứng dụng, nhng cài đặt chúng Họ tắt khoá chặt wordstation (máy trạm) Nếu thành viên có quyền đăng nhập chỗ vào máy trạm, họ có quyền tạo local group quản lý nhóm mà họ tạo *) Guests Thành viên nhóm đăng nhập chạy ứng dụng Họ tắt máy *) Replicator Thành viên nhóm đợc chép danh bạ Một tài khoản ngời dùng chạy dịch vụ Replicator, phải thành viên nhóm b Các Global group tạo sẵn *) Domain Admins Khi tài khoản ngời dùng đợc đặt global group tài khoản có lực mức độ quản trị cho ngơì dùng Các thành viên Domain Admins miền quản trị miền Global group thành viên cđa local group Administrator vµ nã chøa user Administrator *) Domain users Khi tài khoản ngời dùng đợc tạo đợc nằm Domain users 143 II Chia sẻ (share) tài nguyên quản lý quyền truy cập Chia sẻ tài nguyên Không có ngời sử dụng truy xuất th mục (folder) tập tin (file) mạng cách đăng nhập vào mạng th mục đợc chia sẻ Một th mục đợc chia sẻ th mục (subfolder) tập tin nằm th mục đợc chia sẻ Nếu cần thiết phải hạn chế việc truy xuất tới phần th mục, phải sử dụng việc cấp quyền cho user hay nhóm th mục tập tin Để tiến hành chia sẻ th mục login vào mạng với t cách quản trị viên (administrator) điều hành viên server (server operator) Tất thủ tục chia sẻ th mục đợc thực thi Windows 2000 explorer * Các bớc tiến hành chia sẻ th mục: - Kích chuột phải th mục cần chia sẻ Windows 2000 Explorer xuất menu ngữ cành - Chọn Properties menu ngữ cảnh Một cưa sỉ Properties cđa th mơc ®ã hiƯn chän Tab Sharing nh hình dới 144 Hình 7.6 Màn hình Program File Properties - Chän Share this folder ®Ĩ kÝch hoạt việc chia sẻ - Đa tên cần chia sẻ vào hộp Share name Trong hộp mặc định tên th mục đợc chọn Đa vào dòng ghi liên quan đến việc chia sẻ th mục vào hộp comment - Thiết lập giới hạn số lợng user truy cập vào th mục kích vào mục Allow định số user cho - Nếu muốn hạn chế việc truy xuất chọn Permissions - cuối kích OK Sau th mục đợc chia sẻ biểu tợng th mục có hình bàn tay * Nếu muốn thêm chia sẻ vào th mục (Có thể hai chia sẻ th mục có quyền truy cập th mục khác nhau) thực tơng tự nh chọn New Share để tạo chia sẻ mới, xuất hộp thoại Hình 7.7 Màn hình New Shere 145 Nhập vào tên chia sẻ míi (Share Name) vµ lêi chó thÝch vµ còng chän số lợng user đợc phép truy cập Quản lý quyền truy cập tập tin th mơc *) Qun truy cËp ë cÊp ®é Share Đối với th mục đợc chia sẻ vấn đề cho phép ngời sử dụng nhóm mạng đợc phép truy cập quyền truy cập (Permission) user group mức độ th mục - cấp độ Share cã c¸c qun truy cËp sau: + Full control: Nếu user group đợc trao quyền truy cập thực tất công việc tập tin folder Share xét + Change: Nếu user group đợc trao quyền truy cập đọc thi hành, nh thay đổi xoá tập tin folder Share xét + Read: Nếu user group đợc trao quyền truy cập đọc thi hành tập tin folder Share xét - Các bớc tiến hành thiết lập qun truy cËp th mơc hc tËp tin ë cÊp độ Share đợc tiến hành nh sau: + Kích chuột phải lên th mục (Th mục đợc chia sẻ trớc đó) cửa sổ Explorer Windows 2000 + Chọn Properties menu ngữ cảnh Xuất mét cưa sỉ Properties cđa th mơc ®ã, chän Tab Sharing, Tab Sharing chọn nút Permissions, hộp thoại nh hình dới 146 Trên hộp thoại có hai phần Phần Name để tên user tên group đợc gán quyền truy cập Phần Permissions danh sách quyền đợc gán cho user group + NÕu mn cÊp qun truy cËp cho user hc group nµo kÝch vµo nót Add vµ mét cưa sỉ chọn tên user group sau đo nhấn Add OK + Nút Remove dùng để loại bỏ user hay group khỏi quyền truy cập th mơc hc tËp tin Qun truy cËp ë cÊp độ th mục tập tin Để thấy đợc quyền cấp độ th mục tập tin đòi hỏi bảng phân khu (parttion) đĩa phải NTFS ( New Techology File System) cấp độ cã c¸c kiĨu qun truy cËp sau: 147 - C¸c quyÒn truy cËp më réng: + Travese Folder/execute File: Travese Folder (đi qua folder) áp dụng folder execute File cho phép thi hành tập tin (.exe, com, kiểu tập tin khả thi khác) + List Folder/Read Data: List folder cho phÐp xem c¸c tËp tin folder bên folder Read Data cho phÐp xem néi dung cña mét tËp tin + Read attributes: Cho phép nhìn thấy thuộc tính cơ tập tin nh: Read-Only, Hidden, System, Archive + Read Extended Attributes: Cho phÐp xem c¸c thuéc tÝnh më réng cña tËp tin + Create Files/Write Data: Cho phép đặt tập tin bên folder xet (cã thĨ chÐp, di dêi tõ folder kh¸c tới) Write Data cho phép ghi đè lên liƯu hiƯn cã bªn mét tËp tin nhng nã không cho phép đa thêm liệu vào tập tin hiÖn cã + Create Folders/Append Data: Create cho phÐp tao folder bên folder xét Append Data cho phép đa thêm liệu vào cuối tập tin có nhng không thay đổi liệu có lúc trớc bên tập tin + Write Attributes: Cho phép thay đổi thuộc tính cña tËp tin + Write Extended Attibutes: Cho phÐp thay ®ỉi c¸c thc tÝnh më réng cđa tËp tin + Delete Subfolders and Files: Cho phÐp xo¸ bá c¸c folder bà tập tin, cho dù quyền truy cập Delete folder tập tin + Read Permissions: Cho phép xem tất Permission NTFS có liên kết với tập tin folder nhng thay đổi permission + Change Permissions: Cho phép thay Permission đợc ấn định cho file folder 148 đổi + Take Ownership: Cho phÐp chiÕm qun së h÷u cđa mét tËp tin - C¸c qun truy cËp th mơc, tËp tin chn + Read: Cho phép xem đợc nội dung, thuộc tính có liên kết với đối tợng + Write: Cho phép tạo tập tin th mục bên th mục xet Nó kêt hợp với quyền Read để thay đổi nội dung tËp tin + Read and Execute: Còng gièng nh Read, nhng bao hàm thêm quyền Traverse Folder + Modify: gåm c¸c qun nh: Read, Execute, Write, Delete + Full Control: bao gồm tất quyền + List Folder Contents: Gièng nh qun Read and Execute nhng chØ ¸p dụng với th mục * Cách tiến hành phân bổ quyền truy cập tập tin th mục + Tìm đến tập tin th mục cần phân bổ quyền truy cập, nhấp phải chuột vào nó, chän Properties, råi chän Tab Security 149 H×nh 7.8 Bỉ xung qun truy cËp + Khung Name bªn trªn cho thấy nhóm ngời dùng khác đợc phép truy cập Folder hay tập tin xét khung bên dới cho thấy quyền truy cập đợc phân cho ngời dùng nhóm đợc chọn khung + Muốn loại bỏ ngời dùng nhóm việc chọn tên nhóm tên ngời dùng khung Name kích Remove + Muốn thêm ngời dùng nhóm đợc phép truy cập th mục tập tin nhắp nút Add, hộp thoại lựa chọn tên nhóm tên ngời dùng sau nhấn nút Add OK để quay trở lại Tab Security + Lúc chọn tên nhóm ngời dùng hộp Name lựa chọn quyền tơng ứng dới hộp Permission sau kích Allow Deny + Bây kích vào nút Advanced để thết lËp c¸c qun truy cËp më réng Mét cưa sỉ hiƯn, chän Tab Permissions nh h×nh sau: H×nh 7.9 Màn hình Acces Control Setting For Application 150 + Tại cửa sổ chọn tên ngời sử dụng nhóm ô Permission Entries, sau kích nut View/Edit để thiÕt lËp c¸c qun truy cËp (permissions) më réng Lóc ®ã mét cưa sỉ hiƯn víi danh s¸ch c¸c quyền mở rộng để lựa chọn Hình 7.10 Các quyền truy cËp më réng + Trong danh s¸ch c¸c qun cho phép ta chọn lựa quyền chọn Allow Deny với quyền tơng ứng kích OK OK, OK để kết thúc công việc phân bổ truy cập tập tin th mơc 151 152 MơC LơC Ch¬ng Tỉng quan vỊ mạng máy tính I Các khái niệm mạng máy tính II Lịch sử phát triển mạng máy tính nói chung III Phân loại mạng máy tính IV Các dịch vụ mạng máy tính File vµ Print .9 Các dịch vụ truyền thông .9 Các dịch vụ Internet .10 Các dịch vụ quản lý 12 Chơng Các chuẩn mạng mô hình OSI 19 I Giới thiệu chuẩn mạng 19 II Mô hình tham khảo OSI 20 Nguyên tắc sử dụng định nghĩa tầng hệ thống mở .25 Các giao thức mô hình OSI 26 Các chức chủ yếu tầng mô hình OSI.27 a Tầng 1: VËt lý (Physical) 27 b Tầng 2: Liên kết liệu (Data link) 28 c Tầng 3: Mạng (Network) .29 d TÇng 4: VËn chun (Transport) 31 e Tầng 5: Giao dịch (Session) 33 f Tầng 6: Trình bày (Presentation) .34 g TÇng 7: øng dơng (Application) 34 Chơng Các Giao thøc trun th«ng 36 I Giíi thiƯu chung vÒ giao thøc 36 II Giíi thiƯu vỊ giao thøc TCP/IP 36 KiÕn tróc giao thøc TCP/IP .38 a Tầng giao tiếp mạng (Network Interface Layer) 38 b TÇng Internet .39 c TÇng giao vËn 39 d TÇng øng dông 40 Giao thøc lâi TCP/IP .41 a IP 41 153 b ARP .43 c ICMP 43 d IGMP 44 e TCP .45 f UDP .47 III C¸c giao thøc kh¸c 48 Giao thøc NetBIOS 48 Chơng Mạng Cục Bộ 64 I Khái niệm chung mạng cục .64 II Kü tht m¹ng cơc bé .65 H×nh tr¹ng m¹ng (Topology) 65 a Mạng hình (star) 65 b Mạng hình vòng (ring) 66 c M¹ng trơc tun tÝnh (Bus) 67 d Mạng kết hợp 71 §êng trun vËt lý 72 a Cáp đôi xoắn 75 b Cáp đồng trục 78 c Cáp sợi quang (Fiber - Optic Cable) .80 Các thiết bị mạng 81 a Repeater (Bé tiÕp søc) .81 b Bridge (CÇu nèi) 83 c Router (Bộ tìm đờng) .87 d Gateway (Cæng nèi) 91 e Hub (Bé tËp trung) .91 III Các phơng pháp truy cập đờng truyền vật lý 92 Phơng pháp truy cập ngẫu nhiên 93 Phơng pháp truy nhập có điều khiển 94 a Phơng pháp Token BUS (bus với thẻ bài) .94 b Phơng pháp Token Ring (Vòng với thẻ bài) 96 IV Thiết kế mạng côc bé 98 Các yêu cầu thiết kế .98 Quy tr×nh thiÕt kÕ .99 Bíc1: Ph©n tÝch 100 Bớc2: Đánh giá lu lợng trun 100 Bíc3: TÝnh to¸n số trạm làm việc 101 Bớc 4: Ước lợng băng thông cần thiết 102 Bớc 5: Dự thảo mô hình mạng 102 154 Bíc Bíc Bíc Bíc 6: 7: 8: 9: Đánh giá khả đáp ứng nhu cầu .102 Tính toán giá 103 Xây dựng bảng địa IP 103 Vẽ sơ đồ rải cáp 103 Chơng Hệ điều hành Windows 2000 Server 105 I Giíi thiƯu vỊ Windows 2000 server 105 II Cài đặt 105 Cài đặt máy chủ 105 Tù ®éng hoá tham biến dòng lệnh .116 Setup Manager Wizard 116 Xây dựng tập tin trả lời 117 X©y dùng mét folder ph©n phèi 120 Bắt đầu tiến hành cài đặt không cần theo dõi 121 III Các giai đoạn hậu cài đặt 121 Chơng Quản trị mạng với windows 2000 server 123 I Tạo quản lý tài khoản ngời dùng .123 II Tạo tài khoản miền (Domain) 124 III Các thuộc tính tài khoản ngời dùng 128 IV Các thiết lập cho tài khoản 129 Tìm hiểu Tab Account 129 Tab Profile 132 Tab Member of 132 Ch¬ng Qun (rights) cđa ngêi sư dơng .135 Windows 2000 .135 I Tạo nhóm (Group) tìm hiểu nhóm tạo sẵn Windows 2000 139 T¹o nhãm Windows 2000 139 Các nhóm tạo sẵn Windows 2000 .141 a Các Builtin Local Group tạo sẵn .141 b Các Global group tạo sẵn 143 II Chia sẻ (share) tài nguyên quản lý quyền truy cập 144 155 Chia sẻ tài nguyên 144 Qu¶n lý quyền truy cập tập tin th mơc 146 Qun truy cËp ë cÊp ®é th mơc vµ tËp tin 147 156 ... gửi lại Các giao thức tầng liên kết liệu chia làm loại giao thức hớng ký tự giao thức hớng bit Các giao thức hớng ký tự đợc xây dựng dựa ký tự đặc biệt mã chuẩn (nh ASCII hay EBCDIC), giao thức... phép thay đổi chức giao thức tầng không ảnh hởng đến tầng khác Tạo ranh giới tầng với tầng dới 25 Các giao thức mô hình OSI Trong mô hình OSI có hai loại giao thức đợc áp dụng: giao thức có liên... chồng giao thức, qua chồng giao thức trải qua trình đóng gói đóng gói lại Những cách thức đóng gói tuỳ thuộc vào khuôn dạng lợc đồ biểu diễn đợc qui định cho giao thức có mặt lớp chồng giao thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mạng máy tính, Giáo trình mạng máy tính, Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính, II. Lịch sử phát triển của mạng máy tính nói chung, III. Phân loại mạng máy tính, Các dịch vụ quản lý, Chương 2. Các chuẩn mạng và mô hình OSI, II. Mô hình tham khảo OSI, Chương 3. Các Giao thức truyền thông, a. Tầng giao tiếp mạng (Network Interface Layer), III. Các giao thức khác, Chương 4. Mạng Cục Bộ, c. Mạng trục tuyến tính (Bus), Đường truyền vật lý, a. Repeater (Bộ tiếp sức), c. Router (Bộ tìm đường), Các yêu cầu khi thiết kế., Chương 5. Hệ điều hành Windows 2000 Server, Cài đặt máy chủ, Xây dựng tập tin trả lời., Chương 6. Quản trị mạng với windows 2000 server, II. Tạo tài khoản trên miền (Domain), Tìm hiểu trên Tab Account., Chương 7. Quyền (rights) của người sử dụng, Quyền truy cập ở cấp độ thư mục và tập tin.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay