CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:42

Thầy giáo : VŨ TUẤN MINH chuyên luyện thi Hóa Học 10-11-12 Facebook: " Minh Myelin" CÔNG THỨC GIẢI NHANH HĨA ★ ★ ★ ★ ★ Đăng kí học : 0169 626 9697 Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 lỗng giải phóng H2: msunfat = mh2 + 96nH2 Tính khối lượng muối clorua thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại dd HCl giải phóng H2 : m clorua = mh2 +71nH2 Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại H2SO4 lỗng: msunfat = mh2 + 80nH2SO4 4.Tính khối lượng muối clorua thu hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại dd HCl: m clorua = mh2 +27,5nHCl Tính khối lượng muối clorua thu hồ tan hết hỗn hợp kim loại dd HCl vừa đủ: m clorua = mh2 +35,5nHCl Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 : mMuối= mkl +96nSO2 Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 , S, H2S: mMuối= mkl + 96(nSO2 + 3nS+4nH2S) Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại: nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3  Lưu ý: +) Khơng tạo khí số mol khí +) Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại hỗn hợp +)Chú ý tác dụng với Fe3+ Fe khử Fe3+ Fe2+ nên số mol HNO3 dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ so với tính theo cơng thức Vì phải nói rõ HNO3 dư % Tính số mol H2 SO4 đặc,nóng cần dùng để hồ tan hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 nhất: nH2SO4 = 2nSO2 10 Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu cho hỗn hợp kim loại tác dụng HNO3( khơng tạo thành NH4NO3): Luyện thi THPT QG 2017 Mơn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 1/7 Thầy giáo : VŨ TUẤN MINH chuyên luyện thi Hóa Học 10-11-12 Facebook: " Minh Myelin" mmuối = mkl + 62( 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)  Lưu ý: +) Khơng tạo khí số mol khí +) Nếu tạo thành NH4NO3 cộng thêm vào mNH4NO3 dd sau phản ứng Khi nên giải theo cách cho nhận electron +) Chú ý tác dụng với Fe3+,HNO3 phải dư 11 Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 : (Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 H2 với tỉ lệ mol tương ứng 1:3) Mx My H% = – (Với X tỉ khối ban đầu Y tỉ khối sau)  Lưu ý: % VNH3 Y tính: %VNH3 = My –1 Mx Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol N2 b mol H2 với b = ka ( k  ) thì: Mx = – H%( ) My k +1 12 Tính lượng kết tủa xuất hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2: nkết tủa=nOH- – nCO2 (Đk:nktủa
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ, CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay