Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại – khảo sát thực tế tại công ty TNHH STM

115 30 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 17:11

Luận văn Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp thương mại – Khảo sát thực tế Công ty TNHH STM Lời nói đầu Trong năm qua, với phát triển toàn nhân loại, dân tộc ta lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ngày, khắc phục khó khăn, tâm hoàn thành đổi kinh tế đất nước, nhằm nhanh chóng phát triển kinh tế Việt Nam sớm hồ nhập kinh tế quốc gia khu vực Thực tế sau nhiều năm thực chuyển dịch từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước đến nay, mặt kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi tó lớn trở thành kinh tế có tốc độ phát triển cao Tổ chức công tác bán hàng xác định kết mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Ngồi việc liên quan tới cơng tác quản trị doanh nghiệp có ảnh hưởng tới nguồn tài quốc gia: thuế, khoản nộp ngân sách khác… Kế tốn mơn khoa học quản lý, kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệ hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp giúp nhà quản lý đưa định thích hợp Hạch tốn kế tốn hệ thống thơng tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh , trình quan sát ghi nhận, hệ thống hố xử lý tượng kinh tế phát sinh góc độ tiền tệ, hạch tốn kế tốn quản lý hoạt động doanh nghiệp thực tốt công tác kinh tế tổ chức khoa học hợp lý Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng kế tốn với tư cách công cụ quản lý kinh tế phải thay đổi hồn thiện cho phù hợp với tình hình Trong thời gian học tập trường thực tập Cơng ty TNHH STM, qua tìm hiểu thực tế nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác bán hàng, em chọn đề tài “ Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp thương mại – Khảo sát thực tế Công ty TNHH STM” Đ ề tài chia làm phần: Phần 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết qr Phần 2: Tình hình thực tế kế tốn bán hàng xác định kết Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết Công ty TNHH STM Phần i Cơ sở lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết I bán hàng, xác định kết yêu cầu quản lý Vai trò, vị trí bán hàng xác định kết doanh nghiệp: a Hàng hoá: Là loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất, doanh nghiệp mua với mục đích để bán (bán bn bán lẻ) Trong doanh nghiệp hàng hố biểu hai mặt: vật giá trị - Hiện vật cụ thể khối lượng hay số lượng chất lượng - Giá trị giá thành hàng hoá nhập kho hay giá vốn hàng hoá đem bán b Bán hàng Là việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu tiền hay quyền thu tiền Đó q trình vận động vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm hàng hoá sang vốn tiền xác định kết Bán hàng chức chủ yếu doanh nghiệp, bên cạnh nhiều chức khác như: mua hàng, dự trự hàng…Bất kỳ doanh nghiệp thương mại phải thực hai chức mua bán Hai chức có liên hệ với mua tốt tạo điều kiện cho bán tốt Để thực tốt nghiệp vụ đòi hỏi phải có tổ chức hợp lý hoạt động, đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng Như tiêu thụ sản phẩm tổng thể biện pháp mặt tổ chức nắm bắt nhu cầu thị trường Chỉ có thơng qua việc bán hàng – giá trị sản phẩm dịch vụ thực có điều kiện để thực mục đích sản xuất hàng hố tái sản xuất kinh doanh không ngừng mở rộng Doanh thu bán hàng bù đắp chi phí bỏ ra, đồng thời kết bán hàng định hiệu kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng tự thân bó khơng phải q trình sản xuất kinh doanh lại khâu cần thiết tái sản xuất xã hội Vì bán hàng góp phần nâng cao suất lao động, phục vụ sản xuất tiêu dùng đời sống xã hội Nhờ có hoạt động bán hàng, hàng hố đưa đến tay người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng số lượng cấu chất lượng hàng hoá , việc tiêu thu hàng hố góp phần cân đối sản xuất tiêu dùng Kết cuối thương mại tính mức lưu chuyển hàng hoá mà việc mức lưu chuyển hàng hoá lại phụ thuộc vào mức bán hàng nhanh hay chậm Doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hàng hố sức mạnh doanh nghiệp tăng lên Như bán hàng định sống doanh nghiệp, có bán hàng hố doanh nghiệp có khả tái sản xuất Tiêu thụ hàng hố có ý nghĩa kinh tế quốc dân nói chung với doanh nghiệp nói riêng Nền kinh tế quốc dân thực bán hàng tiền đề cân đối sản xuất tiêu dùng, tiền – hàng lưu thông Đặc biệt đảm bảo cân đối ngành, khu vực kinh tế Các đơn vị kinh tế thị trường tồn phát triển cách độc lập mà chúng có mối quan hệ qua lại khăng khítt với Q trình bán sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ cân đối sản xuất ngành, đơn vị với tác động đến quan hệ cầu thị trường Bản thân doanh nghiệp, thực tốt khâu bán hàng phương pháp gián tiếp thúc đẩy sản xuất phát triển ,tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng tái sản xuất Trong doanh nghiệp kế toán sử dụng cơng cụ sắc bén có hiệu lực để phản ánh khách quan giám đốc toàn diện hoạt động sản xuất SXKD đơn vị Kế toán bán hàng nội dung chủ yếu kế toán doanh nghiệp thương mại Qua điều ta thấy bán hàng có vai trò vơ quan trọng Bất kỳ doanh nghiệp muốn tồn phát triển thiếu chức Sự cần thiết quản lý hàng hoá yêu cầu quản lý Việc quản lý hàng hoá doanh nghiệp tất khâu thu mua, bảo quản, dự trữ…có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp giá thành nhập kho hàng hoá Để tổ chức tốt cơng tác quản lý hàng hố đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phân loại chủng loại hàng hoá , xếp trật tự gọn gàng có khoa học để thuận tiện cho việc nhập – xuất tồn kho dễ dàng - Hệ thống kho tàng đầy đủ, phải trang bị phương tiện bảo quản, cân, đong, đo đếm cần thiết để hạn chế việc hao hụt mát hàng hố tồn doanh nghiệp - Phải quy định chế độ trách nhiệm vật chất cho việc quản lý hàng hố tồn doanh nghiệp Kế tốn nói chugn kế tốn hàng hố nói riêng cơng cụ đắc lực để quản lý tài quản lý hàng hố Kế tốn hàng hố cung cấp kịp thời xác thơng tin tình hình mua, bảo quản, dự trự sử dụng hàng hoá Sự cần thiết quản lý bán hàng yêu cầu quản lý Bán hàng trình trao đổi để thực giá trị hàng hoá , tức chuyển hàng hoá vốn doanh nghiệp từ hình thái vật (hàng) sang hình thái tiền tệ ( tiền) Hàng đem bán thành phẩm, hàng hố vật tư hay lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng Việc bán hàng thoả mãn nhu cầu cá nhân đơn vị doanh nghiệp gọi bán hàng ngồi Cũng cung cấp cá nhân đơn vị Công ty , tập đồn …gọi bán hàng nội Q trình bán hàng coi hồn thành có đủ hai điều kiện: - Gửi hàng cho người mua - Người mua trả tiền hay chấp nhận trả tiền Tức nghiệp vụ bán hàng xảy giao hàng xong, nhận tiền tiền hay giấy chấp nhận tốn người mua Hai cơng việc diễn đồng thời lúc với đơn vị giao hàng trực tiếp Phần lớn việc giao tiền nhận hàng tách rời nhau: Hàng giao trước, tiền nhận sau tiền nhận trước giao hàng sau Từ dẫn đến doanh thu bán hàng tiền bán hàng nhập quỹ không đồng thời Khi thực việc trao đổi hàng tiền, doanh nghiệp phải bỏ khoản chi gọi chi phí bán hàng Tiền bán hàng gọi doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng bao gồm doanh thu bán hàng doanh thu bán hàng nội Tiền bán hàng nhập quỹ phản ánh toàn số tiền mua hàng mà người mua trả cho doanh nghiệp Phân biệt doanh thu bán hàng tiền bán hàng nhập quỹ giúp doanh nghiệp xác định xác thời điểm kết thúc trình bán hàng, giúp phận quản lý tìm phương thức tốn hợp lý có hiệu quả, chủ động sử dụng nguồn vốn đem lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp Doanh thu bán hàng cuả doanh nghiệp ghi nhận hàng hoá chuyển cho người mua thu tiền bán hàng chấp nhận trả tiền tuỳ theo phương thức toán + Trường hợp thu tiền giao hàng: Doanh thu bán hàng tiền bán hàng thu + Trường hợp nhận toán gồm: - Hàng hoá xuất cho người mua chấp nhận toán đến hết thời hạn toán chưa thu tiền coi kết thúc nghiệp vụ bán hàng Doanh thu bán hàng trường hợp tính cho kỳ kỳ sau có tiền nhập quỹ - Trường hợp khách hàng doanh nghiệp có áp dụng phương thức tốn theo kế hoạch gửi hàng hóa cho người mua, số tiền bán hàng gửi bán chấp nhận doanh thu bán hàng Từ phân tích ta thấy thực tốt công tác bán hàng thu doanh thu cho doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng cần phải nắm bắt, theo dõ chặt chẽ phương thức bán hàng, thể thức toán, khách hàng loại hàng hố bán Đơn đốc toán, thu hồi kịp thời tiền vốn doanh nghiệp Để tăng cường công tác đạo sản xuất kinh doanh , kế tốn thực cơng cụ quản lý sắc bén , có hiệu lực , kế toán bán hàng phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Tổ chức theo dõi, phản ánh xác đầy đủ, kịp thời giám đốc chặt chẽ tình hình có biến động ( nhập – xuất) loại hàng hoá hai mặt vật giá trị - Theo dõi, phản ánh giám đốc chặt chẽ trình bán hàng , ghi chép kịp thời, đầy đủ khoản chi phí , thu nhập bán hàng , xác định kết qủa kinh doanh thông qua doanh thu bán hàng cách xác - Cung cấp thơng tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan, đồng thời định kỳ có tiến hành phát triển kinh tế hoạt động bán hàng xác định kết II nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết A Kế toán hàng hoá Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đơn vị mua bán hàng hoá nước phải giám sát thị trường, tiến hành hoạt động mua bán hàng hố theo có chế tự hạch toán kinh doanh Trong hoạt động kinh doanh, đơn vị phải thường xuyên tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu thị hiếu dân cư để có tác động tới phát triển sản xuất , nâng cao chất lượng hàng hoá Hàng hoá doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều thứ phẩm cấp nhiều thứ hàng yêu cầu quản lý chúng mặt kế tốn khơng giống Vậy nhiệm vụ chủ yếu kế toán hàng hoá là: - Phản ánh giám đốc tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản dự trữ hàng hố, tình hình nhập xuất vật tư hàng hố Tính giá thực tế mua vào hàng hoá thu mua nhập kho, kiểm tra tình hình thực kế hoạch thu mua, dự trữ bán hàng nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá - Tổ chức tốt kế toán chi tiết vật tư hàng hoá theo loại thứ theo số lượng chất lượng hàng hoá Kết hợp chặt chẽ kế toán chi tiết với hạch toán nghiệp vụ kho, quầy hàng, thực đầy đủ chế độ kiểm kê hàng hoá kho, quầy hàng đảm bảo phù hợp số có thực tế với số ghi sổ kế tốn - Xác định đắn doanh thu bán hàng, thu đầy đủ kịp thời tiền bán hàng, phản ánh kịp thời kết mua bán hàng hoá Tham gia kiểm kê đánh giá lại vật tư, hàng hoá Đánh giá hàng hoá: Đánh giá hàng hoá việc xác định giá trị chúng theo nguyên tắc phương pháp định, đảm bảo tính trung thực, thống Trong kế tốn sử dụng hai cách đánh giá hàng hoá : Đánh giá theo giá thực tế đánh giá theo hạch toán 1.1 Đánh giá theo giá thực tế Trị giá hàng hoá mua vào bao gồm: - Đốivới doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, giá trị hàng hoá mua vào giá mua thực tế khơng có thuế GTGT đầu vào + chi phí thu mua thực tế - Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp GTGT sở kinh doanh không thuộc đối tượng chịu GTGT, giá trị hàng hoá mua vào tổng giá toán ( bao gồm thuế GTGT đầu vào) + chi phí thu mua thực tế - Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá bán cần phải qua sơ chế phân loại, chọn lọc giá mua hàng hố bao gồm giá mua + chi phí gia cơng sơ chế Đối với hàng hố xuất kho tính theo giá vốn thực tê Tuỳ theo đặc điểm riêng doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp sau: * Giá thực tế bình qn gia quyền: Cơng thức tính: Đơn giá bình qn đơn vị hàng hố = Trị giá hàg hoá tồn đầu kỳ Số lượng hàng hoá Tồn đầu kỳ Trị giá mua hàng + hoá nhập kỳ + Số lượng hàng hoá Nhập kỳ Từ trị giá vốn hàng hố xuất kho kỳ là: 10 giá vốn thực tế Trị Hàng hoá xuất kho Kết luận Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp với Để đứng vững thị trường không ngừng phát triển vấn đề khó khăn Nhưng biến động kinh tế giúp nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu Việc hồn thiện q trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng xác định kết cần thiết doanh nghiệp Hoàn thiện q trình hạch tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hóa cách có hiệu hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống CBNV Do thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa chun đề chưa có tính khái qt cao, việc q trình chưa hẳn hồn tồn thấu đấu khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy cô giáo để chuyên đề em tốt Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình hiệu Ban lãnh đạo cơng ty, phòng kế tốn Cơng ty TNHH STM giáo mơn em: Cơ Lê Thị Bích Nga hướng dẫn bảo em suốt q trình hồn thành chuyên đề 101 Danh mục tài liệu tham khảo Tạp chí kế tốn Kế tốn doanh nghiệp tài - NXB Tài Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán - NXB Thống kê Hệ thống văn hướng dẫn thực Luật thuế GTGT - NXB tài Một số tài liệu kinh tế tài khác 102 Mục lục Lời nói đầu Phần i: I bán hàng, xác định kết yêu cầu quản lý Vai trò, vị trí bán hàng xác định kết doanh nghiệp: Sự cần thiết quản lý hàng hoá yêu cầu quản lý Sự cần thiết quản lý bán hàng yêu cầu quản lý II nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán bán hàng xác đ ịnh kết A Kế toán hàng hoá 103 Biểu số Đơn vị : Công ty TNHH STM Nhật ký chứng từ số Ghi có TK 111 - Tiền mặt Tháng 3/2007 Đơn vị tính: đồng Ghi có TK 111, ghi nợ TK TT Ngày 112 131 1561 1562 133 331 641 67.000.000 414.714.513 20.000.000 112.284.676` 65.000.000 10 140.000.000 15 17 22 28 3.700.000 642 8.500.000 111 490.214.513 132.284.676 370.000 69.070.000 140.000.000 250.000.000 25.000.000 275.000.000 22.323.082 6.200.000 71.000.000 Cộng 583.000.000 Cộng có TK 247.356.000 24.735.600 540.000.000 54.000.000 28.523.082 267.626.267 610.717.867 594.000.000 1.247.618.500 86.827.930 133.444.648 1.767.694.621 9.600.000 16.500.000 104 Biểu số Đơn vị : Công ty TNHH STM Nhật ký chứng từ số Ghi có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Tháng 3/2007 Đơn vị tính: đồng TT Ngày 3/3 4/3 6/3 8/3 9/3 Cộng Diễn giải Ghi có TK 112, ghi nợ TK 111 Mua thép Công tiền mặt 133 311 331 641 642 Cộng có TK 112 589.468.000 58.946.800 ty Posco Rút THNH nhập quỹ 1561 648.414.800 20.000.000 Trả tiền cho C.ty gang thép T.Nguyên Trả tiền cho C.ty KK Hà Nội Trả tiền cho C.ty Vinasteel 20.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 80.582.000 80.582.000 215.000.000 589.468.000 58.946.800 300.000.000 880.582.000 105 Biểu số 11 Đơn vị : Công ty TNHH STM Nhật ký chứng từ số Ghi có TK 331 - Phải trả cho người bán Tháng 3/2007 Đơn vị tính: đồng TT Dư đầu tháng Tên đơn vị Nợ Ghi có TK 331, ghi nợ TK Theo dõi tốn Có 156 133 Cộng có 133 111 112 Số dư cuối 331 Cộng nợ 331 Nợ Có 10 13 11 12 Chi nhánh 970.622.456 274.215.800 27.421.580 301.637.38 973.880.797 973.880.797 298.379.039 450.000.450 600.200.000 30.020.000 660.220.000 950.000.000 950.000.000 160.220.450 1.135.374.440 398.368.200 39.836.820 438.205.020 580.582.000 992.997.460 Tp HCM Cơng ty kim khí Hà Nội Cơng ty kim 580.582.000 106 khí Quảng Ninh Cộng 2.635.997.346 2.154.032.100 215.403.210 2.369.435.310 1.767.694.621 880.582.621 2.602.147.546 2.377.156.035 107 Biểu số 12 Bảng kê tổng hợp nhập xuất tồn Tháng 3/2007 TK 156 - Hàng hóa Chủng loại Thép 6 LD Thép 8 LD Tồn đầu tháng Số Đơn lượng giá Thành tiền Nhập tháng Số Đơn lượng giá Thành tiền Xuất tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Tồn cuối tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền 62.602,7 3.963 248.088.680 88.238 3.980 351.179.060 101.123,5 3.972,8 401.743.440 49.717,2 3.972,8 197.524.300 65.473,2 4.059 265.811.400 81.565 3.969 323.716.180 78.211,1 4.009,3 313.575.010 68.827,4 4.009,3 275.570 24.931,7 4.008 99.919.400 17.550 4.115 72.218.250 26.943,1 109.174.400 15.538,5 156.170.200 105.861 4.007 118.223.900 4.065 Thép 13 4.052 4.052 62.963.250 431.624.990 121.194,4 4.051,6 491.031.230 23.881,94 4.051,6 96.763.960 238.217.150 133.511.150 LD Thép 18 39.215,3 3.982 LD Thép 30.181 3.917 58.110 33.755,7 4.014,4 54.535,2 4.014,4 218.929.900 108 20 LD Cộng 333.881 4.028 1.344.898.300 240.399 4.023,8 4.991.118.650 1.244.710 4.024,3 5.009.191.040 329.570 4.026 1.326.825.910 109 Biểu số 19 Sổ chi tiết tiêu thụ tài khoản 511 Tháng 3/2007 Chứng từ SH NT 41292 Tên khách hàng Thép6 ,8 LD Số lượng Thép18 LD Thành tiền Công ty Số lượng 30.058,2 131.162.863 Licogi 511 3331 111 112 131 Thành tiền 131.162.863 13.116.286 144.279.149 164.000.000 16.400.000 180.400.000 80.200.000 8.020.000 88.202.000 Công ty 42315 19 Hà 41.000 164.000.000 Minh Công ty 13213 29 Minh 20.000 80.200.000 Phượng Cơng ty 43245 30 Hồng 19.000 75.050.000 75.050.000 7.505.000 82.555.000 Phong 110 Cộng 101.123,5 409.500.000 40.058,2 285.729.863 5.157.914.410 515.791.441 2.468.269.958 504.028.160 2.701.407.732 111 Biểu số 24 Bảng kê số 11 - phải thu khách hàng Tháng 3/2007 Ngày Diễn giải Dư đầu tháng Ghi nợ TK 131, ghi có TK 511 3/3 Công ty Licogi 29/3 C.ty M Phương 19/3 C.ty Hà Minh 3331 Công nợ 1.064.724.068 698.758.970 69.875.897 768.634.866 92.871.815 315.820.000 31.582.000 347.402.000 350.000.000 Ghi có TK 131, ghi nợ TK 111 112 569.807.930 Cộng có Số dư cuối tháng 569.807.930 1.263.511.004 92.871.815 92.871.815 347.402.000 350.000.000 350.000.000 Cộng 1.907.595.883 2.455.825.211 245.582.521 2.701.407.732 1.488.365.815 847.092.930 2.335.458.745 2.273.544.870 112 Biểu số 28 Nhật ký chứng từ số Tháng 3/2007 Các TK ghi có 156 111 511 3331 532 632 641 642 911 Cộng Các TK ghi nợ TK 111 - 2.243.881.780 224.388.178 2.468.269.958 Tiền mặt TK 1112- 458.207.419 45.820.741 504.028.160 2.455.825.211 245.582.521 2.701.407.732 TGNH TK 131 Phải 113 thu khách hàng TK 511 Doanh 1.800.000 5.156.114.410 5.157.914.410 thu bán hàng TK 532 Giảm 1.800.000 1.800.000 giá hàng bán TK 632 - 5.095.792.740 5.095.792.740 Giá vốn TK 5.095.792.740 9.600.000 16.500.000 5.121.892.740 114 911 Xác định KQKD Cộng 5.095.792.740 1.800.000 5.157.914.410 515.791.441 1.800.000 5.095.792.740 9.600.000 16.500.000 5.156.114.410 115 ... qua tìm hiểu thực tế nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác bán hàng, em chọn đề tài “ Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp thương mại – Khảo sát thực tế Công ty TNHH STM Đ ề tài... chung kế toán bán hàng xác định kết qr Phần 2: Tình hình thực tế kế tốn bán hàng xác định kết Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết Công ty TNHH STM. .. chung kế toán bán hàng xác định kết I bán hàng, xác định kết yêu cầu quản lý Vai trò, vị trí bán hàng xác định kết doanh nghiệp: a Hàng hố: Là loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất, doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại – khảo sát thực tế tại công ty TNHH STM , Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại – khảo sát thực tế tại công ty TNHH STM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay