Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

UBND HUYỆN VŨ THƯ PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Đề kiểm tra chất lượng học năm học 2016-2017 Mơn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: (2 điểm) Giải bất phương trình phương trình sau a) 2x – ≤ 5x – b) (x – 3)(x + 3) = x(x + 5) c) (x – 1)3= x3 – Bài 2: (2 điểm) x  2x −  x − − : x + 2 − x x −   x+2 Cho biểu thức: A =  với x ≠ ± x ≠ a) Rút gọn biểu thức A b) Tìm giá trị x cho biểu thức A nhận giá trị giá trị biểu thức – x Bài 3: (2 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình ẩn Một đội sản xuất lập kế hoạch để khai thác lượng quặng, theo ngày đội phải khai thác 45 m3 quặng Khi thực trung bình ngày đội khai thác 52m3 quặng đội hồn thành xong sớm so với kế hoạch ngày khai thác thêm 26 m3 quặng Hỏi theo kế hoạch đội sản xuất phải khai thác m3 quặng? Bài 4: (2,5 điểm) Cho ∆ABC nhọn Các đường cao AD, BE cắt H a) Chứng minh ∆AEH đồng dạng với ∆BDH từ suy AH.HD = BH.HE b) Chứng minh góc BAD góc BED c) Biết cạnh BC có độ dài a (khơng đổi), tìm giá trị lớn tích AD.HD theo a Bài 5: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AB = cm, AC = cm, BC = 10 cm, AA’ = 20 cm Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình lăng trụ nói Bài 6: (0,5 điểm ) Cho a, b, c ba số dương có tổng Chứng minh P= ab bc ca + + ≤ c +1 a +1 b +1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8 , Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay