Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 8

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:50

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC TỐN ĐỀ SỐ 11 1/ Giải phương trình sau: a) x2   x  x x  x  2 b) x  x  2/ Một tổ sản xuất theo kế hoạch ngày phải sản xuất 50sp Khi thực hiện, ngày tổ sản xuất 57sp Do tổ hồn thành trước kế hoạch ngày vượt mức 13 sp Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất sp? 3/ cho hình thang cân ABCD có AB//DC AB
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 8 , Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay