Đề cương ôn thi toán 8

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:50

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐN Hình Học Đề số Bài 1: a Cho hình thoi ABCD, kỴ đường cao AH, AK CMR: AH = AK b Hình bình hành ABCD có hai đường cao AH, AK CMR: ABCD hình thoi A Giải: a Xét  AHB  AKD có: AB = AD (vì ABCD hình thoi) Góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi toán 8 , Đề cương ôn thi toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay