Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 7

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:42

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP ĐỀ SỐ Bài (3 điểm ): a Tìm chữ số hàng chục, hàng trăm số 232010 ĐS: b Tìm số dư R chia 18901969 cho 2382010 R= Bài 2: (3,5 điểm) Cho dãy số xn+1 = xn2  ; n số tự nhiên khác xn2  a) Cho x1 = 0,25 Viết quy trình nhấn phím liên tục để tính xn? b) Tính x100 a ……………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………….………… b x100 = Bài 3: (4 điểm) Một xạ thủ bắn súng Điểm số lần bắn ghi lại sau: Điểm Lần bắn 14 12 a Tính tổng số lần bắn b Tổng số điểm c Số điểm trung bình lần bắn d Tính độ lệch tiêu chuẩn phương sai n = 2 = Bài : (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức điền kết vào ô vuông :          :             A              :            Bài 5: (3 điểm) A= 13 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 13 1 (   : ).1 15, 2.0, 25  48,51:14,  44 11 66 a Tìm x biết: x 3,  0,8.(5  3, 25) x= b Tính kết tích sau: M = 2334556  321432543 M= Bài 6: (5 điểm) Cho ΔABC vuông A, I giao điểm hai đường phân giác góc ABC góc ACB Từ I kẻ IDAB, IEAC (D  AB, E  AC), biết AB = 4,75cm, AC = 6,25cm Tính độ dài đoạn AD, AE diện tích ΔIBC AD = AE = SΔIBC= - Hết - ĐỀ SỐ Câu1 (3 điểm):Tìm ước số chung lớn (USCLN) bội số chung nhỏ (BSCNN) số sau : a= 7020112010 b = 20112010 Câu (6 điểm) Tìm : a) Chữ số tận số 29999 b) Chữ số hàng chục số 29999 Câu (6 điểm) Cho biểu thức: P(x) = a) Tính giá trị P( 1 1     x  x x  3x  x  x  x  x  12 x  x  20 29  ); P( ) 2009 b) Tìm x biết P(x) = 4046126 Câu (6 điểm): a) Đặt S(n) = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n(n + 1) Tính S(100) S(2009) b) Đặt P(n) = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.5 + … + n(n + 1)(n+2).Tính P(100) P(2009) Câu (5 điểm)Biết (2 + x + 2x3)15 = a0 +a1x + a2x2 + a3x3 + … + a45x45 Tính S1 = a1 +a2 +a3 + … + a45 ; S2 = a0 +a2 +a4 + … + a44 Câu (6 điểm):Cho dãy số thứ tự u1 , u2, u3 , , un , un1 , ,biết u5  588 , u6  1084 un1  3un  2un1 Tính u1 , u2 , u25 Câu (6 điểm):Tìm giá trị x, y thỏa mãn: y 5 3 2x 5  7 1 ; x 3 5 8 1 1 4 y  3 2 5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (6 điểm): a) Bạn Toán gửi tiết kiệm số tiền ban đầu 2000000 đồng với lãi suất 0,58% tháng (gửi khơng kỳ hạn) Hỏi bạn Tốn phải gửi tháng vốn lẫn lãi vượt 2600000 đồng ? b) Với số tiền ban đầu số tháng gửi số tháng câu a) tháng, bạn Toán gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng với lãi suất 0,68% tháng, bạn Tốn nhận số tiền vốn lẫn lãi bao nhiêu? (Biết tháng kỳ hạn, cộng thêm lãi khơng cộng vốn lãi tháng trước để tính lãi tháng sau Hết kỳ hạn, lãi cộng vào vốn để tính lãi kỳ hạn tiếp theo) ... 4 ,75 cm, AC = 6,25cm Tính độ dài đoạn AD, AE diện tích ΔIBC AD = AE = SΔIBC= - Hết - ĐỀ SỐ Câu1 (3 điểm):Tìm ước số chung lớn (USCLN) bội số chung nhỏ (BSCNN) số sau : a= 70 20112010 b = 20112010... 2un1 Tính u1 , u2 , u25 Câu (6 điểm):Tìm giá trị x, y thỏa mãn: y 5 3 2x 5  7 1 ; x 3 5 8 1 1 4 y  3 2 5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (6 điểm): a) Bạn Toán. .. 0,68% tháng, bạn Toán nhận số tiền vốn lẫn lãi bao nhiêu? (Biết tháng kỳ hạn, cộng thêm lãi không cộng vốn lãi tháng trước để tính lãi tháng sau Hết kỳ hạn, lãi cộng vào vốn để tính lãi kỳ hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 7 , Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay