Đề cương ôn thi toán 7 học kỳ 1

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:41

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN A Phần đại số: I Dạng tốn tính giá trị biểu thức: 15 15 A= +  1  34 21 34 17 3  1  1 C  25           3  2 2 3 B  16 : ( )  28 : (  ) 7 1 3  D  ( 2)3   0,25  :   6 4  E  16   25  0,3 400 0,5  0,(3)  0,1(6) 2,5  1,(6)  0,8(3) 16   I   1,53 :   1,25   63   28  3 F       : 6  2 H  0,(32) 1,(5)  0,(25)  11 83   62   K   1,9  9,5:4        75 25   81,624:4,8  4,505  125.0,75  66  63.33  36 P N 2  73  0,44  : 0,88  3,53  (2,75) :0,52   G   5   13  27  10   203 25  46 820  420   Q M  25 2  645  10      : 12  14  7  3 Bài : Thực phép tính sau  6 1 1 a)     b) 16   13    11  5 c) 7,2  (3,7  2,8)  0,3 4510.520 T 7515 1   d) 1  0,5  :  3      Bài : Thực phép tính sau  5 3 a)     b)  26   19   11  7 II Dạng tốn tìm x, y, z, t: Bài 1: Tìm x, y biết: 11  1     x  a)  x    b) c) 2007,5  x  1,5  12  4  2014 2012 d) x    1 e)  x    y2  0 3 Bài : a) x     2 b) 19  x 20 Bài 3: Tìm x, y, z, t (nếu có) từ tỉ lệ thức sau: a) x : = y : x – y = - b) x : = y : = z : x – y = c) x: y : z : t = : : : x + y + z + t = - 42 x y y z x y y z d)  ;  vµ x  y  z   49 e)  ;  vµ x  y  z  10 4 2014 1  1  f)  x  :  : g) :  x   : 0,02 h)  x  2013 1 3  4  Bài 3: So sánh: a) 2333 3222 b) 32009 91005 c) 9920 999910 III Dạng toán chứng minh tỉ lệ thức : a c a c  Cho  chứng minh : a) b d ab cd a c a.c a  c2 c)  d)  3a  b 3c  d bd b  d2 a ac  b bd a.b a  b e)  c.d c2  d2 b) a.b  a  b  f)  cd  c  d 2 IV Dạng tốn đố vận dụng tính chất dãy tỉ số : Bài 1: Ba lớp 7A, 7B, 7C giao nhiệm vụ chăm sóc vườn trường Diện tích nhận chăm sóc ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5, 7, diện tích chăm sóc lớp 7A lớp 7B 10 m2 Tính diện tích vườn trường lớp nhận chăm sóc Bài 2: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ Đội ba chi đội 7A, 7B, 7C thu tổng cộng 120kg giấy vụn Biết số giấy vụn thu ba chi đội tỉ lệ với 9, 7, Hãy tính số giấy vụn chi đội thu Bài 3: Tính độ dài cạnh tam giác biết chu vi 22cm cạnh tam giác tỉ lệ với số 2, 4, Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 70m tỉ số hai cạnh Tính diện tích mảnh đất V Một số toán đại lượng tỉ lệ thuận : Bài 1: Cho biết hai đại lượng x y tỉ lệ thuận với x = y = a) Hãy biểu diễn y theo x b) Tìm hệ số tỉ lệ x y c) Tính y x = - 5; x = 10 Bài : Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận Điền số thích hợp vào trống bảng sau : x -2 -1 y -2 2 Bài : Lớp 7A tổ chức nấu chè để tham gia phiên chợ quê nhà trường tổ chức 4kg đậu phải dùng 2,5kg đường Hỏi phải dùng kg đường để nấu chè từ 9kg đậu Bài : Để làm nước mơ người ta thường ngâm mơ theo công thức : 2kg mơ ngâm với 2,5kg đường Hỏi cần kg đường để ngâm 5kg mơ ? Bài : Biết 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa hết vào can 16 lít khơng ? Bài 6: Biết độ dài ba cạnh tam giác tỉ lệ với ; ; Tính độ dài cạnh tam giác, biết tổng độ dài ba cạnh tam giác 72 cm Bài 6: Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với ; ; Tính số học sinh lớp, biết số học sinh lớp 7C nhiều số học sinh lớp 7A 16 học sinh VI Một số toán đại lượng tỉ lệ nghịch : Bài : Cho biết hai đại lượng x y tỉ lệ nghịch với x = y = 15 a) Biểu diễn y theo x b) Tìm hệ số tỉ lệ x y c) Tính giá trị y x = x = 10 Bài : Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch Điền số thích hợp vào trống bảng sau : x 0,5 - 1,2 y -2 Bài : Một ô tô từ A đến B hết Hỏi tơ từ A đến B hết thời gian với vận tốc 1,2 lần vận tốc cũ Bài : Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng diện tích Đội thứ cày xong ngày, đội thứ hài ngày đội thứ ba ngày Hỏi đội có máy ? Biết đội thứ hai có nhiều đội thứ ba máy (năng suất máy nhau) Bài : Với số tiền để mua 135 mét vải loại I mua mét vải loại II biết giá tiền vải loại II 90% giá tiền vải loại I VII Hàm số đồ thị : Bài : Cho hàm số y = a.x (a  0) có đồ thị đường thẳng d a) Xác định hệ số a biết d qua A(- 1; -2) b) Điểm điểm sau thuộc d ? M(2; - 3) A(1; - 2) I(- 2; 4) Bài 2: a) Vẽ đồ thị hàm số y = - 0,25.x b) Điểm sau thuộc đồ thị hàm số : H(2; - 0,5) K(- 4; - 1) y Bài 3: a) Đặt tên xác định toạ độ điểm hình vẽ bên b) Đường thẳng hình vẽ bên đồ thị hàm số bậc ? Bài 4: Vẽ hệ trục toạ độ đồ thị x hàm số sau : -3 -2 -1 1 a) y = - x b) y  x c) y   x -1 2 Bài 5: Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = - 0,5.x Bằng đồ thị tìm: -2 -3 a) f(2) ; f(- 2) ; f(4) ; f(0) b) Giá trị x y = - ; y = ; y = 2,5 c) Các giá trị x y dương, y âm Bài 6: Cho hàm số y = -3x a) Vẽ đồ thị hàm số b) Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = -3x : B(-1 ; -3) C(0,5 ; -1,5) Bài 7: Cho hàm số y = -2x a) Vẽ đồ thị hàm số b) Cho điểm B(-1 ; 2) C(-1,5 ; -3) Hỏi điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x ? Vì ? B Hình học: Bài 1: Cho Ot tia phân giác góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ot lấy điểm M cho OM > OA a) Chứng minh AOM  BOM b) Gọi C giao điểm tia AM tia Oy D giao điểm BM Ox Chứng minh rằng: AC = BD c) Nối A B, vẽ đường thẳng d vng góc với AB A Chứng minh: d // Ot Bài 2: Cho góc nhọn xOy Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy cho OA = OB Qua A kẻ đường thằng vng góc với Ox cắt Oy M, qua B kẻ đường thẳng vng góc với Oy cắt Ox N Gọi H giao điểm AM BN, I trung điểm MN Chứng minh a) ON = OM AN = BM b) Tia OH tia phân giác góc xOy c) Ba điểm O, H, I thẳng hang Bài 3: Cho tam giác ABC vuông A Gọi M trung điểm AC, tia đối tia MB lấy điểm D cho MD = MB a) Chứng minh : AD = BC b) Chứng minh : CD vng góc với AC c) Đường thẳng qua B song song với AC cắt tia DC N Chứng minh : ABM  CNM Bài 4: Cho ABC , M trung điểm AB Đường thẳng qua M song song với BC cắt AC I, đường thẳng qua I song song với AB cắt BC K Chứng minh : a) AM = IK b) AMI  IKC c) AI = IC Bài 5: Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox xác định hai điểm A B cho điểm A nằm hai điểm O B Trên tia Oy xác định hai điểm C D cho OC = OA, OD = OB Gọi I giao điểm AD BC Chứng minh : a) AD = BC b) AI = IC c) OI  BD Bài 6: Cho tam giác ABC vuông A Gọi I trung điểm BC Trên tia đối tia IA lấy điểm D cho ID = IA a) CMR: BID  CIA b) CMR: BD  AB c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng BD M Chứng minh BAM  ABC d) CMR: AB tia phân giác góc DAM Bài 7: Cho tam giác ABC (AB < AC) Trên tia BA lấy điểm D cho BD = BC Nối C với D Tia phân giác góc B cắt cạnh AC CD theo thứ tự E I a) Chứng minh BID BIC b) Chứng minh ED = EC c) Kẻ AH vng góc với CD điểm H, chứng minh AH // BI d) Biết số đo góc ABC 70o , tính số đo góc BCD DAH Một số đề tham khảo Đề Bài 1: (1,5 điểm ) a) Phát biểu định lí tổng ba góc tam giác b) Áp dụng: Tìm số đo x hình Bài 2: (2,0 điểm ) Thực phép tính sau: a)  b) 3 : 15 d)    c)    2 Bài 3: (2,0) điểm 1) Tìm x biết : a) x-  B b) x   A 800 x 300 C Hình 2) Ba cạnh tam giác tỉ lệ với ;3 ;2 chu vi tam giác 27cm Tính đọ dài cạnh tam giác Bài 4: (2,0 điểm ) Cho x,y hai đại lượng tỉ lệ thuận a) Tìm hệ số tỉ lệ k biết x = 2, y = b) Biểu diễn y theo x c) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm Bài 5: (2,5 điểm ) Cho góc xOy gọi Oz tia phân giác góc xOy Tên Ox lấy điểm A, Oy lấy điểm B cho OA= OB Lấy điểm I OZ (I  0) a) C/m  OAI =  OBI b) Đoạn thẳng AB cắt OZ H C/m H trung điểm AB Đề Câu Hãy tính giá trị biểu thức sau : a, A = 120 : {60 : [(32 + 42) – 5]} c, C =   b, B= 1   d, E = 22 + 23 + 32 + 33 – 48 Câu Hãy ghi giả thiết kết luận Chứng minh :  ABD =  ACD D A Câu 3 13 26 a Tìm x biết x - = : 10 B C b Tìm x biết x    Câu Cho toán: lớp 6,7,8 trường cấp II phân công chăm sóc trường số cần chăm sóc tỉ lệ với số 2,3,4 biết tổng số lớp cần chăm sóc 180.Hãy tính số lớp cần chăm sóc ? Câu Hãy biểu diễn điểm sau mặt phẳng toạ độ Oxy : M (- ;1) ; N (2;-1) ; P (0;3) ; Q (-3;0) Câu Cho góc xOy khác 1800 lấy điểm A,B thuộc vào tia Ox cho OA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi toán 7 học kỳ 1 , Đề cương ôn thi toán 7 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay