Đồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased array

38 59 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:40

Đồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased arrayĐồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased array Phần 1: Tổng quan NDT NDT gì? Hình 1: phương pháp NDT Ưu điểm NDT Các phương pháp sử dụng NDT - Siêu âm kiểm tra Hình 2: Thiết bị siêu âm - Chụp ảnh phóng xạ Hình : Sơ đồ bố trí chiếu chụp - Phương pháp dòng điện xốy Hình 4: sơ đồ bố trí phương pháp dòng điện xốy Ứng dụng - Trong dầu khí Hình : kiểm tra đường ống dẫn dầu - Trong chế tạo máy Hình : kiểm tra vật đúc NDT - Trong hàng không, hải quan,… PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM Hình 7: kỹ thuật viên kiểm tra vật mẫu phương pháp siêu âm TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM Giới thiệu phương pháp siêu âm Ưu điểm phương pháp Nhược điểm phương pháp 1.4 Ứng dụng Thiết bị - Khối chuẩn  Sử dụng lỗ khoan sườn, đáy bằng,rãnh khắc…để xây dựng mức đối chứng ban đầu  Vật liệu đồng cấp, không tách lớp đáng kể, xử lý nhiệt đồng cấp loại  Có thể hàn đắp giống vật liệu kiểm tra  Bề mặt tương đương Vật liệu phẳng dùng khối chuẩn phẳng Vật liệu kiểm tra cong (khơng phải ống) có đường kính lớn 20” : dùng khối phẳng Đường kính vật liệu 0.9 đến 1.5 lần đường kính khối chuẩn sử dụng Vật liệu ống dùng khối chuẩn ống -Nhận dạng vùng hàn kiểm tra  Vị trí mối hàn nhận dạng chúng phải thể vẽ  Mối hàn có thẻ đóng đấu, khơng sâu q 1.2mm  Mối hàn đánh dấu hệ thống điểm đối chứng: đường trung tâm, đoạn chiều dài dọc theo mối hàn Kỹ thuật  Tia thẳng sóng dọc  Tia xiên sóng dọc  Tia xiên sóng ngang  Nhúng tiếp xúc  Các kỹ thuật khác tương đương độ nhạy tốt dùng: hình ảnh máy tính, chùm tia tách pha array Điều -Vật liệu cấu trúc hạt thô Phải chỉnh sửa quy trình Sử dụng mẫu mơ Đầu tia xiên sóng dọc hai biến tử Điều - Chuẩn  Độ tuyến tính dọc theo Appendix I  Độ tuyến tính phím điều khiển biên độ theo Appendix II  Tần suất 03 tháng lần cho hai nội dung  Chuẩn cho toàn hệ thống UT phạm vi chiều dày kiểm tra  Bề mặt, chất tiếp âm, nêm, tiếp hợp,các phím Reject, filter, damping…khi chuẩn,kiểm tra chuẩn, kiểm tra giống  Nhiệt độ sai khác khối chuẩn bề mặt kiểm tra 140C Appendix1 Độ tuyến tính dọc Đặt đầu lên mẫu chuẩn, thu hai thị, thị lớn cao gấp hai lần thị bé Đặt thị lớn 80% hình Điều chỉnh gain thị lớn từ 100% đến 20% với bước tăng giảm 10% Đọc thị nhỏ, biên độ phải 50% thị lớn ±5% chiều cao hình Appendix độ tuyến tính phím/núm điều khiển biên độ (gain) Đặt đầu lên mẫu chuẩn, thu thị cực đại từ lỗ 1/2T  Điều chỉnh gain bảng dưới, thị phải nằm giới hạn qui định Điều - Chuẩn Chuẩn phạm vi chuẩn mức đối chứng ban đầu PRL Tia xiên : Điểm 80%±5%FSH (PRL) Chuẩn cho ống cần 03 điểm Xác nhận chuẩn Phạm vi độ nhạy Bất kỳ thành phần hệ thống thay đổi Kết thúc kiểm tra đợt kiểm tra Mỗi Thay người Điều 7-Kiểm tra Độ chồng lắp 10% diện tích biến tử Có thể vừa di chuyển vừa xoay đầu PRR phải phù hợp Tốc độ qt khơng q 150mm/s Mức qt phải cao 6dB so với PRL Bề mặt quét phải phù hợp tiếp âm khơng gây nhiễu kiểm tra Dò qt bất liên tục dọc trục mối hàn Dò quét bất liên tục ngang trục mối hàn Mối hàn bị hạn chế: sử dụng thêm tia thẳng Mối hàn không tiếp cận được: Phải báo cáo Điều 8-Đánh giá  Chỉ thị khơng liên quan: cấu trúc hạt, hình dạng…  Chỉ thị tách lớp kim loại phải báo cáo  Chỉ thị vượt 20%PRL phải khảo sát để đánh giá chấp nhận hay loại bỏ theo quy phạm áp dụng Hồ sơ - Báo cáo kiểm tra  a qui trình  b máy siêu âm (số sêri)  c đầu (số seri, tần số, kích thước)  d góc tia sử dụng  e.chất tiếp âm  f cáp (loại, chiều dài  g Thiết bị đặc biệt, nêm,  h.phần mềm máy tính  i nhận dạng khối chuẩn  j mô  k mức đối chứng  l số liệu chuẩn (phản xạ, biên độ, giá trị đọc khoảng cách)  m số liệu mơ  n nhận dạng, vị trí mối hàn quét  o bề mặt quét, điều kiện  p vẽ, hồ sơ vị trí thị loại bỏ phát hiện, vùng sửa chữa  q vùng khó hay khơng tiếp cận  r tên, bậc trình độ nhân viên kiểm tra  s ngày, kiểm tra  (b đến m viết hồ sơ riêng)  Chỉ thị chấp nhận không chấp nhận Thiết bị siêu âm mảng điều pha PRISMA ... sóng bề mặt CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ DÙNG TRONG SIÊU ÂM 3.1 Thiết bị xung phản xạ - Ba thiết bị chủ yếu sử dụng: A-scan, B-scan, C-scan - Chủ yếu liên quan đến hiển thị hình ảnh thiết bị siêu âm - Có... không lớn 250ppm Thiết bị - Khối chuẩn  Sử dụng lỗ khoan sườn, đáy bằng,rãnh khắc…để xây dựng mức đối chứng ban đầu  Vật liệu đồng cấp, không tách lớp đáng kể, xử lý nhiệt đồng cấp loại  Có... giác 3.2 Điện tử thiết bị xung phản xạ - Thiết bị xung phản xạ có mạch điện tử tương tự cung cấp chức thông thường bản,tên thay đổi có thêm yếu tố phụ thuộc vào nhà sản xuất nhiên thiết bị phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased array, Đồ án thiết kế Kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm Phased array

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay