Ôn tập học kì 1 toán lớp 6

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ƠN TẬP HỌC TOÁN A/LÝ THUYẾT : I PHẦN SỐ HỌC : * Chương I: Tập hợp: cách ghi tập hợp; xác định số phần tử tập hợp Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; công thức lũy thừa thứ tự thực phép tính Tính chất chia hết tổng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, Phân tích số thừa số nguyên tố Cách tìm ƯCLN, BCNN * Chương II: Thế tập hợp số nguyên Thứ tự tập số nguyên Quy tắc :Cộng hai số nguyên dấu ,cộng hai số nguyên khác dấu ,trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế II PHẦN HÌNH HỌC Thế điểm, đoạn thẳng, tia? Khi ba điểm A, B, C thẳng hàng? Khi điểm M điểm nằm đoạn thẳng AB? - Trung điểm M đoạn thẳng AB gì? Thế độ dài đoạn thẳng? -Thế hai tia đối nhau? Trùng nhau? Vẽ hình minh hoạ cho trường hợp Cho ví dụ cách vẽ: + Đoạn thẳng + Đường thẳng Trong trường hợp cắt nhau; trùng nhau, song song ? B/ BÀI TẬP: I TẬP HỢP Bài 1: Dạy kèm Tài Năng Việt + Tia Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a) Viết tập hợp A số tự nhiên lớn không vượt hai cách b) Tập hợp số tự nhiên khác không vượt 12 hai cách c) Viết tập hợp M số tự nhiên lớn 11 không vượt 20 hai cách d) Viết tập hợp M số tự nhiên lớn 9, nhỏ 15 hai cách e) Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt 30 hai cách f) Viết tập hợp B số tự nhiên lớn hai cách g) Viết tập hợp C số tự nhiên lớn 18 không vượt 100 hai cách Bài 2: Viết Tập hợp chữ số số: a) 97542 b)29635 c) 60000 Bài 3: Viết tập hợp số tự nhiên có hai chữ số mà tổng chữ số Bài 4: Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử A = {x  N10 < x
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kì 1 toán lớp 6 , Ôn tập học kì 1 toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay