Tài liệu môn toán lớp 6 hình học

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG §1 ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Hiểu điểm gì? Đường thẳng gì? - Hiểu quan hệ điểm thuộc (Không thuộc) đường thẳng Kỹ năng: - Biết vẽ điểm, đường thẳng - Biết sử dụng kí hiệu  ,  Thái độ: - Vẽ hình cẩn thận xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn SGK, thước thẳng Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Dụng cụ học tập Đọc trước III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Giới thiệu chương trình học 6: Chương I: Đoạn thẳng Chương II: Góc Mỗi hình phẳng tập hợp điểm mặt phẳng Ở lớp ta gặp số hình phẳng như: Đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, tam giác, đường tròn,… Hình học phẳng nghiên cứu tính chất hình phẳng (GV giới thiệu hình hình học tranh lụa tiếng Héc-Banh, hoạ sĩ ngưòi Pháp, vẽ năm 1951 SGK-T 102.) Tiết học nghiên cứu số hình hình học phẳng là: Điểm - Đường thẳng b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 13 Hoạt động 1: Tìm hiểu điểm GV: Điểm: Phút Vẽ lên bảng Ttheo thao tác: M  B chấm, ghi tên A, B ) giới thiệu (Hình 1) điểm - Dấu chấm nhỏ trang giấy Trang Tiếp tục đọc tên, viết tên điểm có hình GV vừa vẽ hình SGK để hình thành khái niệm điểm phân biệt HS: Đọc tên điểm hình SGK Có nhận xét gì? Thế hai điểm phân biệt? Quy ước GV: Giới thiệu khái niệm hình điểm hình 12 Hoạt động 2: Tìm hiểu đường thẳng Phút GV: Giới thiệu hình ảnh đường thẳng Ta dùng dụng cụ để vẽ đường thẳng? GV hướng dẫn HS vẽ đường thẳng (có kéo dài hai phía) đặt tên, đọc tên đường thẳng GV: Vẽ hình tập (H6 SGK) HS giải tập có ý điểm phân biệt có tên khác điểm có tên khác chưa hẳn phân biệt GV: Chú ý cho HS đường thẳng hình 10 Hoạt động 3: Tìm hiểu điểm thuộc Phút đường thẳng, điểm khơng thuộc đường thẳng HS: Quan sát hình SGK GV giới thiệu quan hệ A, B với đường thẳng d (trên bảng phụ) GV: Giới thiệu cách viết, cách đọc điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, yêu cầu HS viết đọc ký hiệu tương tự Trang hình ảnh điểm - Người ta dùng chữ in hoa A , B , C để đặt tên cho điểm - Bất hình tập hợp điểm Một điểm hình Đường thẳng: a b - Sợi căng thẳng, mép bàn, nét bút chì vạch theo thước thẳng trang giấy… cho ta hình ảnh đường thẳng - Người ta dùng chữ thường a , b,… m … để đặt tên cho đường thẳng Điểm thuộc đường thẳng Điểm không thuộc đường thẳng: A d B Trên hình vẽ ta nói Điểm A thuộc đường thẳng d Ký hiệu: A  d Ta nói: Điểm A nằm đường thẳng d hay đường thẳng d qua điểm A hay đường thẳng d chứa điểm A Điểm B không thuộc đường thẳng d Ký hiệu: B  d Ta nói: Điểm B không nằm Gia sư Tài Năng Việt GV: Cho HS làm HS: Thực GV: Dùng hình sau giải xong tập 1, yêu cầu HS dùng ký hiệu để ghi quan hệ HS làm tập? https://giasudaykem.com.vn đường thẳng d hay đường thẳng d không qua điểm B hay đường thẳng d không chứa điểm B ? a B C E D A a, Điểm C thuộc đường thẳng a b, Điểm E không thuộc đường thẳng a c, Vẽ B, D  a; A,I  a Củng cố: (4 Phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn làm tập sách tập 1; SGK Dặn dò: (1 Phút) - Học theo SGK + ghi - Làm tập 3, 5, (T 104-105) Bài tập 1, 2, (95-96 - SBT) - Đọc trước bài: Ba điểm thẳng hàng §3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Học sinh hiểu có đường thẳng qua điểm phân biệt Kỹ năng: - Học sinh biết vẽ đường thẳng qua điểm, đường thẳng cắt nhau, song song - Rèn luyện tư duy: Nắm vững vị trí tương đối đường thẳng - Mặt phẳng Thái độ: - Vẽ cẩn thận, xác đường thẳng qua điểm A B III/ CHUẨN BỊ: II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập Trang III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước thẳng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) HS: Khi điểm A, B, C thẳng hàng, không thẳng hàng? Cho điểm A vẽ đường thẳng qua A Vẽ đường thẳng qua A? Hỏi thêm: Cho B (B # A) vẽ đường thẳng qua A B? Có đường thẳng qua A B? (một đường thẳng) Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Để vẽ đường thẳng qua điểm ta phải làm vẽ đường thẳng qua điểm đó, tên đường thẳng gì? Bài hơm nay: b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 13 Hoạt động 1: Tìm hiểu cách vẽ Phút đường thẳng GV:Cho điểm C vẽ đường thẳng qua điểm C Vẽ đường thẳng? GV: Cho điểm A B Hãy vẽ đường thẳng qua B, C Vẽ đường thẳng? GV: Em vẽ đường thẳng BC cách nào? HS: nêu cách vẽ đường thẳng qua hai điểm GV: Như qua hai điểm A B vẽ đường thẳng ? HS: Nêu nhận xét Cho hai điểm P, Q vẽ đường thẳng qua hai điểm P, Q GV: Có đường thẳng qua hai điểm P, Q? HS: Lên bảng trình bày cách vẽ GV: Cho hai điểm E ; F vẽ đường không thẳng qua hai điểm ? Số Trang NỘI DUNG KIẾN THỨC Vẽ đường thẳng Muốn vẽ đường thẳng qua hai điểm A B ta làm sau: + Đặt cạnh thước qua hai điểm A B + Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước A B Nhận xét: Có đường thẳng qua hai điểm A, B A C B Gia sư Tài Năng Việt đường thẳng vẽ 10 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đặt tên Phút cho đường thẳng GV: Các em biết đặt tên đường thẳng nào? GV: Vẽ ba đường thẳng với tên gọi khác GV: Giới thiệu tiếp hai trường hợp lại https://giasudaykem.com.vn Tên đường thẳng Ta đặt tên đường thẳng chữ thường, hai chữ thường hay tên hai điểm xác định đường thẳng a Đường thẳng a y x Đường thẳng xy GV: Yêu cầu HS giải tập ? GV: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C gọi tên đường thẳng nào? GV: Qua điểm ta có đường thẳng ? GV: Ta gọi đường thẳng AB, BC, có khơng? GV: Như cách gọi khác? Hãy nêu tên cách gọi khác đường thẳng Hoạt động 3: Tìm hiểu quan hệ đường thẳng 12 GV: Lấy tập ? để giới thiệu Phút đường thẳng AB CB trùng GV:Hãy gọi tên đường thẳng trùng khác hình vẽ? A B Đường thẳng AB ? Hướng dẫn Bốn cách gọi lại là: Đường thẳng AC; BA ; BC; CA Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song a) Hai đường thẳng trùng nhau: A B C GV: Vẽ hình hai đường thẳng AB, AC có điểm chung A GV: Hai đường thẳng có trùng AB BC hai đường thẳng không? trùng GV: Giới thiệu hai đường thẳng phân b) Hai đường thẳng cắt : biệt Trang GV: Hai đường thẳng phân biệt AB, AC có điểm chung? gọi hai đường thẳng nào? GV: Vẽ hình hai đường thẳng xy zt khơng trùng nhau, không cắt GV: Hai đường thẳng xy, zt có trùng khơng? chúng có điểm chung không? GV: Giới thiệu hai đường thẳng song song GV: Thế hai đường thẳng song song? GV: Thế hai đường thẳng phân biệt? GV: Hai đường thẳng phân biệt xảy quan hệ nào? HS: Nêu ý B A C Hai đường thẳng AB, AC có điểm chung, ta nói chúng cắt A giao điểm hai đường thẳng c) Hai đường thẳng song song: y x z t Hai đường thẳng xy, zt khơng có điểm chung nào, ta nói chúng song song Chú ý: Hai đường thẳng khơng trùng gọi hai đường thẳng phân biệt Hai đường thẳng phân biệt có điểm chung khơng có điểm chung Củng cố: (4 Phút) - Với đường thẳng có vị trí nào? - Chỉ số giao điểm trường hợp? Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc - BTVN: 15; 16: 17; 18; 19: 20 (SGK-T 109) - Đọc kỹ trước thực hành trang 110 - Mỗi tổ chuẩn bị: cọc tiêu theo quy định SGK, dâydọi (Dài 1,5 m; có đầu nhọn) §5 TIA Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Học sinh biết định nghĩa mô tả tia cách khác - Học sinh biết tia đối nhau, tia trùng Kỹ năng: - Học sinh biết vẽ tia, biết đọc tên tia - Biết phân loại tia chung gốc Thái độ: - Phát biểu xác mệnh đề tốn học, rèn luyện kỹ vẽ hình, quan sát, nhận xét HS III/ CHUẨN BỊ: II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ (BT 22-112 SGK) Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước thẳng, bút khác màu III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) HS: Vẽ đường thẳng xy, vẽ điểm O đường thẳng xy Điểm O chia đường thẳng xy thành phần? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ 13 Hoạt động 1: Hình thành khái Tia Phút niệm tia y x O GV : Vẽ hình lên bảng GV: Đường thẳng xy chia thành phần? Hình gồm điểm phần GV: Điểm đường thẳng xy đường thẳng bị chia điểm thuộc nào? gọi tia gốc (hay nửa GV: Dùng phấn màu tô phần đường thẳng gốc 0) đường thẳng 0x Trang GV: Giới thiệu hình gồm điểm phần đường thẳng tia gốc GV: Thế tia gốc 0? GV: Giới thiệu tên hai tia 0x, 0y gọi nửa đường thẳng 0x, 0y GV: Tia 0x bị gới hạn điểm Khơng bị giới hạn phía nào? GV: Nên đọc (Hay viết) tên tia, phải đọc (Hay viết) nào? GV: Cho HS trả lời miệng 22a Tương tự GV cho HS trả lời định 10 nghĩa tia gốc A Phút HĐ 2: Tìm hiểu hai tia đối GV: Cho HS quan sát nói lên đặc điểm hai tia 0x, 0y Từ GV giới thiệu hai tia đối GV: Hai tia đối có đặc điểm? Đó đặc điểm gì? GV: Vậy Hai tia hai tia đối nhau? GV: Em có nhận xét điểm đường thẳng? GV: Cho học sinh nêu nhận xét GV: Cho HS thực ?1 HS đọc đề nêu yêu cầu đề GV: Hãy cho biết Ax By hai tia đối nhau? Hai tia cò thiếu đièu kiện nào? GV: Trên hình vẽ có điểm? Sẽ có tia đối nhau? Đó tia nào? HS lên bảng trình bày Trang Khi đọc (Hay viết) tên tia, phải đọc (Hay viết) tên gốc trước Hai tia đối x O y Hai tia gọi đối khi: - Hai tia chung gốc - Tạo thành đường thẳng Nhận xét Mỗi điểm đường thẳng gốc chung hai tia đối ?1 Hướng dẫn x A B y a) Tại Ax, By hai tia đối ? b) Trên hình có tia đối nhau? Hướng dẫn a) Vì hai tia Ax By không chung gốc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HS nhận xét bổ sung thêm GV: Thống cách trình bày cho HS Phút Hoạt động 3: Tìm hiểu hai tia trùng GV : Cho HS quan sát hình vẽ nói lên quan hệ gữa hai tia Ax AB GV: Em có nhận xét đặc điểm hai tia AB Ax? GV : Hai tia trùng tia mà điểm điểm chung GV Lưu ý : Từ sau nói tia mà khơng nói thêm ta hiểu tia phân biệt Phút Hoạt động 4: Củng cố kiến thức HĐ nhóm thực ?2 GV: Em quan sát hình vẽ trả lời câu GV sau: a) Tia 0B trùng với tia nào? b) 0x, Ax có trùng khơng? c) Tại 0x ; 0y không đối nhau? GV: Cho đại diện HS lên bảng trình bày cách thực HS nhận xét bổ sung thêm vào cách thực bạn GV: Uốn nắn thống cách trình bày cho HS b) Các tia đối là: Ax Ay; Bx By Hai tia trùng A B x Tia Ax tia AB hai tia trùng  Chú ý Hai tia không trùng gọi hai tia phân biệt Củng cố ?2 Hướng dẫn B y O A x a) Tia OB trùng với tia Oy b) Hai tia Ox Ax khơng trùng Vì hai tia khơng chung gốc c) Hai tia Ox, Oy khơng đối không tạo thành đường thẳng Củng cố: (4 Phút) - Bài tập 22 sgk Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc định nghĩa - tia gốc O; tia đối nhau, tia trùng - BTVN: 23; 24 (113 - SGK) + 26; 27; 28 (99 - SBT) - Tiết sau: Luyện tập LUYỆN TẬP Trang I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Học sinh củng cố kiến thức cộng đoạn thẳng Kỹ năng: - Rèn kĩ giải tập tìm số đo đoạn thẳng lập luận theo mẫu: "Nếu M nằm A B AM + MB = AB" - Nhận biết điểm nằm hay hai điểm nằm hai điểm khác - Biết so sánh độ dài đoạn thẳng Thái độ: - Cẩn thận đo đoạn thẳng, cộng độ dài đoạn thẳng Bước đầu tập suy luận rèn kĩ tính tốn II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn SGK, thước thẳng, bảng phụ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Làm tập III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: HS: Khi độ dài AM cộng MB AB? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ 13 Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo Dạng 1: Đo đoạn thẳng Phút lớp học thước ngắn GV: Gọi 1HS: Đọc đề Bài tập 48 trang 121 SGK GV : Nếu A B hai điểm mút Hướng dẫn bề rộng lớp học đoạn thẳng Ta có: AB chia làm phần? Hãy vẽ hình mơ tả? Q P M N A GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực Trang 10 luận, vẽ hình cho trường hợp MB + AB  MA Mỗi nhóm cử HS lên bảng trình  A ; B ; C không thẳng hàng bày kết M A B c) Vì AM + MB < AB  Khơng vẽ Củng cố: (4 Phút)(Trong bài) - GV nhấn mạnh lại tính chất điểm nằm hai điểm lại - Khi ba điểm A, B, C thẳng hàng? - Hướng dẫn HS làm tập 49 SGK Dặn dò: (1 Phút) - Xem lại tập làm - BTVN: 45; 46; 49; 51 (102-103 SBT) - Đọc trước bài: §9 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com Giáo án môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN theo yêu cầu, giảng Power Point, Video giảng mẫu môn học, tài liệu ôn thi… KIỂM TRA CHƯƠNG I I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức học chương I - Qua kiểm tra, HS: GV: rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập phương pháp giảng dạy Kỹ năng: - Kĩ vẽ hình; kĩ sử dụng thước thẳng chia khoảng; compa - Kỹ lập luận để giải tốn đơn giản Thái độ: Rèn tính cẩn thận, xác, kỉ luật, tự giác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Kiểm tra, đánh giá III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm Trang 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Học Sinh: Nội dung ôn tập IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung mới: ( 42 Phút) a/Đặt vấn đề: - Đã nghiên cứu xong II III chương - Tiến hành kiểm tra tiết để đánh giá kiến thức học Triển khai bài: Hoạt động 1: Nhắc nhở: (1 Phút) - GV: Nhấn mạnh số quy định trình làm - HS: Chú ý Hoạt động 2: Nhận xét (1 Phút) GV: Nhận xét ý thức làm lớp - Ưu điểm: - Hạn chế: Dặn dò: (1 Phút) - Ơn lại nội dung học - Bài mới: Vật mẫu: (GV: Hướng dẫn chuẩn bị) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Đánh giá KT Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng câu điểm Tỉ lệ: 40% Độ dài đoạn thẳng Cộng hai đoạn thẳng câu điểm Tỉ lệ: 20% Trung điểm đoạn thẳng câu điểm Biết Hiểu Vẽ đường đường thẳng xy Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C 2điểm=50% Vận dụng Thấp Cao Tống số điềm điểm 2điểm=50% 40% Tính độ dài đoạn thẳng IK 2điểm=100% a Điểm A có nằm hai điểm O B khơng b So sánh OA AB c Điểm A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng Vì điểm 20% điểm Trang 13 Tỉ lệ: 40% Tổng 4điểm=100% điểm điểm 40% 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Câu (2 điểm): Vẽ đường đường thẳng xy Trên xy lấy ba điểm A,B.C theo thứ tự a/ Kể tên tia có hình vẽ (Các tia trùng kể lần) b/ Hai tia Ay By có phải hai tia trùng khơng?Vì c/ Kể tên hai tia đối gốc B Câu (2 điểm): Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C Hỏi có đoạn thẳng tất Hãy gọi tên đoạn thẳng Câu (2 điểm): Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng IK Câu (4 điểm): Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B cho OA = 3.5cm, OB = 7cm a Điểm A có nằm hai điểm O B khơng b So sánh OA AB c Điểm A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng Vì ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1: điểm C A B x y a/ Trên hình gồm có tia : Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy b/ Ay By khơng phải hai tia trùng khơng chung gốc c/ Hai tia đối gốc B Bx By Câu 2: C B A a 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Trên hình vẽ gồm có đoạn thẳng là: AB ; BC ; AC 1.5 điểm Câu 3: I 3cm N 0.5 điểm 6cm K Điểm N nằm hai điểm i K, nên ta có IK = IN + NK IK = + IK = 9(cm) Câu A B O x Trang 14 1.5 điểm 0.5 điểm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a/ Do điểm A B nằm tia Ox mà OA < OB ( 3.5 < 7) điểm Suy điểm A nằm hai điểm O B (1) b/ Vì điểm A nằm hai điểm O B, nên ta có 1.5 điểm OA + AB = OB Suy : AB = OB - OA = - 3.5 = 3.5(cm) Vậy : OA = AB ( = 3.5cm) (2) c/ Từ (1) (2) ta có điểm A nằm hai điểm O B cách điểm hai điểm O B nên điểm A trung điểm đoạn thẳng OB HỌC KÌ II CHƯƠNG II: GĨC §1 NỬA MẶT PHẲNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Hiểu mặt phẳng, tia nằm tia khác Kỹ năng: - HS nhận biết nửa mặt phẳng HS biết cách vẽ, nhận biết tia nằm hai tia Thái độ: - Phát huy óc tư duy, trừu tượng học sinh, ý thức liên hệ thực tế II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, Trang 15 - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Thước thẳng, phấn màu Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Đọc trước bài, thước thẳng, giấy nháp III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Giới thiệu chương trình học kì II: chương II: Góc Bài mới: a/ Đặt vấn đề GV: Giới thiệu mặt phẳng: Biểu tượng mặt phẳng trang giấy, mặt bảng Chúng ta vẽ nhiều đường thẳng, nhiều điểm trang giấy Những biểu tượng hàm ý nói: Trong hình học phẳng, mặt phẳng hình cho trước, tập hợp điểm ta nghiên cứu hình (đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc, …) Mỗi hình tập hợp mặt phẳng Mặt phẳng hình bản, khơng định nghĩa Mặt phẳng khơng giới hạn phía b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 18 Hoạt động 1: Nữa mặt phẳng Nửa mặt phẳng: Phút GV: Giới thiệu hình ảnh mặt - Định nghĩa: Hình gồm đường phẳng thẳng a phần mặt phẳng Mặt phẳng có giới hạn không? bị chia a gọi HS: Trả lời nửa mặt phẳng bờ a Cho ví dụ hình ảnh mặtphẳng thực tế? a HS: Trả lời GV: Vẽ đường thẳng a tạo thành phần (như hình vẽ SGK) - Hai nửa mặt phẳng có chung Giới thiệu nửa mặt phẳng bờ a bờ gọi hai nửa mặt phẳng đối Thế nửa mặt phẳng bờ a? HS: Trả lời Chỉ rõ nửa mặt phẳng bờ a hình - Bất kỳ đường thẳng nằm HS: Một hs lên bảng hs khác mặt phẳng bờ chung nhận xét hai mặt phẳng đối GV: Nhận xét, yêu cầu hs vẽ đương - Cách gọi tên nửa mặt phẳng: thẳng xy mặt phẳng Trang 16 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HS: Thực N GV: Giới thiệu mặt phẳng đối nhau, đường thẳng mộtbờ chung (II) hai mặt phẳng đối x HS: Theo dỏi ghi GV: giới thiệu cách gọi tên mặt phẳng HS: Lắng nghe Gọi tên vài nửa mặt phẳng GV: giới thiệu hai điểm phía, khác phía 17 Hoạt động 2: Tia nằm hai tia Phút GV: Yêu cầu hs vẽ ba tia chung gốc Tia nằm hai tia: Ox, Oy, Oz Lấy hai điểm M N x thuộc tia Ox Oy, nối NM HS: Thực z Tia Oz có cắt NM khơng? M HS: Quan sát trả lời GV: giới thiệu tia nằm hai tia I khác O y HS: Theo dỏi, làm ?2 N x Nhận xét: Tia Ox gọi tia nằm z M hai tia Oy Oz tia Ox cắt đoạn thẳng nối hai điểm N thuộc hai tia Oy Oz I Bất kỳ tia chung gốc O y với hai tia đối nằm hai tia đối N y O x M z GV: Nhận xét bổ sung Củng cố : - Nhắc lại định nghĩa nửa mặt phẳng, tia nằm hai tia - Làm bt1, bt2 sgk Hướng dẫn học sinh học nhà : - Về nhà làm tập SGK xem trước bài: Góc Trang 17 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com Giáo án môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN theo yêu cầu, giảng Power Point, Video giảng mẫu môn học, tài liệu ôn thi… CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm điều kiện để cộng hai góc, biết địng nghĩa hai góc phụ nhau, bù nhau, kề nhau, kề bù Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ nhận biết hai góc phụ nhau, bù nhau, kề nhau, kề bù; biết cộng số đo hai góc kề Thái độ: - Có thái độ vẽ, đo cẩn thận xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Cho góc xƠy Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox, Oy a) Đọc tên ghi ký hiệu góc có hình vẽ b) Cho biết số đo góc c) So sánh xÔy với tổng xÔz, zÔy Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Giáo viên dựa vào kết kiểm tra cũ để đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 18 Hoạt động 1: Khi tổng số đo Khi tổng số đo hai Phút hai góc xOy góc yOz số đo góc xOy góc yOz số góc xOz (19') đo góc xOz GV: Yêu cầu hs làm ?1sgk HS: Thực hiện, hs lên bảng Qua kết vừa thực hiện, xOz  zOy  xOy Trang 18 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HS: Trả lời y GV: Giới thiệu ý "ngược lại" phát z biểu hoàn chỉnh tính chất cộng hai góc HS: Chú ý ghi Khi có tia nằm hai tia khác, làm để xác định số đo ba góc x với số lần đo nhất? O HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét Hỏi: Nếu ABC = y ABD + DBC nói tia z nằm hai tia nào? HS: Thảo luận, trả lời GV: Yêu cầu hs làm tập số 18 SGK HS: Thực Làm để tính số đo góc BOC? x O HS: Trả lời GV: Nhận xét bổ sung, gọi hs lên bảng thực Nhận xét: Nếu tia Oy nằm HS: Thực hiện, kiểm tra lại hai tia Ox Oz xOy  yOz  xOz ngược lại, Hoạt động 2: Hai góc kề nhau, hai 17 góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai Phút góc kề bù GV: Yêu cầu hs tự đọc khái niệm mục HS: Thực phút GV: Yêu cầu hs hoạt động nhóm nhóm 1: Thế hai góc kề nhau? Vẽ hình minh hoạ, rõ hai góc kề hình Nhóm 2: Thế hai góc phụ nhau? Tìm số đo góc phụ với góc 300; 450? Nhóm 3: Thế hai góc bù nhau? xOy  yOz  xOz tia Oy nằm hai tia Ox Oz Hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù y z 450 O x Trang 19 Cho góc A = 1050; Góc B = 750, hai b góc có bù khơng? Vì sao? Nhóm 4: Thế hai góc kề bù? Hai góc kề bù có tổng bao nhiêu? Vẽ hình minh hoạ? HS: Thảo luận sau phút đại diện 1350 45 nhóm trình bày GV: Có thể đưa câu hỏi bổ sung T a c HS: Theo dỏi trả lời Hai góc xOy yOz kề nha GV: Nhận xét Hai góc yOz aTb phụ Hai góc yOz bTc bù Hai góc aTb bTc kề bù Củng cố: (4 Phút) - Nhắc lại tổng hai góc, khái niệm góc kề, góc phụ, góc bù nhau, góc kề bù - Làm bt 18, 21sgk Dặn dò: (1 Phút) - Nắm vững nội dung học - Làm bt 19, 20, 22, 23sgk - Đọc trước vẽ góc biết số đo LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Củng cố khắc sâu kiến thức tia phân giác góc Kỹ năng: - Rèn kĩ giải tập tính góc áp dụng vào giải tập - Rèn kĩ vẽ hình Thái độ: - HS cẩn thận tính tốn vẽ hình hình xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng, thước đo độ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Trang 20 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Làm BT, thước thẳng, thước đo độ III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Thế tia phân giác góc? - Trình bày cách vẽ tia phân giác  AOB = 1280? Nội dung mới: a/Đặt vấn đề: b/Triển khai bài: TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 13 Hoạt động 1: Luyện vẽ góc đơn giản Chữa BT 33 (87 - SGK) Phút tính số đo góc t y GV: yêu cầu hs làm Bài tập 33(sgk) HS: vẽ hình theo đề Có cách tính nào? HS: C1: sử dụng tính chất hai góc kề bù; 1300 C2:  x'Ot =  x'Oy+  yOt x x Chọn cách nào? sao? O HS: Cách khỏi tính x'Ơy và chứng tỏ Oy nằm Ox' Ot HS: trình bày lời giải toán GV: Yêu cầu hs làm tiếp Bài tập Ta có  xOt =  xOy/2 = 650 34(sgk) (Vì Ot phân giác góc xOy) HS: vẽ hình tính góc  x'Ot Vì  xOt  tOx' kề bù nên:  xOt' xOt +  tOx'=1800 GV: Riêng việc tính góc  tOt' ta có  Suy ra:  x'Ot=1800-  xOt nhiều cách: =1800-650 =1150 C1:  tOt' =  xOt' -  xOt Bài tập 34: C2:  tOt' =  x'Ot -  x'Ot' t C3:  tOt' =  tOy -  yOt' y C4:  tOt' =  xOx' - (  xOt +  x'Ot') t 1000 x x O Kết quả:  x'Ot = 1300,  xOt' = 1400; 12 Hoạt động 2: Luyện vẽ hình tính  tOt' = 90 Chữa BT 36 (87 - SGK) Phút tốn hình học phức tạp Trang 21 GV: Yêu cầu hs đọc đề tập 36sgk HS: Một hs đọc đề Đầu cho gì? hỏi gì? HS: Trả lời GV: Gọi hs lên bảng vẽ hình HS: Thực hiệnm hs khác vẽ vào GV: Nhận xét Tính góc mOn nào? HS: suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét bổ sung Gọi hs đứng chổ nêu làm HS: Thực hiện, hs khác nhận xét GV: Ghi bảng 10 Hoạt động 3: Luyện tập Phút GV: Yêu cầu hs đọc đề vẽ hình bt 37 HS: vẽ hình theo đề Vì tia Oy nằm hai tia Ox Oz? Lúc ta có hệ thức nào? HS: suy nghĩ trả lời GV: hướng dẫn HS tính trình bày giải Vì tia Om nằm hai tia Ox On? HS: Trả lời Có cách tính khác để số đo góc  mOn? HS: Trả lời GV: Nhận xét chung n z m x o Kết : yÔz = 500, nÔy = 250, mÔy = 400 Chữa BT 37 (87 - SGK) z n y m o Kết quả: yÔz = 900; mÔn = 600 Củng cố: (4 Phút) - Tia phân giác góc gì? Dặn dò: (1 Phút) - Xem lại tập làm - BTVN: 36, 37 (87 - SGK) + 31; 32; 33; 34 (SBT - 56) - Chuẩn bị: Thực hành đo góc mặt đất (HS đọc trước bài) ÔN TẬP CUỐI NĂM Trang 22 n y x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức chương I, chương II Kỹ năng: - Sử dụng thành thạo dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác - Bước đầu tập suy luận đơn giản Thái độ: II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Bảng phụ vẽ số mơ hình hình học, tập Thước kẻ, com pa, thước đo góc, phấn màu Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước kẻ, com pa, thước đo góc Chuẩn bị câu hỏi, ôn tập vào IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) HS1: Góc gì? HS2: Tam giác ABC gì? Vẽ tam giác ABC có BC = 5cm; AB = 3cm; AC = 4cm Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 13 I Đọc hình để cố kiến Hoạt động 1: Phút Bài 1: Mỗi hình bảng cho thức H1: Hai nửa mặt phẳng có ta biết gì? GV: Có thể hỏi thêm số kiến thức chung bờ a đối H2: Góc nhọn xOy, A điểm hình nằm bên góc Ví dụ: H3: Góc vng mIn Thế nửa mặt phẳng bờ a Thế góc nhọn, góc vng, góc H4: Góc tù aPb H5: Góc bẹt xOy có Ot tia tù, góc bẹt Thế góc bù nhau, hai góc phụ phân giác góc H6: góc kề bù nhau, góc kề nhau, góc kề bù H7: góc kề phụ Trang 23 Tia phân giác góc gì? Mỗi góc có tia phân giác (góc bẹt góc khơng phải góc bẹt) Đọc tên đỉnh, cạnh, góc tam giác ABC Thế đường tròn tâm O, bán kính R 12 Hoạt động 2: Củng cố kiến thức Phút Hãy điền vào chổ ( ) để câu đúng? Giáo viên treo bảng phụ ghi sẳn: Cho học sinh thảo luận theo nhóm để chọn từ sau cử đại diện nhóm lên điển Cả lớp nhận xét bổ sung H8: Tia phân giác góc H9: Tam giác ABC H10: Đường tròn tâm O, bán kính R II Củng cố kiến thức qua việc dùng ngôn ngữ Bài 2: a) Trong ba điểm thẳng hàng ( ) nằm hai điểm lại b) Có đường thẳng qua ( ) c) Mỗi điểm đường thẳng ( ) hai tia đối nhau? d) Nếu ( ) Thì AM+MB=AB e) Nếu AM=MB =AB/2 Bài 3: Dạng sai: a) đoạn thẳng AB hình gồm Bài tập cho học sinh hoạt động điểm nằm A B điền sai cần kèm theo b) Nếu M trung điểm giải thích sai đoạn thẳng AB M cách a) Sai hai điểm A B b) Đúng c) Trung điểm đoạn thẳng c) Sai AB điểm cách A B d) Sai d) Hai tia phân biệt hai tia e) Đúng khơng có điểm chung f) Sai e) Hai tia đối nằm h) Đúng đường thẳng f) Hai tia nămg đương thẳng đối nhau? h) Hai đường thẳng phân biệt cắt song song III Luyện tập kỹ vẽ hình tập suy luận 10 Hoạt động 3: Luyện kỹ vẽ HS1: làm câu a b Phút hình tập suy luận HS2: làm câu c vẽ góc 600 Bài 4: a) Vẽ góc phụ HS3: Vẽ góc 1350 góc vng b) Vẽ góc kề HS lên bảng vẽ hình, HS c) Vẽ góc kề bù khác vẽ hình vào d) Vẽ góc 600; 1350, góc vng Bài 5: (bài tập tổng hợp) GV đưa đề Trang 24 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn lên bảng phụ Gọi HS đọc đề bảng phụ Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Ox cho = 300; = 1100 a) Trong ba tia Oz, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính góc c) Vẽ Ot tia phân giác , tính , (GV làm việc với HS) Câu hỏi gợi ý: Em so sánh , từ suy tia nằm hai tia lại z t y x O a Có = 300 = 1100 => < (300 < 1100) => Tia Oy nằm hai tia Ox Oz Có tia Oy nằm hai tia Ox Oz b) Vì tia Oy nằm tia Ox suy điều gì? Oz nên: + = = =1100-300 =800 , c) Vì Ot phân giác góc yOz nên => Có Ot tia phân giác tính nào? Làm để tính ? = = = 400 Có = 1100 < (400 Tia Ot nằm hai tia Oz Ox + = => = = 1100 - 400 = 700 Củng cố: (4 Phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm Trang 25 - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ “Có thể em chưa biết” - Hướng dẫn làm tập sách tập Dặn dò: (1 Phút) - Nắm vững định nghĩa hình (nửa mặt phẳng góc, góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù, tia phân giác góc, tam giác, đường tròn - Nắm vững tính chất (3 tính chất SGK trang 96) tính chất: nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có = m0; = n0; m < n tia Oy nằm tia Ox Oz - Ôn lại tập Trang 26 ... giảng Power Point, Video giảng mẫu môn học, tài liệu ôn thi… KIỂM TRA CHƯƠNG I I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức học chương I - Qua kiểm tra, HS:... viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước thẳng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút)... BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn SGK, thước thẳng, bảng phụ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Làm tập III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn toán lớp 6 hình học , Tài liệu môn toán lớp 6 hình học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay