BÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBX

1 45 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:24

BÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBXBÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBX BÀI THÍ NGHIỆM MƠN NE5201 CHE CHẮN BẢO VỆ ATBX Chủ đề 1: Hãy thiết kế tính tốn an toàn khu vực chiếu xạ sử dụng nguồn gamma đầu đũa khơng khí, sử dụng để chiếu xạ Diện tích phòng chiếu 4x4 m2 u cầu: Nguồn gamma đặt khơng khí bao bọc xung quanh, không làm ảnh hưởng tới chùm tia ảnh hưởng Khoảng cách từ nguồn đến phía sau tường chắn m (nhóm 1); 0,80 m (nhóm 2); 1,1 m (nhóm 3); 1,2 m (nhóm 4) Điều kiện: Sinh viên sử dụng loại vật liệu: plastic, chì, mặt bàn đá, paraphin, nước, bê tơng Thiết bị: nguồn gamma, máy đo liều cầm tay, hệ ghi đo xạ … Thơng số nguồn gamma hình trụ: nguồn 137Cs hình trụ Ø5x10 mm, 16mg Ra tương đương năm 1970 Chủ đề 2: Tính tốn đo đạc để xác định bề dày làm yếu 1/2 bề dày làm yếu 1/10 vật liệu bê tơng, sắt, nhơm chì dùng để che chắn cho nguồn gamma 137Cs Thiết bị: nguồn gamma 137Cs, hệ đo đếm xạ, máy đo liều cầm tay, … Yêu cầu: Sinh viên tự xếp mô hình thí nghiệm, tiến hành đo đạc tính tốn Thông số nguồn gamma 137Cs: hoạt độ 5μCi sản xuất tháng năm 2007 Ghi chú: Mỗi nhóm tự tính tốn, thiết kế bố trí thí nghiệm thích hợp với thí nghiệm Chủ đề chia thành nhóm vật liệu: a Nhóm nhóm 4: Bê tơng sắt b Nhóm 2: Bê tơng chì c Nhóm 3: Sắt chì
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBX, BÀI THÍ NGHIỆM MÔN NE5201 – CHE CHẮN BẢO VỆ ATBX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay