Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:22

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ă t n : p5 n n ( ) T i gian :4 p t ( hôn h n h Ngà i tra : Điểm / Đ B- Đ c t ầ : (1 ) tập: (5đ) - S đ c t ầ “ hữn cánh buồm” (SGK Ti ng Việt 5- tập 2, trang 140-141) Dựa vào nội dung đ c, e ã khoanh tròn vào trư c ý trả l i đ ng c o ỗi câu ỏi, tập dư i đâ : Câu ( Ai tác giả thơ “Những cánh buồm”? a Tố ữu Câu ( b c P Đìn Ân Cụm từ tả người cha in cát? a Cao lồng lộng? Câu ( b Tròn c ắc nịc c Dài l n n Từ tả bóng đứa in cát? a T ấp đậ Câu ( a oàng Trung T ơng đà b Tròn c ắc nịc c Cao lồng lộng : Bạn nhỏ biển lần thứ mấy? ần t ứ n ất Câu ( b ần t ứ Câu hỏi người bạn nhỏ gợi cho cha bạn nhớ lại điều gì? a N lại t b N lại n ững c c N lại n ững nă Câu ( a Đ xe b Đi tì c ần t ứ ba i trai trẻ ìn i n ỏ t g gắn bò v i bi n : Bạn nhỏ hỏi mượn cha cánh buồm trắng để làm gì? to nào? i, lạ c Đ đưa c xa Gia sư Tài Năng Việt Câu ( c t A sau: https://giasudaykem.com.vn : Chọn từ thích hợp c t B điền vào chỗ ( ) khổ thơ B A “ ạn p c ó ăn ơn a Ràn M i điều t ấ b Dàn N ưng ( ) lấ c Giàn Từ c ín bàn ta con” Câu ( : Dấu hai chấm câu văn sau tác dụng gì? “N ững cản đẹp đất nư c iện : cán đồng v i n ững đàn trâu t ung t ăng gặ cỏ; dòng sơng v i n ững đồn t u ền ngược xi” a Báo iệu p ận câu đứng sau giải t íc c o p ận câu đứng trư c b Dẫn l i nói trực ti p c Ngăn p ận trạng ngữ câu Câu ( : Đề văn sau yêu cầu tả vật? a E ã tả ột suối vào ùa xuân b E ã tả ột đ bi t c E ã tả ột gà trống tập gá Câu 10 ( àe : Trạng ngữ câu sau thu c loại nào? “Trong u vư n ngập nắng vàng, loài oa đua n au ương t ” a Trạng ngữ c ỉ t oe sắc t ắ tỏa ngát i gian b Trạng ngữ c ỉ nơi c ốn c Trạng ngữ c ỉ ục đíc / - h nh n h ) Ế : (1 n he- ) m – (vi t đoạn từ : Bài vi t : T áo d m h n h Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B- ập l m ăn: (5 ) Đề bài: Tả m t người thân gia đình em Ế Ă A/ Đ I Đọc h nh : (1 đ) n - 2015 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * GV c o S bốc t ă tập đ c từ tuần 29 đ n tuần 34 u cầu: Mỗi S đ c ột đoạn oảng  12 ti ng đặt câu ỏi p ù ợp nội dung đoạn vừa đ c c o S trả l i II.Đọc hầm, l m b âu Câu Câu Câu Câu Câu n b c b a b ập Đ m ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 Ế : (1 B/ âu Câu Câu Câu Câu Câu n Đ m ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 b c a c b ) I h nh (nghe - vi t) (5 ) Bài vi t: áo d m - Giáo vi n đ c đoạn : (Aó dài p ụ nữ c i c áo dài tân t i) c sin nghe – vi t ( h n hú - Bài vi t ông ắc lỗi c ín tả, c ữ vi t rõ ràng, sạc - Mỗi lỗi c ín tả vi t (sai lẫn p ụ â đầu, oặc vần, t an ông vi t oa đ ng qu địn ): trừ ,5 - C ữ vi t oa ơng rõ ràng, trìn bà bẩn: trừ ,5 II ập l m ăn (5 ) (t i gian 35 p t) * UC U: - Vi t văn tả ngư i đủ p ần Mở b u cầu đ ng, Th n b b đ ng c ; độ dài vi t từ 15 câu trở l n Vi t câu đ ng ngữ p áp, dùng từ ông sai lỗi c ín tả C ữ vi t rõ ràng, trìn bà sạc ( điểm).* Dàn gợi ý 1- b Gi i t iệu ngư i địn tả (0,5 điểm) 2- hân b a) Tả ìn dáng (đặc bật tầ vóc, n ặt, tóc, cặp ắt, ăn ặc,… )( điểm) b) Tả tín tìn , oạt động ( i nói, cử c ỉ, t ói quen, cư xử v i ngư i ác, ) ( điểm) 3b : N u ng ĩ ngư i tả ( điểm)  Chữ viết đẹp trình bày rõ ràng câu văn ý mạch lạc từ ngữ sinh đ ng C ng điểm ... b âu Câu Câu Câu Câu Câu n b c b a b ập Đ m ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 Ế : (1 B/ âu Câu Câu Câu Câu Câu n Đ m ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 b c a c b ) I h nh (nghe - vi t) (5 ) Bài vi t: áo d m - Giáo vi n đ c đoạn : (Aó... A/ Đ I Đọc h nh : (1 đ) n - 20 15 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * GV c o S bốc t ă tập đ c từ tuần 29 đ n tuần 34 u cầu: Mỗi S đ c ột đoạn oảng  12 ti ng đặt câu ỏi p ù ợp nội... địn ): trừ ,5 - C ữ vi t oa ơng rõ ràng, trìn bà bẩn: trừ ,5 II ập l m ăn (5 ) (t i gian 35 p t) * UC U: - Vi t văn tả ngư i đủ p ần Mở b u cầu đ ng, Th n b b đ ng c ; độ dài vi t từ 15 câu trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án , Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay