Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5 có đáp án

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:22

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề thi học sinh giỏi Mơn Tốn Lớp Đề Số Hãy tìm số để thêm số vào tử số mẫu số phân số cho 13 phân số giá trị phân số Bài 1( điểm): Cho phân số Bài 2( điểm): a) So sánh: 51 22 101 45   b) Tính : 92  92   1 1      :     10 11 100   45 50 55 500  Bài 3( điểm): Hai ôtô từ hai điểm A B phía Xe thứ khởi hành lúc phút, xe thứ hai khởi hành lúc 15 phút Biết để quãng đường AB, xe thứ cần giờ, xe thứ hai cần Hỏi hai xe gặp lúc giờ? Bài 4( điểm): ): Ba máy bơm bơm vào bể lớn , dùng máy máy hai sau 20 phút bể đầy, dùng máy hai máy ba sau 30 phút bể đầy dùng máy máy ba bể đầy sau 24 phút Hỏi máy bơm dùng bể đầy sau bao lâu? Bài 5( điểm): Cho hình thang ABCD ( đáy lớn DC, đáy nhỏ AB), đường cao 3,6 m, diện tích 29,34 m2 đáy lớn đáy nhỏ 7,5m a Tính độ dài đáy hình thang b Kéo dài hai cạnh DA, CB cắt E Biết AD = ĐÁP ÁN DE Tính diện tích tam giác EAB? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1( điểm): Hiệu số mẫu số tử số phân số là: 13 - = 13 (0,5 đ) Khi thêm vào tử số mẫu số phân số với số hiệu tử số mẫu số không thay đổi (0,5 đ) Ta sơ đồ: ? Tử số mới: (0,5 đ) Mẫu số mới: Tử số phân số là: (0,5 đ) : (3 - ) x = 12 (0,5 đ) Số cần tìm là: 12 - = Bài 2( điểm): a) 22 22 51 51 22 51       45 44 102 101 45 101  92   (1 đ) 1     :     b) B= 92   10 11 100   45 50 55 500   2 92   1   8 1    1     1        10   100   10 100  1 1 1 1    . x     45 50 500  10 100   1 8x     10 100     :  40 1 1  x      10 100  Bài 3( điểm): (0,5 đ) (0,5 đ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong xe quãng đường AB (0,25 đ) Trong xe quãng đường AB (0,25 đ) Trong xe 1 + = quãng đường AB quãng đường AB 12 (0,25 đ) 11 11 :  ): = hay 1giờ phút 12 12 10 (0,5 đ) Trong 10 phút (=8 15 phút - phút ) xe Thời gian xe để gặp nhau:(1- (0,5 đ) Hai xe gặp lúc: 15 phút + phút = 21phút (0,25 đ) Bài 4( điểm): Máy máy bơm 20 phút hay đầy bể nên máy bơm bể (0,25 đ) Máy máy bơm 30 phút hay đầy bể nên máy bơm bể (0,25 đ) Máy 1và máy bơm 24 phút hay 12 đầy bể nên máy bơm bể (0,25 đ) 12 11 3    :  bể 12  12   Một ba máy bơm  (0,25 đ) Một giờ:máy bơm 11   bể  Máy bơm đầy bể 12 (0,25 đ) máy bơm 11   bể  Máy bơm đầy bể 12 (0,25 đ) máy bơm 11   bể  Máy bơm đầy bể 12 12 (0,25 đ) (0,25 đ) Kết luận Bài 5( điểm): Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Tính độ dài đáy hình thang: Tổng hai đáy hình thang là; DC + AB = 29,34 x Sx2 = = 16,3 (m) 3,6 h (0,25 đ) Ta sơ đồ: Đáy lớn DC: (0,25 đ) 16,3 m 7,5m Đáy bé AB: Đáy lớn DC là: (16,3 + 7,5) : = 11,9 m (0,25 đ) Đáy bé AB là: 16,3 – 11,9 = 4,4 m (0,25 đ) b) Tính S eab: Xét tam giác ABE ABD ta có: Đáy AE = AD (vì AD = DE (gt)) chung chiều cao hạ từ B  S eab = S abd (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) Mà diện tích tam giác ABD là: (AB x AH) : = (4,4 x 3,6 ) : = (m2)  S eab = x = (m2) (0,25 đ) E A D B C H Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài 1: ( 4,0 điểm) a) Cho m số tự nhiên Tính số m biết: b) Tìm x biết: 1 x  m    4 Bài 2: ( 3,0 điểm) Một thùng rỗng hình hộp chữ nhật, đáy thùng hình chữ nhật chu vi 3,6 mét chiều dài gấp đôi chiều rộng Người ta đổ vào thùng 1800 lít dầu vừa đầy thùng Hỏi chiều cao thùng bao nhiêu? Bài 3: ( 4,0 điểm) Một hộp bút màu 40 gồm loại: đỏ, xanh, vàng, tím Số bút đỏ xanh số bút xanh, số bút 3 số bút vàng, số bút tím số chữ số Tính số bút loại? Bài 4: ( 4,0 điểm) Lúc sáng người xe đạp khởi hành từ Bồng Sơn Quy Nhơn, Sau 30 phút người xe máy khởi hành từ Quy Nhơn Bồng Sơn Hỏi xe gặp lúc giờ? Biết để đến nơi xe đạp xe máy 30 phút Bài 5: ( 5,0 điểm) Cho tam giác ABC Gọi D, E điểm thuộc cạnh AC AB cho DA = DC EA = EB Nối BD CE cắt K Biết CE = 21 cm Tính độ dài đoạn CK KE? ... tìm là: 12 - = Bài 2( điểm): a) 22 22 51 51 22 51       45 44 102 101 45 101  92   (1 đ) 1     :     b) B= 92   10 11 100   45 50 55 50 0   2 92   1   8 1  ... Ta có sơ đồ: Đáy lớn DC: (0, 25 đ) 16,3 m 7,5m Đáy bé AB: Đáy lớn DC là: (16,3 + 7 ,5) : = 11,9 m (0, 25 đ) Đáy bé AB là: 16,3 – 11,9 = 4,4 m (0, 25 đ) b) Tính S eab: Xét tam giác ABE ABD ta có: ... 13 (0 ,5 đ) Khi thêm vào tử số mẫu số phân số với số hiệu tử số mẫu số khơng thay đổi (0 ,5 đ) Ta có sơ đồ: ? Tử số mới: (0 ,5 đ) Mẫu số mới: Tử số phân số là: (0 ,5 đ) : (3 - ) x = 12 (0 ,5 đ) Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5 có đáp án , Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay