BÁO CÁO MÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Đề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X

31 124 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:22

BÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100XBÁO CÁOMÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGĐề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN & VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO MÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Đề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X GVHD: Nguyễn Hoàng Nam Sinh viên thực : Nguyễn Hữu Đạt Nguyễn Xuân Hào Phạm Văn Phong Trần Nhật Vũ Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X LỜI NÓI ĐẦU Ghi đo xạ yếu tố quan trọng vật lý hạt nhân thực nghiệm Từ lĩnh vực nghiên cứu số liệu cấu trúc hạt nhân đến nghiên cứu ứng dụng công nghiệp, nông nghiệp, sinh học, địa chất, y tế, môi trường,… ngành lại liên quan đến loại xạ khác nhau, nên việc ghi đo để biết nhiều thông tin loại xạ vơ cần thiết cho người làm việc có liên quan đến ngành vật lý hạt nhân Trong trình học mơn Kỹ Thuật Đo Lường, chúng em có tìm hiểu đề tài “ Máy ghi đo phóng xạ Radalert 100X ” nhận hướng dẫn nhiệt tình GV Nguyễn Hoàng Nam,đã giúp chúng em hoàn thành báo cáo Sau nội dung báo cáo: • Tổng quan phóng xạ • Máy đo Radalert 100X • Ống Geiger – Muller • Đếm Xung Dù cố gắng tìm hiểu, kiến thức chuyên ngành thiếu sốt kinh nghiệm thực tế chưa có, nên q trình thực nhiều thiếu sót Rất mong nhận nhận xét thầy, để báo cáo hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy! Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÓNG XẠ VÀ GHI ĐO PHÓNG XẠ .5 CHƯƠNG ỐNG GEIGER – MULLER 13 CHƯƠNG MÁY GHI ĐO PHÓNG XẠ RADALERT 100X .24 KẾT LUẬN .30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.Sự phát xạ chất phóng xạ mơi trường có từ trường Error: Reference source not found Hình 2.Khả đâm xuyên xạ môi trường sống[3] Error: Reference source not found Hình 3.Sơ đồ khối mơ tả thiết bị ghi đo phóng xạ sử dụng detector Khí ( Ống Geiger – Muller )[1] Error: Reference source not found Hình 4.Sơ đồ khối mơ tả thiết bị ghi đo phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy[1] Error: Reference source not found DANH MỤC BẢNG BIỂU Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÓNG XẠ VÀ GHI ĐO PHĨNG XẠ Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 1.1 Phóng xạ, tia phóng xạ 1.1.1 Khái niệm Phóng xạ tượng số hạt nhân nguyên tử không bền tự biến đổi phát xạ hạt nhân (thường gọi tia phóng xạ) Các nguyên tử có tính phóng xạ gọi đồng vị phóng xạ, ngun tử khơng phóng xạ gọi đồng vị bền Các nguyên tố hóa học gồm đồng vị phóng xạ (khơng có đồng vị bền) gọi nguyên tố phóng xạ.các tia phóng xạ có từ tự nhiên bị chặn tầng khí Trái Đất Tia phóng xạ chùm hạt : • Mang điện dương hạt anpha, hạt proton; mang điện âm chùm electron (phóng xạ beta); • Khơng mang điện hạt nơtron, tia gamma (có chất giống ánh sáng lượng lớn nhiều) Sự tự biến đổi hạt nhân nguyên tử, thường gọi phân rã phóng xạ hay phân rã hạt nhân 1.1.2 Nguồn gốc phân loại Các nguồn xạ bao gồm nguồn phóng xạ thiết bị xạ • Các nguồn phóng xạ chất phát hạt xạ Alpha, Beta, Gamma neutron • Các thiết bị xạ gồm lò phản ứng hạt nhân Máy gia tốc hạt tích điện, máy phát neutron,… Nguồn phóng xạ chia thành hai loại: • Nguồn phóng xạ tự nhiên: - Tia vũ trụ - Các nhân phóng xạ vỏ Trái Đất • Nguồn phóng xạ nhân tạo: sản xuất lò phản ứng hạt nhân hay máy gia tốc hạt tích điện 1.1.3 Các loại tia phóng xạ Các tia phóng xạ phát phản ứng hạt nhân, đồng vị không bền chuyển thành đồng vị bền hơn, phản ứng phân hạch nhiệt hạch Sau số nguồn phóng xạ alpha, beta thường gặp Nhóm 6 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Bảng 1.Bảng phương trình phân rã đồng vị phóng xạ phát xạ hạt alpha, beta[5] Hình 1.1 cho thấy hướng di chuyển tia xạ phản ứng hạt nhân Hình 1.Sự phát xạ chất phóng xạ mơi trường có từ trường Bức xạ Alpha • Là dòng hạt nhân nguyển tử 2He4 mang điện tích dương • Bức xạ Alpha phát trình phân rã đồng vị nặng Uran, Radi, Radon v Plutoni vi tc khong 2ì107m/s Có khả ion hóa chất khí dần lượng • Trên Trái Đất, xạ Alpha khơng truyền xa, khả đâm xuyên yếu bị cản lại toàn tờ giấy Nhưng nguy hiểm để xạ Alpha xâm nhập vào bên thể người Bức xạ Beta • Bức xạ Beta bao gồm hạt Beta + (positron) Beta – (điện tử) Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X • Tia beta phát từ số vật liệu phóng xạ , chẳng hạn Triti, Cacbon-14, photpho-32 Stronti-90 • Vận tốc hạt Beta gần vận tốc ánh sáng • Ion hóa chất khí yếu tia Alpha • Khả đâm xuyên mạnh tia alpha, xa khơng khí, bị cản lại kim loại, kính hay quần áo bình thường • Nó làm tổn tương lớp da bảo vệ, xạ Beta phát thể, chiếu xạ làm tổn thương mơ tế bào Bức xa Gamma • Bức xạ gamma sóng điện từ, có bước sóng ngắn, hạt photon lượng cao, va chạm với vật chất cường độ giảm dần • Tia gamma tạo tự phân rã chất phóng xạ, chẳng hạn Cobalt-60 Xedi-137 • Khơng bị lệch điện, từ trường • Khả đâm xuyên lớn, nên phải dùng chắn làm vật liệu chì, bê tơng dày • Nó gây hại lớn đến da tế bào thể người tiếp xúc với Hình 2.Khả đâm xuyên xạ môi trường sống[3] Bức xạ Neutron • Hạt Neutron giải phóng sau phản ứng phân hạch hạt nhân Uranium Plutronium, thân khơng phải xạ ion hóa, va chạm với hạt nhân khác, kịch hoạt hạt nhân gây tia gamma hay hạt điện tích thứ cấp gián tiếp gây xạ ion hóa • Neutron có sức xuyên mạnh tia gamma Chỉ bị ngăn cản tường bê tông dày, nước chắn Paraphin Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X • Bức xạ Neutron tồn trong lò phản ứng hạt nhân nhiên liệu hạt nhân Tia X • Tia X dạng lượng sóng điện từ • Tia X người tạo ống Rơngen mà thân khơng có tính phóng xạ • Tia X bao gồm hỗn hợp bước sóng khác Do biết đặc điểm, tính chất nguy hại đến sức khỏe người loại xạ, nên việc tránh tiếp xúc với vấn đề vô quan trọng thiết yếu Nên tổng quan ghi đo đạc xạ mơi trường để ta tránh tiếp xúc với chúng nhiều 1.2.Tổng Quan Ghi Đo Phóng Xạ Trong đo ghi xạ, thành phần quan trọng thiết bị đo đetectơ Đây thiết bị biến đổi tín hiệu cần đo thành tín hiệu điện để thiết bị điện tử ghi nhận phân tích Mỗi loại xạ khác có chế tương tác với vật chất đặc trưng riêng biệt, để ghi nhận chúng cần có loại detector khác như: detector chứa khí, detector nhấp nháy, detector bán dẫn 1.2.1 Nguyên lý làm việc Detector Khí: Khi hạt tích điện dịch chuyển chất khí, ion hố phân tử chất khí dọc theo đường - tạo ion mang điện dương electron tự gọi cặp ion-electron Các ion tạo tương tác phân tử với hạt mang điện va chạm với hạt mang điện thứ cấp tạo từ q trình ion hố sơ cấp Ở ta không quan tâm đến lượng học electron hay ion nhận va chạm mà chủ yếu quan tâm đến số cặp ion tạo chúng nguyên nhân dẫn đến tượng phóng điện Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Hình 3.Sơ đồ khối mô tả thiết bị ghi đo phóng xạ sử dụng detector Khí ( Ống Geiger – Muller )[1] 1.2.2 Nguyên lý làm việc Detector Nhấp Nháy Khi vật liệu có tính nhấp nháy bị hạt xạ kích thích va chạm, phát ánh sáng nhấp nháy Các đetectơ sử dụng chất nhấp nháy xác định xạ ion hố đo phổ xạ dải rộng Ngày nay, chất nhấp nháy cung cấp dạng khác (rắn, lỏng khí), ống nhân quang chế tạo với chất lượng cao cho phép tạo đetectơ nhấp nháy rắn đo photon với phát triển kỹ thuật vi điện tử làm cho detector nhấp nháy trở nênđược sử dụng phổ biến nhiều ứng dụng Dưới trình xảy xác định xạ ion hố detector nhấp nháy: Hình 4.Sơ đồ khối mơ tả thiết bị ghi đo phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy[1] • Bức xạ hạt nhân bị hấp thụ chất nhấp nháy gây kích thích ion hố chất nhấp nháy • Chất nhấp nháy chuyển đổi lượng hấp thụ thành ánh sáng thơng qua q trình phát quang • Lượng tử ánh sáng đến catốt ống nhân quang • Lượng tử ánh sáng bị hấp thụ catốt ống nhân quang, quang electron phát sau trình nhân electron ống nhân quang • Khuếch đại xung hình thành từ ống nhân quang sau phân tích xung thiết bị điện tử máy đếm máy phân tích biên độ nhiều kênh Nhìn chung, đetectơ sử dụng chất nhấp nháy có khả cung cấp nhiều thông tin khác xạ Một đặc điểm bật đetectơ nhạy lượng, thời gian đáp ứng nhanh dạng xung phân biệt rõ ràng Nhóm 10 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 2.2 Nguyên lý hoạt động Trong ống bao gồm buồng chứa đầy khí trơ (thường neon, argon, heli krypton) áp suất thấp ( khoảng 0,1 atm ) Nếu điện áp đặt vào ống đếm phù hợp electron chất khí gần Anode ion mang điện dương gần Cathode thu góp gần đồng thời • Cathode: thành ống • Anode: sợi dây trung tâm ống , cách điện với thành ống Các electron ion lại chuyển động nhanh điện cực đồng thời nhận thêm electron ion đường Các xung tạo dòng điện gây điện áp tăng nhanh hệ thống điện trở mạch ngoài, nhờ xung xác định thiết bị đếm thiết bị đồng hồ đo Trong q trình ion hố sơ cấp, ion dương gần catốt với electron bề mặt catốt gây điện trường yếu tạm thời làm giảm độ nhạy ống đếm thời gian ngắn sau phóng điện Sự va chạm ion dương lượng cao vào catốt làm bật electron thứ cấp Các electron lại gia tốc đến lượng cao chuyển động hướng đến anốt, chúng tiếp tục va chạm gây ion hoá nguyên tử khí tạo q trình phóng điện Hình 4.Q trình phóng điện liên tục kiểu thác lũ (avalanche) bên ống Geiger – Muller[3] Nhóm 17 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Quá trình tiếp diễn tạo trình thác lũ bên ống dừng lại thêm số khí vào bên ống đếm mạch điện tử bên ngồi • Dập tắt q trình phóng điện mạch ngồi : Các ion dương chuyển động cực âm chắn trường ngoài, tạo điều kiện làm tắt phóng điện kiểu thác Tuy nhiên để dập tắt nó, cần phải hạ thấp đột ngột hiệu điện ống đếm, việc đạt sơ đồ điện tử khác Phương pháp đơn giản mạch điện cực âm có mắc điện trở cỡ lớn (cỡ 10 8Ω) Dòng điện xung dẫn đến hiệu điện xung điện trở đó, xung làm giảm đột ngột điện trường điện cực, phóng điện bị dập tắt ống đếm sẵn sàng để ghi hạt tiếp sau Tuy nhiên kiểu dập tắt sử dụng thời gian phân giải không phù hợp với ống đếm làm việc tốc độ cao Do phương pháp khơng sử dụng nhiều so với phương pháp tự dập tắt • Dập tắt trình phóng điện chất khí: Đây phương pháp phổ biến đầu sử dụng ống G – M Nguyên lý phương pháp là: thêm thành phần thứ ( gọi khí dập tắt ) khí ion hóa thấp khí (là khí sử dụng chính, chiếm đa số thể tích khí ống) Quá trình ion hóa khí dập tắt nhanh chóng nhờ q trình di chuyển chậm ion lại khí tạo kết hợp với electron khí dập tắt Các ion dương tạo từ khí dập tắt di chuyển đến Cathode chúng không đủ lượng để làm bứt electron khỏi Cathode trình phóng điện bị dập tắt Ống GM dập tắt khí chia làm loại : • Dập tắt chất khí hữu : thường ethyalcohol ethyl formate • Dập tắt chất khí vơ : khí Halogen ( clo brom ) 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sai lệch ống đếm Geiger – Muller Với ống Geiger – Muller, ta không thu nhận thông tin lượng xạ tới mà ghi nhận số lượng xạ tới, thiết bị ghi nhận suất liều sử dụng ống GM dùng mức lượng xạ tới để tính toán suất liều dựa vào số xạ tới (các thiết bị ghi nhận suất liều sử dụng ống GM thường chuẩn với lượng 662keV nguồn Cs-137) Do đó, việc đảm bảo độ tuyến tính lượng xạ tới lượng xạ ghi nhận đóng vai trò quan trọng Nhóm 18 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X thiết bị sử dụng ống GM Các yếu tố ảnh hưởng đến sai lệch số đếm ghi nhận ống GM so với số xạ tới: • Bức xạ phông (bức xạ từ vật liệu xung quanh xạ vũ trụ): thông thường xạ phông từ vật liệu xung quanh chiếm khoảng 6070% xạ vũ trụ chiếm khoảng 20-35% lượng xạ phông ghi nhận Trong vài ứng dụng đòi hỏi phơng thấp, ta che chắn detector với chì thép giảm hầu hết xạ phơng • Thời gian chết • Cơ chế dập tắt (sử dụng khí dập tắt hay mạch ngồi dập tắt) 2.4 Hiệu ống Geiger – Muller ghi đo loại xạ Hiệu suất ghi nhận ống phụ thuộc nhiều vào loại xạ tới, lượng xạ tới chất detector (loại khí, điện cung cấp, chế dập tắt, vật liệu làm cathode…) • Hiệu suất bắt hạt mang điện: hạt mang điện vào môi trường khí bên ống khả tạo tín hiệu 100%, hiệu suất bắt hạt mang điện ống GM tính xác suất hạt mang điện tới qua thành ống mà không bị hấp thụ tán xạ ngược trở lại • Hiệu suất bắt neutron: neutron nhiệt, loại khí ống đếm GM thơng thường có xác suất tương tác nhỏ, hiệu suất thấp Do đó, dùng ống GM để đo neutron ta sử dụng loại ống GM với khí có xác suất tương tác neutron lớn He3, lúc tín hiệu ghi nhận neutron hồn tồn giống với tín hiệu ghi nhận gamma, hiệu suất khơng cao • Hiệu suất bắt gamma: tia gamma có lượng trung bình ống GM ghi nhận xạ gamma chủ yếu tương tác gamma với lớp vỏ ống Nếu tương tác diễn đủ gần bề mặt bên lớp vỏ electron thứ cấp tạo vào mơi trường khí tạo cặp ion dẫn đến tạo xung Nhóm 19 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Hình 5.Sự tương tác xạ Gamma với thành ống Geiger – Muller[3] Do đó, hiệu suất ghi nhận gamma ống GM phụ thuộc vào yếu tố: • Xác suất tia gamma tới tương tác với thành ống tạo electron thứ cấp Xác suất thường tăng tỉ lệ với số khối vật liệu làm thành ống Do nói hiệu suất ghi nhận gamma ống GM cao ống làm vật liệu có số Z cao Trước ống GM đo gamma thường làm với cathode = bismuth (Z=83) Tuy nhiên, xác suất để gamma tương tác với lớp vỏ nhỏ với vật liệu có số Z lớn, thơng thường hiệu suất đếm gamma khoảng vài % • Xác suất electron thứ cấp tới mơi trường khí trước kết thúc qng chạy Chỉ có lớp vỏ ống tạo electron thứ cấp, vùng có bề dày khoảng 1-2mm (bằng với khoảng chạy tối đa electron thứ cấp), lớp vỏ có bề dày lớn đầu khơng thể ghi nhận xạ gamma, electron thứ cấp tạo đến mơi trường khí bên ống Đối với photon lượng thấp tương tác với khí ống khơng đáng kể Do đó, ống GM thiết kế cho việc đo gamma tia X lượng thấp thường sử dụng khí có số khối cao áp suất khí cao tốt Đặc biệt ứng dụng thường sử dụng khì Xenon Krypton Nhóm 20 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 2.5 Đếm xung 2.5.1 Đặc trưng Plateau Hình 6.Đặc trưng ống đếm Geiger – Muller tác động trường xạ khơng đổi[1] • Điện áp bắt đầu làm việc V0, điện áp thấp đặt vào ống đếm để ống đếm ghi xạ • Điện áp ngưỡng V1, điện áp đánh dấu bắt đầu đặc trưng plateau ống GM • Ở điện áp cao V0 đến điện áp ngưỡng VT tốc độ đếm tăng nhanh • Ở điện áp cao V1 tất ion hóa khác tạo xung giống Miền plateau có đặc trưng sau: • Độ rộng plateau = ( V2 – V1 ) vơn • Độ dốc plateau = %/vơn Khoảng điện áp plateau rộng, độ dốc thấp cho phép đo xác cường độ xạ mà không bị tác động cao áp 2.5.2 Thời gian chết thời gian hồi phục Khả đếm cực đại ống đếm xác định hai đặc điểm “thời gian chết” “thời gian hồi phục” hai đặc điểm liên quan trực tiếp đến thời gian phóng điện ống đếm Hình 12 minh hoạ thời gian chết hồi phục ống đếm GM ứng với xung Nhóm 21 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Hình Minh họa đặc trưng thời gian chết hồi phục ứng với xung ống đếm Geiger – Muller [1] “Thời gian chết” ống đếm GM giai đoạn ngắn, sau q trình phóng điện xảy ra, ống đếm khơng thể phản ứng với xạ ion hoá đến sau Thời gian thời gian chết kết thúc điện tích phóng hết (đi xung) gọi “thời gian hồi phục” ống đếm Thời gian chết tốc độ đếm: Thời gian chết q trình phóng điện giới hạn tốc độ đếm cực đại kiện xạ gây ion hố xảy khoảng thời gian chết tạo xung lối Quan hệ thời gian chết “ t ”, tốc độ đếm ‘N’ tốc độ đếm ghi ‘N1’ : N1 = Công thức Nt 80% Phát tia beta 50 keV hiệu suất 35%, 150 keV hiệu suất 75% Phát tia gamma X rays vùng 10 keV xuyên qua kính, nhỏ 40 keV qua thùng, hòm Hiệu chuẩn Celsium 137 (nguồn Gamma) Cảnh báo Mức độ người sử dụng điều chỉnh cảnh báo từ µSv/hr: 001 đến 500 mR/hr: 001 đến 50 CPM: đến 60,000 CPS: đến 1,000 Đèn đếm Đèn đỏ nhấp nháy với phép đếm âm Tiếng kêu Bíp cho phép đếm(có thể đặt câm) Nguồn Pin Alkaline 9V, có tuổi thọ trung bình 2000 với môi trường xạ yếu 700 1mR/hr tắt tiếng âm báo Kích thước 150 x 80 x 30 mm (5.9 x 3.2 x 1.2 in.) Trọng lượng 225 grams (8 oz.) bao gồm Pin Dải nhiệt độ -20° đến +50° C ( -4° đến +122° F) Độ xác ±10% thơng thường; ±15% tối đa Máy Radalert 100X sử dụng ống Geiger – Muller LND 712 kiểu End Window Bảng 2.Thông số kỹ thuật ống Geiger – Muller dung máy Radalert 100X[8] Thơng số kỹ thuật chung Loại khí sử dụng ống Nhóm Ne + Halogen 26 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Vật liệu làm Cathode Độ dài tối đa ( inch/mm) Thép không gỉ 446 1,94/49,2 Độ dài hiệu dụng ( inch/mm) 1,6/38,1 Đường kính tối đa ( inch/mm) 0,59/15,1 Đường kính hiệu dụng ( inch/mm) 0,36/9,1 Đầu nối dây Pin Vận hành tốt khoảng nhiệt oC -40 đến +75 Thông số kỹ thuật Window Mật độ diện tích ( mg/cm2) 1,5/2,0 Đường kính hiệu dụng ( inch/mm) 0,36/9,1 Vật liệu Mica Thông số kỹ thuật điện Điện trở khuyến nghi nối với Anode (meg ohm) 10 Nguồn vào tồi đa ( volts ) 325 Khuyến nghị hoạt động điện áp (volts) 500 Hoạt động khoảng điện áp ( volts ) 450~600 Độ dốc plateau tối đa (%/100volts) Thời gian chết tối thiểu ( micro sec ) 90 Độ nhạy Gamma Co60 (cps/mr/hr) 18 Điện dung (pf) Khối lượng (grams) Số liệu che chắn tối đa 50mm Pb + 3mm Al (cpm) 10 Nhóm 27 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 3.2 Các chế độ hoạt động máy 3.2.1 Máy hoạt động chế độ Dose Rage Count Rate Khi sử dụng chế độ Dose Rage Count Rate, hình hiển thị số cập nhật sau ba giây Lúc ban đầu mức độ xạ hiển thị thay đổi đáng kể đến 90 giây để ổn định Đo suất liều tổng số lượng theo thời gian phương pháp trực tiếp đo lường, suất liều (μSv / hr mR / hr) đo tính tốn cách sử dụng Cesium-137 để hiệu chuẩn, chế độ xác cho hạt nhân phóng xạ khác, trừ bạn điều chỉnh công cụ cho hạt nhân phóng xạ cụ thể cách sử dụng nguồn thích hợp Để đo hoạt động alpha beta sử dụng đếm lượt xạ thích hợp sử dụng đo suất liêu Chuyển đổi đo phát xạ alpha beta tính cách khác nhau, Radalert 100X khơng xác 3.2.2 Máy hoạt động chế độ Total/Timer Khi thiết lập để Total / Timer, Radalert 100X bắt đầu với tổng số lần đếm được, hình hiển thị số cập nhật giây Chế độ hữu ích cho việc xác định tính trung bình phút khoảng thời gian Các số đếm phát Radalert 100X thay đổi phút tính chất ngẫu nhiên chất phóng xạ phát xạ Khi số thực khoảng thời gian dài, số lượng trung bình phút xác hơn, gia tăng nhỏ quan trọng Lấy trung bình cho phép bạn phát nhiễm mức độ thấp khác biệt số liệu xạ độ cao đất Nó giúp ích việc nghiên cứu đào tạo 3.3 Nguyên lý làm việc máy Máy Radalert 100X sử dụng ống Geiger-Mueller để phát xạ, xạ vào ống nhờ tượng ion hóa tạo xung điện, qua xử lý kết đếm lên hình theo chế độ mà ta chọn Nhóm 28 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Hình 2.Sơ đồ hoạt động máy Radalert 100X • Alpha Window: lối vào cho alpha, beta có lượng thấp xạ gamma vào ống Geiger – Muller • Ống Geiger – Muller: thực chức biến xạ thành tín hiệu xung điện • Đếm Xung: chức ống Geiger – Muller Hình 3.Vị trí ống Geiger – Muller máy Radalert 100X[5] Nhóm 29 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X KẾT LUẬN Vậy hiểu sơ xạ nguồn phóng xạ, hiểu tác động có lợi hại đến người lĩnh vực khác nên báo cáo máy Radalert 100X mong giúp người đọc hiểu sơ dụng cụ đo đac xạ Nhóm 30 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sách Cơ Sở Vật Lý Vật Lý Hạt Nhân – Ngô Quang Huy [2] http://dientudalat.com/2015/08/05/detector-geiger-mueller/ [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Geiger%E2%80%93M %C3%BCller_tube [4] http://dienhatnhan.com.vn/?u=con&cid=407&t=0&p=643 [5] https://medcom.com/wp-content/uploads/Radalert-100XManual.pdf [6] https://www.cpp.edu/~pbsiegel/bio431/texnotes/chapter4.p df [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation [8] http://www.lndinc.com/products/711/ Nhóm 31 ... Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X Nhóm 12 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X CHƯƠNG ỐNG GEIGER – MULLER Nhóm 13 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert. .. Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X CHƯƠNG MÁY GHI ĐO PHĨNG XẠ RADALERT 100X Nhóm 24 Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 3.1 Giới thiệu sơ máy Radalert 100X. .. MỤC BẢNG BIỂU Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÓNG XẠ VÀ GHI ĐO PHĨNG XẠ Nhóm Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X 1.1 Phóng xạ,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO MÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Đề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X, BÁO CÁO MÔN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Đề tài: Thiết bị đo Radiation Monitor máy Medcom Radalert 100X, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÓNG XẠ VÀ GHI ĐO PHÓNG XẠ, CHƯƠNG 2. ỐNG GEIGER – MULLER, 2 Nguyên lý hoạt động, CHƯƠNG 3. MÁY GHI ĐO PHÓNG XẠ RADALERT 100X

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay