Đề cương ôn thi toán lớp 5 học kì 1

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Bài 12: Nhà trường dành 249,6 m sân trường để làm vườn hoa Tính diện tích vườn hoa 20% diện tích sân trường Tính: a) Diện tích sân trường lại b) Biết sân trường hình chữ nhật, chiều rộng 24m chiều dài mét? Bài 13 : a ) Viết thành tỉ số phần trăm : 0,48 = 0,06= 1,25 = b) Viết tỉ số phần trăm dạng số thập phân 50% = 4% = 120% = Bài 14 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 2mm = dm 250m= km 35kg = tạ 450kg = .tấn 2 24 cm = dm 7800 m = .ha 7ha 68 m = 13ha 25 m = ………ha Bài 14 : a ) tỉ số phần trăm 0,4 3,2 b) 0,4% c) 0,8 × 0,06 = d) 10, 769 : 2,34 số dư phép chia e) Số thập phân 112,564 giá trị số ………………… Bài 15 : Tính : a) 32,3 : 7, b) ,25 × 2,05 c ) 288 – 93,36 d) 658, + 96,28 Bài 16 : Tìm số thập phân biết thương chúng 25% tổng chúng 75% Bài 17 : Một sách giá 29500 đồng , hàng bán giảm giá 16% Hỏi giá sách ? Bài 18 : Một người mua số cam , sau bán hết người thu 682 500 đồng Tính người lãi 18% giá bán hỏi giá vốn số cam ? Bài 19 : Một hình chữ nhật có chu vi 83,50m Chiều dài chiều rộng 4,25m Hỏi diện tích hình chữ nhật mét vuông ? ... 10 , 769 : 2,34 số dư phép chia e) Số thập phân 11 2 ,56 4 giá trị số ………………… Bài 15 : Tính : a) 32,3 : 7, b) , 25 × 2, 05 c ) 288 – 93,36 d) 658 , + 96,28 ...35kg = tạ 450 kg = .tấn 2 24 cm = dm 7800 m = .ha 7ha 68 m = 13 ha 25 m = ………ha Bài 14 : a ) tỉ số phần trăm 0,4 3,2 b) 0,4% c) 0,8 × 0,06 = d) 10 , 769 : 2,34 số dư... Bài 16 : Tìm số thập phân biết thương chúng 25% tổng chúng 75% Bài 17 : Một sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi toán lớp 5 học kì 1 , Đề cương ôn thi toán lớp 5 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay