Bài tập tỉ số phần trăm môn toán lớp 5

4 65 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài Tập Tỉ Số Phần Trăm Mơn Tốn Lớp I Những điều cần biết: Các dạng toán tỉ số phần trăm bản: Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm Bài giải Tỉ số phần trăm là: : = 0,75 = 75% Đáp số: 75% Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm số Ví dụ: Một trường có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52% Hỏi trường có học sinh nữ? Bài giải Cách 1: Cách 2: Trường có số học sinh nữ là: Trường có số học sinh nữ là: 600 : 100 X 52 = 312 (học sinh) 600 X 52 : 100 = 312 (học sinh) Đáp số: 312 học sinh Đáp số: 312 học sinh Dạng 3: Tìm số biết giá trị phần trăm số Ví dụ: Một trường có 240 học sinh nam, Bài giải chiếm 48% số học sinh toàn trường Hỏi Số học sinh trường là: 48 trường có tất học sinh? 240 : = 500 (học sinh) 100 Đáp số: 500 học sinh Các dạng ghi tỉ số phần trăm a, Dạng số tự nhiên VD: Tỉ số phần trăm là: : = 0,6 = 60% b, Dạng số thập phân VD: Tỉ số phần trăm là: : = 0,875 = 87,5% II Luyện tập thực hành 1.Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của: a 15 40 b 1995 2500 c 0,3 2,5 d, 1000 800 e, 480,51 210,75 g, 14 437,5 Một trường có 480 học sinh, có 120 học sinh tiên tiến Hỏi số học sinh tiên tiến chiếm phần trăm số học sinh tồn trường? Mẹ chợ mua lít nước mắm, có lít nước mắm loại một, lại nước mắm loại hai Hỏi: a Số nước mắm loại chiếm phần trăm tổng số nước mắm? b Tỉ số phần trăm giừa số lít nước mắm loại số lít nước mắm loại hai bao nhiêu? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Giá bán mét vải 12 000 đồng Người bán hàng bán mét vải lãi 400 đồng Hỏi số tiền lãi phần trăm giá bán phần trăm tiền vốn? Dạng Lớp 5A có 48 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 13m Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà Một xe đạp giá 400 000 đồng, hạ giá 15% Hỏi giá tiền xe đạp bao nhiêu? Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh đỏ Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi Hỏi Dũng có viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? Dạng Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54% số học sinh lớp Hỏi lớp 5B có học sinh? Một nơng trại ni bò trâu, số bò có 195 chiếm 65% tổng số trâu bò Hỏi số trâu nông trại con? Một người mua sách loại, giảm giá 10% theo giá bìa nên phải trả 218 700 đồng Hỏi giá bìa sách bao nhiêu? Luyện tập tổng hợp Trong học kì I, số học sinh tiên tiến lớp 5A chiếm 42% số học sinh lớp, sang học kì II số học sinh tiên tiến nhiều học kì I học sinh nên chiếm 44,5% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh? Dân số Việt Nam vào cuối năm 2005 82 000 000 người Hỏi tỉ lệ dân tăng 1,5% đến cuối năm 2007 dân số Việt Nam người? Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng) Hỏi phải thêm vào 40 kg nước biển kg nước máy để loại nước chứa 2% muối? Một cửa hàng bán 20 xe đạp lãi 600 000 đồng, biết tiền lãi 8% tiền vốn Hỏi cửa hàng bán xe đạp giá bao nhiêu? Cửa hàng bán nồi cơm điện với giá 483 000 đồng, tính lãi 15% giá vốn Hỏi tiền lãi bán nồi cơm điện bao nhiêu? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của: a 15 40 b 1995 2500 c 0,3 2,5 d, 1000 800 e, 480,51 210,75 g, 14 437,5 Một trường có 480 học sinh, có 120 học sinh tiên tiến Hỏi số học sinh tiên tiến chiếm phần trăm số học sinh tồn trường? Mẹ chợ mua lít nước mắm, có lít nước mắm loại một, lại nước mắm loại hai Hỏi: a Số nước mắm loại chiếm phần trăm tổng số nước mắm? b Tỉ số phần trăm giừa số lít nước mắm loại số lít nước mắm loại hai bao nhiêu? Giá bán mét vải 12000 đồng Người bán hàng bán mét vải lãi 2400 đồng Hỏi số tiền lãi phần trăm giá bán phần trăm tiền vốn? Dạng Lớp 5A có 48 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 13m Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà Một xe đạp giá 400000 đồng, hạ giá 15% Hỏi giá tiền xe đạp bao nhiêu? Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh đỏ Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi Hỏi Dũng có viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? Dạng Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54% số học sinh lớp Hỏi lớp 5B có học sinh? Một nơng trại ni bò trâu, số bò có 195 chiếm 65% tổng số trâu bò Hỏi số trâu nông trại con? Một người mua sách loại, giảm giá 10% theo giá bìa nên phải trả 218700 đồng Hỏi giá bìa sách bao nhiêu? Luyện tập tổng hợp Trong học kì I, số học sinh tiên tiến lớp 5A chiếm 42% số học sinh lớp, sang học kì II số học sinh tiên tiến nhiều học kì I học sinh nên chiếm 44,5% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh? Dân số Việt Nam vào cuối năm 2005 82000000 người Hỏi tỉ lệ dân tăng 1,5% đến cuối năm 2007 dân số Việt Nam người? Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng) Hỏi phải thêm vào 40 kg nước biển kg nước máy để loại nước chứa 2% muối? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Một cửa hàng bán 20 xe đạp lãi 1600000 đồng, biết tiền lãi 8% tiền vốn Hỏi cửa hàng bán xe đạp giá bao nhiêu? Cửa hàng bán nồi cơm điện với giá 483000 đồng, tính lãi 15% giá vốn Hỏi tiền lãi bán nồi cơm điện bao nhiêu? Một cửa hàng bán quần áo lãi 20% giá bán Hỏi cửa hàng lãi phần trăm giá vốn? ... số tiền lãi phần trăm giá bán phần trăm tiền vốn? Dạng Lớp 5A có 48 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m,... số tiền lãi phần trăm giá bán phần trăm tiền vốn? Dạng Lớp 5A có 48 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m,... tổng số bi Hỏi Dũng có viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? Dạng Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54 % số học sinh lớp Hỏi lớp 5B có học sinh? Một nơng trại ni bò trâu, số bò có 1 95 chiếm 65% tổng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tỉ số phần trăm môn toán lớp 5 , Bài tập tỉ số phần trăm môn toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay