BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:20

BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG Chương 1: Phân loại PTVP bậc sau: 1.1 1.2 1.3 1.4 Xác định giá trị x,y để PTVP sau dạng E, P, H? 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 phân loại PTVP sau: 1.10 Thành phần x phương trình động lực cho dòng chảy khơng nén với áp suất không dốc cho bởi: Giả sử v số Cơng thức hóa lại phương trình vào mẫu (dạng) bảo thủ (ai dịch hộ đoạn cái, nghe n tù tù) 1.11Các phương trình phối văn phòng phẩm, nước cạn nhanh như: u,v thành phần vận tốc, h độ cao bề mặt a Xác định vecto Q, viết lại hệ phương trình dạng vector tương tự (1-23) b Phân loại dạng PT 1.12 Phân loại PDEs: Trong trường hợp: a b c 1.13 Xét PT: a Giảm với hệ thống (cái k hiểu) b Viết dạng vector c Trình bày theo dạng P 1.14 Cho PTVP sau: a Giảm với hệ thống (??? Hơi tù) b Viết dạng vector c Phaan loại PT 1.15 Phân loại hệ thống PTVP sau: a b ... viết lại hệ phương trình dạng vector tương tự (1-23) b Phân loại dạng PT 1.12 Phân loại PDEs: Trong trường hợp: a b c 1.13 Xét PT: a Giảm với hệ thống (cái k hiểu) b Viết dạng vector c Trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG, BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay