BÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:19

BÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG BÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Cho Miliampemet từ điện, có thang chia độ 150 vạch Giá trị độ chia C1 = 0,2 mA/vạch Điện trở Miliampemet RmA = 2 Dùng Miliampemet điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp tạo thành điện trở Sun cho giới hạn đo dòng điện 5A, 10A, 15A Vẽ sơ đồ tính giá trị R1, R2, R3 Cho Miliampemet đo dòng cực đại 600mA với thang chia độ 150 vạch Dùng dụng cụ để đo dòng điện 30A cần điện trở Sun bao nhiêu? Nếu kim dụng cụ mắc Sun 50 vạch dòng điện tương ứng bao nhiêu? Biết điện trở dụng cụ mắc Sun RA = 0,4 Cho dụng cụ đo từ điện có điện trở R1 = 0,05, R2 = 0,45, R3 = 4,5 mắc nối tiếp tạo thành điện trở Sun cho giới hạn đo dòng điện Vẽ sơ đồ dụng cụ tính giới hạn đo Biết Rcc = 1k, dòng điện tồn thang đo Iccmax = 50µA Một cấu từ điện chịu dòng điện 25mA Người ta mắc vào cấu điện trở Sun R5 = 0,02 đo dòng điện cực đại 250mA Tính điện trở phụ nối tiếp với cấu mắc Sun để đo điện áp 100V, 250V 600V Vẽ sơ đồ Volmet? Vẽ sơ đồ tính gái trị điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp tạo thành Sun Miliampemet chỉnh lưu giới hạn đo 1mA, 10mA 100mA Chỉ thị cấu từ điện có Iccmax = 0,3mA, Rcc = 350, điện áp lệch toàn thang đo ứng với giới hạn đo nhỏ Un = 0,27V Cần đo dòng điện nguồn 23V vào phụ tải khoảng 10, người ta dùng Ampemet có thang đo 2,5A; cấp xác 1,5 a Tính điện trở Ampemet sai số tương đối phép đo dòng β1% ≤ 2,5% b Biết thị Ampemet cấu từ điện có Icc = 100µA Tính điện trở Sun Rs điện trở bù nhiệt độ RT bán dẫn ampemet Biết hệ số nhiệt độ dòng 0,4% chất bán dẫn -4% Vẽ sơ đồ mạch tính phần tử cần thiết cho Volmet điện tử chiều có giới hạn đo sau: 0,1V; 1V; 3V; 30V; 100V; 300V; 600V 1kV Biết Ik đo = 5µA; Rk đo = 20k 8 Dùng Volmet Ampemet để đo công suất lò điện Volmet có thang đo 300V cấp xác 1,5 Khi đo Volmet 220V Ampemet có thang đo 500A cấp xác 2,5 Khi đo Ampemet 350A Tính cơng suất lò sai số tuyệt đôi, sai số tương đối lớn phép đo Vẽ sơ đồ mạch đo? Dùng Ampemet có thang đo 5A Volmet có thang đo 120V Wattmet có thang đo 5A 120V Thang chia độ Wattmet có 120 vạch để đo cơng suất tải mạch xoay chiều pha Các thiết bị mắc vào mạch đo qua biến dòng (TI) 100/5 biến áp (TU) 6000/100 Khi Ampemet 4A; Volmet 100V Xác định công suất tải độ Wattmet với giá trị cos = 1; 0,5 0,3 Vẽ sơ đồ mạch đo? 10 Để kiểm tra cơng tơ pha có cấp xác 2,5; Idm = 5A; Udm = 127V, mặt cơng tơ ghi “1kWh/2500 vòng”, người ta dùng Wattmet điện động có thơng số định mức sau: Udm = 150V; Idm = 5A; thang chia độ 150 vạch Kim Wattmet lệch 92 vạch, phút đĩa cơng tơ quay dduwowjc57 vòng Tìm cấp xác Wattmet xác định sai số công tơ Vẽ sơ đồ mạch kiểm tra công tơ 11 Xác định khoảng đo điện trở Ommet nối tiếp, tiêu kĩ thuật sau: Áp cung cấp 3V; điện trở phụ nối tiếp Rp = 30k; điện trở điều chỉnh “0” RM = 50 nối song song với cấu thị Điện trở cấu thị Rct = 50 Dòng lệch tồn thang đo thị Ictmax = 50µA Vẽ sơ đồ Ommet tính điện trở Rx ứng với dòng điện sau: Ict = 1/4Ictmax; Ict = 1/2Ictmax; Ict = 3/4Ictmax 12 Vẽ Ommet nối tiếp với thông số sau: Rp = 15k; RM nối song song với cấu thị Dòng lệch tồn thang đo thị Ictmax = 50µA; Rct = 50 Xác định điệntrở chỉnh “O” Ommet, áp nguồn cung cấp Uo = 1,3V, từ xác định giá trị Rx tương ứng với dòng điện thị: Ict = 1/2Ictmax; Ict = 3/4Ictmax 13 Cho Volmet điện động có thang đo: 75V; 150V; 300V; 600V; cấp xác 1% thang chia độ αdm = 150 vạch a Người ta dùng thang đo 300V để đo điện áp số thang chia độ 55 vạch Tính điện áp Ux sai số phép đo b Tính sai số nhỏ phép đo điện áp nói Volmet cho số tương ứng điện áp thang chia độ 14 Để đo công suất phụ tải mạch xoay chiều pha cao áp cao dòng, người ta dùng cách: a Đo Volmet điện từ, Ampemet điện từ cosmet, mắc qua biến dòn (TI) biến áp (TU) có hệ số: KU = 6000/100; KI = 150/5 Khi Volmet 90V, Ampemet 4,5A; cosmet 0,8 Vẽ sơ đồ mạch đo tính công suất mạch tải b Đo Uwattmet điện động kết hợp với biến dòng đo lường (TI) biến áp (TU) Wattmet có thơng sơ sau: Udm = 300V; Idm = 5A; αdm = 150 vạch Khi đó, Wattmet α = 32,5 vạch Vẽ sơ đồ mạch đo tính cơng suất tải 15 Dùng Volmet Ampemet để đo điện trở mạch chiều có cách mắc sơ đồ mạch đo Hãy chọn sơ đồ tốt Volmet 300V, Ampemet 2,5A Biết điện trở Volmet RV = 15k; điện trở Ampemet RA = 0,2 ... lớn phép đo Vẽ sơ đồ mạch đo? Dùng Ampemet có thang đo 5A Volmet có thang đo 120V Wattmet có thang đo 5A 120V Thang chia độ Wattmet có 120 vạch để đo cơng suất tải mạch xoay chiều pha Các thi t...8 Dùng Volmet Ampemet để đo công suất lò điện Volmet có thang đo 300V cấp xác 1,5 Khi đo Volmet 220V Ampemet có thang đo 500A cấp xác 2,5 Khi đo Ampemet 350A Tính cơng suất lò sai... đo: 75V; 150V; 300V; 600V; cấp xác 1% thang chia độ αdm = 150 vạch a Người ta dùng thang đo 300V để đo điện áp số thang chia độ 55 vạch Tính điện áp Ux sai số phép đo b Tính sai số nhỏ phép đo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG, BÀI TẬP THI CUỐI KỲ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay