Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 4 mới nhất

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề cương ôn tập cuối kì : Mơn tốn Khối Bài1:Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 65371;75 631;56 731 ; 67 351 b)Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé 82 697; 62 789; 92678;79862 Bài2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1yến = kg 10kg= yến 1tạ= yến 1tạ= kg 100kg= tạ 1tấn= tạ 1tấn= kg 5tấn = kg 4tạ 60kg= kg 2tấn85 kg= kg 2kg300g= g Bài3: Trong số :27; 94;786;2000 ;96234;6972 ;345 ;190; 8925; a)các số chia hết cho : b)Các số chia hết cho là: c)Các số vừa chia hết cho vừa chia hết cho Bài4:Để lát phòng ,người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vng có cạnh 30 cm Hỏi phòng có diện tích mét vng ,biết diện tích phần mạch vữa khơng đáng kể ? Bài5:Bốn em Mai ,Hoà ,An ,Tứ cân nặng 36 kg ,38 kg,40kg,34kg.Hỏi trung bình em cân nặng kg? Bài6:Có 9ơ tơ chuyển thực phẩm vào thành phố ,trong tơ đầu ,mỗi ô tô chuyển 36 tạ 4ô tô sau ,mỗi ô tô chuyển 45 tạ Hỏi trung bình tơ chuyển thực phẩm ? Bài7:Người ta định ốp tường HCN có chiều dài 3m45cm,chiều rộng 240 cm gạch hình vng cạnh 20cm Hỏi cần mua viên gạch ,biết diện tích phần mạch vữa khơng đáng kể ? Bài8:Một trại nuôi gà ngày dùng hết 18 kg thức ăn cho 120 gà Hỏi trung bình dùng hết gam thức ăn ngày? Bài9:Cả hai lớp 4A 4B trồng 600 Lớp 4A trồng lớp 4B 50 Hỏi lớp trồng Bài10: Tuổi chị tuổi em cộng lại 36 tuổi Em chị 8tuổi Hỏi chị tuổi ,em tuổi ? Bài 11: a)Tính chu hình chữ nhật biết chiều dài 5cm,chiều rộng 4cm b) Tính chu vi diện tích hình vng có cạnh 6cm c) Tính chu vi hình tam giác biết : Gia sư Tài Năng Việt a=10cm https://giasudaykem.com.vn b= 10cm d= 5cm Bài12:Một trường học có 20 lớp ,trong có 12 lớp lớp có 20 học sinh lớp lớp có 25 học sinh Hỏi trường có tất học sinh? Bài13:Một sân vận động HCN có chiều dài 200m ,chiều rộng nửa chiều dài Tính chu vi diện tích sân vận động Bài14:Tính diện tích miếng bìa có kích thước hình vẽ sau: 6cm 8cm 7cm 5cm 21 cm Bài15:Một cửa hàng bán trứng có 30 giá để trứng ,mỗi giá để trứng có 225 quả,cửa hàng bán hết giá trứng Hỏi cửa hàng lại trứng? Bài16:Một trường Tiểu học có 244hs,số HS nam nhiều số HS nữ 28em.Hỏi trường có HS nữ,bao nhiêu HS nam? Bài17:Mỗi xe đạp cần có 32 nan hoa.Hỏi có 3081 nan hoa lắp nhiều xe đạp thừa nan hoa? ... Năng Việt a =10 cm https://giasudaykem.com.vn b= 10 cm d= 5cm Bài12:Một trường học có 20 lớp ,trong có 12 lớp lớp có 20 học sinh lớp lớp có 25 học sinh Hỏi trường có tất học sinh? Bài13:Một sân vận... cửa hàng lại trứng? Bài16:Một trường Tiểu học có 244 hs,số HS nam nhiều số HS nữ 28em.Hỏi trường có HS nữ,bao nhiêu HS nam? Bài17:Mỗi xe đạp cần có 32 nan hoa.Hỏi có 30 81 nan hoa lắp nhiều xe... rộng nửa chiều dài Tính chu vi diện tích sân vận động Bài 14: Tính diện tích miếng bìa có kích thước hình vẽ sau: 6cm 8cm 7cm 5cm 21 cm Bài15:Một cửa hàng bán trứng có 30 giá để trứng ,mỗi giá để
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 4 mới nhất , Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 4 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay