Vận hành nhà máy điện

115 23 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:11

ĐIỀU KHIỂN LỊ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Nhóm SV : Phạm Văn Phong Nguyễn Cao Đà Nguyễn Văn Kiên Bùi Thanh Xn Dương Chí Tư Nguyễn Xn Hồng Ngơ Trí Dũng NỘI DUNG ĐỘ PHẢN ỨNG GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ VÀ HỆ SỐ MẤT CÂN BẰNG CHẤT ĐỘC Xe, Sm LỊ PHẢN ỨNG NHƯ LÀ NGUỒN PHĨNG XẠ, KHẢO SÁT ÁP LỰC THÙNG LÒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ DETECTOR TRONG VÀ NGỒI LỊ HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Các yếu tố công thức thành phần tỷ lệ làm chậm HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Độ phản ứng theo tỷ lệ chất làm chậm Sự khác biệt quan trọng! Trong trường hợp • tới hạn: vận hành an tồn • q tới hạn: khơng an toàn! HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Các đường cong độ phản ứng với mật độ chất làm chậm khác HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Đường cong độ phản ứng với nồng độ boron khác HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Hai cách để đạt hệ số nhân HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Ảnh hưởng thành phần vật liệu phân rã đường cong suy giảm • Do cháy, U-235 giảm ngày nhiều Pu tạo • Sự diện Pu làm lệch đường cong suy giảm sang phải • Nếu lò hoạt động an tồn BOC kiểu lò trạng thái tới hạn EOC HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Độ phản ứng tỷ lệ mật độ chất làm chậm / nhiên liệu nồng độ boron khác HỆ SỐ ĐỘ PHẢN ỨNG Các yếu tố công thức thành phần RBMK CANDU ln bị q tới hạn • Điều giảm chút cách : • • Sửa đổi lưới nhiên liệu • • Áp dụng chất độc cháy Các thông số đo đạc • Đo lường thơng số vật lý điều quan trọng hoạt động an tồn lò • Các thông số cần thiết phải đo đạc: -Thông lượng notron vị trí khác bên bên ngồi lò -Đo nhiệt độ chất làm mát nhiều vị trí tốt -Tốc độ dòng chất làm mát -Áp suất chất làm mát Đo thông lượng notron với Detector bên ngồi lò Sự khác thông lượng notron vùng khác Cấu tạo buồng bù ion   • • • • phần nhạy với tia n+ phần nhạy với tia Đầu dò hoạt động chế độ dòng Chất chuyển đổi n boron He-3 1-mutual electrode; 2-He3 own electrode 3-detector wall; 4-He4 own electrode 5-isnulator Một vài loại detector Vị trí detector ngồi lò Vị trí detector ngồi lò Vị trí detector ngồi lò Detector lò • Ưu nhược điểm: Thông lượng đo cao nhiều so với detector bên ngồi lò Mơi trường khắc nhiệt Nhưng ghi đồ thơng lượng lò • Các loại khác: Miniature fission chambers SPNDs Hệ thống aeroball • Đo nhiệt độ Hệ thống aeroball Miniature fission chambers SPND=Self-powered Neutron Detector (detector tự hoạt động) • Được dùng để theo dõi mật độ thơng lượng notron lò • SPND nguồn, dòng điện tạo hạt điện tích sinh notron lò tương tác với thành phần nhạy notron SPND • SPND bao gồm: emitter, collector, insulator, communication line • Emitter dùng để thu góp điện tích phản ứng notron • Các hạt điện tích tạo emitter collector • Colector nối đất • Dòng điện phát dùng để đo đạc • Điện áp tạo phụ thuộc vào điện trở tải Cấu tạo SPND Cấu tạo cặp nhiệt kế • Chịu mơi trường khắc nghiệt • Dễ thao tác • Khoảng đo nhiệt độ rộng • Độ xác 0,5% Các phép đo WWER-400 • 36×7 SPND • 210 cặp nhiệt điện u ca viờn nhiờn liu 6ì2+6 cp nhit k + nhiệt kế điện trở • Detector ngồi lò ghi tín hiệu • Vị trí tất điều khiển • Trạng thái van, bơm… • Nồng độ axit boric • Tổng cộng: khoảng 700 analog +360 digital xử lý tín hiệu Hệ thống bảo vệ lò phản ứng Mỗi 2s 1min ghi lại thơng số lò đánh giá tín hiệu ghi • Đánh giá nhiệt độ cặp nhiệt kế • Chọn tín hiệu tốt • Xác định thơng số (cơng suất, lưu lượng chất làm mát…) • Xác định phân bố nhiệt bó nhiên liệu • Kiểm tra vượt mức giới hạn • Giám sát điểm có nhiệt độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận hành nhà máy điện, Vận hành nhà máy điện, GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay