Truyền nhiệt khi sôi 1

33 26 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:11

TRUYỀN NHIỆT KHI SƠI Nhóm Nguyễn Chí Cơng 20124159 Nguyễn Văn Đức 20131045 Cao Văn Hiệp 20131468 Cao Đình Hùng 20131846 Phạm Thị Nhung 20132885 Vũ Mạnh Toàn 20124285 Vũ Ngọc Vinh 20134631 DỊNG CHẢY NHIỀU PHA •  Xét dòng chảy pha, dòng nước- ống ngang: Tổng lưu lượng dòng chảy : Lưu lượng khối : Tỉ lệ thể tích : < I - Lượng áp lực cần thiết bọt bóng nước cho tồn bọt bóng DỊNG CHẢY NHIỀU PHA • Sự   hình thành bọt: R  : ∆p Trên bề mặt phẳng áp suất lớn cần thiết để tạo thành bọt  Một vài bọt bắt đầu xuất  Tăng nguồn nhiệt  hệ số TĐN tăng  Nếu áp suất cao đường kính bọt giảm, số bọt khí bắt đầu giảm TRAO ĐỔI NHIỆT KHI SƠI •  Nhiệt trao đổi từ bề mặt đến chất lỏng: = • Hệ số trao đổi nhiệt  gồm phần: sôi + đối lưu tự nhiên TRAO ĐỔI NHIỆT KHI SÔITruyền nhiệt sôi phụ thuộc: - Nhiệt độ bão hòa nhiệt độ bề mặt: nhiệt bề mặt cao nhiệt lạnh thấp   - Bề mặt gồ ghề: Số bọt tạo lớn   SÔI TRONG THÙNG LỊ • Chất lỏng thùng lò , đối lưu tự nhiên q trình để gây chuyển động chất lỏng • Nếu nhiệt độ chất lỏng cao nhiệt độ bão hòa bắt đầu sơi hình thành bọt khí • Khảo sát sơi, chuyển pha chế độ chảy ống thông qua giai đoạn từ A-> H DÒNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • GĐ-A: • Chất lỏng vào ống với nhiệt độ < nhiệt độ bão hòa Tsat • GĐ-B: nhiệt độ chất lỏng < Tsat, xuất bọt khísơi bề mặt (subcooled boiling) DỊNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • GĐ-C: nhiệt độ chất lỏng đạt đến Tsat, sơi tồn chất lỏng • GĐ-D: bọt khí tập hợp lại thành bọt khí lớn *Nhiệt độ thành ống gần khơng tăng cho chuyển pha, giảm hình thành dòng chảy rối cục sinh bọt DÒNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • GĐ-E: bóng khí lớn di chuyển dần phía trục ống => tạo thành lớp nước mỏng thành ống (chảy hình xuyến – annular flow) • GĐ-F: Các hạt nước nhỏ li ti xuất trục ống DÒNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • GĐ-G: “làm khơ” • Dryout, lớp nước mỏng thành ống biến mất, khơng truyền nhiệt đối lưu, nhiệt độ thành ống tăng đột ngột truyền nhiệt xạ đóng vai trò quan trọng DỊNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • GĐ H: Các giọt nước li ti ống đc hóa hồn tồn, ống pha (hơi bão hòa) DỊNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG Xét giai đoạn C: Nếu thông lượng nhiệt đủ lớn – lớp màng mỏng (steam firm) hình thành bề mặt ống Hiện tượng “BOILING CRIES” xuất hiện tượng quan trọng DÒNG CHẢY NHIỀU HAI PHA TRONG ỐNG • Xét giai đoạn C: • Nếu thơng lượng nhiệt đủ lớn – lớp màng mỏng (steam firm) hình thành bề mặt ống • Hiện tượng “BOILING CRIES” xuất • tượng quan trọng SÔI HỖN LOẠN SƠI HỖN LOẠN SƠI HỖN LOẠN • ’’ krit1 =’’DNB=CHF (thơng lượng nhiệt cực đại) • DNBR(r,t) • Phụ thuộc thời gian: trạng thái hoạt động, thay đổi nồng độ Xe, chất độc điều khiển, cháy nhiên liệu SÔI HỖN LOẠN SÔI HỖN LOẠN SÔI HỖN LOẠN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền nhiệt khi sôi 1 , Truyền nhiệt khi sôi 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay