Tài liệu toán lớp 3 chuyên đề môn toán lớp 3

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:59

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chun đề Mơn: tốn lớp I/ MỤC TIÊU: Dạy học Toán lớp nhầm giúp HS: Về số phép tính: a/ Số tự nhiên - Biết đếm (từ số đó, đếm thêm số đơn vị, …) phạm vi 100 000) - Biết đọc, viết số phạm ví 100 000 - Biết xếp so sánh số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại b/ Các phép tính: - Biết thực phép tính cộng, trừ nhân, chia phạm vi 100 000 bao gồm: + Học thuộc bảng tình biết tính nhẩm phạm vi bảng tính trường hợp đơn giản, thường gặp cộng, trừ, nhân, chia + Biết thực tính cộng trừ với số có chữ số + Biết thực phép nhân số có ba, bốn chữ số với số có chữ số + Biết thực phép chia số có đến chữ số cho số có chữ số ( chia hết chia có dư) - Biết tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính ( có khơng có dấu ngoặc) - Biết tìm thành phần chưa biết phép tính - Biết tìm phần số ( phạm vi phép chia đơn giản học) Về đại lượng đo đại lượng: - Biết đo ước lượng đại lượng thường gặp bao gồm: + Có hiểu biết ban đầu hệ thống đơn vị đo độ dài, mối quan hệ số đơn vị đo độ dài thường gặp, biết sử dụng số đơn vị đo độ dài để đo độ dài ước lượng độ dài (trong turơng72 hợp đơn giản) + Củng cố hiểu biết ban đầu về: Đo khối lượng với hai đôn vị đo thường gặp Ki-lo-gam gam; đo thời gian với đơn vị đo thường gặp giờ, phút, ngày, tháng, năm, biết sử dụng lịch đồng hồ đo thời gian; sử dụng tiền Việt Nam sinh hoạt ngày,… - Có hiểu biết ban đầu diện tích hình đơn vị đo diện tích (chỉ giới thiệu xen-ti-mét vuông) - Thực hành đo thời gian, đo khối lượng đo dung tích, chuyển đổi sử tiền Việt Nam,… Về yếu tố hình học Biết thêm hình chữ nhật hình vng bao gồm: - Nhận biết yếu tố hình (góc, cạnh, đĩnh) đặc điểm hình chữ nhật hình vng - Biết tính chu vi hình chữ nhật hình vng - Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vng Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Thực hành xác định góc vng ê-ke Thực hành vẽ góc vng, vẽ hình chữ nhật hình vng Về giải tốn có lời văn: - Bước đầu vận dụng kíên thức, kỹ mơn tốn để giải vấn đề đơn giản thường gặp, chẳng hạn: - Giải tốn có lời văn (có khơng q hai bước tính) có số tốn như: Tím phần số, gấp mốt số lên nhiều lần, so sánh số lớn gấp lần số bé, so sánh số bé phần số lớn, toán liên quan đến rút đơn vị, tốn có nội dung hình học,… Về yếu tố thống kê mô tả - Đọc xếp số liệu ( bảng) Về phát triển ngơn ngữ, tư góp phần hình thành tính cách HS Thông qua hoạt động dạy học toán lớp 3, GV tiếp tục giúp HS: Phát triển lực tư (so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố ); phát triển trí tưởng tượng khơng gian; tập nhận xét số liệu thu thập được; diễn đạt rỏ, gọn, thông tin; cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập thực hành toán Thời lượng dành cho toán 3: tiết/ tuần x 35 tuần = 175 tiết Bao gồm nội dung: - Số học: Số phép tính ( số yếu tố đại số yếu tố thống kê tích hợp nội dung số học) - Đại lượng đo đại lượng - Các yếu tố hình học - Giải tốn có lời văn Mạch số học đóng vai trò trọng tâm, cốt lõi mạch kiến thức Với tổng thời luọng 175 tiết, thời lượng dành cho mạch nội dung số học khoảng 70%; thời lượng dành cho đại lượng đo đại lượng 11%, yếu tố hình học 10%; giải tốn 9% Khi xem xét tìm hiểu nội dung mạch kiến thức, cần ý vào câú trúc nội dung, cách thể SGK, mức độ yêu cầu kiến thức kỹ II/ NỘI DUNG DẠY HỌC: Số học: a/ Phép nhân phép chia phạm vi 1000: - Ứng dụng mở tính cộng, trừ số có chữ số, có nhớ khơng q lần - Bảng nhân bảng chia 6;7;8;9 Hoàn thiện bảng nhân, chia 2;3;4;…;9 Giới thiệu 1/6;1/7;1/8;1/9 - Phép nhân số có hai, ba chữ số với số có chữ số có nhớ khơng q lần Phép cha số có 2,3 chữ số cho số có chữ số Chia hết chia có dư Thực hành tính nhẩm (dựa vào bảng tính học) - Làm quen với biểu thức vá giá trị biểu thức Thực hành tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính ( có ngoặc khơng có ngoặc) - Tìm số chai chưa biết b/ Số phép tính phạm vi 100 000 - Đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 000 phạm vi 100 000 Biết hàng đơn Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn Phép cộng phép trừ có nhớ khơng liên tiếp không hai lần, ph ạm vi 10 000 v 100000 - Phép nhân số có đến bốn chữ số với số có chữ số có nhớ khơng liến tiếp khơng q hai lần, tích khơmg q 100 000 - Phép chia số có đến năm chữ số cho số có chữ số, chia hết chia có dư - Giới thiện bảng số liệu thống kê đơn giản Làm quen với chữ số La Mã Đại lượng đo đại lượng: a/ Độ dài: - Hình thành đơn vị đề-ca-mét (dam), héc-tô-mét (hm) - Bảng đơn vị đo độ dài Đo ước lượng độ dài b/ Khối lượng: - Hình thành đơn vị gam (g); quan hệ kg g - Thực hành cân c/ Diện tích: - Hình thành đơn vị xăng-ti-mét vuông (cm ) d/ Thời gian: - Ngày, tháng, năm - Xem lịch, xem đồng hồ ( xác đến phút) e/ Tiền Viết Nam: Yếu tố hình học: a/ Hình thành biểu tượng hình hình học mới: - Gới thiệu góc vng góc khơng vng - Giới thiệu tâm, bán kính đường kính hình tròn b/ Tính chu vi, diện tích số hình học: - Giới thiệu diện tích hình - Hình thành cơng thức, kỹ tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vng c/ Thực hành vẽ hình: - Vẽ góc vng thước thẳng ê-ke - Vẽ đường tròn com-pa Giải tốn có lời văn: - Giải tốn có đến hai bước tính với mối quan hệ trực tiếp đơn giản (so sánh hai số số đơn vị’ so sánh số lớn gấp lần số bé, số bé phần số lớn; gấp giảm số lần) - Giải toán liên quan đến rút đơn vị tốn có nội dunh hình học III/ CHƯƠNG TRÌNH TỐN 3: Nội dung chương trình tốn cụ thể hố thành nội dung tiết học bao gồm: Dạy học mới, luyện tập, thực hành, luyện tập chung, ôn tập số lượng sau: - Ôn tập bổ sung gồm 16 - Phép nhân phép chia phạm vi 1000 gồm 71 - Các số đến 10 000 gồm 39 - Các số đến 100 000 gồm 30 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Ôn tập cuối năm học gồm 13 IV/ CÁC LOẠI TIẾT DẠY HỌC TOÁN Tiết dạy học mới: Gồm phần học ( học) phần tập thực hành có theo thứ tự số Phần học thường đặt khung màu Các tập tiết dạy thường luyện tập trực tiếp, đơn giản, giúp HS nắm học bước đầu có kĩ thực hành, vận dụng kiến thức học Tiết luyện tập, luyện tập chung, ôn tập: Gồm từ đến tập (nhưng theo chuẩn kiến thức kĩ tập số bị giảm bớt, có tập số bị giảm) Nói chung mức độ tập phù hợp với lực học tập Hs, kể dạng tập chuyển thành trò chơi học tập vừa củng cố kĩ thực hành vừa gây hứng thú học tập Tiết kiểm tra: Gv sử dụng nội dung tiết kiểm tra để kiểm tra HS ứng với thời điểm kiểm tra chương trình tiết kiểm tra định kì V/ CÁC BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: Phương pháp dạy học mới: - Giúp HS tự phát tự giải vấn đề học giúp Hs sử dụng kinh nghiệm thânđể tỉm mối quan hệ vấn đề với kiến thức biết (đã học trường, đời sống…), từ tự tìm cách giải vấn đề - Giúp HS khái quát hoá (theo mức độ phù hợp) cách giải vấn đề để tự chiếm lĩnh kiến thức - Hướng dẫn HS thiết lập mối quan hệ kiến thức kiến thức có liên quan học Mỗi kiến thức đếu có q trình làm quen để chuẩn bị (ở dạng trục quan đơn giản, cụ thể,…) - Giúp HS phát triển trình độ tư khả diễn đạt lời, hình ảnh, kí hiệu,… Phương pháp thực hành luyện tập: - Giúp Hs nhận kiến thức ( kiến thức học) nội dung tập đa dạng, phong phú - Giúp HS tự thực hành, luyện tập theo khả HS Không nên bắt HS phải chờ đợi trình làm - Tạo hỗp trợ, giúp đỡ lẫn đối tượng HS - Khuyến khích HS tự kiểm tra kết thực hành, luyện tập - Tập cho HS có thói quen tìm phương án để giải vấn đề, khơng thỗ mãn với kết đạt VI/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ thiết bị dạy học toàn dành cho GV HS gồm: Hình chữ nhật ghi số 1000, hình Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chữ nhật ghi số 10 000, hình elíp ghi số 1, 10, 100tấm hình vng có 100 vng, hình chữ nhật có 10 vng, vng rời, chấm tròn dạy bảng nhân bảng chia - Ngồi có đồ dùng thơng dụng êke, com pa, thước đođộ dài mm,cm,dm,m; lắp ghép hình… VII/ QUY TRÌNH DẠY HỌC:  LOẠI BÀI MỚI: Ổn định tổ chức lớp: phút - HS hát - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: phút - HS làm tập tiết trước nhắc lại nội dung trước, lóp nhận xét - GV nhận xét kết ghi đểm (nếu có) Dạy - học mới: 26 phút a/ Giới thiệu bài: phút GV nêu mục đích, u cầu tiết học b/ Hình thành kiến thức mới: 10 phút - GV nêu kế hoạch tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập HS theo mục tiêu xác định - GV linh hoạt triển khai hoạt động theo mức độ, trình phù hợp với điều kiện cụ thể lớp học c/ Thực hành: 15 phút - GV hướng dẫn HS thực tập SGK (trừ giảm tải) - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Làm vào vở, lên bảng làm, làm bảng nhóm,… - Lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét ghi điểm (nếu có) Củng cố - dặn dò: phút - Chốt lại nội dung, kiến thức kĩ học - Dăn HS nhà xem lại tập chuẩn bị trước sau - GV nhận xét tiết học  LOẠI BÀI LUYỆN TẬP Ổn định : phút Kiểm tra: phút Luyện tập: 26 phút Gv hướng dẫn HS thực tập SGK (trừ giảm tải) - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Làm vào vở, lên bảng làm, làm bảng nhóm,… - Lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét ghi điểm (nếu có) Củng cố - dặn dò: phút Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Chốt lại nội dung, kiến thức kĩ học - Dăn HS nhà xem lại tập chuẩn bị trước sau - GV nhận xét tiết học Trang ... 71 - Các số đến 10 000 gồm 39 - Các số đến 100 000 gồm 30 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Ôn tập cuối năm học gồm 13 IV/ CÁC LOẠI TIẾT DẠY HỌC TOÁN Tiết dạy học mới: Gồm... rỏ, gọn, thông tin; cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập thực hành toán Thời lượng dành cho toán 3: tiết/ tuần x 35 tuần = 175 tiết Bao gồm nội dung: - Số học: Số phép tính ( số yếu tố đại... dạy học toán lớp 3, GV tiếp tục giúp HS: Phát triển lực tư (so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố ); phát triển trí tưởng tượng không gian; tập nhận xét số liệu thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu toán lớp 3 chuyên đề môn toán lớp 3 , Tài liệu toán lớp 3 chuyên đề môn toán lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay