Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 TP HCM

6 45 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ A/ TRẮC NGHIỆM: điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Câu 1: Đồng hồ : (M1 – 1đ) A 10 10 phút B 10 19 phút C 10 phút D 10 phút Câu 2: Giá trị biểu thức 45 + 27 : là: (M2 – 1đ) A 24 B 36 C 54 D 55 Câu : 3m 8cm = cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ) A 38 B 380 C 308 D 3800 Câu 4: Khung tranh hình vng có cạnh 50 cm Hỏi chu vi khung tranh mét? (M3 – 1đ) A 200 m C m B 20 m D 2000 m Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vng là: (M1 -1đ) A B C D N M Q Câu 6: Chu vi hình vng có cạnh 5cm : (M1 – 1đ) A 5cm B 10cm C 15cm D 20cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu : Trong số 24,51,62,77 số chia cho có số dư lớn số nào? (M4 – 1đ) A 24 B 51 C 62 D 77 Câu 8: Trong phép chia có số chia 8, thương 24 số dư 7.Số bị chia là: (M3 – 1đ) A 199 B 119 C 191 D 991 PHẦN II : TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: (M2 – 1đ) a) 106 x b) 480 : ………… …………… …………… …………… …………… …………… Câu 2: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng bán kg gạo Hỏi cửa hàng lại kg gạo? (M3 -1 đ) Bài giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP CUỐI HKI I Trắc nghiệm Câu 1: câu A (1đ) Câu 2: câu C (1đ) Câu 3: câu C (1đ) Câu 4: câu C (1đ) Câu : câu B (1đ) Câu : câu D (1đ) Câu : câu A (1đ) Câu : câu A (1đ) II Tự luận: Câu 1: (1đ) Gia sư Tài Năng Việt - Đặt tính tính phép tính 1,0 điểm https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Nếu ghi kết phép tính 0,5 điểm a) 848 Câu 2: (1đ) b) 80 Bài giải Cửa hàng bán số gạo là: (0.25) 104:4 =26(kg) (0.25) Cửa hàng lại số gạo là: (0.25) 104- 26 = 78(kg) (0.25) Đáp số: 78 kg Đề số A/ TRẮC NGHIỆM: điểm Câu 1:(1 điểm): Nối phép tính với số kết đúng: (M1 – 1đ) x 56 x 30 45 : 48 : Câu 2: 7m cm = cm: (M2 – 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 73 B 703 C 10 Câu : Kết phép chia 575 : là: (M1 – 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 125 B 215 C 511 Câu 4: Hình bên có…góc vng: (M2 – 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: D D 115 Gia sư Tài Năng Việt A C https://giasudaykem.com.vn B D Câu 5: Số lớn 54; số bé Số lớn gấp lần số bé ? (M1 – 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A C B D Câu 6: Hình chữ nhật có chu vi 24cm,chiều dài 8cm.Hỏi chiều rộng dài xăng-ti-mét ? (M3 – 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 32 cm B: 12 cm C cm D 192 cm Câu 7: Số a số bé mà (88 – a) ta số chia hết cho a số nào? (M4 – 1đ) A C B D Câu 8: Giá trị biểu thức: 210 + 39 : là: (M3 – 1đ) C 213 D 223 PHẦN II : TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: (M2 – 1đ) a) 105 x ………… …………… …………… C 232 D 214 b) 852 : …………… …………… …………… Câu 2: Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán 345 kg gạo, buổi chiều bán 1/3 số gạo bán buổi sáng Hỏi ngày cửa hàng bán ki lơ gam gạo? (M3 – 1đ) Bài giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP CUỐI HKI I Trắc nghiệm Câu:(1 điểm): Nối phép tính (0.25đ) x 56 x 30 45 : 48 : Câu 2: câu B (1đ) Câu 3: câu D (1đ) Câu 4: câu B (1đ) Câu : câu A (1đ) Câu : câu C (1đ) Câu : câu A (1đ) Câu : câu B (1đ) II Tự luận: Câu 1: (1đ) - Đặt tính tính phép tính 1,0 điểm - Nếu ghi kết phép tính 0,5 điểm a) 840 Câu 2: (1đ) b) 284 Bài giải Cửa hàng bán số gạo là: (0.25) 104:4 =26(kg) ( 0.25) Cửa hàng lại số gạo là: (0.25) 104- 26 = 78(kg) ( 0.25) Đáp số: 78 kg ... TỐN LỚP CUỐI HKI I Trắc nghiệm Câu 1: câu A (1 ) Câu 2: câu C (1 ) Câu 3: câu C (1 ) Câu 4: câu C (1 ) Câu : câu B (1 ) Câu : câu D (1 ) Câu : câu A (1 ) Câu : câu A (1 ) II Tự luận: Câu 1: (1 )... + 39 : là: (M3 – 1 ) C 2 13 D 2 23 PHẦN II : TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: (M2 – 1 ) a) 10 5 x ………… …………… …………… C 232 D 214 b) 852 : …………… …………… …………… Câu 2: Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán 34 5... bị chia là: (M3 – 1 ) A 19 9 B 11 9 C 19 1 D 9 91 PHẦN II : TỰ LUẬN Câu 1: Đặt tính tính: (M2 – 1 ) a) 10 6 x b) 480 : ………… …………… …………… …………… …………… …………… Câu 2: Một cửa hàng có 10 4kg gạo, cửa hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 TP HCM , Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay