Đề thi tiếng việt lớp 2 học kỳ 1

7 37 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI TIẾNG VIỆT LỚP HỌC KỲ ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bím tóc sam (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 31) - Đọc đoạn đoạn - Trả lời câu hỏi: Vì Hà khóc? Nghe lời thầy, Tuấn làm gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Trên bè (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 34) - Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Dế Mèn Dế Trũi chơi xa cách gì? a Đi thuyền b Đi đôi cánh c Đi việc ghép ba bốn bèo sen lại thành d Tất ý Trên đường đi, bạn nhìn thấy vật? a Một b Hai c Ba d Bốn Những từ ngữ thái độ khâm phục vật Dế Mèn Dế Trũi? a Bái phục b Âu yếm c Hoan nghênh d Tất ý Cuộc chơi Dế Mèn dế Trũi có thú vị? a Gặp nhiều cảnh đẹp dọc đường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b Mở rộng tầm hiểu biết c Được bạn bè hoan nghênh, thán phục d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Tập chép): (5 điểm) Bài viết: Bím tóc sam Từ “Thầy giáo nhìn bím tóc … đến em khơng khóc nữa” II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể trường em học Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Chiếc bút mực (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 40) - Đọc đoạn đoạn - Trả lời câu hỏi: Trong truyện có nhân vật? Họ ai? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: - Cái trống trường em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 45) Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Bạn học sinh xưng hơ, trò truyện với trống? a Gọi tên, xưng hơ trò chuyện thân mật b Xưng hơ trò chuyện khơng thân mật c Xem trống đồ vật khơng bổ ích d Xem trống ăn tinh thần Tìm hai từ hoạt động trống: a Mừng vui, lặng im b Ngẫm nghĩ, gọi c Nghiêng, vui d Buồn, vang Tìm hai từ người có thơ: a Trống, em b Trường, gió c Mình, chúng em d Giọng, bọn Vì bạn học trò u quý trống trường a Trống gắn bó với bạn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b Trống vật sử dụng có ích nhà trường c Trống tài sản nhà trường d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Cái trống trường em (Hai khổ thơ đầu) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu trường em làng (xóm, bản, ấp, bn, sóc, phố) em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 3: A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Mảnh giấy vụn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 48) - Đọc đoạn - Trả lời câu hỏi: Bạn gái nghe thấy mẩu nói gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Ngôi trường (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 50) - Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Tác giả tả trường theo thứ tự nào? a Từ xa đến gần b Từ gần đến xa c Từ sáng đến trưa d Từ trưa đến chiều Những câu tả vẻ đẹp trường? a Những mảng tường vàng, ngói đỏ cánh hoa lấp ló b Tường vơi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế xoan đào vân lụa c Tất sáng lên thơm tho nắng mùa thu d Cả ý Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có mới? a Tiếng trống rung động kéo dài b Tiếng cô giáo trang nghiêm ấm áp c Tiếng đọc em vang vang đến lạ d Các ý Học trường bạn học sinh có cảm nhận gì? a Nhìn thấy thân thương b Nhìn vật thấy thân thương Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ c Các đồ dùng thước kẻ, bút chì đáng yêu d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Tập chép): (5 điểm) Bài viết: Mẩu giấy vụn (Từ “Bỗng em gái … đến Hãy bỏ vào thùng rác!”) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu tập thể lớp em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... câu kể trường em học Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Chiếc bút mực (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 40) - Đọc... Mảnh giấy vụn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 48) - Đọc đoạn - Trả lời câu hỏi: Bạn gái nghe thấy mẩu nói gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Ngơi trường (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 50) - Làm... Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có mới? a Tiếng trống rung động kéo dài b Tiếng cô giáo trang nghiêm ấm áp c Tiếng đọc em vang vang đến lạ d Các ý Học trường bạn học sinh có cảm nhận gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng việt lớp 2 học kỳ 1 , Đề thi tiếng việt lớp 2 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay