Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ Học sinh đọc thầm Tập đọc sau từ 10 > 12 phút sau làm tập bên Sơng Hương Sông Hương tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà đoạn đẹp riêng Bao trùm lên tranh màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm da trời, màu xanh biếc lá, màu xanh non bãi ngô, thảm cỏ in mặt nước Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ Hương Giang thay áo xanh ngày thành dải lụa đào ửng hồng phố phường Những đêm trăng sáng, dòng sơng đường trăng lung linh dát vàng Sông Hương đặc ân thiên nhiên dành cho Huế, làm cho khơng khí thành phố trở nên lành, làm tan biến tiếng ồn chợ búa, tạo cho thành phố vẻ êm đềm Theo ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời nội dung câu hỏi 1, 2, Câu1.Bài văn thuộc chủ điểm em học? a Cây cối b Sơng biển c Nhân dân d Bác Hồ Câu2.Dòng nêu từ màu xanh khác sông Hương a xanh biếc, xanh lơ, xanh lam b xanh biếc, xanh thẳm, xanh ngắt c xanh thẳm, xanh biếc, xanh lơ d xanh thẳm, xanh biếc, xanh non Câu Viết lại câu văn cho thấy đổi màu sông Hương vào mùa hè Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 4.Vì nói sông Hương đặc ân thiên nhiên dành cho thành phố Huế? a Vì dòng sơng đường trăng lung linh dát vàng b Vì sơng Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, khơng khí trở nên lành, khơng có tiếng ồn ào, tạo cho thành phố vẻ êm đềm c Vì mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ d Vì sơng Hương tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà đoạn đẹp riêng Câu Câu: “Dòng sông đường trăng lung linh dát vàng.” Thuộc kiểu câu ? a Ai ? b Ai ? c Ai làm ? d Tất sai Câu Đặt câu có từ “sơng Hương” theo mẫu câu Ai nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ IKIỂM TRA ÐỌC : (10 điểm) Ðọc thầm làm tập ( điểm) i “Bóp nát cam ” SGK Tiếng Việt tậ II( i đ ng i1 l i i 3, ng 12 - 12 n n Giặc Ngun có âm mưu nước ta? a Gi v ượn đư ng để x iế nư c ta b Sang tham quan S ng gi nư c ta Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm ? Ðể xin qu cam Ðể nói i iếng “ xin đán ” Ðể gặp mặt Vua Vì Vua khơng tha tội mà cho Quốc Toản cam quý? Vì Quốc Toản vơ tình bóp nát cam? IIKIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Chính tả: ( điểm) Giá iên đ c cho h c sinh viế i “Ai ngoan thưởng” (SGK Tiếng Việt l p tậpII ng 100 ạn viết: từ “ Một buổi sáng …….da Bác hồng hào” Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Tập làm văn: ( điểm) dì H e iế đ ạn n i gợi ý s : dì a) Bố (mẹ b) Hằng ng d Tìn ủ e Bố (mẹ ng iệc ấ ủ e ng đến óí đối ể m ngư i n em ( bố, mẹ ặc ng ề gì? dì n ủ e ến i Bố ( ẹ n ng iệ ? ? dì n ến ? Bài làm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 3: đ c: (10 điểm) A/ Kiể II/ l i c th i: (4 điểm) Đọc thầm “Ai ngoan thưởng” (Sách TV2 tập 2, trang 100) ch ý l i đ ng n ất i sau: Câu1/ Bác Hồ thăm nơi trại nhi đồng? a Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa b Phòng để quần áo, phòng có đồ chơi c Phòng học, phòng thư viện Câu 2/ Các em đề nghị Bác chia kẹo cho ? a Những bạn ngoan b Những bạn học giỏi c Những bạn chưa ngoan Câu 3/ Tại bạn Tộ khơng dám nhận kẹo Bác chia? a Vì bạn Tộ khơng dám gặp Bác b Vì bạn Tộ thấy chưa ngoan, chưa lời c Vì bạn Tộ khơng dám dũng cảm nhận người chưa ngoan Câu 4/ Trong câu sau câu đặt dấu phẩy? a Một buổi sáng Bác Hồ, đến thăm trại nhi đồng b Một buổi sáng Bác Hồ đến thăm, trại nhi đồng c Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng B Kiểm tra viết: (10 điểm) n n Gia sư Tài Năng Việt C ín https://giasudaykem.com.vn/ : (5 điểm) Giáo viên đọc cho HS nghe – viết : “Bóp nát cam” Sách TV2 tập trang 127 Viết đoạn: “ Thấy giặc âm mưu làm nát cam quý ” 2/ Tậ n: (5 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn (từ đến câu) kể người thân em Theo gợi ý sau: a Bố (mẹ, chú, dì,… ) em làm nghề gì? b Hằng ngày bố (mẹ, chú, dì,… ) em thường làm cơng việc gì? c Những cơng việc có ích nào? d Tình cảm em bố (mẹ, chú, dì,…) nào? ... Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ IKIỂM TRA ÐỌC : (10 điểm) Ðọc thầm làm tập ( điểm) i “Bóp nát cam ” SGK Tiếng Việt tậ II( i đ ng i1 l i i 3, ng 12 - 12 n n Giặc Ngun có... Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 3: đ c: (10 điểm) A/ Kiể II/ l i c th i: (4 điểm) Đọc thầm “Ai ngoan thưởng” (Sách TV2 tập 2, trang 100) ch ý l i đ ng n ất... tắm rửa b Phòng để quần áo, phòng có đồ chơi c Phòng học, phòng thư viện Câu 2/ Các em đề nghị Bác chia kẹo cho ? a Những bạn ngoan b Những bạn học giỏi c Những bạn chưa ngoan Câu 3/ Tại bạn Tộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2 , Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay