Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 2

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 4) - Đọc đoạn - Trả lời câu hỏi: Câu chuyện em vừa đọc khuyên em điều gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 10) - Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? a Tờ lịch cũ đâu rồi? b Ngày hôm qua đâu rồi? c Hoa vườn đâu rồi? d Hạt lúa mẹ trồng đâu rồi? Người bố trả lời trước câu hỏi bạn nhỏ? a Ngày hôm qua lại cành hoa vườn b Ngày hôm qua lại hạt lúa mẹ trồng c Ngày hôm qua lại hồng d Tất ý Bài thơ muốn nói với em điều gì? a Thời gian cần cho bố b Thời gian cần cho mẹ c Thời gian đáng quý, cần tận dụng thời gian để học tập làm điều có ích d Thời gian vơ tận để thời gian trôi qua Từ đồ dùng học tập học sinh? a Tờ lịch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b Vở c Cành hoa d Hạt lúa B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) Bài viết: Có cơng mài sắt có ngày nên kim Nhìn sách chép đoạn: “Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài” II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu thân em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ I Chính tả ( điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Làm việc thật vui (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 16) - Đọc đoạn cuối (Từ “Như vật … đến vui”) - Trả lời câu hỏi: Em bé làm việc gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Phần thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 13) - Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Câu chuyện nói ai? a Bạn Minh b Bạn Na c Cô giáo d Bạn Lan Bạn Na có đức tính gì? a Học giỏi, chăm b Thích làm việc c Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè d Nhường nhịn bạn bè, có tinh thần vượt khó Vì bạn Na nhận thưởng? a Na ngoan ngoãn, tốt bụng, biết san sẻ giúp đỡ bạn b Na học giỏi môn c Na cán lớp d Na biết nhường nhịn bạn Khi Na nhận thưởng, vui mừng? a Bố Na b Mẹ Na Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ c Bạn học lớp với Na d Bạn Na, cô giáo, mẹ bạn Na lớp A Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) Bài viết: Phần thưởng Nhìn sách chép đoạn: “Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài” II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu người bạn em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 3: A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bạn Nai Nhỏ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 22) - Đọc đoạn đoạn - Trả lời câu hỏi: Nai nhỏ xin phép cha đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: - Gọi bạn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 28) Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Đôi bạn Bê Vàng Trắng sống đâu? a Trong trang trại b Trong rừng c Trong chuồng nuôi gia súc nhà nông d Trong lều trại nhỏ bên dòng suối Vì Bê Vàng phải tìm cỏ? a Trời hạn hán kéo dài b Suối cạn, cỏ héo khô c Bê Vàng Trắng để ăn d Tất ý Khi Bê Vàng quên đường về, Trắng làm gì? a trắng thương bạn b trắng nhớ bạn c trắng chạy khắp nơi tìm Bê Vàng d Tất ý Vì đến Trắng kêu “ Bê! Bê!”? a Trắng tìm bạn b Chưa tìm thấy bạn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ c Mừng rỡ gặp bạn d Xúc động gặp bạn B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Tập chép): (5 điểm) Bài viết: Bạn Nai Nhỏ Nai Nhỏ xin cha cho chơi xa bạn Biết bạn khỏe mạnh, thông minh nhanh nhẹn, cha Nai nhỏ lo Khi biết bạn dám liều cứu người khác, cha Nai Nhỏ yên lòng cho chơi với bạn II Tập làm văn: (5 điểm)Viết đoạn văn từ đến câu nói (hoặc thầy) giáo cũ em ... giới thi u người bạn em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 3: A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bạn Nai Nhỏ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 22 ) -... câu giới thi u thân em Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ I Chính tả ( điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Làm việc thật vui (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 16 ) - Đọc... đọc: Phần thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 13 ) - Làm tập: Chọn câu trả lời đúng: Câu chuyện nói ai? a Bạn Minh b Bạn Na c Cô giáo d Bạn Lan Bạn Na có đức tính gì? a Học giỏi, chăm b Thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 2 , Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay