Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 2

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Mơn Tiếng Việt Lớp PHỊNG GD & ĐT THI HỌC KÌ II - LỚP ************** MÔN: TIẾNG VIỆT (Thời gian làm : 60 phút) Họ tên :…………………………………….Lớp :……… A KIỂM TRA ĐỌC I ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm): GV cho học sinh bốc thăm đọc tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 & trả lời câu hỏi II ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (4 điểm): Học sinh đọc thầm “Kho báu” SGK Tiếng Việt tập trang 83 Dựa vào nội dung đọc, đánh dấu X (vào ô trống) trước ý câu trả lời đây: Trước mất, người cha cho biết điều gì? □ Ruộng nhà có đất tốt □ Ruộng nhà có kho báu □ Ruộng nhà lúa bội thu Theo lời cha, hai người làm gì? □ Họ đào bới đám ruộng để tìm kho báu □ Tìm kho báu không thấy, họ đành trồng lúa □ Cả hai câu Vì vụ liền lúa bội thu? □ Vì đất hai anh em ln ln tốt □ Vì họ đào bới tìm kho báu nên vơ tình làm đất kĩ □ Vì hai em giỏi nghề nơng Câu chuyện muốn khuyên điều gì? □ Đừng mơ tưởng kho báu □ Cần cù lao động tạo cải Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ □ Cả hai câu Câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” □ Đến vụ lúa, họ cấy lúa □ Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu □ Nhờ làm đất kĩ nên vụ lúa bội thu B KIỂM TRA VIẾT I Chính tả (Nghe - Viết): Bài: Cây đa quê hương Đoạn viết: “Chiều chiều… ruộng đồng yên lặng” Tập làm văn: (5 Điểm) Viết đoạn văn khoảng đến câu nói người thân em (bố, mẹ, dì,…) dựa theo câu hỏi gợi ý sau: Câu hỏi gợi ý: a) Bố (mẹ, chú, dì … ) em tên gì? Làm nghề gì? b) Hàng ngày, bố (mẹ, chú, dì… ) làm việc gì? c) Những việc có ích nào? d) Tình cảm em bố (mẹ, chú, dì… ) nào? Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Tài liệu môn Văn – Tài liệu môn Tiếng Việt lớp HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM A BÀI KIỂM TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) II Đọc thầm làm tập (5 điểm) - 30 phút Mỗi câu khoanh cho điểm Câu 1: Ruộng nhà có kho báu Câu 2: Cả hai câu Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vơ tình làm đất kĩ Câu 4: Cả hai câu Câu 5: Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu B BÀI KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Chính tả (5điểm) (SGK TV tập trang 93) - Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: điểm - Mỗi lỗi tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định), trừ 0,5 điểm - Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao - khoảng cách - kiểu chữ: tùy theo mức độ để trừ điểm toàn Tập làm văn (5 điểm) + 4,5 - 5,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không sai lỗi tả + 3,5 - 4,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, khơng sai q lỗi tả , ngữ pháp, dùng từ + Điểm 3,5 điểm: Tùy theo cụ thể điểm Tài liệu môn Văn – Tài liệu môn Tiếng Việt Lớp ... nào? Gia sư Tài Năng Việt 093305 026 7 https://giasudaykem.com.vn/ Tài liệu môn Văn – Tài liệu môn Tiếng Việt lớp HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM A BÀI KIỂM TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Đọc... sai q lỗi tả , ngữ pháp, dùng từ + Điểm 3,5 điểm: Tùy theo cụ thể điểm Tài liệu môn Văn – Tài liệu môn Tiếng Việt Lớp ... Ruộng nhà có kho báu Câu 2: Cả hai câu Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vơ tình làm đất kĩ Câu 4: Cả hai câu Câu 5: Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu B BÀI KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 2 , Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay