Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 2

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

Gia Sư Tài Năng Việt 0933050268 https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG VIỆT A Bài kiểm tra đọc: I Đọc thành tiếng: 1- Đọc đúng, to, rõ ràng vần: in, ay, ot, ôn, ông 2- Đọc từ ngữ: công viên, chó đốm, xà beng, củ gừng, cầu 3- Đọc câu - đoạn: Con suối sau nhà rì rầm chảy Đàn cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi II Đọc hiểu: 1- Điền vào chỗ trống: - ng hay ngh: …….ệ sĩ …… ã tư - en hay ên: mũi t… nh… 2- Nối ô chữ cho phù hợp: B Kiểm tra viết 1-Viết vần: ia, im, ung, at 2- Viết từ ngữ: viên phấn, cánh diều, chim cút, nhà 3- Viết đoạn thơ: bay cao cao vút chim biến tiếng hót làm xanh da trời Tài liệu môn Văn – Tài liệu môn Văn Lớp Gia Sư Tài Năng Việt 0933050268 https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN, CÁCH CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2016 - 2017 A KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm) I Đọc thành tiếng ( điểm) Đọc thành tiếng vần (1điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/vần 2- Đọc thành tiếng từ ngữ (1 điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/ từ ngữ 3- Đọc câu - đoạn (1điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 0,5 điểm/câu II Đọc hiểu ( điểm) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) Nối từ đơn giản (1 điểm) - Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm/ từ B KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm) 1-Viết vần (1 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0, 25 điểm/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần 2- Viết từ ngữ (2 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,25 điểm/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần 3- Viết câu (2 điểm) - Viết từ ngữ khổ thơ, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,5 điểm/1 dòng thơ Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Môn Tiếng Việt Lớp Gia Sư Tài Năng Việt 0933050268 https://giasudaykem.com.vn/ ... Tài Năng Việt 093305 026 8 https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN, CÁCH CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2 016 - 2 017 A KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm) I Đọc thành tiếng ( điểm)... không cỡ chữ: 0 ,2 điểm/ vần 3- Viết câu (2 điểm) - Viết từ ngữ khổ thơ, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,5 điểm /1 dòng thơ Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Môn Tiếng Việt Lớp Gia Sư Tài Năng Việt 093305 026 8 https://giasudaykem.com.vn/... điểm) 1- Viết vần (1 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0, 25 điểm/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0 ,2 điểm/ vần 2- Viết từ ngữ (2 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0 ,25 điểm/vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 2 , Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay