Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 2

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

lớp mua áo tặng Lan Cơ đến thăm, ngồi gói bánh trò chuyện mẹ Lan, giảng cho Lan Lan cảm động tình cảm giáo bạn Sáng hơm sau, Lan lại bạn tới trường Dựa vào nội dung đọc khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời viết vào chỗ chấm Câu 1: Vì bạn trêu chọc Lan? A Vì Lan bị điểm B Vì Lan mặc áo rách học C Vì Lan không chơi với bạn Câu 2: Khi bạn đến thăm nhà thấy bạn Lan làm gì? A Lan giúp mẹ cắt để gói bánh B Lan học C Lan chơi bên hàng xóm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 3: Khi hiểu hồn cảnh gia đình Lan, bạn làm gì? A Mua bánh giúp gia đình Lan B Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt để gói bánh C Góp tiền mua tặng Lan áo Câu 4: Câu chuyện khuyên em điều gì? A Cần đồn kết giúp đỡ bạn bè, với bạn có hồn cảnh khó khăn B Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười C Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà Câu 5: Bộ phận in đậm câu: Các bạn hối hận trêu đùa vơ ý hơm trước trả lời cho câu hỏi nào? A Làm B Như nào? Câu 6: Hãy đặt câu theo mẫu câu: Ai làm gì? C Là gì? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ II Đọc thành tiếng: (5 điểm) Bài đọc: …………………………………………………………………… ĐỀ 3: I Phần Đọc: A Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh bốc thăm đọc Đề 1: Đọc đoạn bài: Bóp nát cam (TV lớp tập trang 124) Đề 2: Đọc đoạn bài: Chuyện bầu (TV lớp tập trang 116) Đề 3: Đọc bài: Cậu bé si già: (TV lớp tập trang 96) B Đọc hiểu: (10 phút) Yêu cầu lớp mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập II – trang 107, 108 đọc thầm : Chiếc rễ đa tròn Dựa vào nội dung đọc khoanh tròn vào ý trả lời Câu : Câu chuyện kể việc ? a, Bác trồng rễ đa tròn b, Bác hướng dẫn cần vụ trồng rễ đa tròn c, Bác bẻ rễ đa tròn Câu : Bác hướng dẫn cần vụ trồng rễ đa ? a, Cuộn thành vòng tròn buộc tựa vào hai cọc sau vùi hai đầu rễ xuống đất b, Vùi đầu rễ xuống đất c, Cuộn thành vòng tròn dúi xuống đất Câu : Chiếc rễ đa trở thành có hình dáng ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a, Cây đa cao to b, Cây đa có vòng tròn c, Cây đa nhỏ , đẹp Câu : Câu “Bác yêu quý thiếu nhi”trả lời cho câu hỏi ? a, Làm ? b, Là ? c, Như ? II Phần kiểm tra viết: A Chính tả: Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài: Ai ngoan thưởng (SGK Tiếng việt tập trang 100).Viết đoạn:(Một buổi sáng nơi tắm rửa.) B Tập làm văn: Hãy kể người thân em (bố mẹ chú, dì,…) theo câu hỏi gợi ý sau: a, Bố, mẹ, chú,dì em làm nghề ? b, Hàng ngày bố, mẹ, chú, dì thường làm cơng việc ? c, Những việc có ích lợi ? Bài làm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... (TV lớp tập trang 124 ) Đề 2: Đọc đoạn bài: Chuyện bầu (TV lớp tập trang 116) Đề 3: Đọc bài: Cậu bé si già: (TV lớp tập trang 96) B Đọc hiểu: (10 phút) Yêu cầu lớp mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập. .. Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ II Đọc thành tiếng: (5 điểm) Bài đọc: …………………………………………………………………… ĐỀ 3: I Phần Đọc: A Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh bốc thăm đọc Đề 1: Đọc đoạn... Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài: Ai ngoan thưởng (SGK Tiếng việt tập trang 100).Viết đoạn:(Một buổi sáng nơi tắm rửa.) B Tập làm văn: Hãy kể người thân em (bố mẹ chú, dì,…) theo câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 2 , Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay