Bộ đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng viết lớp 2 năm 2018

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:40

https://giasudaykem.com.vn PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP Họ tên người coi, chấm thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn Tiếng Việt Lớp Họ tên học sinh: Lớp Họ tên giáo viên dạy: Môn: TIẾNG VIỆT Điểm Lời phê giáo viên Họtên:……………………… ……………… Lớp A.:…………………………… Kiểm tra đọc (10 điểm) …………… I Đọc hiểu (6 điểm) - Thời gian 20 phút Giáo viên - Đọc thầm “Chuyện bầu” TV2- tập 2, trang 116, sau khoanh vào trước dạy:………………………… ……… ý trả lời cho câu hỏi, tập đây: Câu (0,5 điểm) Hai vợ chồng rừng, họ bắt gặp vật gì? ………………………………………….…… A.2Con dúi B Con trăn C Con chim Câu (0,5 điểm) Hai vợ chồng vừa chuẩn bị thứ xong điều xảy ra? A Sấm chớp đùng đùng; mưa to gió lớn B Mây đen ùn ùn kéo đến; mưa to gió lớn C Sấm chớp đùng đùng; mây đen ùn ùn kéo đến Câu (0,5 điểm) Hai vợ chồng làm để thoát nạn? A Chuyển đến làng khác để B Lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ sáp ong, chui vào C Làm bè to gỗ Câu (0,5 điểm) Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất muôn vật sau nạn lụt? A Cỏ vàng úa, mặt đất vắng khơng bóng người B Mặt đất xanh tươi, đồng lúa chín vàng C Mặt đất đầy bùn nước mưa đọng lại Câu (0,5 điểm) Chuyện xảy với hai vợ chồng sau nạn lụt? A Người vợ sinh người trai tuấn tú, mạnh khỏe Họ khai hoang, trồng trọt trở nên giàu có https://giasudaykem.com.vn B Người vợ sinh bầu, đem cất giàn bếp Một lần, hai vợ chồng nghe tiếng bầu Người vợ lấy que đốt thành dùi, dùi bầu Từ bầu người bé nhỏ nhảy C Người vợ bị bệnh sớm Người chồng sống vơ độc Câu (1,0 điểm) Đọc lại đoạn “Lạ thay… đến ngày nay” Ý nghĩa chi tiết gì? Câu (0,5 điểm) Từ trái nghĩa với từ "vui" từ: A Vẻ B Nhộn C Thương D Buồn Câu (0,5 điểm) Từ "chăm chỉ" ghép với từ sau: A trốn học B học C nghỉ học Câu (0,5 điểm) Bộ phận in nghiêng câu: "Chúng khoan khối đớp bóng nước mưa" trả lời cho câu hỏi nào: A Vì sao? B Như nào? C Khi nào? Câu 10: (1,0 điểm) Đặt câu hỏi cho phận câu in nghiêng Những đêm trăng sáng, dòng sơng trở thành đường trăng lung linh dát vàng II Đọc thành tiếng (4 điểm) - Thời gian dành cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên) Giáo viên tổ chức cho học sinh làm kiểm tra chấm theo yêu cầu chuyên môn quy định hành Căn vào số điểm câu đáp ứng cụ thể học sinh, giáo viên cho mức điểm phù hợp ghi kết kiểm tra vào khung điểm đây: https://giasudaykem.com.vn Theo dõi kết kiểm tra I Đọc hiểu, Luyện từ câu II Đọc thành tiếng Tổng điểm đọc Điểm https://giasudaykem.com.vn PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP Họ tên người coi, chấm thi ĐỀ ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Môn Tiếng Việt Lớp Họ tên học sinh: Lớp Họ tên giáo viên dạy: Môn: TIẾNG VIỆT Điểm Lời phê giáo viên Họtên:……………………… ……………… Lớp :…………………………… A.…………… Kiểm tra đọc (10 điểm) Giáo viên I Đọc hiểu (5 điểm) - Thời gian 20 phút dạy:………………………… ……… - Đọc thầm “Cây đa quê hương” TV2- tập 2, trang 93, sau khoanh vào trước ý trả lời cho câu hỏi, tập đây: ………………………………………….…… 1/ 2(0,5 điểm) Bài văn tả gì? a Tuổi thơ tác giả b Tả cánh đồng lúa, đàn trâu c Tả đa cổ thụ 2/ (0,5 điểm) Ngồi gốc đa, tác giả thấy cảnh đẹp quê hương? a Lúa vàng gợn sóng b Đàn trâu c Cả hai ý 3/ (0,5 điểm) Tác giả miêu tả đa quê hương giống vật gì? 4/ (1,0 điểm) Bài văn nói lên tình cảm tác giả quê hương? https://giasudaykem.com.vn 5/ (0,5 điểm) Trong cặp từ sau, đâu cặp từ trái nghĩa: a Lững thững - nặng nề b Yên lặng - ồn c Cổ kính - chót vót 6/ (0,5 điểm) Gạch chân từ đặc điểm câu sau: Ngọn chót vót trời xanh 7/ (0,5 điểm) Tìm câu văn thuộc kiểu câu Ai làm gì? 8/ (0,5 điểm) Điền dấu câu thích hợp trống Một hơm □ Trâu ăn nghe phía trước có tiếng cười đùa ầm ĩ □ 10/ (0,5 điểm) Tìm từ ngữ ca ngợi Bác Hồ đặt câu với từ em vừa tìm a Từ ngữ: b Đặt câu: II Đọc thành tiếng (5 điểm) - Thời gian dành cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên) Giáo viên tổ chức cho học sinh làm kiểm tra chấm theo yêu cầu chuyên môn quy định hành Căn vào số điểm câu đáp ứng cụ thể học sinh, giáo viên cho mức điểm phù hợp ghi kết kiểm tra vào khung điểm đây: Theo dõi kết kiểm tra Điểm I Đọc hiểu, Luyện từ câu II Đọc thành tiếng Tổng điểm đọc https://giasudaykem.com.vn PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT Họ tên người coi, chấm thi ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Mơn Tiếng Việt Lớp Họ tên học sinh: Lớp Họ tên giáo viên dạy: Môn: TIẾNG VIỆT Điểm Lời phê giáo viên Họtên:……………………… ……………… Lớp A.:…………………………… Kiểm tra đọc (10 điểm) …………… I Đọc hiểu (6 điểm) - Thời gian 20 phút Giáo viên Đọc thầm bài: SỰ TÍCH SƠNG HỒ Ở TÂY NGUN dạy:………………………… Ngày xưa, mng thú sống thành bn làng, quanh hồ lớn Cuộc sống ……… thật tươi vui, đầm ấm Rồi hơm, Cá Sấu mò đến, chiếm ln hồ Cảnh hồ trở nên vắng lặng Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng đánh đuổi Cá Sấu ………………………………………….…… Trong trận đánh, già làng Voi nhử Cá Sấu xa hồ nước Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại hồ Nhưng muộn, lúc làng xúm lại, vây kín mặt hồ Mng thú nơi kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp Cá sấu không uống nước để lấy thêm sức mạnh, bị già làng Voi đánh quỵ Ngày nay, khắp núi rừng Tây Ngun có sơng hồ Dân làng bảo: dấu chân già làng Voi đánh với Cá Sấu tạo thành hồ Còn dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sơng - Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: 1/ (0,5 điểm) Câu chuyện kể điều gì? a Cuộc sống yên vui muông thú già làng Voi quanh hồ lớn b Cuộc chiến già làng Voi Cá Sấu, nguồn gốc sông hồ Tây Ngun c Cuộc cơng lồi mng thú vào buôn làng người 2/ (0,5 điểm) Già làng Voi tức giận điều gì? a Cá Sấu đến phá sống buôn làng b Cá Sấu đến chiếm hồ nước buôn làng c Cá Sấu đến uống nước hồ nước d Cá Sấu đến sống hồ nước 3/ (0,5 điểm) Già làng Voi làm để đánh đuổi Cá Sấu? a Nhử Cá Sấu lên bờ c Mời Cá Sấu đến nhà chơi https://giasudaykem.com.vn b Nhử Cá Sấu xa hồ nước d Nhử Cá Sấu bãi lầy 4/ (0,5 điểm) Ngày khắp núi rừng Tây Nguyên có gì? a Sơng hồ b Kênh rạch c Mương máng 5/ (1,0 điểm) Theo dân làng, sông hồ Tây Nguyên đâu mà có? a Do dấu chân người dân tạo thành b Do dấu chân già làng Voi vết kéo gỗ tạo thành c Do dấu chân Cá Sấu dấu vết trận đánh tạo thành d Do dấu chân dân làng chân muông thú tạo thành 6/ (1,0 điểm) Nhân vật già làng Voi muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu câu chuyện thể tinh thần người dân Tây Nguyên? 7/ (0,5 điểm) Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau Muông thú nơi kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp 8/ (0,5 điểm) Câu: “Cá Sấu mò đến, chiếm ln hồ” thuộc kiểu câu gì? a Ai làm gì? b Ai gì? c Ai nào? 9/ (1,0 điểm) Kể tên số loài thú sống hoang dã II Đọc thành tiếng (4 điểm) - Thời gian dành cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên) Giáo viên tổ chức cho học sinh làm kiểm tra chấm theo yêu cầu chuyên môn quy định hành Căn vào số điểm câu đáp ứng cụ thể học sinh, giáo viên cho mức điểm phù hợp ghi kết kiểm tra vào khung điểm đây: https://giasudaykem.com.vn Theo dõi kết kiểm tra I Đọc hiểu, Luyện từ câu II Đọc thành tiếng Tổng điểm đọc Điểm ... khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên) Giáo viên tổ chức cho học sinh làm kiểm tra chấm theo yêu... dát vàng II Đọc thành tiếng (4 điểm) - Thời gian dành cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên)... hoang dã II Đọc thành tiếng (4 điểm) - Thời gian dành cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh qua tập đọc học sách Tiếng Việt 2, tập HƯỚNG DẪN KIỂM TRA (Dành cho giáo viên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng viết lớp 2 năm 2018 , Bộ đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng viết lớp 2 năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay