DAILY ENGLISH SENTENCES TO SPEAK WITH YOUR KIDS

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:26

DAILY ENGLISH SENTENCES TO SPEAK WITH YOUR KIDS MORNING TIME ! Time to wake up , sweetie ! Đến lúc phải dậy yêu ! Did you have a good sleep ? Con ngủ có ngon khơng ? I slept very well last night Tối qua ngủ ngon ! Do you need to go pee pee ? Con có cần tè không ? Here is your potty ! Bô ! It’s breakfast time ! Đến ăn sáng ! Come into the kitchen , please ! Vào bếp What you want for breakfast ? Con muốn ăn sáng ? Do you like a cup of milk? Con có muốn cốc sữa khơng ? 10 Do you want hot milk or cold milk ? Con muốn uống sữa nóng or sữa lạnh ? 11 Here you go ! Của ! 12 How about a toast ? Hay bánh mì nướng ! 13 Do you want some cereals? Con có muốn ăn ngũ cốc không? 14 Is it enough or you want more? Như đủ chưa ? Hay muốn thêm nữa? 15 Are you done ? Con xong chưa ? 16 Please drink up your milk ! Con uống hết sữa ! 17 Please finish your rice ! Con ăn hết cơm ! 18 Go brush your teeth and wash your face ! Con đánh rửa mặt ! 19 Have you brushed your teeth ? Con đánh chưa ? 20 Come here ! Let mami comb your hair ! Lại để mẹ chải đầu cho 21 Do you want mami to tie your hair up ? Con có muốn mẹ buộc tóc cho khơng ? 22 Let’s get ready for school ! Chuẩn bị học ! 23 Let’s get ready for daycare ! Chuẩn bị nhà trẻ ! 24 Go get dressed please ! Con thay quần áo ! 25 Do you want to wear pink or green today? Hôm muốn mặc màu hồng hay màu xanh ? 26 Wow , you can get dressed all by yourself! Wow , tự mặc quần áo ! 27 Can you put your shoe on ? Con tự giày vào khơng? 28 Do you need any help ? Con có cần mẹ giúp khơng? 29 Do you like this way or this way? Con muốn hay ? 30 There you go ! Được ! 31 Did you put your socks on ? Con vớ vào chưa ? 32 What are you doing, sweetheart? Con làm u? 33 Come on ! Hurry up or else we’re gonna be late ! Nhanh lên , khơng bị muộn ! 34 Go get your bagback ! Con lấy ba lô ! 35 Don’t forget your hat ! Đừng quên nón nhé! 36 All set ! Let’s go ! Mọi thứ sẵn sàng , thơi ! 37 What did you say ,sweetie ? Do you need to go to the bathroom? Con vừa nói , u ? Con muốn vệ sinh à? 38 Do you need to go pee or poop? Con muốn tè hay ị ? 39 Don’t forget to wash your hands with soap! Đừng quên rửa tay với xà phòng ! 40 We’re going to take the bus today ! Hơm xe bt ! 41 Follow me / Follow mami ! Theo mẹ ! 42 Take my hand / take me your hands ! Cầm tay mẹ , đưa tay cho mẹ cầm ! 43 We’re almost there , sweetie ! Mình đến nơi ! 44 We’re here , sweetie ! Mình đến nơi yêu ! 45 Give mami a big hug please ! Ôm mẹ ! 46 Be good , OK! Nhớ ngoan ! AFTERNOON 47 Can you say goodbye to your teacher? Con nói tạm biệt giáo không? 48 How was school today , sweetie? Hôm học , yêu? 49 Did you play nicely with your friends? Con có chơi ngoan với bạn không? 50 Did you cry ? Did you miss mami? Con có khóc khơng ? Con có nhớ mẹ không? 51 Have you had a lot of fun today , right? Hơm có nhiều niềm vui , phải không? 52 Let’s go home ! Mình nhà thơi ! 53 Almost home ! Sắp đến nhà ! 54 Home sweet home ! Về tới nhà thương yêu ! 55 Let’s open the door and come inside ! Mình mở cửa vào nhà ? 56 Let’s put your backpack away ! Mình cất ba lơ ! 57 What you want for snack ? Con có muốn ăn đồ vặt khơng? 58 Let’s me get you some fruits ! Để mẹ lấy cho trái ! 59 Do you like to drink some water ? Con có muốn uống nước khơng ? 60 Are you tired ? Con có mệt khơng ? 61 Maybe you need a hug ? Có thể cần ôm ? 62 Now , mami need to go make dinner ! Bây mẹ phải nấu cơm tối 63 Can you play by yourself while I’m cooking ? Con tự chơi mẹ nấu cơm không ? 64 Do you have homework today? Hơm có tập nhà không ? 65 Can you come into your room and finish your homework , please ? Con vào phòng hồn thành tập nhà không ? 66 Do you want to watch something? Con có muốn xem khơng? 67 Do you want to watch Mickey Mouse ? Con có muốn xem Mickey Mouse khơng? 68 Have you seen the remote control , sweetie ? Con có thấy điều khiển không yêu ? EVERNING 69 Dinner is ready ! Bữa tối chuẩn bị xong ! 70 Yesterday , we had pork , fired fish and stir- fired veggies Hơm qua ăn thịt heo , cá rán rau xào 71 For today , we’re having beef , egg and vegetable soup Hôm , có thịt bò , trứng canh rau 72 Go sit at the table , please ! Con ngồi vào bàn ăn cơm ! 73 Can you call Papi come into have dinner? Con gọi Papi vào ăn cơm không? 74 Oh , why are your hands so dirty! Let’s go wash them first Ồ , tay lại bẩn , rửa tay 75 Sweetie , don’t play with your food , please ! Con yêu , đừng nghịch thức ăn ! 76 Sit nicely , please ! Ngồi tử tế ! 77 Don’t eat to fast ! Con đừng ăn nhanh ! 78 Be careful not to spill your juice ! Cẩn thận đừng làm đổ nước hoa ! 79 Take small bites please! Ăn miếng nhỏ ! 80 Are you full ? Con no chưa ? 81 Show mami your big tummy ! Cho mẹ xem bụng no ! 82 You need to eat more , please ! Con phải ăn thêm tí đi! 83 Do you want to grow big and tall like Papi? Con có muốn lớn lên cao to papi không? 84 You need to eat vegetables too Con phải ăn rau 85 We’re having fruits for dessert Mình tráng miệng hoa ! 86 It is time to take a bath ! Đến phải tắm ! 87 Get into the bathroom ! Vào phòng tắm ! 88 You’re all clean up , go put your clothes on ! Con , mặc quần áo vào 89 Here is the towel ! Khăn tắm nè ! 90 Let’s dry your hair thoroughly ! Để mẹ sấy thật khơ tóc cho ! 91 It’s not time to play anymore! Bây chơi 92 You need to get ready for bed ! Con cần chuẩn bị ngủ 93 I know you’re tired ! But it’s important to brush your teeth before bedtime Mẹ biết mệt đánh rang trước ngủ vô quan trọng 94 Do you want to have toothbug? Con có muốn bị sâu khơng? 95 Which books you like to read today? Hôm muốn đọc sách ? 96 It’s too late already , you should go to bed ! Bây muộn , nên ngủ ! 97 Can you turn off the light for mami? Con tắt đèn cho mẹ khơng? 98 Let’s turn off the light ! Mình tắt điện ! 99 Give mami a big kiss! Hôn mẹ thật kêu ! 100 Do you want mami to sing a lullaby? Con có muốn mẹ hát ru khơng? 101 No more talking ! Just close your eyes and sleep ! Mình khơng nói chuyện , nhắm mắt lại ngủ ! 102 Sleep tight , sweetie ! Ngủ ngon yêu ! 103 What’s wrong? Có chuyện con? 104 Oh, you feel itchy on your back ? Ồ , cảm thấy ngứa sau lung ? 105 Let mami itchy you ! Để mami gãi cho ! ... sinh à? 38 Do you need to go pee or poop? Con muốn tè hay ị ? 39 Don’t forget to wash your hands with soap! Đừng quên rửa tay với xà phòng ! 40 We’re going to take the bus today ! Hơm xe bt ! 41... important to brush your teeth before bedtime Mẹ biết mệt đánh rang trước ngủ vô quan trọng 94 Do you want to have toothbug? Con có muốn bị sâu khơng? 95 Which books you like to read today? Hôm... Can you come into your room and finish your homework , please ? Con vào phòng hồn thành tập nhà không ? 66 Do you want to watch something? Con có muốn xem khơng? 67 Do you want to watch Mickey
- Xem thêm -

Xem thêm: DAILY ENGLISH SENTENCES TO SPEAK WITH YOUR KIDS , DAILY ENGLISH SENTENCES TO SPEAK WITH YOUR KIDS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay