Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán vĩnh phúc năm học 2018 2019 có đáp án

3 68 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:23

Hướng dẫn Câu a) ta góc AMO = góc ANO = góc MAN = 900 => tứ giác AMON hình chữ nhật b) Ta H trực tâm tam giác APO => PH vng góc với AO => góc OPH = góc OAB (cùng phụ với góc AOP) Mà OA = OB => góc OAB = góc OBA => góc OPH = góc OBA => đỉnh P P nhìn HO góc khơng đổi => tứ giác OBPH nội tiếp *) Ta góc AIO = 900 => OI vng góc với AP => OI qua H => IP = IA (liên hệ đường kính dây) Tam giác AOP OA = OP => tam giác AOP cân O => góc AOH = góc POH (t.c tam giác cân) Mà góc ACP = góc ABP = góc POH = góc AOH Góc APC = góc ABC = góc OAH => tam giác AHO đồng dạng với tam giác PAC (g.g) => HO/AC = AO/PC => HO.PC/AC = AO = R (khơng đổi) c) SAMN = ½ AM.AN = ½ ½ AB ½ AC = 1/8 AB.AC  AB2 + AC  BC2 ( 2R ) R2 ≤  = = ÷= 8 16  2 Dấu = AB = AC  tam giác ABC vuông cân A  AO vng góc với BC Vậy BC vng góc với AO diện tích tam giác AMN lớn Câu Ta x + = ( x − 2x + ) ( x + 2x + ) ⇒ ( x + ) = ( 2x − 4x + ) ( x + 2x + ) 2 2 Đặt 2x − 4x + = a; x + 2x + = b ⇒ 2a − b = 3x − 10x + Với a, b >0 Phương trình trở thành : ab = 2a2 – b2 ⇔ 2a − 2ab + ab − b = ⇔ 2a ( a − b ) + b ( a − b ) = ⇔ ( a − b ) ( 2a + b ) = => a = b 2a + b = *) a = b => 2x − 4x + = x + 2x + ⇔ 2x − 4x + = x + 2x + ⇔ x − 6x + = => x1 = + 7; x = − *) Nếu a + 2b = (loại a, b > 0) ...Câu a) ta có góc AMO = góc ANO = góc MAN = 900 => tứ giác AMON hình chữ nhật b) Ta có H trực tâm tam giác APO => PH vng góc với AO => góc OPH... HO góc khơng đổi => tứ giác OBPH nội tiếp *) Ta có góc AIO = 900 => OI vng góc với AP => OI qua H => IP = IA (liên hệ đường kính dây) Tam giác AOP có OA = OP => tam giác AOP cân O => góc AOH =... diện tích tam giác AMN lớn Câu Ta có x + = ( x − 2x + ) ( x + 2x + ) ⇒ ( x + ) = ( 2x − 4x + ) ( x + 2x + ) 2 2 Đặt 2x − 4x + = a; x + 2x + = b ⇒ 2a − b = 3x − 10x + Với a, b >0 Phương trình trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán vĩnh phúc năm học 2018 2019 có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán vĩnh phúc năm học 2018 2019 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay